Projekt:FOSS för föreningen 2019

Från Wikimedia
Hoppa till navigering Hoppa till sök
<< 2018 | 2020 >>
Det här kan du som frivillig hjälpa oss med!
Tipsa oss Har du förslag på funktioner som skulle göra WordPress (vår webbplats) eller Phabricator (vårt ärendehanteringssystem) bättre som verktyg så dela förslagen med oss
Om du är nyfiken och vill ha mer information om specifika uppgifter, ta kontakt med andre.costa(at)wikimedia.se


Kort projektbeskrivning

Här undersöker vi vilka FOSS-alternativ som kan ersätta den proprietära programvara som används av organisationen eller där ganska små problem hindrar FOSS från att uppfylla våra behov. Genom projektet kommer vi att engagera konsulter för att lösa de specifika problemen så att vi kan byta till FOSS-alternativ utan att minska vår effektivitet och behålla en god arbetsmiljö.

2019: Eftersom vi kommer att lansera en ny webbplats, byggd på WordPress, fokuserar vi utvecklingen på ett fritt licensierat temat eller saknade plugins.

Tidplan

Datum Aktivitet Kommentar Phabricator

WMSE-FOSS-for-the-Association-2019

Maj-juli Specificering av uppdateringar som behövs. Upp till 20 000 till konsult.
Maj-juli Inköp av utveckling av funktioner till WordPress.
Maj-juli Inköp av utveckling av MailMan.


Samarbetspartners

Se även

Projektdata

Projekt nr. 196302 Ansvarig André
Projektstart 2019-01-01 Projektslut 2019-12-31
Finansiär Budget
FDC 30 000
Interna mål
  • T.2.2a - Deltagande på/anordnande av minst 1/10 nya evenemang. 
Lägesrapport: 
Uppdaterad senast 2019-11-20 STATUS (se problem nedan)
Utförda aktiviteter Måluppfyllnad
  • Ett barntema har utvecklats för Reykjavik-temat i Wordpress
  • Föreningen har analyserats sin användning och sitt behov av Nextcloud
Viktigt nästa månad Öppna huvudsakliga problem
Aktuell kostnad Dragna erfarenheter
För aktuella kostnader se Ekonomiska rapporter 2019.
Kommentar från verksamhetschefen