Projekt:FOSS för föreningen 2020

Från Wikimedia
Hoppa till navigering Hoppa till sök
<< 2019 | 2021 >>
Det här kan du som frivillig hjälpa oss med!
Tipsa oss Har du förslag på funktioner som skulle göra WordPress (vår webbplats) eller Phabricator (vårt ärendehanteringssystem) bättre som verktyg så dela förslagen med oss
Om du är nyfiken och vill ha mer information om specifika uppgifter, ta kontakt med andre.costa(at)wikimedia.se


Kort projektbeskrivning

I projektet tittar vi på hur vi kan stödja utvecklingen av de FOSS-verktyg som vi som organisation använder. I projektet kommer vi att anlita konsulter för att lösa specifika problem så att vi kan förbättra FOSS-alternativen.

2020: Föreningen har lanserat en ny webbplats, byggd på Wordpress, och kommer att fortsätta stötta utvecklingen av det fritt licensierade temat och saknade tillägg. Under 2020 lanserar vi en ny plattform för donationer, vilket kan bli en FOSS-lösning. Om så är fallet, kommer vi att titta på hur den kan förbättras.

Tidplan

Datum Aktivitet Kommentar Phabricator

WMSE-FOSS-for-the-Association-2020

Februari-mars Identifiera saknade Wordpress-tillägg för vilket det finns behov.
April-december Speca och identifiera leverantörer av identifierad produkt. Sök upp potentiella leverantör(er) av sökta produkt(e)r samt för en inledande dialog.


Samarbetspartners

Se även

Projektdata

Projekt nr. 206302 Ansvarig André
Projektstart 2020-01-01 Projektslut 2020-12-31
Finansiär Budget
FDC 10 000
Interna mål
  • T.2.2a - Deltagande på/anordnande av minst 1/10 nya evenemang.
Slutrapport/utvärdering Projekt:FOSS för föreningen 2020/Slutrapport 
Lägesrapport: 
Uppdaterad senast 2020-11-18 STATUS
Utförda aktiviteter Måluppfyllnad

Projektet har reviderats till att enbart identifiera produkter och leverantörer, genomförandet av beställningen skjuts på 2021

Viktigt nästa månad Öppna huvudsakliga problem
Aktuell kostnad Dragna erfarenheter
För aktuella kostnader se Ekonomiska rapporter 2020.
Kommentar från verksamhetschefen