Projekt:FOSS för föreningen 2021

Från Wikimedia
Hoppa till navigering Hoppa till sök
<< 2020 | 2022 >>
Det här kan du som frivillig hjälpa oss med!
Tipsa oss Har du förslag på funktioner som skulle göra WordPress (vår webbplats) eller Phabricator (vårt ärendehanteringssystem) bättre som verktyg så dela förslagen med oss
Om du är nyfiken och vill ha mer information om specifika uppgifter, ta kontakt med andre.costa(at)wikimedia.se


Kort projektbeskrivning

I projektet tittar vi på hur vi kan stödja utvecklingen av de FOSS-verktyg som vi som organisation använder. I projektet kommer vi att anlita konsulter för att lösa specifika problem så att vi kan förbättra FOSS-alternativen.

2021: 2020 identifierade vi flera behov, särskilt relaterade till vår nya webbplats (i WordPress). För 2021 är vårt mål att engagera utvecklare för att få de identifierade plugins (vidare-)utvecklade och släppta för andra aktörer att använda.

Tidplan

Datum Aktivitet Tidsåtgång (dagar) Ansvarig Kommentar Phabricator

WMSE-FOSS-for-the-Association-2021

Februari-mars Stäm av behovslistans aktualitet 1 André, med stöd av Josefine, Jenny Stäm av att det vi identifierat fortfarande är aktuellt och inget nytt behov har uppstått. T275708
Augusti-december Beställ önskad produkt 2 Jenny, med stöd av Josefin samt teknisk personal Ta fram en tydlig specificering av vad som behövs.

Identifiera möjliga utvecklare. Gör beställning.

December Utvärdera resultat 1 Jenny, med stöd av Josefin samt teknisk personal Se till att produkten uppfyller specen och utvärdera själva förfarandet.


Samarbetspartners

Se även

Projektdata

Projekt nr. 216302 Ansvarig André
Projektstart 2021-01-01 Projektslut 2021-12-31
Finansiär Budget
Wikimedia Foundation 30 000 kr
Interna mål
  • T.2.2a - Deltagande på/anordnande av minst 1/10 nya evenemang.
Slutrapport/utvärdering Slutrapport 
Lägesrapport: 
Uppdaterad senast 2021-08-09 STATUS
Utförda aktiviteter Måluppfyllnad
  • Inga aktiviteter
Viktigt nästa månad Öppna huvudsakliga problem
  • Stäm av behovslistans aktualitet.
Aktuell kostnad Dragna erfarenheter
För aktuella kostnader se Ekonomiska rapporter 2021.
Kommentar från verksamhetschefen