Projekt:Wikipedian in Residence 2018

Från Wikimedia
Hoppa till navigering Hoppa till sök
<< 2017 | 2019 >>
Det här kan du som frivillig hjälpa oss med!
Korrekturläsning Korrekturläs det material som skapas både för internt och externt bruk. Ser det tilltalande ut? Är det välformulerat?
Tips på lämpliga ställen och WiR-kandidater Hjälp oss att sammanställa en lista om lämpliga organisationer, samt tipsa om lämpliga WiR-kandidater.
Om du är nyfiken och vill ha mer information om specifika uppgifter, ta kontakt med Sara.Mortsell(at)wikimedia.se

Kort projektbeskrivning

Workshopen kopplar även till Projekt:Föreningsengagemang 2018.

Tidplan

Datum Aktivitet Kommentar Phabricator

WMSE-Wikipedian-in-Residence-2018

Februari-mars Sätt upp ramverket för vad WiR gör Sätt upp sidan Vad en Wikipedian in Residence gör samt Hur bör en WiR-tjänst organiseras. 1 dag.
Februari Kommunikation med WiR Om hur det något förändrade ramverket innebär för kommande uppdrag. 1 dag.
April-augusti Förbereda internt material för framtida WiR-tjänster

15 dagar.

Internal-Material
April-augusti Material för mottagarorganisation Fallstudier från WiR-tjänster 2017. Förslag på upplägg. 8 dagar. External-Material
Augusti-december Workshop WiR- och outreachutbildningsdag(ar). Blir grund för kontaktlista och nätverk. 15 dagar.
November-december Utvärdering och uppföljning Av hur WiR-tjänsterna fungerat och hur de kan utvecklas i framtiden. 6 dagar.


Samarbetspartners

Se även

Projektdata

Projekt nr. 183206 Ansvarig Sara
Projektstart 2018-01-01 Projektslut 2018-12-31
Finansiär Budget
FDC 100 000 (arbetstid) 
FDC 50 000 (övrigt) 
Total: 150 000
Interna mål
 • T.1.1 - Berika projekten med 1/25 nya resurser.
 • T.1.2 - 5/150 identifierade ämnesexperter bidrar.
 • T.2.1 - 1/20 organisationer tar del av information om fria licenser.
 • T.2.2b - 1/10 nya direktkontakter med innehållsägare och org.
 • G.2.1 - Redigering från 5/365 unika underrepresenterade användare. 
Lägesrapport: 
Uppdaterad senast 2018-10-12 STATUS (se problem nedan)
Utförda aktiviteter Måluppfyllnad
 • I projektstarten gjordes en grund för WiR-ramverket.
 • Tidplanen justerades till genomföranden andra halvåret 2018.
 • Möte med WiR och organisation om delvis förändrat uppdrag för WiR-anställningen.
 • Möte har hållits med en av de aktuella myndigheterna specifikt kring frågor som rör myndigheters omständigheter när de har en WiR.
 • Möte med WiR.
 • Underlag för kontraktsmall på svenska.
 • T.2.1 - 2 organisationer har tagit del av information om fria licenser.
Viktigt nästa månad Öppna huvudsakliga problem

Inga planerade aktiviteter.

Aktuell kostnad Dragna erfarenheter
För aktuella kostnader se Ekonomiska rapporter 2018.

För fortsatt koordinering av WiR i Sverige behövs ett tydligare material och ramverk kring anställningen och betalda redigeringar som riktlinje.

Kommentar från verksamhetschefen Projektet har prioriterats ned och nästan inget arbete har skett inom ramen för projektet från kansliets sida. Målen har därför inte uppnåtts.