Projekt:Wikipedian in Residence 2018/Underlag för kontraktsmall

Från Wikimedia
Hoppa till navigering Hoppa till sök

Tillsättning av Wikimedian in Residence

Underlag för en kontraktsmall (baserat på exempelavtal WMUK[1]):


Syfte med samarbetet

Syftet med samarbetet kring WiR-projektet är:

 1. att arbeta för en förbättrad kvalitet av Wikimedia-projekten;
 2. att gynna digital delaktighet och engagemang inom ämnesområden som är relevanta för samarbetspartnern;
 3. att erbjuda kompetensutveckling för de som har anknytning till samarbetspartnern;
 4. att öka medvetenheten om fördelarna med fri kunskap;
 5. att möjliggöra för kunskapsutbyten och knowledge co-creation;
 6. att samarbeta med nyckelpartners; och
 7. att göra (eller att överväga fördelarna med att göra) informatoin och material som finns hos samarbetspartner tillgänglig via Wikimedia-projekten, exempelvis textmaterial, bildmaterial eller data under fri licens.

1. Tillvägagångssätt

Samarbetspartnern och WMSE ska utse en panel bestående av minst en representant från WMSE, som gemensamt ska utse:

 1. En Wikimedian in Residence (WiR) som ska samarbeta med samarbetspartnern
 2. En representant från samarbetspartnern som, i enlighet med avtal, handleder i projektet och rapporterar till WMSE om de aktiviteter som involverar WiR
 3. En representant från WMSE som är kontaktpersonen för samarbetspartnern.

2. Om kandidaten

Samarbetspartnern går med på och känner till att den utsedda kandidaten antingen ska ha erfarenhet från, eller få fullgod fortbildning i att:

 1. Redigera Wikipedias innehåll
 2. Ha insikter om fördelarna med Wikimedia-projekten
 3. Förstå hur Wikipedia relaterar till samarbetspartnerns kunskapsområde på ett strategiskt sätt
 4. Känna till sektorn i vidare bemärkelse och ha andra lämpliga färdigheter

Alla kandidater och den som utses till WiR förväntas följa de riktlinjer som gäller på Wikipedia enligt http://en.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:About#Contributing_to_Wikipedia (ersätt länk till svwp?). Verksamheten med WiR måste stå för det etos och den ambition som finns i Wikipedias gemenskap. Överträdelse av någon av Wikimedia-projektens riktlinjer för redigering kan potentiellt skada och underminera WMSEs trovärdighet hos Wikipedias gemenskap kommer därför att ses som ett väsentligt avtalsbrott.


3. Samarbetspartnerns åtaganden

Samarbetspartnern åtar sig att säkerställa följande delar:

 1. att det finns tillräcklig kapacitet inom organisation att handleda WiR och samarbetsprojektet.
 2. försäkrar sig om att WiR genomför de ansvarsområden och målsättningar som identifierats i [bilaga 1].
 3. WiR kan genomfröa uppgifterna vid samabetpartnerns lokaler eller andra lokaler som kan vara lämpliga för arbetsuppgifterna enligt samarbetspartnerns anvisning.
 4. att WiR har tillgång till dator och den tekniska utrustning som krävs för att utföra arbetsuppgifterna enligt bilaga.
 5. att de riktlinjer som beskrivs i http://en.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:Editing_policy (svwp länk) accepteras.
 6. att WiR genomför sina åtaganden enligt överenskommelse (bilaga) med vederbörlig omsorg, på ett professionellt och etiskt sätt, och enligt överenskommelser som sluts under arbetets gång.
 7. att WiR skriver en rapport, och att den sprids till berörda partners och WMSE. En uppdaterad rapport krävs varje månad och en slutlig rapport författas inför att perioden avslutas. I de fall WiR inte är på heltid räcker det med att rapporten uppdateras varannan månad.
 8. att statistisk information som är relaterad till WiR-aktiviteterna görs tillgängliga, så som antal deltagare vid olika evenemang, antal aktiviteter som kommer av arbetet som WiR utför. their emails and their usernames (!)
 9. att allt material som laddas upp till Wikimedia-projekten är släppta under en CC-BY-SA 3.0 licens eller friare och att accepterar att licensen är oåterkallelig. WiR kommer inte att ladda upp något annat material som ägs av samarbetspartnern utan skriftligt tillstånd.

4. Wikimedia Sveriges åtaganden

WMSE ska:

 1. utse en representant, enligt bilaga 2, som samarbetspartners kontaktperson för WiR-projektet. WMSE ska förse samarbetspartnern med kontaktuppgifter till kontaktpersonen och underätta om det sker några ändringar kring vem som är kontaktperson.
 2. fortlöpande gå igenom WiR-projektet, vid behov i regelbundna möten med samarbetspartnern, utfrån tidsplaningen, omfattning, risker och problem.
 3. genomföra avstämningar av WiR-projektet mellan WMSEs kontaktperson och WiR.

Länksamling med anknytning till Wikimedian in Residence

 • Programme Review of Wikimedian in Residence 2014 (Wikimedia UK)

Noter

 1. Exempelavtal WiR - WMUK