Projekt 2018

Från Wikimedia
Hoppa till navigering Hoppa till sök
<< 2017 | 2019 >>


På denna sida hittar du alla projekt som genomförs under 2018. För att se hur väl vi uppfyller verksamhetsplanen är det enklast att titta på sidan Ledningsrapport 2018.

2500 Externa

Projekt nr. Projektet EU-ansökan för HOT saknas i Mall:Projektid Ansvarig John
Projektstart 2015-09-11 Projektslut 2019-12-31
Finansiär Budget
MSB 51 652
Interna mål
 • T.2.2a - Deltagande på/anordnande av minst 1/10 nya evenemang.


3000 Tillgång

3100 Öka kunskapen om fria licenser och öka tillgången till fritt material

Projekt nr. 183102 Ansvarig John
Projektstart 2018-08-13 Projektslut 2020-02-29
Finansiär Budget
Postkodlotteriets stiftelse 3 210 000 SEK
Interna mål
 • T.1.1 - Berika projekten med 5/25 nya resurser.
 • T.2.1 - 5/20 organisationer tar del av information om fria licenser.
 • T.2.2a - Deltagande på/anordnande av minst 2/10 nya evenemang.
 • T.2.2b - 5/10 nya direktkontakter med innehållsägare och org.
 • M.2a - Delta på 1/5 int. Wikimedia-evenemang.
Slutrapport/utvärdering Projekt:FindingGLAMs 2018/Slutrapport


Projekt nr. 183103 Ansvarig Sara
Projektstart 2018-01-01 Projektslut 2018-12-31
Finansiär Budget
FDC 160 000 (arbetstid) 
FDC 25 500 (övrigt) 
Total: 185 500
Interna mål
 • T.1.1 - Berika projekten med 3/25 nya resurser.
 • T.1.2 - 65/150 identifierade ämnesexperter bidrar.
 • T.1.3 - 15/15 kurser i Wikipedias utbildningsprogram.
 • T.2.2a - Deltagande på/anordnande av minst 2/10 nya evenemang.
 • G.2.1 - Redigering från 110/365 unika underrepresenterade användare.
 • M.2b - Uppdatera 12/24 int. nyhetsbrev på månadsbasis.


Projekt nr. 183104 Ansvarig Axel
Projektstart 2018 Projektslut 2020-12-31
Finansiär Budget
Vinnova  
 • 2018: 152 400
 • 2019: 86 184
 • 2020: 106 120
Interna mål
 • T.2.1 - 10/20 organisationer tar del av information om fria licenser.
 • T.2.2b - 10/10 nya direktkontakter med innehållsägare och org.
 • T.1.1 - Berika projekten med 1/25 nya resurser.
 • T.2.2a - Deltagande på/anordnande av minst 1/10 nya evenemang.
 • T.2.2b - 1/10 nya direktkontakter med innehållsägare och org.
Slutrapport/utvärdering Projekt:Samsyn 2018/Slutrapport


Projekt nr. 183120 Ansvarig Axel
Projektstart 2018-01-01 Projektslut 2018-12-31
Finansiär Budget
FDC 10 000 (arbetstid) 
FDC 15 000 (övrigt) 
Total: 25 000
Interna mål
 • T.1.1 - Berika projekten med 6/25 nya resurser.
 • T.1.2 - 65/150 identifierade ämnesexperter bidrar.
 • T.2.1 - 10/20 organisationer tar del av information om fria licenser.
 • T.2.2a - Deltagande på/anordnande av minst 2/10 nya evenemang.
 • T.2.2b - 1/10 nya direktkontakter med innehållsägare och org.
 • G.2.1 - Redigering från 40/365 unika underrepresenterade användare.
 • M.2b - Uppdatera 12/24 int. nyhetsbrev på månadsbasis.
Slutrapport/utvärdering .


Projekt nr. 183115 Ansvarig Sara
Projektstart 2018-01-01 Projektslut 2018-12-31
Finansiär Budget
FDC 20 000 (arbetstid) 
Total: 20 000
Interna mål
 • T.1.1 - Berika projekten med 1/25 nya resurser.
 • T.1.2 - 5/150 identifierade ämnesexperter bidrar.
 • T.2.1 - 2/20 organisationer tar del av information om fria licenser.
 • G.2.1 - Redigering från 15/365 unika underrepresenterade användare.


Projekt nr. 183116 Ansvarig André
Projektstart 2018-05-01 Projektslut 2019-08-15
Finansiär Budget
Kungliga biblioteket 600 000 kr
Interna mål   Externa mål
 • T.1.1 - Berika projekten med 3/25 nya resurser.
 • T.2.2a - Deltagande på/anordnande av minst 2/10 nya evenemang.  
 • [Rapport] Import av auktoriteter vars verk används som källor på Wikipedia T205395
 • [Rapport] Grundstruktur skapad för import av verk/utgåvor T205392
 • [Rapport] Uppbyggnad av verktyg för att hålla Libris-information på Wikidata uppdaterad T205402
 • [Wikiguide] Ta fram en guide för att avgöra vilka författare/verk/utgåvor som automatiskt är kvalificerade för Wikidata T205406
 • [Wikiguide] Stödsidor och material runt biblioteksdata och dess massuppladdningar T205405
 • [Event] Genomför minst 2 1 hackathon T205401
 • [Rapport/Blogg] - Info om hur Wikimedia kan användas av biblioteken för att prioritera digitalisering T205393
 • [Blogg] 2 bloggposter riktade till allmänheten T205388
 • [Rapport] Slutrapport T205399
Slutrapport/utvärdering commons:File:Biblioteksdata 2018 Slutrapport Wikimedia Sverige.pdf


Projekt nr. 183128 Ansvarig John
Projektstart 2018-01-01 Projektslut 2018-12-31
Finansiär Budget
Interna mål
 • T.1.2 - 10/150 identifierade ämnesexperter bidrar.
 • M.3.1a - Sprid finansiering.


3200 Ökad användning av fria licenser

Projekt nr. 183202 Ansvarig John
Projektstart 2018-01-01 Projektslut 2018-12-31
Finansiär Budget
FDC 36 000 (arbetstid) 
FDC 40 000 (övrigt) 
Donationer 24 000 (arbetstid) 
Donationer 81 600 (övrigt) 
Total: 181 600
Interna mål
 • T.1.1 - Berika projekten med 2/25 nya resurser.
 • T.2.1 - 5/20 organisationer tar del av information om fria licenser.
 • T.2.2b - 10/10 nya direktkontakter med innehållsägare och org.


Projekt nr. 183205 Ansvarig Axel
Projektstart 2019-01-01 Projektslut 2019-12-31
Finansiär Budget
Flygvapenmuseum 30 000
Interna mål
 • T.1.1 - Berika projekten med 3/25 nya resurser.
 • T.2.1 - 2/50 organisationer tar del av information om fria licenser.
 • T.2.2a - Deltagande på/anordnande av minst 2/10 nya evenemang.
 • T.2.2b - 1/10 nya direktkontakter med innehållsägare och org.
 • G.2.1 - Redigering från 5/365 unika underrepresenterade användare.


Projekt nr. 183206 Ansvarig Sara
Projektstart 2018-01-01 Projektslut 2018-12-31
Finansiär Budget
FDC 100 000 (arbetstid) 
FDC 50 000 (övrigt) 
Total: 150 000
Interna mål
 • T.1.1 - Berika projekten med 1/25 nya resurser.
 • T.1.2 - 5/150 identifierade ämnesexperter bidrar.
 • T.2.1 - 1/20 organisationer tar del av information om fria licenser.
 • T.2.2b - 1/10 nya direktkontakter med innehållsägare och org.
 • G.2.1 - Redigering från 5/365 unika underrepresenterade användare.


4000 Användning

4100 Öka förtroende och användning

Projekt nr. 184101 Ansvarig Sara
Projektstart 2018-01-18 Projektslut 2018-12-30
Finansiär Budget
FDC 80 000 (arbetstid) 
Total: 80 000
Interna mål
 • A.1.1a - 1/1 mätmetod tas fram.


Projekt nr. 184102 Ansvarig
Projektstart Projektslut
Finansiär Budget
FDC 0 (arbetstid) (flyttat till Projekt:Organisationsutveckling 2018
FDC 40 000 (övrigt) 
Total: 40 000
Interna mål
 • A.1.1b - Den uppmätta medienärvaron +10/+10%.
 • A.1.2 - Tydliga mätmetoder tas fram för olika gruppers användning.


4200 Öka användbarheten

Projekt nr. 184202 Ansvarig André
Projektstart 2018-01-01 Projektslut 2018-12-31
Finansiär Budget
FDC 30 000 (arbetstid) 
Total: 30 000
Interna mål
 • A.2.1 - Minska antalet fel i mjukvaran.


Projekt nr. 184203 Ansvarig John
Projektstart 2018-01-01 Projektslut 2018-12-31
Finansiär Budget
FDC 48 000 kr (arbetstid) 
Total: 48 000
Interna mål
 • T.1.1 - Berika projekten med 1/25 nya resurser.
 • A.2.2a - Wikispeech aktiveras som betafunktion på 3 språk.
 • A.2.2b - Wikispeech 2:s förstudie utvecklas.


Projekt nr. 184204 Ansvarig John
Projektstart 2018-01-17 Projektslut 2018-12-31
Finansiär Budget
FDC 20 000 (arbetstid) 
Total: 20 000
Interna mål
 • T.1.1 - Berika projekten med 1/25 nya resurser.
 • T.2.1 - 1/20 organisationer tar del av information om fria licenser.
 • T.2.2a - Deltagande på/anordnande av minst 1/10 nya evenemang.


5000 Gemenskapen

5100 Stödja gemenskapen

Projekt nr. 185101 Ansvarig Axel
Projektstart 2018-01-01 Projektslut 2018-12-31
Finansiär Budget
FDC 90 000 (arbetstid) 
FDC 170 885 (övrigt) 
Total: 260 885
Interna mål
 • G.1.1a - Stöd ges vid 365/365 tillfällen.
 • G.1.1b - Stöd ges till minst 100/100 wikimedianer och dylika.
 • G.1.2 - Stöd 75/75 återkommande träffar för wikimedianer
 • G.2.1 - Redigering från 40/365 unika underrepresenterade användare.
Slutrapport/utvärdering .


Projekt nr. 185102 Ansvarig André
Projektstart 2018-01-01 Projektslut 2018-12-31
Finansiär Budget
FDC 215 000 (arbetstid) 
Total: 215 000
Interna mål
 • G.1.3 - 1/1 tekniskt projekt implementeras på Wikipedia.
 • G.2.2a - 50/50 användare får stöd på Fikarummet.
 • G.2.2b - 1/1 till språkversion aktiverar Fikarummet.


5200 Inkluderande klimat

Projekt nr. 185202 Ansvarig Axel
Projektstart 2018-01-01 Projektslut 2018-12-31
Finansiär Budget
FDC 50 000 (arbetstid) 
Total: 50 000
Interna mål
 • T.1.1 - Berika projekten med 2/25 nya resurser.
 • T.2.2a - Deltagande på/anordnande av minst 1/10 nya evenemang.
 • G.2.1 - Redigering från 50/365 unika underrepresenterade användare.
Slutrapport/utvärdering .


Projekt nr. 185203 Ansvarig Sara
Projektstart 2018-01-01 Projektslut 2018-12-31
Finansiär Budget
FDC 70 000 (arbetstid) 
FDC 10 000 (övrigt) 
Total: 80 000
Interna mål
 • T.2.2b - 5/10 nya direktkontakter med innehållsägare och org.
 • G.2.1 - Redigering från 100/365 unika underrepresenterade användare.


6000 Möjliggörande

6100 Föreningen ska vara kompetent

Projekt nr. 186101 Ansvarig John
Projektstart 2018-01-01 Projektslut 2018-12-31
Finansiär Budget
FDC 125 000 (arbetstid) 
FDC 25 000 (övrigt) 
Total: 150 000
Interna mål
 • M.1a - Styrelseutbildning för 8/8 stycken.
 • M.1b - Kansliutbildning för 8/8 stycken.
 • M.3.2 - Överlappande kompetenser ökas.


6200 Föreningens arbete ska vara transparent

Projekt nr. 186201 Ansvarig John
Projektstart 2018-01-01 Projektslut 2018-12-31
Finansiär Budget
FDC 67 000 (arbete) 
FDC 35 000 (övrigt) 
Total: 102 000
Interna mål
 • M.2a - Delta på 4/5 int. Wikimedia-evenemang.


6300 Föreningen ska sträva efter organisatorisk stabilitet

Projekt nr. 186301 Ansvarig Sara
Projektstart 2018-01-01 Projektslut 2018-12-31
Finansiär Budget
FDC 50 000 (arbetstid) 
FDC 25 000 (övrigt) 
Total: 75 000
Interna mål
 • M.3.1b - 20% fler medlemmar (167/167 stycken).
 • M.3.1c - 20% fler frivilliga (72/72 stycken).


Projekt nr. 186302 Ansvarig André
Projektstart 2018-01-01 Projektslut 2018-12-31
Finansiär Budget
FDC 0 (arbetstid) 
Total: 0