Projekt 2018

Från Wikimedia
Hoppa till: navigering, sök
<< 2017 | 2019 >>


På denna sida hittar du alla projekt som genomförs under 2018. För att se hur väl vi uppfyller verksamhetsplanen är det enklast att titta på sidan Ledningsrapport 2018.

2500 Externa

Projekt nr. 172511 Ansvarig John
Projektstart 2015-09-11 Projektslut 2018-12-31
Finansiär Budget
MSB Möjliggörande: Budget 2017 - genom att skriva en EU-ansökan
75 000 kr för arbete
15 000 kr för resor
30 000 kr till DSV
30 000 kr till Mapillary AB
Interna mål   Externa mål

M.4 - Budget 2016, säkerställa att ingen finansiär överstiger 50 %  

I enlighet med avtal: Skriva ihop en ansökan till Horizon 2020
I enlighet med avtal: Resa för att träffa lämpliga partners att knyta till projektet 

Lägesrapport: 
Uppdaterad senast 2017-09-05 STATUS Button Icon GreenForest.svg
Utförda aktiviteter Måluppfyllnad

Inget arbete har skett sedan förra ledningsrapporten.

Viktigt nästa månad Öppna huvudsakliga problem

Vi har ingen rutin på att kontrollera EU-utlysningar regelbundet. Detsamma gäller Mapillary. Möjligen kan SU sköta detta men projektet måste definieras bättre först.

Aktuell kostnad Dragna erfarenheter
Kommentar från verksamhetschefen


3000 Tillgång

3100 Öka kunskapen om fria licenser och öka tillgången till fritt material

Projekt nr. 183102 Ansvarig John
Projektstart Projektslut
Finansiär Budget
Postkodlotteriets stiftelse
Interna mål


Projekt nr. 183103 Ansvarig Sara
Projektstart 2018-01-01 Projektslut 2018-12-31
Finansiär Budget
FDC 160 000 (arbetstid) 
FDC 25 500 (övrigt) 
Total: 185 500
Interna mål


Projekt nr. 183120 Ansvarig Axel
Projektstart 2018-01-01 Projektslut 2018-12-31
Finansiär Budget
FDC 10 000 (arbetstid) 
FDC 15 000 (övrigt) 
Total: 25 000
Interna mål


Projekt nr. Ansvarig John
Projektstart Projektslut
Finansiär Budget
Interna mål


3200 Ökad användning av fria licenser

Projekt nr. 183202 Ansvarig John
Projektstart 2018-01-01 Projektslut 2018-12-31
Finansiär Budget
FDC 36 000 (arbetstid) 
FDC 40 000 (övrigt) 
Donationer 24 000 (arbetstid) 
Donationer 81 600 (övrigt) 
Total: 181 600
Interna mål


Projekt nr. 173205 Ansvarig Axel
Projektstart 2018-01-01 Projektslut 2018-12-31
Finansiär Budget
Interna mål
  • T.2.2a - Deltagande på minst 1/10 nya evenemang.
  • M.3.1a - Sprid finansiering.


Projekt nr. 183206 Ansvarig Sara
Projektstart 2018-01-01 Projektslut 2018-12-31
Finansiär Budget
FDC 100 000 (arbetstid) 
FDC 50 000 (övrigt) 
Total: 150 000
Interna mål


4000 Användning

4100 Öka förtroende och användning

Projekt nr. 184101 Ansvarig Sara
Projektstart 2018-01-18 Projektslut 2018-12-30
Finansiär Budget
FDC 80 000 (arbetstid) 
Total: 80 000
Interna mål


Projekt nr. 184102 Ansvarig
Projektstart Projektslut
Finansiär Budget
FDC 50 000 (arbetstid) 
FDC 40 000 (övrigt) 
Total: 90 000
Interna mål


4200 Öka användbarheten

Projekt nr. 184202 Ansvarig André
Projektstart 2018-01-01 Projektslut 2018-12-31
Finansiär Budget
FDC 30 000 (arbetstid) 
Total: 30 000
Interna mål


Projekt nr. 184203 Ansvarig John
Projektstart 2018-01-01 Projektslut 2018-12-31
Finansiär Budget
FDC 48 000 kr (arbetstid) 
Total: 48 000
Interna mål
 
Lägesrapport: 
Uppdaterad senast 2018-01-18 STATUS Button Icon GreenForest.svg
Utförda aktiviteter Måluppfyllnad
Viktigt nästa månad Öppna huvudsakliga problem
Aktuell kostnad Dragna erfarenheter
För aktuella kostnader se Ekonomiska rapporter 2018.
Kommentar från verksamhetschefen


Projekt nr. 184204 Ansvarig John
Projektstart 2018-01-17 Projektslut 2018-12-31
Finansiär Budget
FDC 37 000 (arbetstid) 
Total: 37 000
Interna mål


5000 Gemenskapen

5100 Stödja gemenskapen

Projekt nr. 185101 Ansvarig Axel
Projektstart 2018-01-01 Projektslut 2018-12-31
Finansiär Budget
FDC 90 000 (arbetstid) 
FDC 170 885 (övrigt) 
Total: 260 885
Interna mål


Projekt nr. 185102 Ansvarig André
Projektstart 2018-01-01 Projektslut 2018-12-31
Finansiär Budget
FDC 215 000 (arbetstid) 
Total: 215 000
Interna mål


5200 Inkluderande klimat

Projekt nr. Ansvarig Axel
Projektstart 2018-01-01 Projektslut 2018-12-31
Finansiär Budget
FDC 50 000 (arbetstid) 
Total: 50 000
Interna mål


Projekt nr. 185203 Ansvarig Sara
Projektstart 2018-01-01 Projektslut 2018-12-31
Finansiär Budget
FDC 70 000 (arbetstid) 
FDC 10 000 (övrigt) 
Total: 80 000
Interna mål


6000 Möjliggörande

6100 Föreningen ska vara kompetent

Projekt nr. 186101 Ansvarig John
Projektstart 2018-01-01 Projektslut 2018-12-31
Finansiär Budget
FDC 100 000 (arbetstid) 
FDC 25 000 (övrigt) 
Total: 125 000
Interna mål


6200 Föreningens arbete ska vara transparent

Projekt nr. 186201 Ansvarig John
Projektstart 2018-01-01 Projektslut 2018-12-31
Finansiär Budget
FDC 50 000 (arbete) 
FDC 35 000 (övrigt) 
Total: 85 000
Interna mål


6300 Föreningen ska sträva efter organisatorisk stabilitet

Projekt nr. 186301 Ansvarig Sara
Projektstart 2018-01-01 Projektslut 2018-12-31
Finansiär Budget
FDC 50 000 (arbetstid) 
FDC 25 000 (övrigt) 
Total: 75 000
Interna mål


Projekt nr. 186302 Ansvarig André
Projektstart 2018-01-01 Projektslut 2018-12-31
Finansiär Budget
FDC 25 000 (arbetstid) 
Total: 25 000
Interna mål