Projekt 2017

Från Wikimedia
Hoppa till navigering Hoppa till sök
<< 2016 | 2018 >>


På denna sida hittar du alla projekt som genomförs under 2017. För att se hur väl vi uppfyller verksamhetsplanen är det enklast att titta på sidan Ledningsrapport 2017.

2500 Externa

Projekt nr. Projektet EU-ansökan för HOT saknas i Mall:Projektid Ansvarig John
Projektstart 2015-09-11 Projektslut 2019-12-31
Finansiär Budget
MSB 51 652
Interna mål
 • T.2.2a - Deltagande på/anordnande av minst 1/10 nya evenemang. 
Lägesrapport: 
Uppdaterad senast STATUS Button Icon White.svg
Utförda aktiviteter Måluppfyllnad
Viktigt nästa månad Öppna huvudsakliga problem
Aktuell kostnad Dragna erfarenheter
För aktuella kostnader se Ekonomiska rapporter 2019.
Kommentar från verksamhetschefen


3000 Tillgång

3100 Öka kunskapen om fria licenser och öka tillgången till fritt material

Projekt nr. 163101 Ansvarig André
Projektstart 2016-01-01 Projektslut 2017-03-01
Finansiär Budget
LSH 39600
Interna mål   Externa mål

2016:

 • T.1.1 - Berika projekten med 1/25 nya resurser.
 • G.2.1 - Redigering från 3/365 unika underrepresenterade användare.

2017:

 • M.3.1a - Sprid finansiering.  
 • Ladda upp max 6 000 nya filer;
 • Ersätta max 1 400 filer᠎᠎᠎᠎᠎ utan behov av ny metadata;
 • Ersätta max 300 filer᠎᠎᠎᠎᠎ med behov av ny metadata.
Slutrapport/utvärdering Se Global metrics för information om de två första omgångarna och Updating descriptions för det tredje delmomentet.


Projekt nr. 163102 Ansvarig John
Projektstart 2016-01-01 Projektslut 2017-09-30 (slutrapport 2017-12-01)
Finansiär Budget
Postkodlotteriets Kulturstiftelse per ansökningen 2 500 000 kr 
FDC 363 373 kr 
Total: 2 863 373 kr
Interna mål   Externa mål

För 2017:

 • T.1.1 - Berika projekten med 66/25 nya resurser.
 • T.1.2 - 10/150 identifierade ämnesexperter bidrar.
 • T.2.1 - 3/15 organisationer licensierar sitt material fritt.
 • T.2.2a - Deltagande på minst 5/10 nya evenemang.
 • T.2.2b - 4/10 nya direktkontakter med innehållsägare och org.
 • A.1.1b - Den uppmätta medienärvaron +1/+10%.
 • G.2.1 - Redigering från 30/365 unika underrepresenterade användare.
 • M.2a - Delta på 3/4 int. Wikimedia-evenemang.
 • M.2b - Uppdatera 12/24 int. nyhetsbrev på månadsbasis.
 • M.3.1a - Sprid finansiering.
 • M.3.1c - 20% fler frivilliga (10/37 stycken).
 • M.3.2 - Överlappande kompetenser ökas.

För 2016:

 • T.1.1 - Berika projekten med 14/20 resurser
 • T.1.2 - 30/100 identifierade ämnesexperter bidrar
 • T.2.1 - 6/15 organisationer licensierar sitt material fritt
 • T.2.2a - nätverk med minst 15/100 centralt placerade personer
 • T.2.2b - samtal med 3/20 yrkesverksamma politiker
 • G.1.1a - Stöd ges vid 10/365 tillfällen
 • G.1.1b - Stöd ges till minst 10/50 personer  

Listas på Projekt:Kopplat Öppet Kulturarv 2016/Måluppfyllnad

Slutrapport/utvärdering Fil:Wikimedia Sverige - Slutrapport för Kopplat Öppet Kulturarv (KÖK). Projektnummer- 15A236..pdf 
Lägesrapport: 
Uppdaterad senast 2017-09-08 STATUS Button Icon GreenForest.svg
Utförda aktiviteter Måluppfyllnad
 • Deltagande på Wikimania 2017. Flera aktiviteter på plats (workshop, presentation & fotoutställning).
 • Arbete med dataöverföringen har fortsatt. Ett dussintal länder är på gång att köras.
 • Fotoutställning genomförd i fyra länder. (Den pågår ännu i Sverige, aktiviteter skedde runt den i Göteborg). Ytterligare länder möjliga genom UNESCO:s försorg.
 • WMSE är nu officiell partner i UNESCO:s flaggskeppsinitiativ #Unite4Heritage.
 • Visualiseringsverktyget Monumental har färdigställts.
 • Connected Open Heritage Challenge har genomförts framgångsrikt och bilderna som laddats upp i KÖK har nu 170 miljoner visningar per år.
 • En stor del av grunden har lagts för uppladdning av ca. 100 000 bilder från Kulturmiljöbild.
 • Vi har identifierat Learning Patterns från projektet som vi vill skriva under september.
 • Skrivstuga genomfördes på Medelhavsmuseet, där bilder från Cypern som vi laddat upp användes.
 • Ett flertal blogginlägg har skrivits eller skrivs om projektet.
 • Postkodlotteriet har kontaktat oss om vi har planer på framtida projekt.


För tidigare aktiviteter se: Projekt:Kopplat Öppet Kulturarv 2016/Aktivitetslogg

Externa mål Se Projekt:Kopplat Öppet Kulturarv/Måluppfyllnad

Interna mål för 2017:

 • T.1.1 – Projekten har berikats med 3 nya resurser.
 • T.2.1 - 2 organisationer har licensierat sitt material fritt.
 • M.2b - 2 int. nyhetsbrev har uppdaterats på månadsbasis.
 • M.3.2 - Överlappande kompetenser har ökat.
 • M.3.1a - Finansiering har breddats.


Interna mål för 2016:

 • Projekten har berikats med 2/14 resurser, med flera till som arbetas på parallellt.
 • 1/30 identifierade ämnesexperter bidrar
 • 4/6 organisationer licensierar nu sitt material fritt och flera till har nu en intern diskussion
 • Vårt nätverk har utökats med 118/15 centralt placerade personer, långt över förväntan
 • Samtal har förts med 1/3 yrkesverksamma politiker om kulturarvsbevarande
 • Stöd har getts vid 9/10 tillfällen till volontärer
 • Stöd har getts till minst 5/10 personer
Viktigt nästa månad Öppna huvudsakliga problem
 • Projektet avslutas 30 september.
 • Utställningen hos UNESCO är ännu inte helt säkerställd. Processen har haft en hel del förseningar och problem. Förhoppningen är att allt färdigställs tidigt vecka 22.
Aktuell kostnad Dragna erfarenheter
Kommentar från verksamhetschefenProjekt nr. 173103 Ansvarig Sara
Projektstart 2017-01-01 Projektslut 2017-12-31
Finansiär Budget
FDC 169 500 kr 
Egen 18 000 kr 
Total: 187 500 kr
Interna mål
 • T.1.2 - 100/150 identifierade ämnesexperter bidrar.
 • T.1.3 - 15/15 kurser i Wikipedias utbildningsprogram.
 • T.2.1 - 4/15 organisationer licensierar sitt material fritt.
 • T.2.2a - Deltagande på minst 3/10 nya evenemang.
 • G.1.1b - Stöd ges till minst 5/100 wikimedianer och dylika.
 • G.2.1 - Redigering från 90/365 unika underrepresenterade användare.
 • M.2b - Uppdatera 10/24 int. nyhetsbrev på månadsbasis.


Projekt nr. 173120 Ansvarig Axel
Projektstart 2017-01-01 Projektslut 2017-12-31
Finansiär Budget
FDC 25 000 kr 
Musikverket (173121) 50 080 kr 
Nordiska museet (173122) 48 000 kr 
Nationalmuseum (173123) 42 400 kr 
1: SMM (-) 2: Tekniska museet (-) 3: SMVK 1 (-) 4: SMVK 2 (-) 5: RAÄ 1: 76 800 kr (-) 2: 24 000 kr (-) 3: 140 800 kr (-) 4: 80 000 kr (-) 5: 64 000 kr 
Total: 551 080 kr (efter moms)
Interna mål   Externa mål
 • T.1.1 - Berika projekten med 5/25 nya resurser.
 • T.1.2 - 30/150 identifierade ämnesexperter bidrar.
 • T.2.1 - 4/15 organisationer licensierar sitt material fritt.
 • T.2.2b - 2/10 nya direktkontakter med innehållsägare och org.
 • G.2.1 - Redigering från 15/365 unika underrepresenterade användare.
 • M.3.1a - Sprid finansiering.  
 • Rapport till Musikverket.
 • Del- och slutrapport till Nordiska museet
 • Del- och slutrapport till Nationalmuseum
 • Del- och slutrapport till Tekniska museet
 • Del- och slutrapport till SMM
Slutrapport/utvärdering .
Projekt nr. 163105 Ansvarig Axel
Projektstart 2016-01-01 Projektslut 2017-04-30
Finansiär Budget
Vinnova 410 000 kr
Interna mål   Externa mål
 • T.1.1 - Berika projekten med 5/25 nya resurser.
 • T.2.1 - 1/15 organisationer licensierar sitt material fritt.
 • T.2.2a - Deltagande på minst 1/10 nya evenemang.

Enligt 2016 års verksamhetsmål:

 • T.2.2: 40/100 centralt placerade personer  
 • Möten med beslutsfattare – politiker och tjänstemän – i 70 kommuner.
Slutrapport/utvärdering Rapport hos Vinnova


Projekt nr. 163106 Ansvarig Sara
Projektstart 2016-01-01 Projektslut 2017-11-30
Finansiär Budget
Vinnova (2015-2016) 214 000 kr 
FDC 29 700 kr 
Vinnova (2017) 36 000 kr 
Total: 457 025 kr (övriga pengar till Stockholmskällan)
Interna mål   Externa mål

2016:

 • T.1.1 - Berika projekten med 1/20 resurser
 • T.1.3 - 2/10 kurser i Wikipedias utbildningsprogram
 • T.2.2a - 8/100 centralt placerade personer i nätverk
 • G.2.1 - Redigering från 56/365 unika underrepresenterade användare
 • G.2.2 - 40/250 kvarvarande nya aktiva via förbättrade förutsättningar

2017:

 • T.1.1 - Berika projekten med 1/25 nya resurser.
 • T.2.2a - Deltagande på minst 4/10 nya evenemang.
 • M.2b - Uppdatera 2/24 int. nyhetsbrev på månadsbasis.  
 • 4 klasser använder Wikimini
 • Två gymnasiekurser i Wikipedias utbildningsprogram
 • En fri lärresurs (OER)


Projekt nr. 163108 Ansvarig André
Projektstart 2016-03-01 Projektslut 2017-06-30
Finansiär Budget
Länsstyrelsen i Kalmar län 140 000 kr
Interna mål   Externa mål
 • T.1.1 - Berika projekten med 1/25 nya resurser.
 • M.3.1a - Sprid finansiering.

För 2016:
T.1.1, T.2.1 och T.2.2  

 • Delta på 3 samarbetsmöten.
 • Ta fram förslag på kompletterande egenskaper för att beskriva WFD-data på Wikidata, samt föreslå dessa för implementering.
 • Importera WFD-data för ett land.
 • Skapa en Wikidata-powered "infobox" på minst en språkversion av Wikipedia (som använder WFD-data).
 • Dokumentera processen.
Slutrapport/utvärdering Fil:WFD data for Wikidata – final report.pdf3200 Ökad användning av fria licenser

Projekt nr. 173202 Ansvarig John
Projektstart 2017-01-01 Projektslut 2017-12-31
Finansiär Budget
FDC 76 000 kr 
Eget 105 600 kr 
Total: 181 600 kr
Interna mål
 • T.2.1 - 1/15 organisationer licensierar sitt material fritt.
 • T.2.2b - 2/10 nya direktkontakter med innehållsägare och org.
 • M.2a - Delta på 1/4 int. Wikimedia-evenemang.


Projekt nr. 183205 Ansvarig Axel
Projektstart 2019-01-01 Projektslut 2019-12-31
Finansiär Budget
Flygvapenmuseum 30 000
Interna mål
 • T.1.1 - Berika projekten med 3/25 nya resurser.
 • T.2.1 - 2/50 organisationer tar del av information om fria licenser.
 • T.2.2a - Deltagande på/anordnande av minst 2/10 nya evenemang.
 • T.2.2b - 1/10 nya direktkontakter med innehållsägare och org.
 • G.2.1 - Redigering från 5/365 unika underrepresenterade användare. 
Lägesrapport: 
Uppdaterad senast STATUS Button Icon White.svg
Utförda aktiviteter Måluppfyllnad
Viktigt nästa månad Öppna huvudsakliga problem
Aktuell kostnad Dragna erfarenheter
För aktuella kostnader se Ekonomiska rapporter 2019.
Kommentar från verksamhetschefen


Projekt nr. 173206 Ansvarig John
Projektstart 2017-01-01 Projektslut 2017-12-31
Finansiär Budget
FDC 205 000 kr
Interna mål
 • T.1.1 - Berika projekten med 1/25 nya resurser.
 • T.1.2 - 10/150 identifierade ämnesexperter bidrar.
 • M.3.1a - Sprid finansiering.


4000 Användning

4100 Öka förtroende och användning

Projekt nr. 174101 Ansvarig John
Projektstart 2017-01-01 Projektslut 2017-12-31
Finansiär Budget
FDC 50 000 kr
Interna mål
 • A.1.2 - Tydliga mätmetoder tas fram för olika gruppers användning.


Projekt nr. 174102 Ansvarig John
Projektstart 2017-01-01 Projektslut 2017-12-31
Finansiär Budget
FDC 150 000 kr 
Intern finansiering 50 000 kr 
Total: 200 000 kr
Interna mål
 • A.1.1a - 1/1 mätmetod tas fram.
 • A.1.1b - Den uppmätta medienärvaron +10/+10%.


Projekt nr. 174204 Ansvarig John
Projektstart 2017-02-01 Projektslut 2017-12-31
Finansiär Budget
FDC 60 000 kr
Interna mål
 • T.2.2a - Deltagande på minst 3/10 nya evenemang.
 • T.2.2b - 3/10 nya direktkontakter med innehållsägare och org.


4200 Öka användbarheten

Projekt nr. 164201 Ansvarig John
Projektstart 2016-03-15 Projektslut 2017-12-31
Finansiär Budget
Post- och telestyrelsen. 2 406 479 kr från PTS, varav 1 146 500 kr under projektet utbetalas till underleverantören Södermalms Talteknologiservice AB (STTS).

KTH:s del i projektet finansieras genom en direkt utbetalning till dem från PTS av momsskäl (ingen moms när utbetalningar går direkt mellan myndigheter).

Interna mål   Externa mål
 • A.2.2a - Wikispeech aktiveras som betafunktion på 3 språk.
 • M.2a - Delta på 1/4 int. Wikimedia-evenemang.  

Att skapa en inbyggd talsyntes för MediaWiki (fokus på sv., en. och ar.Wikipedia), som ett tillägg.

Slutrapport/utvärdering Fil:Wikispeech - Slutrapportering projektgenomförande.pdf 
Lägesrapport: 
Uppdaterad senast 2017-09-08 STATUS Button Icon GreenForest.svg
Utförda aktiviteter Måluppfyllnad
 • De viktigaste funktionerna på spelaren finns nu på plats. Det går att lyssna på Wikispeech här: https://wikispeech.wmflabs.org/wiki/Main_Page
 • Vi har hittat en utvecklare på WMF som hjälper oss med kod- och säkerhetsgranskning för att möjliggöra aktivering.
 • Vi har presenterat om Wikispeech på Wikimania 2017. Detta mottogs väl (ex.).
 • Vi har ställt ut på konferensen Interspeech i Stockholm tillsammans med PTS.
 • Vår volontär har fått sin första kod inkluderad i projektet.
 • Implementerade segmentering av HTML-taggar. Detta tillåter att lägga till pauser bl.a. mellan rubriker och följande text samt mellan rader i listor.
 • Implementerade API för förprocessning av HTML, vilket begränsar nätverksanvänding. API:et kan också användas utanför Wikispeech, när tvättad text behövs.

För tidigare aktiviteter se: Projekt:Wikispeech 2016/Aktivitetslogg

Har deltagit på 3 internationella Wikimedia-evenemang.

Viktigt nästa månad Öppna huvudsakliga problem

Trots löfte om att ta fram en plan för hur WMF kan kod- och säkerhatsgranska Wikispeech har vi inte fått något konkret (trots upprepade påminnelser).

Aktuell kostnad Dragna erfarenheter
Kommentar från verksamhetschefen


Projekt nr. 174202 Ansvarig André
Projektstart 2017-01-01 Projektslut 2017-12-31
Finansiär Budget
FDC 30 000 kr
Interna mål
 • A.2.1 - Minska antalet fel i mjukvaran.
 • G.1.1a - Stöd ges vid 10/365 tillfällen.
 • M.2a - Delta på 1/4 int. Wikimedia-evenemang.
Slutrapport/utvärdering Se utförda aktiviteter nedan.


Projekt nr. 184203 Ansvarig John
Projektstart 2018-01-01 Projektslut 2018-12-31
Finansiär Budget
FDC 48 000 kr (arbetstid) 
Total: 48 000
Interna mål
 • T.1.1 - Berika projekten med 1/25 nya resurser.
 • A.2.2a - Wikispeech aktiveras som betafunktion på 3 språk.
 • A.2.2b - Wikispeech 2:s förstudie utvecklas.


5000 Gemenskapen

5100 Stödja gemenskapen

Projekt nr. 175101 Ansvarig Axel
Projektstart 2017-01-01 Projektslut 2017-12-31
Finansiär Budget
FDC 240 885 kr 
Egen 20 000 kr 
Total: 260 885 kr
Interna mål
 • G.1.1a - Stöd ges vid 300/365 tillfällen.
 • G.1.1b - Stöd ges till minst 74/100 wikimedianer och dylika.
 • G.1.2 - Stöd 40/50 återkommande träffar för wikimedianer
 • G.2.1 - Redigering från 85/365 unika underrepresenterade användare.
Slutrapport/utvärdering .


Projekt nr. 175102 Ansvarig André
Projektstart 2017-01-01 Projektslut 2017-12-31
Finansiär Budget
FDC 100 000 kr
Interna mål
 • G.1.1a - Stöd ges vid 5/365 tillfällen.
 • G.1.1b - Stöd ges till minst 20/100 wikimedianer och dylika.
 • G.1.3 - 1/1 tekniskt projekt implementeras på Wikipedia.
 • G.2.1 - Redigering från 5/365 unika underrepresenterade användare.
 • G.2.2a - 40/50 användare får stöd på Fikarummet.
 • G.2.2b - 0.5/1 till språkversion aktiverar Fikarummet.


5200 Inkluderande klimat

Projekt nr. 165201 Ansvarig Sara
Projektstart 2015 Projektslut 2017-02-28
Finansiär Budget
MUCF 486 000
Interna mål   Externa mål
 • S.2.1 För att öka mångfalden, ska minst 20 "kvarvarande nya användare" rekryteras genom evenemang riktade mot dessa fokusgrupper under året.
 • S.2.2 Som en strategi för att göra klimatet hos Wikimedia Sverige mer inbjudande, ska alla "produktiva nya användare" få en inbjudan till Fikarummet inom en vecka från deras första "produktiva redigering".
 • G.2.1 - Redigering från 12/365 unika underrepresenterade användare
 • G.2.2 - 50/250 kvarvarande nya aktiva via förbättrade förutsättningar  

I enlighet med avtal:

 1. En handlingsplan som är antagen av Wikimedia Sveriges styrelse.
 2. Minst 20 skrivstugor vardera i Stockholm och Göteborg. Totalt 40 stycken evenemang.
 3. 10 volontärer har deltagit i jämnställdhetsutbildningen.
 4. Minst 5 volontärer som är kvinnor har engagerats i att organisera evenemang för föreningen.
 5. Minst 200 nybörjare har fått hjälp i Fikarummet.
 6. Minst 100 normmedvetna proffsbilder har skapats för att illustrera Wikipedia.
 7. 1 dokument med best-practise för hur normmedvetna proffsbilder skall tas har satts ihop.
 8. Minst 3 studenter eller forskare får hjälp inom ramen för projektet med att undersöka genusfrågor på Wikimedias projekt.
 9. Planering har gjorts inför att arrangera en internationell konferens.
Slutrapport/utvärdering Inskickad till MUCF och godkänd. 
Lägesrapport: 
Uppdaterad senast 2017-02-27 STATUS Button Icon GreenForest.svg
Utförda aktiviteter Måluppfyllnad
Viktigt nästa månad Öppna huvudsakliga problem
Aktuell kostnad Dragna erfarenheter
 • I denna projektomgång har inte lika många studenter nappat som tidigare. Studenten som har handletts kommer eventuellt inte att slutföra sitt examensarbete som först planerat. Vi har ändå lyckats fortsätta ha kontakter med lärosäten och våra uppdrag finns med i projektkataloger som studenterna väljer mellan och det vi möts av positiva institutioner om att vara med i deras sammanhang.
 • Genom att vi har skaffat oss en bred och kvalitativ erfarenhet av flera års arbete för ett jämställt deltagande och mångfald av perspektiv har vi genom projektet börjat undersöka möjligheterna att ansöka om att arrangera Diversity Conference i Stockholm under senare delen av 2017.
 • Normbildsprojektet avslutades med en utställning och det gav oss en ny erfarenhet av att skapa ett uppskattat och välbesökt evenemang. Vi har haft några som undrat hur de lokalt kan få använda utställningen och där har logistiken varit enda hindret. Vi har varit i kontakt med Riksutställningar och förstått att utställningar kräver lång framförhållning. Ett säkert fortsatt användningsområde för den fysiska utställningen är Diversity Conference 2017 och den kan digitalt visas upp via nya webben. Att ta fram utbildningsmaterialet till fotoprojektet har varit något svårare än andra utbildningsmaterial eftersom vi i stor utsträckning bygger på annans expertis och testar oss fram för hur den bäst kan formuleras för vår kontext om kvalitet i fri kunskap, att vi kan involvera flera ögon i att ta fram materialet betyder mycket.
 • Deltagarna i skrivstugorna i Stockholm har bjudits in till en Facebookgrupp som nu har 99 medlemmar (alla kvinnor), den har fungerat som ett stöttande forum under tiden som Fikarummet inte har varit funktionellt och är en kanal för att lansera fikarummet till en viktig målgrupp. Sedan verktyget för inbjudan sattes igång i december 2016 har 258 inbjudningar skickats till nybörjare på Wikipedia för att ge ett ökad stöd till engagemang.
 • Verktyget Qualtrics som vi använder för enkätundersökningen är ett kraftfullt program och det finns ett gott stöd för enkätens innehåll från WMF, det som däremot har varit svårare än beräknat är hanteringen av kontakter och hur enkäten ska distribueras och den delen har krävt mer tid än beräknat. Ett sätt att hantera det skulle kunna vara att distribuera den till ett mindre antal respondenter, men det sänker också kvaliteten på underlaget.
Kommentar från verksamhetschefen Löper över från föregående år.


Projekt nr. 175202 Ansvarig Axel
Projektstart 2017-01-01 Projektslut 2017-12-31
Finansiär Budget
FDC 90 000 kr 
Donationer 14 000 kr 
Total: 104 000 kr
Interna mål
 • T.1.1 - Berika projekten med 2/25 nya resurser.
 • G.2.1 - Redigering från 20/365 unika underrepresenterade användare.
 • M.3.1c - 20% fler frivilliga (5/37 stycken).
Slutrapport/utvärdering .


Projekt nr. 175203 Ansvarig John
Projektstart 2017-03-01 Projektslut 2017-12-31
Finansiär Budget
WMF 425 620 kr 
FDC 175 000 kr 
Total: 600 620 kr
Interna mål   Externa mål
 • G.1.1a - Stöd ges vid 50/365 tillfällen.
 • G.1.2 - Stöd 9/50 återkommande träffar för wikimedianer
 • G.2.1 - Redigering från 60/365 unika underrepresenterade användare.
 • M.3.1c - 20% fler frivilliga (10/37 stycken).
 • M.3.1d - 1/1 plan för företagssponsring.  

Under Wikimedia Diversity Conference 2017 uppnås följande:

 • 70 konferensdeltagare (hälften kvinnor och minst två från nya gemenskaper).
 • 2 nya projekt.
 • 1 nytt verktyg.
 • Info om Fikarummet till 25 personer.
 • Info om Wikispeech till 25 personer.
 • 1 ny sponsor.
 • 2 omnämnanden av konferensen.
 • 1 rapport.


6000 Möjliggörande

6100 Föreningen ska vara kompetent

Projekt nr. 176101 Ansvarig John
Projektstart 2017-01-01 Projektslut 2017-12-31
Finansiär Budget
FDC 50 000 kr
Interna mål
 • M.1a - Styrelseutbildning för 8/8 stycken.
 • M.1b - Kansliutbildning för 8/8 stycken.
 • M.3.2 - Överlappande kompetenser ökas.


6200 Föreningens arbete ska vara transparent

Projekt nr. 176201 Ansvarig John
Projektstart 2017-01-01 Projektslut 2017-12-31
Finansiär Budget
FDC 85 000 kr
Interna mål
 • M.2a - Delta på 3/4 int. Wikimedia-evenemang.

6300 Föreningen ska sträva efter organisatorisk stabilitet

Projekt nr. 176301 Ansvarig
Projektstart 2017-01-01 Projektslut 2017-12-31
Finansiär Budget
FDC 75 000 kr
Interna mål
 • M.3.1b - 20% fler medlemmar (1038/1 038 stycken).
 • M.3.1c - 20% fler frivilliga (10/37 stycken).


Projekt nr. 176302 Ansvarig André
Projektstart 2017-01-01 Projektslut 2017-12-31
Finansiär Budget
FDC 50 000 kr
Interna mål
 • T.2.2b - 1/10 nya direktkontakter med innehållsägare och org.
 • M.3.1c - 20% fler frivilliga (2/37 stycken).