Projekt 2017

Från Wikimedia
Hoppa till: navigering, sök

<< 2016 | 2018 >>
På denna sida hittar du alla projekt som genomförs under 2017. För att se hur väl vi uppfyller verksamhetsplanen är det enklast att titta på sidan Ledningsrapport 2017.

2500 Externa

Projekt nr. 172511 Ansvarig John
Projektstart 2015-09-11 Projektslut 2017
Finansiär Budget
MSB Möjliggörande: Budget 2017 - genom att skriva en EU-ansökan
75 000 kr för arbete
15 000 kr för resor
30 000 kr till DSV
30 000 kr till Mapillary AB
Interna mål   Externa mål

M.4 - Budget 2016, säkerställa att ingen finansiär överstiger 50 %  

I enlighet med avtal: Skriva ihop en ansökan till Horizon 2020
I enlighet med avtal: Resa för att träffa lämpliga partners att knyta till projektet
I enlighet med avtal: Skriva ihop en ansökan till Horizon 2020
I enlighet med avtal: Skriva ihop en ansökan till Horizon 2020 

Lägesrapport: 
Uppdaterad senast 2017-04-20 STATUS Button Icon GreenForest.svg
Utförda aktiviteter Måluppfyllnad

. 2017

 • Positivt svar från Stockholms universitet om fortsatt deltagande. Ännu inget svar från Mapillary.

2016

 • Flera möten med DSV på Stockholms universitet och Mapillary AB.
 • Flera telefonmöten med olika möjliga partners i EU och USA.
 • Deltagande i flera evenemang anordnade av Vinnova runt Horizon2020-ansökningar för att lära sig vad de efterfrågar och identifiera möjliga partners.
Viktigt nästa månad Öppna huvudsakliga problem

Inget arbete har skett i projektet på flera månader och det är osäkert hur Mapillary ställer sig till att återuppta arbetet. Det vore en klar försämring, men vi kommer dock med säkerhet att kunna genomföra projektet med en annan projektkonstellation vid behov.

Aktuell kostnad Dragna erfarenheter
Kommentar från verksamhetschefen


3000 Tillgång

3100 Öka kunskapen om fria licenser och öka tillgången till fritt material

Projekt nr. 163101 Ansvarig André
Projektstart 2016-01-01 Projektslut 2017-03-01
Finansiär Budget
LSH 39600
Interna mål   Externa mål

2016:

 • T.1.1 – Berika projekten med 1/25 nya resurser.
 • G.2.1 - Redigering från 3/365 unika underrepresenterade användare.

2017:

 • M.3.1a - Sprid finansiering.  
 • Ladda upp max 6 000 nya filer;
 • Ersätta max 1 400 filer᠎᠎᠎᠎᠎ utan behov av ny metadata;
 • Ersätta max 300 filer᠎᠎᠎᠎᠎ med behov av ny metadata.
Slutrapport/utvärdering Se Global metrics för information om de två första omgångarna och Updating descriptions för det tredje delmomentet.

Projekt:Kopplat Öppet Kulturarv 2016/Projektdata

Projekt nr. 173103 Ansvarig Sara
Projektstart 2017-01-01 Projektslut 2017-12-31
Finansiär Budget
FDC 169 500 kr 
Egen 18 000 kr 
Total: 187 500 kr
Interna mål
 • T.1.2 - 100/150 identifierade ämnesexperter bidrar.
 • T.1.3 - 15/15 kurser i Wikipedias utbildningsprogram.
 • T.2.1 - 4/15 organisationer licensierar sitt material fritt.
 • T.2.2a - Deltagande på minst 3/10 nya evenemang.
 • G.1.1b - Stöd ges till minst 5/100 wikimedianer och dylika.
 • G.2.1 - Redigering från 90/365 unika underrepresenterade användare.
 • M.2b - Uppdatera 10/24 int. nyhetsbrev på månadsbasis.


Projekt nr. 173120 Ansvarig Axel
Projektstart 2017-01-01 Projektslut 2017-12-31
Finansiär Budget
FDC 25 000 kr 
Musikverket 62 600 kr 
Total: 87 600 kr
Interna mål   Externa mål
 • T.1.1 – Berika projekten med 5/25 nya resurser.
 • T.1.2 - 30/150 identifierade ämnesexperter bidrar.
 • T.2.1 - 4/15 organisationer licensierar sitt material fritt.
 • T.2.2b - 2/10 nya direktkontakter med innehållsägare och org.
 • G.2.1 - Redigering från 15/365 unika underrepresenterade användare.
 • M.3.1a - Sprid finansiering.  
 • Rapport till Musikverket.
Projekt nr. 163105 Ansvarig Axel
Projektstart 2016-01-01 Projektslut 2017-04-30
Finansiär Budget
Vinnova 410 000 kr
Interna mål   Externa mål
 • T.1.1 – Berika projekten med 5/25 nya resurser.
 • T.2.1 - 1/15 organisationer licensierar sitt material fritt.
 • T.2.2a - Deltagande på minst 1/10 nya evenemang.

Enligt 2016 års verksamhetsmål:

 • T.2.2: 40/100 centralt placerade personer  
 • Möten med beslutsfattare – politiker och tjänstemän – i 70 kommuner.


Projekt nr. 163106 Ansvarig Sara
Projektstart 2016-01-01 Projektslut 2017-06-31
Finansiär Budget
Vinnova (2015-2016) 214 000 kr 
FDC 29 700 kr 
Vinnova (2017) 36 000 kr 
Total: 457 025 kr (övriga pengar till Stockholmskällan)
Interna mål   Externa mål

2016:

 • T.1.1 - Berika projekten med 1/20 resurser
 • T.1.3 - 2/10 kurser i Wikipedias utbildningsprogram
 • T.2.2a - 8/100 centralt placerade personer i nätverk
 • G.2.1 - Redigering från 56/365 unika underrepresenterade användare
 • G.2.2 - 40/250 kvarvarande nya aktiva via förbättrade förutsättningar

2017:

 • T.1.1 – Berika projekten med 1/25 nya resurser.
 • T.2.2a - Deltagande på minst 4/10 nya evenemang.
 • M.2b - Uppdatera 2/24 int. nyhetsbrev på månadsbasis.  
 • 4 klasser använder Wikimini
 • Två gymnasiekurser i Wikipedias utbildningsprogram
 • En fri lärresurs (OER)


Projekt nr. 163108 Ansvarig André
Projektstart 2016-03-01 Projektslut 2017-06-30
Finansiär Budget
Länsstyrelsen i Kalmar län 140 000 kr
Interna mål   Externa mål
 • T.1.1 – Berika projekten med 1/25 nya resurser.
 • M.3.1a - Sprid finansiering.

För 2016:
T.1.1, T.2.1 och T.2.2  

 • Delta på 3 samarbetsmöten.
 • Ta fram förslag på kompletterande egenskaper för att beskriva WFD-data på Wikidata, samt föreslå dessa för implementering.
 • Importera WFD-data för ett land.
 • Skapa en Wikidata-powered "infobox" på minst en språkversion av Wikipedia (som använder WFD-data).
 • Dokumentera processen.3200 Ökad användning av fria licenser

Projekt nr. 173202 Ansvarig John
Projektstart 2017-01-01 Projektslut 2017-12-31
Finansiär Budget
FDC 76 000 kr 
Eget 105 600 kr 
Total: 181 600 kr
Interna mål
 • T.2.1 - 1/15 organisationer licensierar sitt material fritt.
 • T.2.2b - 2/10 nya direktkontakter med innehållsägare och org.
 • M.2a - Delta på 1/4 int. Wikimedia-evenemang.


4000 Användning

4100 Öka förtroende och användning

Projekt nr. 174101 Ansvarig Anna
Projektstart 2017-01-01 Projektslut 2017-12-31
Finansiär Budget
FDC 50 000 kr
Interna mål
 • A.1.2 - Tydliga mätmetoder tas fram för olika gruppers användning.


Projekt nr. 174102 Ansvarig Anna
Projektstart 2017-01-01 Projektslut 2017-12-31
Finansiär Budget
FDC 150 000 kr 
Intern finansiering 50 000 kr 
Total: 200 000 kr
Interna mål
 • A.1.1a - 1/1 mätmetod tas fram.
 • A.1.1b - Den uppmätta medienärvaron +10/+10%.


4200 Öka användbarheten

Projekt nr. 164201 Ansvarig John
Projektstart 2016-03-15 Projektslut 2017-12-31
Finansiär Budget
Post- och telestyrelsen. 2 406 479 kr från PTS, varav 1 146 500 kr under projektet utbetalas till underleverantören Södermalms Talteknologiservice AB (STTS).

KTH:s del i projektet finansieras genom en direkt utbetalning till dem från PTS av momsskäl (ingen moms när utbetalningar går direkt mellan myndigheter).

Interna mål   Externa mål
 • A.2.2a - Wikispeech aktiveras som betafunktion på 3 språk.
 • M.2a - Delta på 1/4 int. Wikimedia-evenemang.  

Att skapa en inbyggd talsyntes för MediaWiki (fokus på sv., en. och ar.Wikipedia), som ett tillägg. 

Lägesrapport: 
Uppdaterad senast 2017-04-20 STATUS Button Icon GreenForest.svg
Utförda aktiviteter Måluppfyllnad

För tidigare aktiviteter se: Projekt:Wikispeech 2016/Aktivitetslogg

 • Revidering av etapplanen har skickats in till PTS. Vi har skjutit in mer egenfinansiering under 2016 så att vi har mer att röra oss med under 2017. Vi förlänger samtidigt projektet till 31 december 2017. Officiellt godkännande väntas i närtid.
 • Ett schema över när vi behöver hjälp med säkerhet- och kodgranskning har skickats till Wikimedia Foundation. John hade, tillsammans med WMDE, möten med deras produktchef under Wikimedia Conference i Berlin för att en gång för alla få en ordentlig plan på plats för hur Chapters kan jobba med teknisk utveckling med WMF.
 • Vi har fortsatt arbetet med Mockups för rättning (editorn).
 • Arbetet med att ta ombord en utvecklare från Kamerun som kommer att arbeta med Wikispeech inom ramen för Google Summer of Code har påbörjats. Fokuset är på att skapa ett stödjande verktyg vid rättning. Vi väntar ännu på officiellt svar om projektet godkänns, men har fått positiva förhandsbesked.
 • Markeringar i texten av vad som läses upp har utvecklats vidare och flera kända problem (med specialtecken såsom å, ä och ö) har åtgärdats.
 • Fler delar av spelaren har aktiverats på en testwiki och dokumentering har skapats.
 • Workshop med brukarorganisationer om möte för testning har planerats in i maj. Processen i sig har lett till ökad positiv synlighet i de grupperna vilket är värdefullt.
 • STTS har utvecklat en del funktioner i databasen.
 • STTS har tillsammans med KTH experimenterat med "prominens" för en engelsk syntes.
 • STTS har tagit fram en sammansättningsgissare för svenska ord.
 • STTS har gjort en del viktiga förbättringar av lexikonvalideringen.
 • Vi har haft möte med KTH för att diskutera hur testerna går och planerat för framtida projekt.
Viktigt nästa månad Öppna huvudsakliga problem
 • Vi kommer att aktivera TTS:en på vår testwiki. Det krävde en större insats än förväntat.
 • Möte med brukare för tidig feedback. Det sköts från april till maj då vi inte fick några anmälda på föreslaget datum. Nu har vi dock ett par personer anmälda.
 • Officiellt svar om vårt GSoC-projekt godkänns.
Aktuell kostnad Dragna erfarenheter
Kommentar från verksamhetschefen


Projekt nr. 174202 Ansvarig André
Projektstart 2017-01-01 Projektslut 2017-12-31
Finansiär Budget
FDC 30 000 kr
Interna mål
 • A.2.1 - Minska antalet fel i mjukvaran.
 • G.1.1a - Stöd ges vid 10/365 tillfällen.
 • M.2a - Delta på 1/4 int. Wikimedia-evenemang.


Projekt nr. 174203 Ansvarig John
Projektstart 2018-01-01 Projektslut 2018-06-30
Finansiär Budget
PTS 465 000 kr 
FDC 20 000 kr 
Total: 485 000 kr
Interna mål
 • T.1.2 - 5/150 identifierade ämnesexperter bidrar.
 • T.2.1 - 2/15 organisationer licensierar sitt material fritt.
 • T.2.2a - Deltagande på minst 2/10 nya evenemang.
 • T.2.2b - 2/10 nya direktkontakter med innehållsägare och org.
 • A.2.2b - Wikispeech 2:s förstudie utvecklas.
 • G.2.1 - Redigering från 10/365 unika underrepresenterade användare.
 • M.3.1a - Sprid finansiering.


5000 Gemenskapen

5100 Stödja gemenskapen

Projekt nr. 175101 Ansvarig Axel
Projektstart 2017-01-01 Projektslut 2017-12-31
Finansiär Budget
FDC 240 885 kr 
Egen 20 000 kr 
Total: 260 885 kr
Interna mål
 • G.1.1a - Stöd ges vid 300/365 tillfällen.
 • G.1.1b - Stöd ges till minst 74/100 wikimedianer och dylika.
 • G.1.2 - Stöd 40/50 återkommande träffar för wikimedianer
 • G.2.1 - Redigering från 85/365 unika underrepresenterade användare.


5200 Inkluderande klimat

Projekt nr. 165201 Ansvarig Sara
Projektstart 2015 Projektslut 2017-02-28
Finansiär Budget
MUCF 486 000
Interna mål   Externa mål
 • S.2.1 För att öka mångfalden, ska minst 20 "kvarvarande nya användare" rekryteras genom evenemang riktade mot dessa fokusgrupper under året.
 • S.2.2 Som en strategi för att göra klimatet hos Wikimedia Sverige mer inbjudande, ska alla "produktiva nya användare" få en inbjudan till Fikarummet inom en vecka från deras första "produktiva redigering".
 • G.2.1 - Redigering från 12/365 unika underrepresenterade användare
 • G.2.2 - 50/250 kvarvarande nya aktiva via förbättrade förutsättningar  

I enlighet med avtal:

 1. En handlingsplan som är antagen av Wikimedia Sveriges styrelse.
 2. Minst 20 skrivstugor vardera i Stockholm och Göteborg. Totalt 40 stycken evenemang.
 3. 10 volontärer har deltagit i jämnställdhetsutbildningen.
 4. Minst 5 volontärer som är kvinnor har engagerats i att organisera evenemang för föreningen.
 5. Minst 200 nybörjare har fått hjälp i Fikarummet.
 6. Minst 100 normmedvetna proffsbilder har skapats för att illustrera Wikipedia.
 7. 1 dokument med best-practise för hur normmedvetna proffsbilder skall tas har satts ihop.
 8. Minst 3 studenter eller forskare får hjälp inom ramen för projektet med att undersöka genusfrågor på Wikimedias projekt.
 9. Planering har gjorts inför att arrangera en internationell konferens. 
Lägesrapport: 
Uppdaterad senast 2017-02-27 STATUS Button Icon GreenForest.svg
Utförda aktiviteter Måluppfyllnad
 • Medlemsworkshop och kansliarbete för att ta fram underlag till handlingsplan och policy för mångfald av perspektiv.
 • Arbetet med Fikarummet bot har inletts, och diskussion med gemenskapen är initierades under september 2016.
 • Ny lokal för höstens träffar är Stadsbiblioteket (pga renovering av Punkt Medis) 4 skrivstugor är planerade.
 • Vi har genomfört utbildning riktat mot bibliotekspersonal i samarbete med Kungliga Biblioteket, det är ett sätt att stärka bibliotekspersonal i mötet med sina besökare, och våra användare, till att ge gott stöd för användningen av Wikipedia. Utbildningen startade 29 september och bestod av tre tillfällen.
 • Ett utvecklingsarbete med att förbereda en enkätundersökning för att bättre undersöka demografi och attityder bland föreningens partner, deltagare och medlemmar är inlett och kommer att färdigställas under oktober inför distribuering november 2016.
 • Ett studentarbete håller på att genomföras och handledas, Göteborgs universitet.
 • Utkast till utbildningsmaterial om "Bilder, fri kunskap och normmedvetenhet" finns.
 • Det finns ett framtaget underlaget till handlingsplan för föreningens praktiska arbete med mångfald av perspektiv och kommer att förberedas under oktober 2016.
Viktigt nästa månad Öppna huvudsakliga problem
Aktuell kostnad Dragna erfarenheter
 • I denna projektomgång har inte lika många studenter nappat som tidigare. Studenten som har handletts kommer eventuellt inte att slutföra sitt examensarbete som först planerat. Vi har ändå lyckats fortsätta ha kontakter med lärosäten och våra uppdrag finns med i projektkataloger som studenterna väljer mellan och det vi möts av positiva institutioner om att vara med i deras sammanhang.
 • Genom att vi har skaffat oss en bred och kvalitativ erfarenhet av flera års arbete för ett jämställt deltagande och mångfald av perspektiv har vi genom projektet börjat undersöka möjligheterna att ansöka om att arrangera Diversity Conference i Stockholm under senare delen av 2017.
 • Normbildsprojektet avslutades med en utställning och det gav oss en ny erfarenhet av att skapa ett uppskattat och välbesökt evenemang. Vi har haft några som undrat hur de lokalt kan få använda utställningen och där har logistiken varit enda hindret. Vi har varit i kontakt med Riksutställningar och förstått att utställningar kräver lång framförhållning. Ett säkert fortsatt användningsområde för den fysiska utställningen är Diversity Conference 2017 och den kan digitalt visas upp via nya webben. Att ta fram utbildningsmaterialet till fotoprojektet har varit något svårare än andra utbildningsmaterial eftersom vi i stor utsträckning bygger på annans expertis och testar oss fram för hur den bäst kan formuleras för vår kontext om kvalitet i fri kunskap, att vi kan involvera flera ögon i att ta fram materialet betyder mycket.
 • Deltagarna i skrivstugorna i Stockholm har bjudits in till en Facebookgrupp som nu har 99 medlemmar (alla kvinnor), den har fungerat som ett stöttande forum under tiden som Fikarummet inte har varit funktionellt och är en kanal för att lansera fikarummet till en viktig målgrupp. Sedan verktyget för inbjudan sattes igång i december 2016 har 258 inbjudningar skickats till nybörjare på Wikipedia för att ge ett ökad stöd till engagemang.
 • Verktyget Qualtrics som vi använder för enkätundersökningen är ett kraftfullt program och det finns ett gott stöd för enkätens innehåll från WMF, det som däremot har varit svårare än beräknat är hanteringen av kontakter och hur enkäten ska distribueras och den delen har krävt mer tid än beräknat. Ett sätt att hantera det skulle kunna vara att distribuera den till ett mindre antal respondenter, men det sänker också kvaliteten på underlaget.
Kommentar från verksamhetschefen Löper över från föregående år.


Projekt nr. 175202 Ansvarig Axel
Projektstart 2017-01-01 Projektslut 2017-12-31
Finansiär Budget
FDC 90 000 kr 
Donationer 14 000 kr 
Total: 104 000 kr
Interna mål
 • T.1.1 – Berika projekten med 2/25 nya resurser.
 • G.2.1 - Redigering från 20/365 unika underrepresenterade användare.
 • M.3.1c - 20% fler frivilliga (5/37 stycken).


Projekt nr. 175203 Ansvarig Anna
Projektstart 2017-03-01 Projektslut 2017-12-31
Finansiär Budget
WMF 550 000 kr 
FDC 175 000 kr 
Total: 725 000 kr
Interna mål
 • G.1.1a - Stöd ges vid 50/365 tillfällen.
 • G.1.2 - Stöd 9/50 återkommande träffar för wikimedianer
 • G.2.1 - Redigering från 60/365 unika underrepresenterade användare.
 • M.3.1c - 20% fler frivilliga (10/37 stycken).
 • M.3.1d - 1/1 plan för företagssponsring.


6000 Möjliggörande

6100 Föreningen ska vara kompetent

Projekt nr. 176101 Ansvarig Anna
Projektstart 2017-01-01 Projektslut 2017-12-31
Finansiär Budget
FDC 50 000 kr
Interna mål
 • M.1a - Styrelseutbildning för 8/8 stycken.
 • M.1b - Kansliutbildning för 8/8 stycken.
 • M.3.2 - Överlappande kompetenser ökas.


6200 Föreningens arbete ska vara transparent

Projekt nr. 176201 Ansvarig John
Projektstart 2017-01-01 Projektslut 2017-12-31
Finansiär Budget
FDC 85 000 kr
Interna mål
 • M.2a - Delta på 3/4 int. Wikimedia-evenemang.

6300 Föreningen ska sträva efter organisatorisk stabilitet

Projekt nr. 176301 Ansvarig Anna
Projektstart 2017-01-01 Projektslut 2017-12-31
Finansiär Budget
FDC 75 000 kr
Interna mål
 • M.3.1b - 20% fler medlemmar (1038/1 038 stycken).
 • M.3.1c - 20% fler frivilliga (10/37 stycken).


Projekt nr. 176302 Ansvarig André
Projektstart 2017-01-01 Projektslut 2017-12-31
Finansiär Budget
FDC 50 000 kr
Interna mål
 • T.2.2b - 1/10 nya direktkontakter med innehållsägare och org.
 • M.3.1c - 20% fler frivilliga (2/37 stycken).