Verksamhetsplan

Från Wikimedia
Hoppa till navigering Hoppa till sök

Föreningen sätter varje år upp en verksamhetsplan som styr arbetet.

Tidigare verksamhetsplaner:

 1. Verksamhetsplan 2023
 2. Verksamhetsplan 2022
 3. Verksamhetsplan 2021
 4. Verksamhetsplan 2020
 5. Verksamhetsplan 2019
 6. Verksamhetsplan 2018
 7. Verksamhetsplan 2017
 8. Verksamhetsplan 2016
 9. Verksamhetsplan 2015
 10. Verksamhetsplan 2014
 11. Verksamhetsplan 2013
 12. Verksamhetsplan 2012
 13. Verksamhetsplan 2011
 14. Verksamhetsplan 2010
 15. Verksamhetsplan 2009


Arbetet runt att sätta upp verksamhetsplanen

Nedan följer de steg som genomförs för att sätta upp verksamhetsplanen.

Listan är sorterad efter när det sker i tid. Huvudansvarig på Kansliet anges inom parentes vid varje punkt.

Augusti till början av september

 1. Sätt upp sidan Verksamhetsplan ÅR på föreningswikin med den existerande strategin. (COO)
 2. Lägg in årets mål i egen kolumn på listan för enkel jämförelse. (COO)
 3. Kansliet inkluderar om lämpligt förslag från medlemmarna som samlats på Verksamhetsplan ÅR/Idéer alternativt sammanställer argument till Styrelsen varför de bör exkluderas. (COO)
 4. Lista förslag på mål för nästkommande år från Kansliet. Baseras till stor del på nuvarande år för att möjliggöra jämförelser (även om kraven ökar).
  1. Svårmätta eller på andra sätt problematiska mål revideras.
   1. En kolumn med Kommentarer sätts upp.
   2. Möte för varje del av strategin där de anställda som arbetar med ett verksamhetsområde går igenom målen för att diskutera förändringar.
 5. Verksamhetschefen presenterar målen för Styrelsen per email till styrelsemailinglistan. (ED)
 6. Styrelsen ger en första feedback (fingervisning) på prioritet på målen och om de tänker sig större förändringar. (ED)
 7. Kansliet reviderar målen i enlighet med styrelsens förslag eller sammanställer argument runt varför målen bör behållas. (COO)

September

 1. Medlemsmöte där strategi och mål diskuteras (se checklistan över vad som behöver ordnas inför mötet). (ED)
 2. Slutlig revidering av målen av Kansliet. (COO)
  1. Noggranna anteckningar hur varje mål skall tolkas (om möjligt baserat på diskussioner gällande rådande mål). (COO)
 3. FDC-ansökan skrivs. (COO)
 4. Målen översätts till engelska av Kansliet. (COO)

Oktober

 1. FDC-ansökan skickas in. (ED)