Projekt:Välkommen till min plats 2016

Från Wikimedia
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Det här kan du som frivillig hjälpa oss med!
Wikiminiambassadör!
Hjälp till online
 • Välkomna nya användare på Wikimini!
 • Prenumerera på senaste ändringarna.
 • hjälp till när eleverna ser ut att behöva stöd.
Wikipediaambassadör!
Hjälp till online och i klassrum
 • Stötta två gymnasieklasser i Stockholmsområdet hösten 2016.
 • Granska elevernas sandlådetexter på Wikipedia!
Om du är nyfiken och vill ha mer information om specifika uppgifter, ta kontakt med sara.mortsell(at)wikimedia.se
Filmen om Välkommen till min plats

Kort projektbeskrivning

"Välkommen till min plats! - elever söker och delar kunskap om sitt närområde i nutid, dåtid och framtid"

Tidplan

Datum Aktivitet Kommentar Innehåll Phabricator:

WMSE-This-is-My-Area-2016

Hösten 2016 Projektet genomfördes ute i klasserna och all filmning skedde, resursens grundstruktur sattes upp på Wikiversity, och materialet testades mot lärare, elever och experter i referensgruppen.
Januari - februari 2017 Uppstart för att skapa innehåll och materialet till portalens resurssidor, 1 dag OER-hack med projektgruppen och sidorna om Wikimini och Wikipedia för undervisningen. deadline för papers till Eden konferens i juni. Milestone: Wikiversity-portal
Februari 2017 Ge feedback på det filmade materialet för att släppas under februari månad. Fixa domänen välkommentillminplats.se Milestone: Videos
Mars 2017 Sprida portalsidan och det filmade materialet som måste överensstämma med resurssidorna. Presentation som finalist i årets pedagogiska projekt, och vidare i sociala medier. Milestone: Dissimination-and-communications
April- juni 2017 Intesivare period för konferenser och fortsatt spridning i London, museernas vårmöte, SETT, och eventuellt fler konferenser kan bli aktuella under perioden.
November 2017 Medverkan i Skolverket och SKLs kompetensdag för lärare 28 november.
November 2017 Slutrapportering till Vinnova[1]
 1. Projektslut har flyttats fram från 2017-03-31 till 2017-06-31 och en sista gång till 2017-11-30.

Interna evenemang

 • 31 januari, OER hack för hela projektgruppen och instruktioner för arbetsfördelning.
 • Februari skapa kompletterande lektionsresurser, och i mars färdigställa hela portalen på Wikiversity.

Externa evenemang

Presentation vid OER17, april 2017.
 • 13 mars Presentation som finalist i "Årets pedagogiska pris"
 • 5-7 april OER17, London
 • 25-27 april Museernas vårmöte, Södertälje
 • 1-2 juni 2nd OER Policy Forum, Warsawa
 • 13-16 juni Eden 2017, Jönköping (submission deadline 30/1).
 • 10 augusti, Wikimania Montréal.
 • 18-20 september, Slovenien 2nd OER Congress (?)
 • 28 November, Stockholm. Skolverket/SKL kompetensdag för lärare.

Externa evenemang genomförda av Stockholmskällan

 • 30 mars Digikult, 250 personer.
 • 26 september Källkritik, hjärta, kultur i Uppsala, 100 lärare, bibliotekarier, kulturpedagoger.
 • 11 oktober, internationella konferensen Hands on i Pilsen, Tjeckien, ca 75 museipedagoger.

Rapporteringar

Slutrapport för Vinnovas bedömning, januari 2018.
 • Lägesrapport 2016-05-22 - Fixat!
 • Lägesrapport 2016-10-24 - Fixat!
 • Lägesrapport 2016-06-15 - Fixat!
 • Slutrapport 2017-12-30 - Fixat!
 • Efterrapport 2018-12-31

Deltagande klasser

Välkommen till min plats: antal elever platsr wikimini Wikipedia framtid
Bagarmossen 27 (år 4) 8 platser (8 texter) 6 texter - Vernissage
Hjulsta/Tensta 30 (år 2) 9 platser (14 texter) 2 texter - Vernissage
Enskede 30 (år 6) 13 platser (17 texter) 30 texter - Vernissage (och på platsr?)
Ålsten 27 x 2 (år 1) 8 platser (11 texter) 2 texter - Vernissage
Västerort 100 (tre klasser) -

Klasser på Wikipedia

Klass Kurssida Kontakt Mätetal
Historia Samhällsprogrammet Välkommen till min plats Västerort Martin/Einar
Historia Naturvetenskapsprogrammet 14D Wikipediaprojekt NA14D Sten/Einar NA14D: 20 tjejer, 13 killar
Historia Naturvetenskapsprogrammet 14C Wikipediaprojekt NA14C Sten/Einar NA14C: 19 tjejer, 14 killar

Wikimini

Filmer

Tre inspelningadagar är inplanerade med filmteamet

 1. 1 halvdag 23 september Fixat!
 2. 1,5 dagar månadsskiftet nov-dec Fixat!
 3. 1 dag nätverksträffen dec Fixat!

Externa evenemang

2016

 • 26 april - Nätverksträff för CMS pedagoger på Nordiska. Frida presenterar projektet och bakgrunden. (20 deltagare)
 • 22 september Blackeberg. (12 deltagare)
 • 4 oktober Fuism Malmö. 26 deltagare (6 män)
 • 30 oktober Gymansielärare i Stockholm stad (25 + 30 lärare)
 • 1 nov SETT syd i Malmö (35 lärare)
 • 15 nov Blackebergs gymnasium Wikipedia edit-a-thon (sex lärare deltog)
 • 23 nov Projektpresentation Mediotekets pedagogiska kafé
 • 12 dec möte Referensgruppen och OER Hack

2017

 • 31 januari OER Hack
 • 13 mars Projektpresentation som finalist i "Årets pedagogiska projekt"
 • 5-7 april OER17, London
 • 25-27 april Museernas vårmöte, Södertälje
 • 13-16 juni Eden 2017, Jönköping.
 • Augusti, Wikimania

Samarbetspartners

Se även

Projektdata

Projekt nr. 163106 Ansvarig Sara
Projektstart 2016-01-01 Projektslut 2017-11-30
Finansiär Budget
Vinnova (2015-2016) 214 000 kr 
FDC 29 700 kr 
Vinnova (2017) 36 000 kr 
Total: 457 025 kr (övriga pengar till Stockholmskällan)
Interna mål   Externa mål

2016:

 • T.1.1 - Berika projekten med 1/20 resurser
 • T.1.3 - 2/10 kurser i Wikipedias utbildningsprogram
 • T.2.2a - 8/100 centralt placerade personer i nätverk
 • G.2.1 - Redigering från 56/365 unika underrepresenterade användare
 • G.2.2 - 40/250 kvarvarande nya aktiva via förbättrade förutsättningar

2017:

 • T.1.1 - Berika projekten med 1/25 nya resurser.
 • T.2.2a - Deltagande på minst 4/10 nya evenemang.
 • M.2b - Uppdatera 2/24 int. nyhetsbrev på månadsbasis.  
 • 4 klasser använder Wikimini
 • Två gymnasiekurser i Wikipedias utbildningsprogram
 • En fri lärresurs (OER) 
Lägesrapport: 
Uppdaterad senast 2018-01-08 STATUS
Utförda aktiviteter Måluppfyllnad

Slutrapport skriven och inskickat till Vinnova för bedömning.

 • Resursens portal är uppstartad på Wikiversity. Inom projektgruppen finns en framtagen översikt över resurssidor och material som ska fördelas och bli stommen i resursen, som kommer att slutföras under juni 2017.
 • 3 klasser (ca 100 elever) på gymnasiet har deltagit projektet. Det är en klass mer än planerat, två av klasserna är samma kurs, med 56 nya användare från underrepresenterade grupper på Wikipedia.
 • Alla grundskoleklasser har genomfört projektet, det blev fem klasser (8 lärare) mot planerade 4 klasser på Wikimini, med 40 nya texter.
 • Referensgruppen har betytt mycket för projektet och vi hade en första sammanträdde tidigt i projektet den 2 juni och gav återkoppling på projektets styrkor och utmaningar och vi knöt ihop med en sista referensträff i december när vi hade alla erfarenheterna från klasserna att dela med oss av.
 • En rad förbättringar av Wikimini har utförts, konfigureringar, översättningar, buggar etc.
 • Projektpresentation för sammanlagt 436 lärare och 86 museipedagoger vid externa event. Och ytterligare 40 deltagare på Fuism vårdag den 13 mars 2017 när projektet presenterades som en av finalisterna till årets pedagogiska pris.
 • Deltagit i den internationella konferensen OER17 5-6 april i London med presentation av projektet. Senare även internationella konferensen EDEN 2017 och 2nd OER Policy Forum, och Wikimania 2017.
Viktigt nästa månad Öppna huvudsakliga problem
Aktuell kostnad Dragna erfarenheter
Kommentar från verksamhetschefen