Projekt:Synlighet 2017

Från Wikimedia
Hoppa till navigering Hoppa till sök
<< 2016 | 2018 >>
Det här kan du som frivillig hjälpa oss med!
Korrekturläsning Läs igenom blogginlägg och annat kommunikationsmaterial
Berätta din historia Skriv om ditt arbete och olika spännande initiativ på vår blogg
Representera föreningen Far runt och prata om relevanta frågor för föreningen. Material som stöd kommer att tas fram i projektet Föreningsengagemang 2017
Grafiskt material Ta fram grafiskt material i linje med vår grafiska profil
Om du är nyfiken och vill ha mer information om specifika uppgifter, ta kontakt med john.andersson(at)wikimedia.se

Kort projektbeskrivning

För att nå nya grupper måste föreningen visa upp både föreningen och de projekt vi arbetar med i större omfattning än tidigare. Därför kommer vi under 2017 att lägga fokus på att förbättra det externa kommunikationsarbetet genom att uppdatera vår kommunikationsstrategi, ta fram kommunikationsplaner för de olika projekten, samt mätmetoder för att följa upp effekten av kommunikationsarbetet. I projektet kommer de övergripande planeringen att ske för hela föreningens verksamhet. Detta influerar och samordnar därtill allt det kommunikationsarbete som sker i de olika projekten under året.

Tidplan

Datum Aktivitet Kommentar Phabricator

WMSE-Visibility-Making-2017

Löpande under året Mediaarbete Pressmeddelande, möten med journalister
Löpande under året Sociala medier Inlägg på de plattformar som identifierats som viktiga i kommunikationsstrategin
September-oktober Ta fram en kommunikationsstrategi Uppdatera Kommunikationsstrategi 2014.
September-oktober Ta fram en kommunikationsplan Ta fram en övergripande kommunikationsplan, som inkluderar extern och intern kommunikation i alla våra olika kanaler. Både gällande löpande mediaarbete samt sociala medier och trycksaker. Utvecklande av grafisk profil inkluderas här. Lathundar.
September-oktober Ta fram mätmetoder Under året ska vi ta fram bra mätmetoder för att kunna utvärdera vårt kommunikationsarbete och effektivisera det.
November-december Ny hemsida/blogg Ta fram en ny hemsida/blogg.
Oktober-december Trycksaker Utveckla generella trycksaker som inte landar under något specifikt projekt,.
December Revidera mätmetoder De som togs fram i april-maj

Samarbetspartners

  • Kommunikationsavdelningar
  • Wikimedia Foundation
  • Andra chapters. FKAGEU.

Se även

Projektdata

Projekt nr. 174102 Ansvarig John
Projektstart 2017-01-01 Projektslut 2017-12-31
Finansiär Budget
FDC 150 000 kr 
Intern finansiering 50 000 kr 
Total: 200 000 kr
Interna mål
  • A.1.1a - 1/1 mätmetod tas fram.
  • A.1.1b - Den uppmätta medienärvaron +10/+10%. 
Lägesrapport: 
Uppdaterad senast 2017-09-08 STATUS (se problem nedan)
Utförda aktiviteter Måluppfyllnad
  • Vi har ökat antalet kontakter med media, vår aktivitet på sociala medier samt på vår blogg efter att vi anställt vår nya kommnunikatör, Gitta Wilén.
  • Vi har börjat titta på mätetalen i samband med FDC-rapporteringen, även om det ännu inte är färdigt.
Viktigt nästa månad Öppna huvudsakliga problem
Aktuell kostnad Dragna erfarenheter
För aktuella kostnader se Ekonomiska rapporter 2017.
Kommentar från verksamhetschefen