Grafisk profil

Från Wikimedia
Hoppa till navigering Hoppa till sök

Wikimedia Sveriges grafiska profil är framtagen för att göra Wikimedia Sveriges externa kommunikation mer enhetlig, och för att underlätta den externa kommunikationen i allmänhet. Det mesta av informationen på den här sidan finns redan på andra ställen, men har här sammanställts för att spara tid liksom för göra de grafiska riktlinjerna mer översiktliga. Målet är att göra det grafiska utseendet mer enhetligt.

Liksom på Wikipedia är det viktigt att våga vara djärv. Det mesta som står här är därför riktlinjer, tips och idéer. Av upphovsrättsskäl, grundläggande grafiska anledningar eller andra skäl kommer dock en del saker att behöva följas. Det kommer tydligt att markeras när något är en regel och inte bara ett tips.

Vi strävar också efter att samla mallar, tips och idéer på hur man snabbt och enkelt kan göra snyggt profilmaterial här.

Introduktion

Vad är den grafiska profilen?
Enligt Wikipedia är grafisk profil en uppsättning regler som beskriver hur en organisations logotyp, färger och typsnitt ska användas i organisationens kommunikation. Detta gör man för att ge ett "likriktat användande av de bilder och texter representerar organisationen". Den här grafiska profilen bygger på Wikimedia Foundations grafiska utseende. Det har alltså inte skett några grafiska förändringar i samband med den här profilen.
Vem kan använda den grafiska profilen?
Den grafiska profilen kan användas av alla som vill förmedla Wikimedia Sveriges budskap: volontärer, anställda och styrelsen. Är kommunikationen politisk och använder föreningens namn måste styrelsen ha konsulterats. Se kommunikationspolicyn.
När ska den grafiska profilen användas?
Den grafiska profilen ska användas på vår hemsida wikimedia.se och i vårt tryckta material, eftersom det är det gemensamma utseende som utgör den kommunikativa skärningspunkten för våra volontärer, medlemmar, för donatorer, press och partners. Det är när vi använder den grafiska profilen i vår externa kommunikation som budskapets mottagare kan börja känna igen oss som avsändare.
Vad är målet med den grafiska profilen?
Målet är att göra Wikimedia Sveriges externa kommunikation mer enhetlig, och samtidigt att göra det lättare att kunna kommunicera externt. Vi som använder profilen ska finna den lätt, och de som nås av våra budskap – vare sig internt eller externt – ska känna igen att det är vårt budskap.
Den grafiska profilen ska medföra både enhetlighet och kreativitet. Den ska vara ett hjälpmedel och inte ett hinder.

Mål, syfte och vision

Slutmålet för all Wikimedia Sveriges kommunikation är vår vision:

Fri kunskap för en bättre värld. Att hjälpa människor och organisationer att skapa och bevara fri kunskap, och att göra den enkelt tillgänglig för alla.

På lång sikt ska all Wikimedia Sveriges kommunikation syfta till att uppfylla det målet. Målet med den grafiska profilen är att göra den externa kommunikationen enhetlig, för att därigenom bidra till att tydliggöra Wikimedia Sverige som avsändare, och på så vis också öka den påverkan som vår kommunikation har.

Nedan listas några värdeord som vi bör upprepa så fort tillfälle ges. När vi upprepar de orden blir vårt övergripande budskap och vår vision tydlig.

 • Fri kunskap
 • Tillgängliggörande
 • Dela kunskap
 • Öppenhet
 • Utbyte
 • Samarbete

Att tänka på vid extern kommunikation

Vilka riktlinjer måste jag följa?
 • Upphovsrätten måste följas, både vad gäller text och bild. Under "varumärke" på den här sidan kan du se hur logotypen ska och inte ska användas. Fria bilder ska användas med rätt CC-licens och korrekt attribuering, se "bilder".
 • När Wikimedia Sveriges namn används tillsammans med ett politiskt budskap måste styrelsen ha konsulterats och den grafiska profilen följas, vad gäller färger och bilder. Se kommunikationspolicyn.
 • Använd rätt primärfärgkoder, se "Profilfärger".
Tips
 • Håll informationen kort. Överdriv inte mängden information. Framförallt om du gör infografik eller information för sociala medier. Tänk också på att du bara kan sponsra bilder på Facebook där texten utgör mindre än 25 % av bilden.

Varumärke

Wikimedia Sveriges tydligaste varumärke är Wikimedia Foundations logotyp, , sammansatt med text. Logotypen används likadant över hela världen, med olika undertexter i typsnittet Montserrat. Texten som Wikimedia Sveriges logotyp är sammansatt med är "Wikimedia Sverige". Logotypen får inte användas i mindre storlek än 12 mm.

Det bör alltid vara gott om luft till logotypen från kant eller andra element. En bra tumregel är att det bör vara minst en "bollängd" till omgivande kant eller andra grafiska element. Det går också att använda sig av samma regel som Wikimedia Foundation använder sig av till sitt varumärke (se bild i galleriet).

Wikimedia Sveriges logotyp finns endast på svenska.

Logotypen får inte ändras på något vis
 1. Proportionerna bör inte ändras, och förhållandet mellan logga och text har bestämts av föreningen. Wikimedia Sveriges logotyp följer WMF:s riktlinjer att organisationens namn inte får vara bredare än "WIKIMEDIA"-texten ovanför. Det innebär till exempel att Wikimedia Sverige har ett spärrat "Sverige", vilket däremot inte bland annat Luxemburg bör göra.
  Förhållandet mellan "Wikimedia" och loggan bör dock inte ändras, inte heller av föreningen.
 2. Färgen på texten under loggan bör inte ändras; inte heller textens typsnitt.
 3. Inga grafiska element bör läggas till på logotypen, inom dess angivna storleksramar.
 4. Skuggning, reflektioner eller andra typer av effekter bör inte användas.

Användning av logotypen

Logotypen används i Wikimedia Sveriges kommunikation. När den används ska vår grafiska profil följas. Det är viktigt för att få en enhetlighet i kommunikationen, vilket i sin tur är viktigt för att bygga en tydlig profil. Vi har också våra profilfärger att använda logotypen tillsammans med i grafiskt material (se nedan).

Exempel

Exempel på hur logotypen inte ska se ut

Wikipedia-loggan

Wikimedia Sverige har inget med innehållet på Wikipedia att göra. Däremot kan det ibland finnas en vits att även marknadsföra Wikipedia, oftast svenskspråkiga Wikipedia. Även där är det viktigt att det är rätt logga som används, givet att det har funnits olika versioner.

Den version som ska användas är den här.

Profilfärger

Wikimedia Sverige använder tre primärfärger i sin externa kommunikation: en grön, en röd och en blå färg. Koderna för detta återfinns nedan. Dessa kan kombineras på vad sätt som önskas tillsammans och det är alltid centralt att färgkoderna är de rätta. Det är viktigt att komma ihåg att använda CMYK-koden när färgen ska gå till tryck, för att färgen ska bli rätt. CMYK-koden är alltså den rad i koderna nedan där varje sifferkod inleds av bokstäverna "C", "M", "Y" och "K". Beteckningarna står ursprungligen för primärfärgerna Cyan (blå), Magenta (skär) och Yellow (gul), samt Key colour, det vill säga svart (läs mer på Wikipedia om CMYK).

Det går även att använda svart och vitt som två standardfärger. Wikimedia Sveriges logotyp finns i både svart och vitt, se ovan.

Koder för primärfärger

#339966
R51, G153, B102
C67, M0, Y33, K40
PMS 347U

#0063BF
R0, G99, B191
C89, M63, Y0, K0
PMS 2388U

#990000
R153, G0, B0
C24, M100, Y100, K25
PMS 2350U

Svart och vitt

Svart och vitt är standardfärger som kan användas på vilket sätt som helst i text och tryckmaterial.

Exempel

Typsnitt

I vår grafiska profil har vi i huvudsak två typsnitt:

 1. Montserrat för rubriker
 2. Source Serif Pro för löptext

Resonemanget är att kortare, grafiska texter har typsnittet Montserrat. Du laddar ner det genom att klicka här. Typsnittet är fritt och dessutom utan serifer, vilket gör att det inte ser lika kantigt ut. För längre texter är det däremot bra att använda typsnitt med serifer, för att göra det mer lättläsligt. Därför använder vi Source Serif Pro för det.

Exempel

 • Exempel på en sida i ett bildspel som har Montserrat rubriken och Source Serif Pro i den övriga texten.

Användning

I Wikimedia Sveriges Google-miljö finns mallar för bildspel, dokument och brev som följer den grafiska profilen och som underlättar att skapa kommunikationsmaterial externt och internt.

Val av bilder

Alla bilder som Wikimedia Sverige använder i sin externa kommunikation ska vara fritt licensierade med en Creative Commons-licens. Vi godtar CC BY-SA, CC BY, CC0 och Public Domain. För bilder som inte är CC0 eller Public Domain ska alltid fotograf och licens anges, exempelvis "Fotograf: Elin Johansson, CC BY-SA 4.0.". Detta kan exempelvis göras i bildens högra nedre hörn eller på annan tydligt synbar plats.

Några tankar kring val av bilder på ett rent estetiskt plan görs på nedanstående länk:
Vägledande formulering om hur bildval bör göras.

Referenser