Projekt:Synlighet 2016

Från Wikimedia
Hoppa till navigering Hoppa till sök
2017 >>

Skapa en Frivilligmall

Kort projektbeskrivning

Tidplan

Samarbetspartners

Se även

Projektdata

4102 Fas: Avslutad Ansvarig: Anna
Finansiering: FDC Beslut:
Medverkan av frivilliga:
Övergripande mål: A.1.2 Öka antalet sidvisningar på Wikimediaprojekten från Sverige med 10% jämfört med samma månad tidigare år under de månader vi har mediesamarbeten i aktuella sammanhang.
Budgetkod: Budget: Delmål:
4102 140 500 sek Projektet är inte nedbrutet i delmål och vår möjlighet att uppfylla grundmålet är begränsad, då yttre faktorer har extremt stor effekt på mätdatan, tex Google Knowledge Graph.Tidplan:

Pågår 2016 

Ledningsrapport: 
Status per 23 november 2016 STATUS:
STATUS orsak
Utförda aktiviteter Progress mot mål Dragna erfarenheter KOSTNAD – Budget, Aktuell & Prognos uppföljning kr
 • Firat Wikipedias 15-årsdag.
 • Firat svenskspråkiga Wikipedias 15-årsdag.
 • Tagit fram en broschyr om Wikimedia Sveriges arbete.
 • Tagit fram ett medlemsvärvningsblad.
 • Intensifierat mediearbetet.
 • Intensifierat arbetet med sociala medier.
 • Börjat planera för en ny och uppfräschad hemsida.
 • Tagit emot Sociala Mediepriset, med tillhörande föreläsning, etc.

Då Google Knowledge Graph förändrade förutsättningarna att mäta mot grundmålet, så har vi tänkt om och valt att fokusera på synlighet ur andra perspektiv och bedömer att vi kommit en bit på vägen med bättre mediearbete, högre aktivitetsgrad i sociala medier och nya trycksaker att använda på mässor, konferenser och i andra sammanhang.

Vi bör se över hur vi sätter projektmål, så att vi undviker att hamna i en situation där vi har lite kontroll över om vi lyckas uppfylla dem eller ej.

 • Budget 140 500 sek
 • Aktuell 85 854 sek (ej aktuell på grund av systembyte)
 • Prognos Vi kommer att hamna kring det budgeterade beloppet.
Aktuella huvudsakliga RISKER Öppna huvudsakliga PROBLEM OMFATTNING – Aktuella förslag till förändringar
Kommentar från verksamhetschefen:
Slutrapport/utvärdering: