Projekt:LSH-tillgängliggörande 2016

Från Wikimedia
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Det här kan du som frivillig hjälpa oss med!
Använd Poängen med att tillgängliggöra bilderna via Wikimedia Commons är att de ska komma till användning. Så ta en titt i bildkategorin och använd bilderna i Wikipedia eller på andra platser. Har du hittat ett riktigt guldkorn? Tipsa oss!
Mappa För att bilderna ska vara enkla att upptäcka krävs det att LSHs metadata mappas mot den struktur som finns på Wikimedia Commons. Hjälp oss att skapa dessa mappnigar för att förbättra aktuella och framtida uppladdningar.
Kategorisera Ibland räcker mappningen inte till för att skapa bra kategorier. Dyk ner i åtgärdskategorin och hjälp till att kategorisera dessa bilder.
Åtgärda fel Ibland uppstår konstigheter. En bild kan vara kopplad till fel objekt eller en fil har blivit korrupt. Ta en titt på sidan för felrapporter och hjälp oss åtgärda dessa.
Om du är nyfiken och vill ha mer information om specifika uppgifter, ta kontakt med andre.costa(at)wikimedia.se


Kort projektbeskrivning

Projektet syftar till att under 2016 genomföra ytterligare två bilduppladdningar från LSH i enlighet med tidigare projekt. Utöver detta tillkommer en uppdatering av metadata för ett antal bilder där ny forskning har gjorts samt en nyuppladdning av ett antal bilder där digital efterarbetning har gjorts sedan dessa laddats upp. För mer detaljerad information se COM:LSH.

Tidplan

Projektet inleddes under 2016 med två omgångar nyuppladdningar samt ersättning av bilder där bättre versioner nu finns tillgängliga.

 • Omgång ett ska genomföras senast 2016-06-01;
 • Omgång två senast 2016-12-15.

För 2017 är den övergripande tidsplanen (inom 2016-projektet) följande:

Datum Aktivitet Kommentar Innehåll Phabricator

WMSE-Making-LSH-available-2016

Februari Uppdatera metadata för nyforskade bilder Utveckling av verktyg för att identifiera, och bevara, ändringar gjorda av volontärer sedan originaluppladdningen samt ersätta texterna. (5 dagar)
1 mars Slutrapport Ekonomisk slutrapport samt uppdaterad rapport för bilduppladdning, bildersättning och metadataersättning.

Se även

Projektdata

Projekt nr. 163101 Ansvarig André
Projektstart 2016-01-01 Projektslut 2017-03-01
Finansiär Budget
LSH 39600
Interna mål   Externa mål

2016:

 • T.1.1 - Berika projekten med 1/25 nya resurser.
 • G.2.1 - Redigering från 3/365 unika underrepresenterade användare.

2017:

 • M.3.1a - Sprid finansiering.  
 • Ladda upp max 6 000 nya filer;
 • Ersätta max 1 400 filer᠎᠎᠎᠎᠎ utan behov av ny metadata;
 • Ersätta max 300 filer᠎᠎᠎᠎᠎ med behov av ny metadata.
Slutrapport/utvärdering Se Global metrics för information om de två första omgångarna och Updating descriptions för det tredje delmomentet. 
Lägesrapport: 
Uppdaterad senast 2017-05-04 STATUS
Utförda aktiviteter Måluppfyllnad

Projekt avslutat, ekonomisk slutrapport begärd från Opad.

2016:

 • 7 927/~6 000 nya filer
 • 1 276/~1 400 ersatta filer
 • 1/1 nya resurs
 • 4/3 underrepresenterade användare

2017:

 • 711/~300 ersatta filer med nya metadata
Viktigt nästa månad Öppna huvudsakliga problem
Aktuell kostnad Dragna erfarenheter
För aktuella kostnader se Ekonomiska rapporter 2017.
Kommentar från verksamhetschefen