Projekt:Batchuppladdningar 2015/LSH

Från Wikimedia
Hoppa till navigering Hoppa till sök

Skapa en Frivilligmall

Kort projektbeskrivning

Detta är den fjärde omgången av tillgängliggörande på Commons av bilder från Livrustkammaren och Skoklosters slott med Stiftelsen Hallwylska museets (LSH) samlingar. Totalt rör det sig om ca. 6600 bilder som tillgängliggörs.

Tidplan

Kursiverade poster hanteras internt av LSH
2015-10-15
Leverans av metadata
2015-10-16 — 19
Skapa nya metadata mappningar
2015-10-19 — 31
Mappning mot Commons
2015-10-31
Leverans av hårddisk
2015-11-02 — 15
Bilduppladdning och projektavslut

Se även

Projektdata

3310 Fas: pågår Ansvarig: André
Finansiering: Extern (LSH) Beslut: Länka till rätt diff i Beslut & attesteringar 2015
Medverkan av frivilliga: Användning, kategorisering av bildmaterialet
Övergripande mål: I.3
Budgetkod: Budget: Delmål:
3310 15 840 Tillgängliggörande av ca. 6 600 bilderTidplan:

Oktober - November 2015 

Ledningsrapport: 
Status per 2015-12-17 STATUS:
STATUS orsak
Utförda aktiviteter Progress mot mål Dragna erfarenheter KOSTNAD – Budget, Aktuell & Prognos uppföljning kr
  • ~6400 bilder uppladdade
  • Budget
  • Aktuell
  • Prognos
Aktuella huvudsakliga RISKER Öppna huvudsakliga PROBLEM OMFATTNING – Aktuella förslag till förändringar
Kommentar från verksamhetschefen:
Slutrapport/utvärdering:


Global metrics

GLAMorous

Global metrics: 2014–15
Calculating global metrics
PARTICIPATION (COMMUNITY)
1. Number of active editors involved 0
2. Number of newly registered users 0
3. Number of individuals involved 6
CONTENT
4. Number of new images/media added to Wikimedia article pages 68 images, 52 distinct images
5. Number of articles added or improved on Wikimedia projects 0
6. Number of bytes added to and/or deleted from Wikimedia projects (absolute value) 0
LEARNING QUESTION
7. Learning question: Did your work increase the motivation of contributors, and how do you know?