Projekt:Kopplat Öppet Kulturarv 2016

Från Wikimedia
Hoppa till: navigering, sök
Det här kan du som frivillig hjälpa oss med!
Mappa data Hjälp oss att mappa nuvarande WLM-data och properties/entities på Wikidata genom att delta i WikiProject WLM och WikiProject Cultural heritage.
Förbättra information om uppladdade mediafiler och lägg till dem på Wikipedia Kategorisera och förbättra metadata för uppladdad media och sätt dem i ett sammanhang genom att använda dem på Wikipedia.
Fotografera för Wiki Loves Monuments Delta i WLM 2016 (och framåt) genom att skicka in dina egna bilder.
Hitta GLAM-partners Hitta relevanta GLAM-partners som har information om stadigvarande kulturarv i olika länder.
Sprid ordet Sprid nyheten om projektet på sociala medier och genom andra kanaler.
Hjälp oss hitta bra evenemang att vara med på Berätta för oss om evenemang och konferenser (globalt) där det skulle vara bra för projektet och Wikimedia-rörelsen att vara representerade.
Översätt en massa grejer Översätt och lokalisera material som är relevant för projektet.
Om du är nyfiken och vill ha mer information om specifika uppgifter, ta kontakt med john.andersson(at)wikimedia.se

Kort projektbeskrivning

Ett internationellt och omfattande och ambitiöst projekt. Det består av flera delar som tillsammans leder till att världens kulturarv finns bättre representerat på Wikimedias projekt:

 • WLM-data förs över till Wikidata.
 • Myndigheter från ett tiotal länder kontaktas för att deras officiella data ska in på Wikidata. Sker med UNESCO och KuG. Kan förhoppningsvis sparka igång deras diskussioner om öppna data.
 • Samarbeten med GLAM-institutioner leder till massuppladdning av 100 000 mediafiler som ska kopplas till databasen och komma till användning på Wikipedia.
 • Evenemang ordnas om att utbilda i hur data tas tillvara och används vidare samt vad projektet handlar om.
 • En fotoutställning anordnas i tre länder.

Tidplan

Datum Aktivitet Kommentar Phabricator
Februari Wikidata Sverige 4 stora dataset SE. Bygger grunden för senare. 15 dagar
Februari-april Batchuppladdning SMVK-Cypern 8 dagar
Februari-maj Batchuppladdning KMB 4 dagar
Februari-maj Batchuppladdning KMB omatchade 4 dataset ä 4 dagar + 2 dagar uppladdningsscript: 18 dagar
Februari-april Fotoutställning förbereds 5 dagar
Mars Wikidata Norden 2 DK, 1 NO stora dataset. 10 dagar
Mars-april Broschyrer tas fram 8 dagar
Mars-augusti Utbildningsevenemang 5 skrivstugor/praktiska workshops. SMVK? RAÄ? 10 dagar
Mars-augusti Fotoutställning UNESCO Förhoppningsvis i Paris, Genève och New York. 2 dagar
April UNESCO Challenge genomförs 10 dagar
April-juli Fotoutställning i Italien 1 dagar
April Påverkansarbete Uganda & Kenya 15 dagar
April-maj Wikidata KÖKs nya länder 4 dataset. 10 dagar
Maj-juli 5 nya dataset läggs till 7,5 dagar per dataset =37,5 dagar
Maj-september Wikidata Europa 30 dataset = 60 dagar
Wikidata övriga världen 30 dataset = 60 dagar
Maj-augusti Visualisering av data Utveckla verktyg
Maj-juni Batchupladdning GLAM Georgien 15 dagar
Maj-juli Batchuppladdning SMVK-Mexiko, andra delen 4 dagar
Juni-juli Batchupladdning GLAM Bosnien 15 dagar
Augusti-15 september Batchuppladdning SMVK-Övriga 4 set á 5 dagar = 20 dagar
Juli Fotoutställning annat europeiskt land 2 dagar
Augusti-september Fotoutställning Sverige Genomförs i Sverige under augusti-september. Förberedelser påbörjas dock i februari. 2 dagar
Augusti-september Learning patterns sätts samman 14 dagar
September Slutrapport och lärdomar sammanställs 14 dagar
30 september Projektet avslutas
1 december Slutrapporten skall ha skickats in


Samarbetspartners

 • UNESCO (genom John Cummings Consultant)
 • Kulturarv utan Gränser (KuG)
 • Wikimedia Italia

Se även

Projektdata

Projekt nr. 163102 Ansvarig John
Projektstart 2016-01-01 Projektslut 2017-09-30 (slutrapport 2017-12-01)
Finansiär Budget
Postkodlotteriets Kulturstiftelse per ansökningen 2 500 000 kr 
FDC 363 373 kr 
Total: 2 863 373 kr
Interna mål   Externa mål

För 2017:

 • T.1.1 – Berika projekten med 66/25 nya resurser.
 • T.1.2 - 10/150 identifierade ämnesexperter bidrar.
 • T.2.1 - 3/15 organisationer licensierar sitt material fritt.
 • T.2.2a - Deltagande på minst 5/10 nya evenemang.
 • T.2.2b - 4/10 nya direktkontakter med innehållsägare och org.
 • A.1.1b - Den uppmätta medienärvaron +1/+10%.
 • G.2.1 - Redigering från 30/365 unika underrepresenterade användare.
 • M.2a - Delta på 3/4 int. Wikimedia-evenemang.
 • M.2b - Uppdatera 12/24 int. nyhetsbrev på månadsbasis.
 • M.3.1a - Sprid finansiering.
 • M.3.1c - 20% fler frivilliga (10/37 stycken).
 • M.3.2 - Överlappande kompetenser ökas.

För 2016:

 • T.1.1 - Berika projekten med 14/20 resurser
 • T.1.2 - 30/100 identifierade ämnesexperter bidrar
 • T.2.1 - 6/15 organisationer licensierar sitt material fritt
 • T.2.2a - nätverk med minst 15/100 centralt placerade personer
 • T.2.2b - samtal med 3/20 yrkesverksamma politiker
 • G.1.1a - Stöd ges vid 10/365 tillfällen
 • G.1.1b - Stöd ges till minst 10/50 personer  

Listas på Projekt:Kopplat Öppet Kulturarv 2016/Måluppfyllnad 

Lägesrapport: 
Uppdaterad senast 2017-03-13 STATUS Button Icon GreenForest.svg
Utförda aktiviteter Måluppfyllnad

För tidigare aktiviteter se: Projekt:Kopplat Öppet Kulturarv 2016/Aktivitetslogg

 • Ytterligare bildsamlingar från SMVK har fortsatt laddats upp. Vi planerar även ett evenemang med dem. De har antagit en öppenhetspolicy där vårt samarbete enligt uppgift har varit värdefullt som exempel.
 • Dataseten från Sverige har i stort sett förts över till Wikidata. De nordiska länderna har förberetts.
 • Arbetet med att utveckla fotoutställningen har fortsatt. Vi är i slutskedet av vårt avtalsförhandlande med UNESCO för att sätta upp den på deras HQ i Paris och bli en officiell partner i Unite4Heritage.
 • Vi har massuppladdat bilder från UNESCO:s arkiv (ca. 1 500 bilder på världsarv) och hjälper dem att bygga en lösning som förenklar uppladdning av enskilda bilder senare.
 • Tillsammans med RAÄ och UNESCO lanserade vi UNESCO Challenge på världsarvsdagen 18 april. Tävlingen ser redan nu ut att bli en stor framgång med 49 anmälda deltagare dag 2!
 • UNESCO har släppt ett stort antal texter om världsarven under en fri licens så att volontärer kan använda dem i UNESCO Challenge.
 • Vidareutvecklandet av verktyget Monumental fortgår och fungerar nu på mobil.
 • Abstrakt för en peer-reviewgranskad artikel om arbetet med databasen, för konferensen Digital Heritage 2017, har blivit antagen. Artikeln skall vara färdig för tryck i juni.
 • Vi har fått godkänt från Kulturstiftelsen att skjuta in egna medel under 2016 och använda deras pengar under 2017 istället. Det gör att vi kan öka antalet timmar i projektet för några i personalen.
 • Vi har förberett inför resa till Uganda och Kenya för att diskutera öppna data, med lite tur få tag på deras dataset samt möta ISOC Uganda för att diskutera det Wikipedia-projekt de driver.
 • Vi arbetar med RAÄ för att ladda upp bilder från Kulturmiljöbild och det verkar finna ett stort antal bilder att ladda upp där.
 • Cultural Heritage without Borders Bosnia and Herzegovina har skickat oss de första exemplen på data om landets kulturarv för kommentarer och feedback.

Externa mål Se Projekt:Kopplat Öppet Kulturarv/Måluppfyllnad

Interna mål för 2017:

 • T.1.1 – Projekten har berikats med 3 nya resurser.
 • T.2.1 - 2 organisationer haft licensierat sitt material fritt.
 • M.2b - 2 int. nyhetsbrev har uppdaterats på månadsbasis.
 • M.3.2 - Överlappande kompetenser har ökat.
 • M.3.1a - Finansiering har breddats.


Interna mål för 2016:

 • Projekten har berikats med 2/14 resurser, med flera till som arbetas på parallellt.
 • 1/30 identifierade ämnesexperter bidrar
 • 4/6 organisationer licensierar nu sitt material fritt och flera till har nu en intern diskussion
 • Vårt nätverk har utökats med 118/15 centralt placerade personer, långt över förväntan
 • Samtal har förts med 1/3 yrkesverksamma politiker om kulturarvsbevarande
 • Stöd har getts vid 9/10 tillfällen till volontärer
 • Stöd har getts till minst 5/10 personer
Viktigt nästa månad Öppna huvudsakliga problem
 • Resa till Kenya och Uganda förbereds för att släppa data.
 • Ytterligare data från Norden kommer att laddas upp.
 • Bilduppladdning av samling från Cypern avslutas. Evenemangsplaneringen färdigställs.
 • Bilduppladdning från RAÄ påbörjas.
 • Avtal med UNESCO om fotoutställning färdigställs.
 • Innehållet i fotoutställning färdigställs.
 • Utvecklingen av verktyget Monumental fortsätter.
 • UNESCO Challenge genomförs.
 • Vi har ännu ingen lokal för fotoutställningen spikad i Sverige. Vi diskuterar med några SMVK och några andra museer om vi kan ställa ut där.
Aktuell kostnad Dragna erfarenheter
Kommentar från verksamhetschefen