Projekt:Kopplat Öppet Kulturarv 2016/Måluppfyllnad

Från Wikimedia
Hoppa till: navigering, sök

Här checkar vi av målen i projektet Kopplat Öppet Kulturarv allt eftersom de blir färdiga. Senast uppdaterad: 7 augusti 2017

Målnr. Mål Utfall Kommentar
1 Informationen från Monuments-databasen förs över till Wikidata (från totalt 56 länder) 8 länder har nu förts över. Monuments-databasen har utvecklats för att möjliggöra överföringen. Mappning har skett av innehållet i flera länder. Vi har engagerat flera andra volontärer och Wikimedia-föreningar till att arbeta med oss för att föra över materialet. En programmerare har anställts som kommer att fokusera på det här arbetet.
2 Möjligheten att automatiskt uppdatera Wikidata med uppdaterad officiell data undersöks och upprättas om möjligt
3 Ny eller uppdaterad data från 10 länder läggs till på Wikidata 1 Grund för detta har lagts för 5 länder (de finns nu i Monuments-databasen): Iran, Kosovo, Albanien, Georgien och Nigeria.

Kina, USA, Moldavien och Palestina är troliga tillägg.

 1. Australien
4 Presentationer eller liknande på minst 10 evenemang 14 14 presentationer har getts och målet har därmed nåtts med råge:
 1. Nordic ICT4D Fair, i Stockholm 2016
 2. Open Data Day, i Stockholm 2016
 3. Digikult-presentation, i Göteborg 2016 (av Lydia)
 4. Länkade data i Sverige, i Stockholm 2016
 5. Presentation på Wikimania 2016, i Ensino Lario, Italien 2016
 6. WLM data to Wikidata sprint, på Wikimania 2016 i Ensino Lario, Italien 2016 (del av wm2016:Hackathon/Program Wikimania Hackathon)
 7. Meetup about Wikidata data imports and partnerships, på Wikimania 2016 i Ensino Lario, Italien 2016
 8. Presentation på 2nd Swiss Open Cultural Data Hackathon, i Basel, Schweiz 2016
 9. Wikimedia CEE Meeting 2016 in Armenia, i Dilijan, Armenien 2016 (av Liam)
 10. [[:Fil:|Presentation på Bridging Ages, i Kalmar, Sverige 2016]]
 11. Presentation på DCDC Conference, i Manchester, UK 2016
 12. Presentation på EuroMed 2016, i Nicosia, Cypern 2016
 13. Presentation på Open Data for Cultural Heritage, i Milan, Italien 2017
 14. [[:Fil: |Presentation på Digital Heritage 2017 i Olimje, Slovenien 2017]]
5 Minst 1 000 experter skall ha kännedom om projektet genom vårt deltagande på evenemangen 1 265 Målet har nåtts med råge!
6 Minst 100 000 bilder på historiska monument laddas upp från minnesinstitutioner och experter 14 123 Vi ligger efter vår ursprungliga plan, men räknar med uppnå målet då flera lämpliga samlingar är identifierade och arbetet har påbörjats på flera.
7 Minst 10 000 000 visningar av materialet på Wikimedias tjänster 2016,
genom minst 10 evenemang
10 evenemang Ca. 100 000 visningar per månad i dagsläget. Fler insatser planeras för att uppnå målet för 2017. I dagsläget har vi genomfört tio evenemang som syftat till att förbättra materialet och förbereda samt att få bilderna att läggas till i artiklar:
 1. Wikimania-workshop om mappning av kulturarvsdata för Wikimedia-volontärer.
 2. Hack4Heritage, med fokus på återanvända material från projektet.
 3. Mappnings-workshop för personal på Världskulturmuseerna, för fokus på att förbättra metadata på deras bilder.
 4. WLM Offsite
 5. Workshop i Uganda.
 6. Workshop i Kenya.
 7. Wikimedia Hackathon.
 8. UNESCO Challenge.
 9. Skrivstuga i Almedalen.
 10. COH Challenge.

Planerade evenemang:

 1. Skrivstuga/mappingworkshop Wikimania.
 2. Skrivstuga SMVK.
 3. Skrivstuga UNESCO HQ.
 4. Skrivstuga utställning Italien (låg chans att det blir av i tid).
 5. Skrivstuga utställning Göteborg.
8 Minst 50 000 000 visningar/år 2017 och framåt
9 Minst 25 mediaomnämnanden om projektet 34
 1. Artikeln är extra kul. Reaching the World Through Free Licenses and Wikimedia’s Crowdsourced Platforms i Digital Heritage. Progress in Cultural Heritage: Documentation, Preservation, and Protection. Volume 10059 of the series Lecture Notes in Computer Science pp. 33-37.
 2. Ytterligare en vetenskaplig publikation är antagen och arbetas på.
10 Fotoutställningen genomförs i minst tre länder 2 Genomförd i Italien och Frankrike (2). Planeras för Sverige och Kanada (2). Efter projektet även Spanien och ev. Schweiz.
11 Erfarenheter sammanställs och rapporteras till Wikimedia-rörelsen Vi har satt upp en mängd stödjande dokument och sammanställt stora mängder information som tidigare varit utspritt på mängder av ställen.

.