Projekt:Kopplat Öppet Kulturarv 2016/Måluppfyllnad

Från Wikimedia
Hoppa till navigering Hoppa till sök

Här checkar vi av målen i projektet Kopplat Öppet Kulturarv allt eftersom de blir färdiga. Senast uppdaterad: 30 november 2017.

Målnr. Mål Utfall Kommentar
1 Informationen från Monuments-databasen förs över till Wikidata Samtliga länder har gåtts igenom och förberetts. Monuments-databasen har utvecklats för att möjliggöra överföringen. Mappning har skett av innehållet i flera länder. Vi har engagerat flera andra volontärer och Wikimedia-föreningar till att arbeta med oss för att föra över materialet.
2 Möjligheten att automatiskt uppdatera Wikidata med uppdaterad officiell data undersöks och upprättas om möjligt Rapport har sammanställts om uppdatering av data för bilder och Wikidata. Rapporten har sammanställts och är ute på remiss hos bl.a. Riksantikvarieämbetet. Version 1 av rapporten.
3 Ny eller uppdaterad data från 10 länder läggs till på Wikidata 9 Strax under målet. Iran, Kosovo, Albanien, Georgien, Nigeria, Namibia, Tanzania, Australien, Bosnien och Herzegovina.

Arbete har även kommit långt runt Kina och Palestina.

4 Presentationer eller liknande på minst 10 evenemang 19 Målet har därmed nåtts med råge! 19 presentationer har getts:
 1. Nordic ICT4D Fair 2016, i Stockholm, Sverige
 2. Open Data Day 2016, i Stockholm, Sverige
 3. Digikult 2016, i Göteborg, Sverige
 4. Länkade data i Sverige, i Stockholm
 5. Wikimania 2016, i Ensino Lario, Italien
 6. WLM data to Wikidata sprint, på Wikimania 2016 i Ensino Lario, Italien 2016 (del av wm2016:Hackathon/Program Wikimania Hackathon)
 7. Meetup about Wikidata data imports and partnerships, på Wikimania 2016 i Ensino Lario, Italien
 8. 2nd Swiss Open Cultural Data Hackathon 2016, i Basel, Schweiz
 9. Wikimedia CEE Meeting 2016 in Armenia, i Dilijan, Armenien
 10. Bridging Ages 2016, i Kalmar, Sverige
 11. DCDC Conference 2016, i Manchester, UK
 12. EuroMed 2016, i Nicosia, Cypern
 13. 2017 European GLAMwiki Coordinators Meeting, i Paris, Frankrike
 14. IGO Open Access working group meetings, i Paris, Frankrike
 15. Open Data for Cultural Heritage 2017, i Milan, Italien
 16. Digital Heritage 2017 i Olimje, Slovenien
 17. Presentation för tio seniora medarbetare på WIPO om kunskapsdelning, i Paris, Frankrike
 18. World Summit on the Information Society 2017, i Genevé, Schweiz
 19. Wikimania 2017, i Montreal, Kanada
5 Minst 1 000 experter skall ha kännedom om projektet genom vårt deltagande på evenemangen 1 430 experter Målet har nåtts med råge!
6 Minst 100 000 bilder på historiska monument laddas upp från minnesinstitutioner och experter 187 139 bilder Målet har nåtts med råge!
7 Minst 10 000 000 visningar av materialet på Wikimedias tjänster 2016,
genom minst 10 anordnade evenemang
14 evenemang Målet har nåtts med råge! I dagsläget har vi genomfört 14 evenemang som syftat till att förbättra materialet och förbereda samt att få bilderna att läggas till i artiklar:
 1. Wikimedia Hackathon 2016.
 2. Wikimania-workshop om mappning av kulturarvsdata för Wikimedia-volontärer.
 3. Hack4Heritage, med fokus på återanvända material från projektet.
 4. Mappnings-workshop för personal på Världskulturmuseerna, för fokus på att förbättra metadata på deras bilder.
 5. WLM Offsite.
 6. Workshop i Uganda.
 7. Workshop i Kenya.
 8. Wikimedia Hackathon 2017.
 9. UNESCO Challenge.
 10. Skrivstuga i Almedalen.
 11. COH Challenge.
 12. Skrivstuga/mappingworkshop Wikimania.
 13. Skrivstuga SMVK om Cypern.
 14. KMB-tävling på svenskspråkiga Wikipedia.
8 Minst 50 000 000 visningar/år 2017 och framåt Ca. 173 miljoner visningar/år Målet har nåtts med råge! Detta skedde genom en serie med riktade evenemang där ett stort antal volontärer har lagt in de bilder vi laddat upp i olika Wikipedia-artiklar. Våra onlinetävlingar var här nyckeln till framgången.
9 Minst 25 mediaomnämnanden om projektet 40 Målet har nåtts med råge! Utöver de 40 omnämnanden om projektet i tidningar, poddar, bloggar så var antagandet av en peer-reviewgranskad artikel extra kul. Reaching the World Through Free Licenses and Wikimedia’s Crowdsourced Platforms i Digital Heritage. Progress in Cultural Heritage: Documentation, Preservation, and Protection. Volume 10059 of the series Lecture Notes in Computer Science pp. 33-37.
10 Fotoutställningen genomförs i minst tre länder 4 länder under projektet + 2 efter projektslut Målet har nåtts med råge! Genomförd i Italien, Frankrike, Sverige och Kanada. Efter projektet även Spanien och Schweiz.
11 Erfarenheter sammanställs och rapporteras till Wikimedia-rörelsen Vi har satt upp en mängd stödjande dokument och sammanställt stora mängder information som tidigare varit utspritt på mängder av ställen. Se vår portal.

.