Projekt:Kopplat Öppet Kulturarv 2016/Måluppfyllnad

Från Wikimedia
Hoppa till: navigering, sök

Här checkar vi av målen i projektet Kopplat Öppet Kulturarv allt eftersom de blir färdiga. Senast uppdaterad: 10 november 2017 (presentationerna har inte uppdaterats!)

Målnr. Mål Utfall Kommentar
1 Informationen från Monuments-databasen förs över till Wikidata Samtliga länder har gåtts igenom och förberetts. Monuments-databasen har utvecklats för att möjliggöra överföringen. Mappning har skett av innehållet i flera länder. Vi har engagerat flera andra volontärer och Wikimedia-föreningar till att arbeta med oss för att föra över materialet.
2 Möjligheten att automatiskt uppdatera Wikidata med uppdaterad officiell data undersöks och upprättas om möjligt
3 Ny eller uppdaterad data från 10 länder läggs till på Wikidata 9 Strax under målet. Iran, Kosovo, Albanien, Georgien, Nigeria, Namibia, Tanzania, Australien, Bosnien och Herzegovina.

Arbete har även kommit långt runt Kina, Moldavien och Palestina.

4 Presentationer eller liknande på minst 10 evenemang 14 14 presentationer har getts och målet har därmed nåtts med råge:
 1. Nordic ICT4D Fair, i Stockholm 2016
 2. Open Data Day, i Stockholm 2016
 3. Digikult-presentation, i Göteborg 2016 (av Lydia)
 4. Länkade data i Sverige, i Stockholm 2016
 5. Presentation på Wikimania 2016, i Ensino Lario, Italien 2016
 6. WLM data to Wikidata sprint, på Wikimania 2016 i Ensino Lario, Italien 2016 (del av wm2016:Hackathon/Program Wikimania Hackathon)
 7. Meetup about Wikidata data imports and partnerships, på Wikimania 2016 i Ensino Lario, Italien 2016
 8. Presentation på 2nd Swiss Open Cultural Data Hackathon, i Basel, Schweiz 2016
 9. Wikimedia CEE Meeting 2016 in Armenia, i Dilijan, Armenien 2016 (av Liam)
 10. [[:Fil:|Presentation på Bridging Ages, i Kalmar, Sverige 2016]]
 11. Presentation på DCDC Conference, i Manchester, UK 2016
 12. Presentation på EuroMed 2016, i Nicosia, Cypern 2016
 13. Presentation på Open Data for Cultural Heritage, i Milan, Italien 2017
 14. [[:Fil: |Presentation på Digital Heritage 2017 i Olimje, Slovenien 2017]]
5 Minst 1 000 experter skall ha kännedom om projektet genom vårt deltagande på evenemangen 1 265 experter Målet har nåtts med råge!
6 Minst 100 000 bilder på historiska monument laddas upp från minnesinstitutioner och experter 187 139 bilder Målet har nåtts med råge!
7 Minst 10 000 000 visningar av materialet på Wikimedias tjänster 2016,
genom minst 10 anordnade evenemang
14 evenemang Målet har nåtts med råge! I dagsläget har vi genomfört 14 evenemang som syftat till att förbättra materialet och förbereda samt att få bilderna att läggas till i artiklar:
 1. Wikimedia Hackathon 2016.
 2. Wikimania-workshop om mappning av kulturarvsdata för Wikimedia-volontärer.
 3. Hack4Heritage, med fokus på återanvända material från projektet.
 4. Mappnings-workshop för personal på Världskulturmuseerna, för fokus på att förbättra metadata på deras bilder.
 5. WLM Offsite.
 6. Workshop i Uganda.
 7. Workshop i Kenya.
 8. Wikimedia Hackathon 2017.
 9. UNESCO Challenge.
 10. Skrivstuga i Almedalen.
 11. COH Challenge.
 12. Skrivstuga/mappingworkshop Wikimania.
 13. Skrivstuga SMVK om Cypern.
 14. KMB-tävling på svenskspråkiga Wikipedia.
8 Minst 50 000 000 visningar/år 2017 och framåt Ca. 173 miljoner visningar/år Målet har nåtts med råge!
9 Minst 25 mediaomnämnanden om projektet 40 Målet har nåtts med råge!
 1. Artikeln är extra kul. Reaching the World Through Free Licenses and Wikimedia’s Crowdsourced Platforms i Digital Heritage. Progress in Cultural Heritage: Documentation, Preservation, and Protection. Volume 10059 of the series Lecture Notes in Computer Science pp. 33-37.
 2. Ytterligare en vetenskaplig publikation är antagen och arbetas på.
10 Fotoutställningen genomförs i minst tre länder 4 länder under projektet + 2 efter projektslut Målet har nåtts med råge! Genomförd i Italien, Frankrike, Sverige och Kanada. Efter projektet även Spanien och Schweiz.
11 Erfarenheter sammanställs och rapporteras till Wikimedia-rörelsen Vi har satt upp en mängd stödjande dokument och sammanställt stora mängder information som tidigare varit utspritt på mängder av ställen.

.