Projekt:Kopplat Öppet Kulturarv 2016/Global Metrics

Från Wikimedia
Hoppa till navigering Hoppa till sök

Samlad sida för global metrics för KÖK.

När vi räknar "Number of individuals involved" så är det de personer som hörde oss tala om några Wikimedia-relaterade spörsmål (genom att vi presenterat, ställt frågor till församlingen eller vid en mingelsituation). Det är alltså inte det totala numret deltagare på evenemanget som redovisas där.

2016

Evenemang

Nordic ICT4D Fair, Stockholm

Datum
2016-02-17–2016-02-18
Info-länk
Resultat

John: Dagen innan evenemanget fick vi bekräftat att vi kunde presentera där i 10 minuter, direkt efter Dans presentation. Det gjorde förberedelsearbetet rätt stressigt, men det var ett utmärkt tillfälle att berätta om projektet och samtidigt sätta det i ett sammanhang med de andra sakerna vi gör internationellt. Det var en rätt stor publik och vi kunde även mingla runt och prata om projektet och andra saker vi arbetar med efteråt. Publiken bestod till största delen av akademiker men där fanns även företrädare från ett antal andra NGO:er samt ett par IGO:er. Min bedömning var att det var ett bra evenemang att delta i. John Andersson (WMSE) (diskussion) 7 mars 2016 kl. 16.22 (CET)[svara]

Global metrics
Calculating global metrics
PARTICIPATION (COMMUNITY)
? =
1. Number of active editors involved 0 0 0 0 0
2. Number of newly registered users 0 0 0 0 0
3. Number of individuals involved 38 50 0 0 88
CONTENT (Rapportverktyg)
4 a. Number of new images/media added to Wikimedia article pages 0
4 b. Number of uploaded media files 0
5. Number of articles added or improved on Wikimedia projects 0
6. Number of bytes added to and/or deleted from Wikimedia projects (absolute value) 0
LEARNING QUESTION
7. Learning question: Did your work increase the motivation of contributors, and how do you know?
Ja, jag fick förfrågningar via LinkedIn om samarbeten och flera mail.

Open Data Day 2016, Stockholm

Argumentkategorisering!
Datum
2016-03-05
Info-länk
[1]
Resultat

André, Axel John: Aktiv dag med presentationer om Fråga staten, LODI (Local Open Data Index) och KÖK följt av workshopar och deltagarsamtal. 18 deltagare från olika organisationer och med olika bakgrund var med under dagen och hjälpte för KÖKs räkning till med att ta fram och bearbeta argument som kan användas för att få loss kulturarvsdata under fria licenser från myndigheter. Dagen fördjupade samarbetet mellan WMSE och OKFSE samt gav uppslag till andra öppna data-aktiviteter bland deltagarna framöver. Sortering av post-its med argument samt ett uppföljningsutskick med en enkät återstår att göra.

Bilder från dagen finns på Commons.

Global metrics
Calculating global metrics
PARTICIPATION (COMMUNITY)
? =
1. Number of active editors involved 0 0 0 0 0
2. Number of newly registered users 0 0 0 0 0
3. Number of individuals involved 13 5 0 0 18
CONTENT (Rapportverktyg)
4 a. Number of new images/media added to Wikimedia article pages 0
4 b. Number of uploaded media files 0
5. Number of articles added or improved on Wikimedia projects 0
6. Number of bytes added to and/or deleted from Wikimedia projects (absolute value) 0
LEARNING QUESTION
7. Learning question: Did your work increase the motivation of contributors, and how do you know?

Seminarium om beständiga identifierare, Stockholm

Datum
2016-03-07
Info-länk
[2]
Resultat

André, Axel: Eventet gav inget utrymme att presentera och endast ett begränsat utrymme för fria frågor. Vi lyckades dock lyfta värdet av tydliga och fria licenser på den data som ingår. Utöver detta och nån kortare personlig diskussion kring KÖK låg deltagandets värde främst i att bevaka pågående initiativ samt i att fortsätter synas i dessa sammanhang. Publiken bestod till största delen av de som bär det tekniska ansvaret kring samlingarna på (kulturarvs-)myndigheterna. Vi lyfte behovet om fria, och tydligt angivna, licenser under frågestunden som följde presentationerna.

Global metrics
Calculating global metrics
PARTICIPATION (COMMUNITY)
? =
1. Number of active editors involved 0 0 0 0 0
2. Number of newly registered users 0 0 0 0 0
3. Number of individuals involved 13 26 0 0 39
CONTENT (Rapportverktyg)
4 a. Number of new images/media added to Wikimedia article pages 0
4 b. Number of uploaded media files 0
5. Number of articles added or improved on Wikimedia projects 0
6. Number of bytes added to and/or deleted from Wikimedia projects (absolute value) 0
LEARNING QUESTION
7. Learning question: Did your work increase the motivation of contributors, and how do you know?

UNESCO Mobile Learning Week, Paris

Datum
2016-03-08 -- 2016-03-10
Info-länk
http://www.unesco.org/new/en/mlw
Resultat

Workshopsdagen

 • John: Under workshopsdagen kunde jag lyfta KÖKs arbete, förstörelsen av kulturarv i Syrien och de risker volontärer som försöker bevara det tar, om Wikipedia i utbildning (framförallt möjligheterna med Kiwix, bl.a. Worldreader), att vi inte samlar data, Uganda-projektet, och behovet av att tänka på vilken licens som används så att vi alla kan hjälpas åt att bygga på varandras material. Att lyfta för oss relevanta saker var möjligt i framförallt de två sista workshopsen. Den första gav inte mycket och under den andra satt jag och Axel ned med John Cummings för att diskutera KÖK och vilka möjligheter och svårigheter vi har framför oss. Det var ett viktigt möte att ha och förståelsen för hur det fungerar hos UNESCO ökade hos oss och John fick bättre förståelse för projektet. Flera spännande möjligheter finns framför oss. I de workshops som jag var med på talade jag med runt 30 personer om saker relevanta för eller direkt om KÖK (18 kvinnor, 12 män). Jag lyfte även behovet av fria licenser för hela salen i en av workshopsen (ca. 100 personer), och flera exempel som jag gett lyftes under den andra workshopen av workshopledaren (ca. 100 personer).
 • Axel: Spridda samtal och kommentarer under workshopdagen. Främst om vikten av att ha tydligt licensierat, helst fritt, material samt några samtal om skillnaden mellan Wikipedia och Wikimedia, och en del om volontärgemenskapen och nyttan av projekten för allmänheten. En intressant workshop om vikten av bemötande och nyfikenhet för att få med äldre i digitala projekt. Samtal med ungefär 15 personer (9 kvinnor, 6 män).

Seminariedag 1

 • John: Pratade främst om Kiwix under första delen samt om offline-Wikipedia. Flera intresserade av att inkludera WP i deras projekt på olika sätt. För kommande evenemang behöver vi någon form av liten skrift att dela ut. Offline är på modet nu då folk inte vill/kan vänta på att nätverk kommer på plats (framförallt med alla flyktingar)... Talade även en del om Uganda-projektet, bl.a. med Ericsson som är intresserade av vad vi kan göra tillsammans. Vi pratade bl.a. om hur de samlar in data och de svar de gav var positiva för möjligheten att arbeta tillsammans. På kvällen var det ett mingel och där diskuterade med en professor i Texas som erbjöd oss att skicka uppgifter vi behöver hjälp med som hans doktorander kan jobba med, i första hand Wikispeech och Kiwix men även KÖK om vi kan komma på ett lämpligt område. Jag talade även med folk från Open University om möjligheten att ha informationen från KÖK inkluderad i deras universitetskurser. Talade även med ett par forskare om deras arbete och om möjliga kopplingar till Wikimedias projekt. Samtal med 10 personer (3 kvinnor, 7 män).
 • Axel: Några bra samtal om olika projekt och möjligheter till nya projekt enligt ovan samt några samtal och kommentarer liknande föregående dag. Ett seminarium om internet.org och nätneutralitet samt ingångar till grupper som saknar uppkoppling. Prat om KÖK vid middagen, men utan att dom jag åt med visade jätteintresse för projektet. Totalt 12 personer (7 kvinnor, 5 män).

Seminariedag 2

 • John: Lyssnade bland annat på presentation av World Vision om deras utlysningar för projekt som kan ge fler barn med funktionsnedsättningar digitala verktyg. Möte med Ian Denison (kommunikationschef på Unesco) om projektet. Samtal med 6 personer (2 kvinnor, 4 män).'
 • Axel: Några inte så intressanta seminarier, men ett intressant om Pratham Books och deras app där alla ingående böcker är CC BY så att elever kan jobba vidare med materialet samt att lärare kan skriva ut och använda böckerna om dom vill det. Bra möte med Ian Denison, kontaktperson för John C, om KÖK och vad projektet innebär. Samtal med 5 personer (2 kvinnor, 3 män)

Lärdomar

 • Utmärkt tillfälle att prata med John C och Ian om Unescos inblandning och vad de kan göra - följ upp om fotoutställning med Ian, utställning där på Unesco?
 • Vi vet att Kiwix används och att det är efterfrågan. Därmed bör vi lära oss mer och förbereda kortfattat material om det, idealt se till att alla på kontoret har Kiwix på mobilen och kan det!
 • Bra ställe att prata med många beslutsfattare om våra projekt.
 • Svårt att nischa samtalet mot KÖK med tanke på fokuset på utbildning. Ibland lite skohorn. Inför varje event måste vi slå fast hur KÖK är relevant för just den gruppen.
 • En del spännande möjligheter för samarbeten och extern finansiering (bl.a. för Wikispeech).
 • Ett värdefullt mål för sådana här projekt vore att försöka få X andra organisationer att använda materialet.
 • WMF skulle behöva uppmärksamma andra projekt mer. Ingen känner till ex. Wikisource. Vad kan vi som förening göra runt de andra projekten? Vilket historiskt material är hållbart över tid som vi kan skanna (ex. hur man spelar piano)?
 • När vi anländer till en ny stad sent på natten så ska vi se till att ha planerat för att ta taxi! Annars riskerar vi både personlig säkerhet samt att vara trötta hela dagen därpå.
Global metrics
Calculating global metrics
PARTICIPATION (COMMUNITY)
? =
1. Number of active editors involved 0 0 0 0 0
2. Number of newly registered users 0 0 0 0 0
3. Number of individuals involved 92 86 0 0 178
CONTENT (Rapportverktyg)
4 a. Number of new images/media added to Wikimedia article pages 0
4 b. Number of uploaded media files 0
5. Number of articles added or improved on Wikimedia projects 0
6. Number of bytes added to and/or deleted from Wikimedia projects (absolute value) 0
LEARNING QUESTION
7. Learning question: Did your work increase the motivation of contributors, and how do you know?

Seminarium om maskinöversättning i EU, Stockholm

Datum
2016-03-10
Info-länk
[3]
Resultat

André: Eventet var främst riktat till svenska myndigheter som sitter på översatta dokument vilka kan användas för att träna ELRCs maskinöversättning för EUs 24 språk. Vår roll där var dels att bevaka hur Wikipedias (och Wikidatas) flerspråkiga innehåll kan komma till nytta samt att den resurs som byggs upp kan komma allmänheten till nytta efteråt. Detta blir speciellt intressant för KÖK där det material som inhämtas och det som förs över till Wikidata till sin natur redan är flerspråkigt. Utöver att vi lyfte frågan (till hela rummet) kring behovet av tydliga och fria licenser på den språkdata som skapas hade vi även ett mindre antal mer inriktade diskussioner där KÖK kunde behandlas.

 • ELRC använder redan Wikipedia-artiklar för att träna sin maskinöversättning, oklart om de också använder Wikidata. Det kan vara värt att kontakta dem för att utreda detta.
 • ELRCs översättningsminne finna att ladda ner och använda fritt och skulle kanske kunna användas för att förbättra Content translation.
 • Vi lyfte frågan om licenser för data samt den avvägning en myndighet bör göra i de fall personuppgifter eller sekretessbelagda uppgifter ingår i ett material som annars är ok att släppa.
 • Finansdepartementet höll en presentation riktad på att övertyga myndigheter om att de bör (även om de inte faktiskt måste) släppa begärda handlingar som elektroniska dokument eller ännu bättre som öppna data. Betoningen var till hög grad på att många av de villkor och begränsningar som kopplas till öppna myndighetsdata faktiskt saknar en laglig basis och går emot samhällsnytta och transparens. Presentationen kommer att skickas ut och referenser därifrån kan användas i vårt (Sverigespecifika) material.
 • Kontakt togs med en lärare vid översättarskolan om huruvida översättningar i Wikipedia kan användas som kursuppgifter.
Global metrics
Calculating global metrics
PARTICIPATION (COMMUNITY)
? =
1. Number of active editors involved 0 0 0 0 0
2. Number of newly registered users 0 0 0 0 0
3. Number of individuals involved 29 26 0 2 57
CONTENT (Rapportverktyg)
4 a. Number of new images/media added to Wikimedia article pages 0
4 b. Number of uploaded media files 0
5. Number of articles added or improved on Wikimedia projects 0
6. Number of bytes added to and/or deleted from Wikimedia projects (absolute value) 0
LEARNING QUESTION
7. Learning question: Did your work increase the motivation of contributors, and how do you know?

Årligt möte med UNESCO-Sverige, Stockholm

Datum
2016-03-16
Info-länk
Resultat

John: Jag satt tillsammans med tillförordnade chefen på Medelhavsmuseet och diskuterade KÖK och deras digialiseringsinsatser och hur vi skulle kunna koppla samman det. Under minglet talade jag även med en representant från ett [kommande] Biosphere-område och med en representant för en folkdansorganisation. Jag berättade för dem om projektet och vi talade även om hur filmer om folkdans kan spridas via våra projekt. Slutligen talade jag med en representant från ICOMOS om projektet samt om vårt projekt Offentligkonst.se. Antalet personer jag talade med var alltså förhållandevis lågt (4 stycken), men det var väldigt många relevanta som deltog där.

André: Jag beskrev vårt projekt för en handfull personer. Däribland en tidigare ledamot i UNESCO-Sverige, en arkeologistudent med intresse för den digitala aspekten samt en anställd vid MSB vars intresse låg i hur naturkatastrofer hotar kulturarvet och hur detta påverkar vilka områden som prioriteras vid en katastrof. Totalt presenterade jag projektet för ca. 6 personer.

Global metrics
Calculating global metrics
PARTICIPATION (COMMUNITY)
? =
1. Number of active editors involved 0 0 0 0 0
2. Number of newly registered users 0 0 0 0 0
3. Number of individuals involved 4 6 0 0 10
CONTENT (Rapportverktyg)
4 a. Number of new images/media added to Wikimedia article pages 0
4 b. Number of uploaded media files 0
5. Number of articles added or improved on Wikimedia projects 0
6. Number of bytes added to and/or deleted from Wikimedia projects (absolute value) 0
LEARNING QUESTION
7. Learning question: Did your work increase the motivation of contributors, and how do you know?
Det kom ett uppföljningsmöte med Medelhavsmuseet

Wikimedia Hackathon 2016, Jerusalem

Datum
2016-03-31 — 2016-04-04
Info-länk
mw:Wikimedia Hackathon 2016
Resultat

André: Se Projekt:Kopplat Öppet Kulturarv/Resebeslut Wikimedia Hackathon Jerusalem André för full rapport.

Utöver arbetet med WLM (6 personer), och därmed förberedelserna för integrering av nya länder, så pratade jag om KÖK med ytterligare 4 personer.

Global metrics
Calculating global metrics
PARTICIPATION (COMMUNITY)
? =
1. Number of active editors involved 1 9 0 0 10
2. Number of newly registered users 0 0 0 0 0
3. Number of individuals involved 1 10 0 0 11
CONTENT (Rapportverktyg)
4 a. Number of new images/media added to Wikimedia article pages 0
4 b. Number of uploaded media files 0
5. Number of articles added or improved on Wikimedia projects 0
6. Number of bytes added to and/or deleted from Wikimedia projects (absolute value) 0
LEARNING QUESTION
7. Learning question: Did your work increase the motivation of contributors, and how do you know?

Stölder och kulturarv, Stockholm

Datum
2016-03-16
Info-länk
info, program (PDF)
Resultat
Axel: Stort fokus på fysisk säkerhet (lås, larm och inbrott), men några bra samtal med deltagare från bland annat Upplandsmuseet och Svenska kyrkan om att föremålsbilder som ändå tas kan släppas under fria licenser och därmed användas i olika sammanhang. Många deltagare var dock oroliga för att synliggörande av föremål och miljöer skulle fungera som skyltfönster som tjuvar och banditer skulle nyttja, färre såg värdet i att synliggörande av objekt försvårar vidareförsäljning och underlättar återfinnande av stulna eller försvunna föremål.
Global metrics
Calculating global metrics
PARTICIPATION (COMMUNITY)
? =
1. Number of active editors involved 0 0 0 0 0
2. Number of newly registered users 0 0 0 0 0
3. Number of individuals involved 4 3 0 0 7
CONTENT (Rapportverktyg)
4 a. Number of new images/media added to Wikimedia article pages 0
4 b. Number of uploaded media files 0
5. Number of articles added or improved on Wikimedia projects 0
6. Number of bytes added to and/or deleted from Wikimedia projects (absolute value) 0
LEARNING QUESTION
7. Learning question: Did your work increase the motivation of contributors, and how do you know?

Digikult, Göteborg

Datum
2016-04-06 -- 2016-04-07
Info-länk
info
Resultat
Axel: HDs svar i BUS-målet dominerade totalt, så det var svårt att prata om nånting annat än det under dagarna. Det blev i alla fall några samtal om KÖK, och dessutom pratade Lydia Pitscher om KÖK i sin Wikidata-presentation.
Global metrics
Calculating global metrics
PARTICIPATION (COMMUNITY)
? =
1. Number of active editors involved 0 0 0 0 0
2. Number of newly registered users 0 0 0 0 0
3. Number of individuals involved 121 48 0 0 169
CONTENT (Rapportverktyg)
4 a. Number of new images/media added to Wikimedia article pages 0
4 b. Number of uploaded media files 0
5. Number of articles added or improved on Wikimedia projects 0
6. Number of bytes added to and/or deleted from Wikimedia projects (absolute value) 0
LEARNING QUESTION
7. Learning question: Did your work increase the motivation of contributors, and how do you know?

Museernas vårmöte, Linköping & Norrköping

Datum
2016-04-19 -- 2016-04-21
Info-länk
info
Resultat
Axel: Många samtal om öppna data och nyttan av tydliga licenser vid tillgängliggörande av material. En del prat med tidigare skrivstuge/workshop-deltagare som några år senare börjat komma vidare i funderingar och beslut om vad dom kan göra med både databaser och material, så att dom inte bara behöver känna dåligt samvete för att dom inte redigerat så mycket som dom tänkt sig när vi träffades förra gången.
Global metrics
Calculating global metrics
PARTICIPATION (COMMUNITY)
? =
1. Number of active editors involved 0 0 0 0 0
2. Number of newly registered users 0 0 0 0 0
3. Number of individuals involved 25 20 0 0 45
CONTENT (Rapportverktyg)
4 a. Number of new images/media added to Wikimedia article pages 0
4 b. Number of uploaded media files 0
5. Number of articles added or improved on Wikimedia projects 0
6. Number of bytes added to and/or deleted from Wikimedia projects (absolute value) 0
LEARNING QUESTION
7. Learning question: Did your work increase the motivation of contributors, and how do you know?

Länkade data i Sverige 2016, Stockholm

Datum
2016-04-26
Info-länk
[4]
Resultat

André: Presentation (video finns på youtu.be/8pRHHbxXsw8?t=4h1m33s) [ja youtube är svartlistat på denna wiki]

Nätverksträffen gav goda möjligheter att presentera projektet och Wikidata för samtliga deltagare. Deltagarna bestod både av representanter för myndigheter (främst kulturarv), industri samt akademi och mindre företag som är speciellt inriktade på Länkade Data. Gemensamt för samtliga var att de antingen själva jobbar med länkade data, eller snart ska inleda ett sådant arbete. Detta innebär att de har god förståelse för både den problematik som måste överkommas inom projektet samt de möjligheter projektresultatet innebär.

Global metrics
Calculating global metrics
PARTICIPATION (COMMUNITY)
? =
1. Number of active editors involved 0 0 0 0 0
2. Number of newly registered users 0 0 0 0 0
3. Number of individuals involved 12 29 0 3 44
CONTENT (Rapportverktyg)
4 a. Number of new images/media added to Wikimedia article pages 0
4 b. Number of uploaded media files 0
5. Number of articles added or improved on Wikimedia projects 0
6. Number of bytes added to and/or deleted from Wikimedia projects (absolute value) 0
LEARNING QUESTION
7. Learning question: Did your work increase the motivation of contributors, and how do you know?

Wikimedia Conference 2016, Berlin

Datum
2016-04-19 - 2016-04-24
Info-länk
[5]
Resultat

John: Det viktiga under konferensen var att jag hade möjlighet att tala med personer i beslutsfattande ställning från hela Wikimedia-gemenskapen. Där kunde jag lyfta KÖK och vårt arbete och diskuterade både hur Wikidata utvecklas (där KÖKs data skall finnas); om 3D-skanning; om hur Wikisource är på väg att utvecklas (och hur vi kan koppla material om kulturarv där samt om en möjlig framtida ansökning runt detta med fokus på att göra Wikisource till en central plats för att transkribera texter); om dokumentering av best-practices (där vi kan komma att koordinera med Wikimedia Foundation för att skapa mervärde för hela vår internationella gemenskap); samt hur vi kan använda Phabricator som ett verktyg för att strukturera vårt praktiska arbete och få ökad översikt. I siffrorna nedan är de personer som jag pratade med om KÖK, detta då alla deltagarna mycket väl känner till Wikimedias arbete i allmänhet och de övriga samtalen inte nämnvärt ökade chansen för engagemang och intresse för KÖK.

Global metrics
Calculating global metrics
PARTICIPATION (COMMUNITY)
? =
1. Number of active editors involved 10 10 0 0 20
2. Number of newly registered users 0 0 0 0 0
3. Number of individuals involved 10 10 0 0 20
CONTENT (Rapportverktyg)
4 a. Number of new images/media added to Wikimedia article pages 0
4 b. Number of uploaded media files 0
5. Number of articles added or improved on Wikimedia projects 0
6. Number of bytes added to and/or deleted from Wikimedia projects (absolute value) 0
LEARNING QUESTION
7. Learning question: Did your work increase the motivation of contributors, and how do you know?
Ja, det var många bra samtal om hur andra chapters och WMF kan bidra och hur vi kan hjälpa dem. Flera var intresserade av att samarbeta på något sätt.

Wikimania 2016, Esino Lario

Åhörarna under presentationen.
Datum
2016-06-21 till 2016-06-26
Info-länk
https://wikimania2016.wikimedia.org/wiki/Special:MyLanguage/Main_Page
Resultat

Under den första dagen av hackathonet (22 juni) höll vi en heldags-workshop som fokuserade på att föra över WLM-data till Wikidata. (d:Wikidata:WikiProject_WLM/Mapping_tables). Vi hade 12 volontärer som deltog och med deras hjälp började vi beskriva informationen som finns i deras nationella dataset olika bakgrund var med under dagen och hjälpte för KÖKs räkning till med att ta fram och bearbeta argument som kan användas för att få loss kulturarvsdata under fria licenser från myndigheter. Dagen fördjupade samarbetet mellan WMSE och OKFSE samt gav uppslag till andra öppna data-aktiviteter bland d(ex. hur adresserna skrivs) samt matcha den med de Items och Properties som finns på Wikidata (ex. Mapping_tables/at_(de)). Tack vare eventet fick vi hundratals volontärtimmar i utbyte och har påbörjat det centrala arbetet för 3 länder. Vi kunde även lägga till Iran i WLM-databasen! Vi kände inte till att en volontär hade ett dataset från Iran och genom evenemanget kunde vi ta ett viktigt steg för att lägga till nya länder! Totalt 12 (1 kvinnor, 11 män).

Den 25 juni träffade vi de anställda på Wikimedia Italia. Det var första gången vi träffats fysiskt och var väldigt värdefullt. Vi fick under mötet en minnessticka med 400 bilder med metadata från Syrien överlämnade och vi kan nu dra igång en del av det praktiska arbetet. Vi diskuterade även en del om det praktiska runt fotoutställningen.

Den 25 juni höll John Cummings i ett Meet-up där det diskuterades hur nya dataset skall kunna läggas till på Wikidata. 8 personer deltog (anteckningar, backup). Mattias och John Cummings träffades då för första gången vilket är värdefullt då de kan komma att arbeta tillsammans i framtiden. Totalt 8 (0 kvinnor, 8 män).

Den 26 juni höll John, Axel och André en presentation om KÖK (all info finns här, och anteckningar från denna och föregående presentation finns här). Ett stort antal konferensdeltagare fann ämnet för presentationen intressant och rummet var så fullt att många inte kunde sitta. Totalt deltog ca. 100 personer. Vi fick ett väldigt positivt mottagande med ett stort antal frågor både under presentationens avslutande del såväl som efteråt. Totalt 96 (16 kvinnor, 80 män).

John: Jag talade om KÖK med deltagare från Ukraina om hur vi kan hjälpa till att förbättra deras dataset med koordinater. Jag diskuterade med en deltagare från Levanten User Group om vad vi kan göra tillsammans runt artikelskrivande på arabiska, om de kan hjälpa till att identifiera dataset och GLAM-samlingar och om förberedelse inför överföringen av existerande data från WLM-databasen. Det är en kontakt vi kommer att ha stort värde av. Jag samtalade med en volontär från Schweiz som har en student som kan komma att arbeta med oss för att ta fram ett visualiseringsverktyg för Wikidata, vilket är ett av våra mål med projektet då det gör det lättare att förstå värdet. Tillsammans med anställda på våra systerföreningar i UK och Tyskland började vi diskutera hur vi kan fortsätta arbetet i projektet i framtiden och de berättade att de gärna vill delta mer aktivt i projektet och ser arbetet som mycket viktigt. Jag pratade även om KÖK under en diskussion med 14 personer om internationella samarbeten. Totalt 21 personer (11 kvinnor, 10 män).

Axel: Utöver hackdagen och presentationen hade jag sju samtal (4 kvinnor, 3 män) om KÖK med olika personer, en del mer givande och en del där det kom upp mer i förbifarten som nånting WMSE gör inom GLAM-området. Bland annat berättade en rysk volontär om bekymmer med att det nu finns en ny lista med ungefär samma monument, men med helt nya unika ID där. Vi diskuterade om att jämföra koordinater som ett sätt att matcha monnument mellan de olika listorna. Dessutom uttryckte GLAM-representanter för WMDE och WMUK intresse för medverkan i KÖK, antingen direkt eller om det blir en förlängning/fortsättning av projektet. Totalt 7 (4 kvinnor, 3 män)

Mattias: På vår session på hackathonet var jag med och satte upp en central samlingssida för teknisk mappning för länders i Wiki Loves Monuments-databasen och samtalade jag med främst User:Herzi Pinki om mappningen av Österrikes mappning. Jag fick också tillfälle att samordna nya stödresurser för volontärarbete med tidigare listor/mätning genom samtal med User:Effeietsanders och Meta:User:Multichill som är engagerade sedan starten. Därutöver fick jag lära mig om WMF Labs nya centrala plattform PAWS för att använda pywikibot, dokumentera koden tydligare för icke-tekniska användare och dela script publikt främst genom session av Wikidata:User:YuviPanda och Wikidata:User:Tobias1984. Då kategorisering av stora mängder bilder och texter eventuellt kan lösas med AI och maskininlärning deltog jag även på en presentation om Lessons learned building machine learning models for Wikidata och talade med flertalet personer som arbetar med olika aspekter av AI. Totalt 15 personer (3 kvinnor, 12 män) direkt relaterade till arbetet med KÖK-projektet.

André: Tillsammans med JeanFred implementerade jag stöd för wikidata id i Monument databasen (phab:T55808) samt förde in listan över kulturarv i Iran (på Farsi) i Monument databasen (phab:T138377). Under presentationen startade vi ett upprop för att få in information om vilka verktyg som WLM organisatörerna använder sig av för att kunna ge stöd till dessa i samband med migrationen. Tillsammans med JeanFred och Multichill hur de verktyg som uppdaterar Monument databasen behöver anpassas för att även ta hänsyn till Wikidata på ett sätt som gör det så flexibelt som möjligt att gå över till Wikidata (både vad gäller hur listorna på Wikipedia hanteras samt för att minska behovet av att anpassa verktyg. Jag hade möjlighet att diskutera detaljer i dataseten med representanter för WLM organisationen i flera länder. Totalt 5 personer (2 kvinnor, 3 män) utöver deltagarna på de specifika eventen.

John Cummings: En kort berättelse om vilka du talat med, saker du löst m.m. läggs in här.


Global metrics
Calculating global metrics
PARTICIPATION (COMMUNITY)
? =
1. Number of active editors involved 37 127 0 0 164
2. Number of newly registered users 0 0 0 0 0
3. Number of individuals involved 37 127 0 0 164
CONTENT (Rapportverktyg)
4 a. Number of new images/media added to Wikimedia article pages 0
4 b. Number of uploaded media files 1
5. Number of articles added or improved on Wikimedia projects 0
6. Number of bytes added to and/or deleted from Wikimedia projects (absolute value) 0
LEARNING QUESTION
7. Learning question: Did your work increase the motivation of contributors, and how do you know?

2nd Swiss Open Cultural Data Hackathon, Basel

Open cultural data hackathon, Basel 2016
2nd Swiss Open Cultural Data Hackathon, workshop
Datum
2016-07-01 -- 2016-07-02
Info-länk
http://make.opendata.ch/wiki/event:2016-07
Resultat

Deltagande i hackathon med ungefär 60 deltagare. Presentation med ungefär samma slidedeck som under wikimania men med fokus på hur Kopplat Öppet Kulturarv har kopplingar till öppna data och Wikidata då det var inriktningen för hackathonet. 20 deltagare på presentationen och några bra och intresserade frågor efteråt. Stort fokus på Wikidata under hackathonet gjorde att många frågor handlade om det också. Bland annat kunde jag hjälpa en deltagare från Kamusi project (alla ord på alla språk) att koppla sin ambition om att göra en meny mot det som gjordes med #Tastydata förra året så att han fick enormt många översättningar gratis. Hans nästa ambition var att göra en översättningsservice till museer för att kunna översätta informationstexter och faktaskyltar, något han också såg en nytta av att kunna göra med Wikidata. För KÖKs räkning började två studenter (kopplade till Beat Estermann) med taggning och tvättning av Schweiziskt kulturarvsdata på Wikidata, något som sen kan komma att underlätta vid kommande migrering. Flera samtal om Wikidata, Wikipedia, Commons och Wikimedia, men mest med inriktning på att reda ut vad som var vad och hur det fungerar och hänger ihop då det inte var helt klart för många av deltagarna.

Presentation

Män: 13 Kvinnor: 7

Samtal

Män: 7 Kvinnor: 8

Global metrics
Calculating global metrics
PARTICIPATION (COMMUNITY)
? =
1. Number of active editors involved 1 1 0 0 2
2. Number of newly registered users 0 0 0 0 0
3. Number of individuals involved 10 15 0 0 25
CONTENT (Rapportverktyg)
4 a. Number of new images/media added to Wikimedia article pages 0
4 b. Number of uploaded media files 0
5. Number of articles added or improved on Wikimedia projects 5
6. Number of bytes added to and/or deleted from Wikimedia projects (absolute value) 0
LEARNING QUESTION
7. Learning question: Did your work increase the motivation of contributors, and how do you know?

KÖK-besök i Georgien, Tbilisi

Datum
10-15 september 2016
Info-länk
presentation
Resultat

Beskrivning saknas. Aktivister ingår ej i siffrorna nedan.

Presentation
9 ♀ + 8 ♂
Diskussioner
11 ♀ + 11 ♂
Global metrics
Calculating global metrics
PARTICIPATION (COMMUNITY)
? =
1. Number of active editors involved 0 3 0 0 3
2. Number of newly registered users 0 0 0 0 0
3. Number of individuals involved 13 14 0 0 27
CONTENT (Rapportverktyg)
4 a. Number of new images/media added to Wikimedia article pages 0
4 b. Number of uploaded media files 0
5. Number of articles added or improved on Wikimedia projects 0
6. Number of bytes added to and/or deleted from Wikimedia projects (absolute value) 0
LEARNING QUESTION
7. Learning question: Did your work increase the motivation of contributors, and how do you know?

Bridging Ages, Kalmar

Datum
13-16 September 2016
Info-länk
http://conference.bridgingages.com/
Resultat
Deltagande i konferensen Bridging Ages i Kalmar. Konferensen hade cirka 150 deltagare och målet var att belysa kulturarvets möjligheter att skapa social förändring och sammanhang. Syftet med vår medverkan var att sprida kunskap om Kopplat Öppet Kulturarv och lägga grunden för att potentiellt kunna knyta Kenya (och möjligen Uganda) till projektet. Anna: Presenterade projektet för Kenya och Ugandas kulturarvsdelegation på plats. Deltog i samband med detta i Bridging Ages möte där man diskuterade fram ett MOU för fortsatt arbete över gränserna i Afrika. Presenterade även projektet i form av en föreläsning i blocket "Social Cohesion Through Participation and Cultural Exchange".
Presentation
Presentation 1: Män: 12 Kvinnor: 8
Presentation 2: Män: 8 Kvinnor: 7
Samtal
Män: 3 Kvinnor: 2
Global metrics
Calculating global metrics
PARTICIPATION (COMMUNITY)
? =
1. Number of active editors involved 0 0 0 0 0
2. Number of newly registered users 0 0 0 0 0
3. Number of individuals involved 20 15 0 0 35
CONTENT (Rapportverktyg)
4 a. Number of new images/media added to Wikimedia article pages 0
4 b. Number of uploaded media files 0
5. Number of articles added or improved on Wikimedia projects 0
6. Number of bytes added to and/or deleted from Wikimedia projects (absolute value) 0
LEARNING QUESTION
7. Learning question: Did your work increase the motivation of contributors, and how do you know?

DCDC Conference, Manchester

Presentation DCDC 2016
Datum
2016-10-10 -- 2016-10-12
Info-länk

Konferenssida
Inspelad presentation

Resultat

Deltagande i konferensen DCDC, Discovering Collections, Discovering Communities i Manchester. Konferensen hade ungefär 400 deltagare som alla kunde läsa en kort introduktion till KÖK-presentationen i programbladet eller på hemsidan. På presentationen om KÖK, där även Richard Nevell, WMUK, var med och pratade om hur KÖK gör nytta för WLM och WMUK, var det ungefär 100 deltagare. Presentationen filmades och ligger på Youtube (under CC BY-licens). Efter presentationen fick vi frågor om möjligheten att exportera data ur Wikidata eller bilder ur Commons, och om det går att göra för enskilda poster eller för hela samlingar, samt frågor om det faktum att Wikidata är en kopia av andra dataset/databaser och risken för forkning av data. Jag passade även på att fråga övriga presentatörer under samma session, ett insamlingsprojekt motsvarande Platsr och ett motsvarande Europeana 1914-18, om vilka licenser dom använder och fick till svar att det var fria licenser. Många av dom samtal jag hade under pauser och luncher var av den typen att jag lämnade vidare till Richard då det efterfrågades en lokal Wikimediakontakt och WMUK är mer lämpade för det än vad WMSE är. Genom Needs and Offer lapparna fick jag dock tips om två samlingar som kan vara relevanta för KÖK och som nu är uppskrivna som förslag på Partnersidan. Utöver KÖK blev det under middagen en diskussion om upphovsrätt, licenser och Freedom of Panorama som engagerade hela bordet där övriga deltagare fick sig många tankeställare om hur det går att göra presentationer som går att tillgängliggöra och dela samt vad som gäller vid fotograferande av byggnader, offentlig konst och monument i olika delar av Europa och om arbetet med att ensa och förenkla lagar och regler.

Presentation
(Baserat på oexakt räknande på kort på publiken)

Män: ~55
Kvinnor: ~45

Samtal

Män: 11
Kvinnor: 8


Global metrics
Calculating global metrics
PARTICIPATION (COMMUNITY)
? =
1. Number of active editors involved 0 1 0 0 1
2. Number of newly registered users 0 0 0 0 0
3. Number of individuals involved 49 60 0 0 109
CONTENT (Rapportverktyg)
4 a. Number of new images/media added to Wikimedia article pages 0
4 b. Number of uploaded media files 0
5. Number of articles added or improved on Wikimedia projects 0
6. Number of bytes added to and/or deleted from Wikimedia projects (absolute value) 0
LEARNING QUESTION
7. Learning question: Did your work increase the motivation of contributors, and how do you know?

Hack4Heritage, Stockholm

Datum
2016-10-14 - 2016-10-16
Info-länk
[6], bilder
presentation
Resultat

Dag 1 höll vi en väldigt kort presentation [bit.ly/WMSE-H4H] av våra dataset för samtliga deltagare (~60), dessa beskrevs sedan tidigare mer ingående på [7]. Dag 2 höll vi en workshop för att lära deltagare hur de kan interagera med Wikimedias olika API:er (~15 deltagare) [bit.ly/wp-API-H4H]. Där emellan och under söndagen svarade vi på frågor och hjälpte på andra sätt till när olika deltagare var intresserade av hur de kunde använda Wikimedia-material för att sprida kunskap om kulturarvet.

Både priset för bästa kod (ChurchSearch) och det nordiska priset (myMuseum) gick till projekt som använde Wikimedia-data, den första specifikt data som även ingår i Connected Open Heritage. Vinnaren av det kreativa priset (The Voice of Technical Heritage) använde sig av material som också finns tillgängligt via Wikimedia Commons.

Totalt använde sig två projekt av data som även ingår i Connected Open Heritage och ytterligare 5 använde sig av Wikimedia-data. Totalt var det 13 projekt vilka kan hittas på [8].


Global metrics
Calculating global metrics
PARTICIPATION (COMMUNITY)
? =
1. Number of active editors involved 2 2 0 0 4
2. Number of newly registered users 0 0 0 0 0
3. Number of individuals involved 18 32 0 9 59[1]
CONTENT (Rapportverktyg)
4 a. Number of new images/media added to Wikimedia article pages 0
4 b. Number of uploaded media files 0
5. Number of articles added or improved on Wikimedia projects 0
6. Number of bytes added to and/or deleted from Wikimedia projects (absolute value) 0
LEARNING QUESTION
7. Learning question: Did your work increase the motivation of contributors, and how do you know?

EuroMed 2016, Nicosia

Datum
31 oktober-4 november
Info-länk
http://www.euromed2016.eu/
Resultat

Presentation, poster och vetenskaplig artikel accepterad. 66 personer lyssnade på presentationen om KÖK och efteråt kom flera personer fram och pratade om möjliga samarbetsprojekt. Åhörarna var samtliga experter på kulturarvsbevarande. Fick pris för bästa korta artikel. Ett blogginlägg om eventet är skrivet.

Under konferensen fick jag en förfrågan om deltagande i ett EU-projekt där vi kan bli inblandade i ansökningen, samt fick veta om en nyutvecklad lösning för att visa 3D-modeller i en webbläsare.

Global metrics
Calculating global metrics
PARTICIPATION (COMMUNITY)
? =
1. Number of active editors involved 0 0 0 0 0
2. Number of newly registered users 0 0 0 0 0
3. Number of individuals involved 21 45 0 0 66
CONTENT (Rapportverktyg)
4 a. Number of new images/media added to Wikimedia article pages 0
4 b. Number of uploaded media files 0
5. Number of articles added or improved on Wikimedia projects 0
6. Number of bytes added to and/or deleted from Wikimedia projects (absolute value) 0
LEARNING QUESTION
7. Learning question: Did your work increase the motivation of contributors, and how do you know?

Mappnings-workshop SMVK, Stockholm

Datum
11 november
Info-länk
http://bit.ly/2fz9MGp
Resultat

Utbildningsmaterial, [9] och ett par centrala wikidata objekt förbättrade, samt mappningslista för nyckelord till cypernsamlingen påbörjad. 3 personer från Medelhavsmuseet deltog i utbildningen. Lunchsamtal med Johanna Berg och Ann Follin om museernas nuvarande och kommande engagemang och ambition, samt tankar om ökad wikiaktivitet på SMVK. Diskussion med Magnus Johansson om andra relevanta samlingar som kan digitaliseras och tillgängliggöras.

Global metrics
Calculating global metrics
PARTICIPATION (COMMUNITY)
? =
1. Number of active editors involved 0 0 0 0 0
2. Number of newly registered users 2 1 0 0 3
3. Number of individuals involved 4 3 0 0 7
CONTENT (Rapportverktyg)
4 a. Number of new images/media added to Wikimedia article pages 0
4 b. Number of uploaded media files 0
5. Number of articles added or improved on Wikimedia projects 0
6. Number of bytes added to and/or deleted from Wikimedia projects (absolute value) 3499
LEARNING QUESTION
7. Learning question: Did your work increase the motivation of contributors, and how do you know?
Den initiala tröskeln att skriva wikikod överkoms.

KÖK-besök i Bosnien, Sarajevo

Datum
14-18 november 2016
Info-länk
presentation
Resultat

Vi hade totalt fyra stycken möten med chefer för några av de viktigaste GLAM-institutionerna i Bosnien. Det var ursprungligen flera andra som var planerade, men två stycken ställde in i sista minuten och flera återkom inte med mötestid.

Det var intressanta möten, men flera GLAM har inte alls börjat digitalisera och de har akuta problem med att reparera/värma byggnaderna etc. Vi fick dock chansen att presentera varför det var viktigt (den här typen av möten är oftast väldigt svåra att få till, så det är mycket värdefullt!). Flera av dem sa sig vilja göra saker i framtiden och delta i eventuella fortsättningsprojekt och ett museum sa på rak arm att de vill jobba med oss för att släppa samlingarna inom ramen för projektet.

Chansen är stor att vi får ut data på ett eller annat sätt att inkludera, vi har hittat en bra lokal partner i KuG Bosnien.

Presentation
7 ♀ + 3 ♂
Global metrics
Calculating global metrics
PARTICIPATION (COMMUNITY)
? =
1. Number of active editors involved 0 0 0 0 0
2. Number of newly registered users 0 0 0 0 0
3. Number of individuals involved 7 5 0 0 12
CONTENT (Rapportverktyg)
4 a. Number of new images/media added to Wikimedia article pages 0
4 b. Number of uploaded media files 0
5. Number of articles added or improved on Wikimedia projects 0
6. Number of bytes added to and/or deleted from Wikimedia projects (absolute value) 0
LEARNING QUESTION
7. Learning question: Did your work increase the motivation of contributors, and how do you know?

Mediauppladdningar

Denna rubrik samlar samtliga global metrics för mediauppladdningarna och räknar med både manuella uppladdningar och batchuppladdningar.

senast uppdaterad: 2017-03-13
Global metrics
Calculating global metrics
PARTICIPATION (COMMUNITY)
? =
1. Number of active editors involved 0 0 0 0 0
2. Number of newly registered users 0 0 0 0 0
3. Number of individuals involved 0 0 0 0 0
CONTENT (Rapportverktyg)
4 a. Number of new images/media added to Wikimedia article pages 116[2]
4 b. Number of uploaded media files 2358[3]
5. Number of articles added or improved on Wikimedia projects 51[4]
6. Number of bytes added to and/or deleted from Wikimedia projects (absolute value) -[5]
LEARNING QUESTION
7. Learning question: Did your work increase the motivation of contributors, and how do you know?

2017

Evenemang

WLM offsite

Datum
2017-02-10
Info-länk
meta:Grants:Conference/WLM_Team/Wiki_Loves_Monuments_International_Team_Offsite_Meeting_2017
Resultat
Officiell rapport, detaljerade anteckningar (etherpad) och bilder.

Flertalet av deltagarna var sedan tidigare åtminstone delvis medvetna om KÖK och vårt arbete kring Wikidata-migration, bildimport och arbete med att få in nya dataset. Vi hade flera diskussioner kring hur WLM kan nyttja Wikidata efter våra migrationer samt kring de verktyg som kan byggas ovanpå dessa. Inför WLM 2017 var det faktiskt just Wikidata-migrationen/-kopplingen som flest deltagare kände att det var viktigt att diskutera.

Det lyftes att Wikimedias arbete med de individuella dataseten skulle dra nytta av att aktivt försöka involvera de volontärer/lokala föreningar som arbetat med att sätta upp listorna (där dessa är kända). Dels då dessa sitter på information kring hur data har tolkats och bör tolkas, dels för att dessa ska känna sig inkluderade och ha en möjlighet att ta ställning till hur de vill nyttja Wikidata-resursen framöver.

Vi diskuterade även en tidsplan/roadmap för den utveckling som behöver ske på databas-/API-/botsidan (heritage) för att WLM ska kunna gå över till att använda sig av Wikidata som en backend istället för listorna.

Global metrics
Calculating global metrics
PARTICIPATION (COMMUNITY)
? =
1. Number of active editors involved 2 12 0 0 14
2. Number of newly registered users 0 0 0 0 0
3. Number of individuals involved 2 12 0 0 14
CONTENT (Rapportverktyg)
4 a. Number of new images/media added to Wikimedia article pages 0
4 b. Number of uploaded media files 0
5. Number of articles added or improved on Wikimedia projects 0
6. Number of bytes added to and/or deleted from Wikimedia projects (absolute value) 0
LEARNING QUESTION
7. Learning question: Did your work increase the motivation of contributors, and how do you know?

2017 European GLAMwiki Coordinators Meeting

Datum
16-17/02/2017
Info-länk
Project page, report
Resultat
John C organised for UNESCO to host the 2017 European GLAMwiki Coordinators meeting . He arranged for the Assistant Director General of the Communication and Information sector to open the conference and for UNESCO staff members to attend and present. He ran two sessions, A Professional Development Course for Open Licensing and A World Network on Open Licensing, he also presented on the work done at UNESCO]. A more detailed report on the outcomes of the project are available here.
Global metrics
Calculating global metrics
PARTICIPATION (COMMUNITY)
? =
1. Number of active editors involved 0 0 0 0 0
2. Number of newly registered users 0 0 0 0 0
3. Number of individuals involved 13 20 0 0 33
CONTENT (Rapportverktyg)
4 a. Number of new images/media added to Wikimedia article pages 0
4 b. Number of uploaded media files 0
5. Number of articles added or improved on Wikimedia projects 0
6. Number of bytes added to and/or deleted from Wikimedia projects (absolute value) 0
LEARNING QUESTION
7. Learning question: Did your work increase the motivation of contributors, and how do you know?

Presentation at IGO Open Access working group meetings

Datum
 17/03/2017, 11/06/2017
Info-länk
presentation slides
Resultat

John C attended two IGO working group meetings including a presentation at a meeting a London Book Fair. The IGO working group members are heads of publishing at the UN agencies and are working towards making content available under open licenses. The group exists to share knowledge and best practice on open licensing. Through attending these meetings we have detailed level knowlegde sharing on the practicalities of working with Wikimedia with decision makers within UN agencies.

Global metrics
Calculating global metrics
PARTICIPATION (COMMUNITY)
? =
1. Number of active editors involved 0 0 0 0 0
2. Number of newly registered users 0 0 0 0 0
3. Number of individuals involved 0 0 0 20 20
CONTENT (Rapportverktyg)
4 a. Number of new images/media added to Wikimedia article pages 0
4 b. Number of uploaded media files 0
5. Number of articles added or improved on Wikimedia projects 0
6. Number of bytes added to and/or deleted from Wikimedia projects (absolute value) 0
LEARNING QUESTION
7. Learning question: Did your work increase the motivation of contributors, and how do you know?

Digikult, Göteborg

Datum
29-30 mars 2017
Info-länk
http://digikult.se/arkiv2017/
Resultat
Bra samtal, men mest med gamla kända personer och partners. Möte med Jenny Bergenmar, GU, om att eventuellt ha KÖK-utställningen hos dom. Medverkan på skrivstuga på Göteborgs konsthall på kvällen. Diskussion med Digikultarrangörer om WMSE-medverkan kommande år. Fråga under keynote om hur mycket KB använder inscannat material från andra projekt (Runeberg, Wikisource, mm) för att inte behöva digitalisera allting själva och fick ett undvikande svar men bra återkoppling från andra som tyckte mer samordning skulle ske.
Global metrics
Calculating global metrics
PARTICIPATION (COMMUNITY)
? =
1. Number of active editors involved 0 0 0 0 0
2. Number of newly registered users 0 0 0 0 0
3. Number of individuals involved 5 10 0 0 15
CONTENT (Rapportverktyg)
4 a. Number of new images/media added to Wikimedia article pages 0
4 b. Number of uploaded media files 0
5. Number of articles added or improved on Wikimedia projects 0
6. Number of bytes added to and/or deleted from Wikimedia projects (absolute value) 0
LEARNING QUESTION
7. Learning question: Did your work increase the motivation of contributors, and how do you know?

KÖK i Uganda

Datum
2017-04-26 2017-04-28
Info-länk
<presentationslänk här>
Resultat

Se Andrés reserapport för fler detaljer kring mötena. Tillsammans med BridgingAges hade vi en workshop i Entebbe. Vi presenterade om Wikimedia och de olika plattformarna samt höll en workshop om hur de kan arbeta med kulturarvsdata samt hur de kan skriva om de kulturarvsplatser de arbetar med att ta fram information om på Wikipedia. En representant för CCFU deltog också och berättade om den information de har om Ugandas kulturarv.

Vi hade två möten med en representant för Department of Museums and Monuments (vid nationalmuseum) där vi diskuterade möjligheten kring att digitalisera och tillgängliggöra dels ett index över Ugandas kulturarvsplatser och dels mer detaljerad information kring ett urval av dessa.

Vi hade ett möte vid ISOC Uganda med aktiva kring Luganda Wikipedia. Vi diskuterade de problem de stött på, de behov de har samt hur de kan arbeta med information om Ugandas kulturarv.

Global metrics
Calculating global metrics
PARTICIPATION (COMMUNITY)
? =
1. Number of active editors involved 1 3 0 0 4
2. Number of newly registered users 0 0 0 0 0
3. Number of individuals involved 4 8 0 12 24
CONTENT (Rapportverktyg)
4 a. Number of new images/media added to Wikimedia article pages 0
4 b. Number of uploaded media files 0
5. Number of articles added or improved on Wikimedia projects 0
6. Number of bytes added to and/or deleted from Wikimedia projects (absolute value) 0
LEARNING QUESTION
7. Learning question: Did your work increase the motivation of contributors, and how do you know?

Museernas vårmöte, Södertälje

Datum
26 april 2017
Info-länk
http://www.sverigesmuseer.se/etiketter/varmote-2017/
Resultat

Deltagande under andra dagens presentationer och workshopar. Mer input än output, men några samtal om både Wikimediarörelsen och olika projekt där även KÖK och kulturarvsbevarandet kom upp.

Global metrics
Calculating global metrics
PARTICIPATION (COMMUNITY)
? =
1. Number of active editors involved 0 0 0 0 0
2. Number of newly registered users 0 0 0 0 0
3. Number of individuals involved 0 0 0 5 5
CONTENT (Rapportverktyg)
4 a. Number of new images/media added to Wikimedia article pages 0
4 b. Number of uploaded media files 0
5. Number of articles added or improved on Wikimedia projects 0
6. Number of bytes added to and/or deleted from Wikimedia projects (absolute value) 0
LEARNING QUESTION
7. Learning question: Did your work increase the motivation of contributors, and how do you know?

Presentation at the "Open Data for Cultural Heritage" conference in Italy, Milan

Datum
28 April 2017
Info-länk
Wikimedia Italy has been accepted to participate to a conference in Milan on Open Data and Cultural Heritage. We have decided to talk about the connected Open Heritage project, since it seems to us the most suitable project on this topic to which we are collaborating. This participantion calls for a presentation during the conference and the writing of an article on the topic.
Presentation
Resultat
Presentation
10 ♀ + 15 ♂
Global metrics
Calculating global metrics
PARTICIPATION (COMMUNITY)
? =
1. Number of active editors involved 0 0 0 0 0
2. Number of newly registered users 0 0 0 0 0
3. Number of individuals involved 10 15 0 0 25
CONTENT (Rapportverktyg)
4 a. Number of new images/media added to Wikimedia article pages 0
4 b. Number of uploaded media files 0
5. Number of articles added or improved on Wikimedia projects 0
6. Number of bytes added to and/or deleted from Wikimedia projects (absolute value) 0
LEARNING QUESTION
7. Learning question: Did your work increase the motivation of contributors, and how do you know?

KÖK i Kenya

Datum
2017-05-01 - 2017-05-05
Info-länk
Resultat

Se Johns reserapport för fler detaljer kring mötena.

Tillsammans med Bridging Ages hade John en workshop i Nairobi.

Måndagen och tisdagen deltog John på de aktiviteter som ordnades av Bridging Ages för att bättre förstå deras verksamhet, men framförallt för att ha ytterligare tillfällen att diskutera med och lära känna deltagarna (en grupp bestående av många tunga kultur- och utbildningspersoner i Kenya). Bridging Ages var väldigt proaktiva och sålde in workshopen väldigt väl.

På onsdagen genomfördes workshopen. John presenterade om Wikimedia och de olika plattformarna samt höll en workshop om hur de kan arbeta med kulturarvsdata samt hur de kan skriva om de kulturarvsplatser de arbetar med att ta fram information om på Wikipedia.

Under dagarna hade John flera tillfällen att diskutera kulturarvsdigitalisering med olika beslutsfattare på GLAM-institutioner. Det kulminerade i möte med chefen för kulturarvsdata (chef i två av landets tre regioner) där vi diskuterade möjligheten kring att digitalisera och tillgängliggöra dels ett index över Kenyas kulturarvsplatser och dels annan kulturavsinformation (mediafiler m.m.). De bad om ett Letter of Intent för att ta det till högsta chefen i förberedelse för ett Memorandum of Understanding.

På fredagen träffade jag chefen för museet Uhru Gardens för att diskutera digitalisering och eventuella möjligheter att samarbeta i framtiden. Jag följde även upp kontakter med några av de andra deltagarna och förberedde inför hemresan på natten

Global metrics
Calculating global metrics
PARTICIPATION (COMMUNITY)
? =
1. Number of active editors involved 0 0 0 0 0
2. Number of newly registered users 0 0 0 0 0
3. Number of individuals involved 16 17 0 0 33
CONTENT (Rapportverktyg)
4 a. Number of new images/media added to Wikimedia article pages 0
4 b. Number of uploaded media files 0
5. Number of articles added or improved on Wikimedia projects 0
6. Number of bytes added to and/or deleted from Wikimedia projects (absolute value) 0
LEARNING QUESTION
7. Learning question: Did your work increase the motivation of contributors, and how do you know?

Wikimedia Hackathon 2017

Datum
2017-05-19—21
Info-länk
mw:Wikimedia Hackathon 2017
Resultat

Siffrorna nedan innefattar enbart de som var direkt involverade i arbete/diskussioner.

Global metrics
Calculating global metrics
PARTICIPATION (COMMUNITY)
? =
1. Number of active editors involved 2 4 0 0 6
2. Number of newly registered users 0 0 0 0 0
3. Number of individuals involved 2 4 0 0 6
CONTENT (Rapportverktyg)
4 a. Number of new images/media added to Wikimedia article pages 0
4 b. Number of uploaded media files 0
5. Number of articles added or improved on Wikimedia projects 0
6. Number of bytes added to and/or deleted from Wikimedia projects (absolute value) 0
LEARNING QUESTION
7. Learning question: Did your work increase the motivation of contributors, and how do you know?

Digital Heritage 2017 i Olimje, Slovenien

Datum
22-26 maj 2017
Info-länk
Resultat

Deltagande med presentation om vårt arbete med kulturarvsdata i KÖK. Stort intresse från de ca. 40 åhörarna, som alla jobbade med digitalisering av kulturarv på olika sätt.

Flera kontakter som kan vara av stort värde för WMDE och WMUK (katolska kyrkan i Tyskland samt Engelska kyrkan). Inbjudan att delta i EU-projekt. Möjlig partner runt 3D-modellering av kulturarv i KÖK2.

Global metrics
Calculating global metrics
PARTICIPATION (COMMUNITY)
? =
1. Number of active editors involved 0 0 0 0 0
2. Number of newly registered users 0 0 0 0 0
3. Number of individuals involved 20 20 0 0 40
CONTENT (Rapportverktyg)
4 a. Number of new images/media added to Wikimedia article pages 0
4 b. Number of uploaded media files 0
5. Number of articles added or improved on Wikimedia projects 0
6. Number of bytes added to and/or deleted from Wikimedia projects (absolute value) 0
LEARNING QUESTION
7. Learning question: Did your work increase the motivation of contributors, and how do you know?

UNESCO Challenge

Datum
18 April - 18 May, 2017
Info-länk
meta:UNESCO Challenge
Resultat

Se sammanfattning av resultatet här.

Global metrics
Calculating global metrics
PARTICIPATION (COMMUNITY)
? =
1. Number of active editors involved 0 0 0 96 96
2. Number of newly registered users 0 0 0 0 0
3. Number of individuals involved 0 0 0 96 96
CONTENT (Rapportverktyg)
4 a. Number of new images/media added to Wikimedia article pages 326[6]
4 b. Number of uploaded media files 0
5. Number of articles added or improved on Wikimedia projects 1383[6]
6. Number of bytes added to and/or deleted from Wikimedia projects (absolute value) 8153866[6][7]
LEARNING QUESTION
7. Learning question: Did your work increase the motivation of contributors, and how do you know?

Presentation to 10 senior staff at WIPO

Datum
12/06/2017
Info-länk
link to presentation, [https://en.wikipedia.org/wiki/Industrial_property Industrial property[ Wikipedia article created as a demonstration for using open license WIPO text.
Resultat
John C presented to 10 senior staff at WIPO on the projects done at UNESCO with the aim of knowledge sharing. WIPO has begun sharing publications under a Wikipedia compatible open license and is interested in engaging more with Wikimedia projects.  
Global metrics
Calculating global metrics
PARTICIPATION (COMMUNITY)
? =
1. Number of active editors involved 0 0 0 0 0
2. Number of newly registered users 0 0 0 0 0
3. Number of individuals involved 3 7 0 0 10
CONTENT (Rapportverktyg)
4 a. Number of new images/media added to Wikimedia article pages 0
4 b. Number of uploaded media files 0
5. Number of articles added or improved on Wikimedia projects 0
6. Number of bytes added to and/or deleted from Wikimedia projects (absolute value) 0
LEARNING QUESTION
7. Learning question: Did your work increase the motivation of contributors, and how do you know?

Panel discussion on open licensing at the World Summit on the Information Society

Datum
13/06/2017
Info-länk
link
Resultat
John C was part of a panel discussing open licensing within the UN system and shared information about the benefits and challenges of sharing content with Wikimedia to around 100 ICT decision makers from governments, NGOs, IGOs and press.
Global metrics
Calculating global metrics
PARTICIPATION (COMMUNITY)
? =
1. Number of active editors involved 0 0 0 0 0
2. Number of newly registered users 0 0 0 0 0
3. Number of individuals involved 0 0 0 100 100
CONTENT (Rapportverktyg)
4 a. Number of new images/media added to Wikimedia article pages 0
4 b. Number of uploaded media files 0
5. Number of articles added or improved on Wikimedia projects 0
6. Number of bytes added to and/or deleted from Wikimedia projects (absolute value) 0
LEARNING QUESTION
7. Learning question: Did your work increase the motivation of contributors, and how do you know?

Wikipedia-skrivstuga, Almedalsveckan, Visby

Datum
5 juli 2017
Info-länk
http://www.almedalsveckan.info/49531
Upplevda problem/svårigheter/buggar
Resultat

Det var relativt få deltagare i skrivstugan trots marknadsföring i både officiellt program och via sociala medier. De som dock deltog kom snabbt in i att skriva på Wikipedia. Ett av målen var att använda bilder som laddats upp inom KÖK på Wikipedia, vilket en av de nya användarna bidrog till att göra. Ett annat var att ladda upp bilder på kända personer i Almedalen på Wikimedia Commons. Det var dock inga som hade tagit med sig bildmaterial.

Global metrics
Calculating global metrics
PARTICIPATION (COMMUNITY)
? =
1. Number of active editors involved 0 2 0 0 2
2. Number of newly registered users 0 2 0 0 2
3. Number of individuals involved 1 4 0 0 5
CONTENT (Rapportverktyg)
4 a. Number of new images/media added to Wikimedia article pages 2
4 b. Number of uploaded media files 0
5. Number of articles added or improved on Wikimedia projects 0
6. Number of bytes added to and/or deleted from Wikimedia projects (absolute value) 0
LEARNING QUESTION
7. Learning question: Did your work increase the motivation of contributors, and how do you know?
Siffror har inte fyllts i?

COH Challenge

Datum
1 July - 31 July, 2017
Info-länk
meta:Connected Open Heritage Challenge
Upplevda problem/svårigheter/buggar
Resultat
Tävlingen hade betydligt färre deltagare än vad föregångaren, UNESCO Challenge, hade, men det var å andra sidan förväntat, eftersom reglerna var krångligare och mer detaljerade, samt eftersom det var ett snävare arbete att utföra inom tävlingens ramar. De deltagare vi hade genomförde dock stordåd, såsom kan ses i de globala mätetalen nedan, och bidrog till att uppfylla flera av våra projektmål. Se här för en sammanfattning.
Global metrics
Calculating global metrics
PARTICIPATION (COMMUNITY)
? =
1. Number of active editors involved 1 6 0 6 13
2. Number of newly registered users 0 1 0 0 1
3. Number of individuals involved 1 7 0 6 14
CONTENT (Rapportverktyg)
4 a. Number of new images/media added to Wikimedia article pages 547
4 b. Number of uploaded media files 0
5. Number of articles added or improved on Wikimedia projects 0
6. Number of bytes added to and/or deleted from Wikimedia projects (absolute value) 152039
LEARNING QUESTION
7. Learning question: Did your work increase the motivation of contributors, and how do you know?
Som del av prisutskicken bad vi om input, och vi fick bra både konstruktiv kritik men framförallt mycket hurrarop av deltagare som tyckte tävlingen var rolig. John Andersson (WMSE) skriver en learning pattern om den här typen av tävlingar, där inputen från deltagarna kommer tas i beaktande.

Mini edit-a-thon and Wikidata matching at Wikimania

Datum
2017-08-10
Info-länk
wm2017:Mini cultural heritage edit-a-thon and Wikidata matching workshop
Upplevda problem/svårigheter/buggar
Resultat

En kort berättelse om hur det gick på eventet läggs in här. Drop-in där det till slut kom en hel del folk. Mappade Chile från scratch (inkl. property proposal och saknade items). Färdigställde Irans mappning och Österrikes kod.

Global metrics
Calculating global metrics
PARTICIPATION (COMMUNITY)
? =
1. Number of active editors involved 1 11 0 0 12
2. Number of newly registered users 0 0 0 0 0
3. Number of individuals involved 1 12 1 0 14
CONTENT (Rapportverktyg)
4 a. Number of new images/media added to Wikimedia article pages 22
4 b. Number of uploaded media files 0
5. Number of articles added or improved on Wikimedia projects 20
6. Number of bytes added to and/or deleted from Wikimedia projects (absolute value) 0
LEARNING QUESTION
7. Learning question: Did your work increase the motivation of contributors, and how do you know?

KÖK presentation på Wikimania

Datum
2017-08-12
Info-länk
wm2017:Submissions/We dreamt big - What did Connected Open Heritage manage to achieve?
Upplevda problem/svårigheter/buggar
Resultat

En kort berättelse om hur det gick på eventet läggs in här.

Global metrics
Calculating global metrics
PARTICIPATION (COMMUNITY)
? =
1. Number of active editors involved 4 11 0 0 15
2. Number of newly registered users 0 0 0 0 0
3. Number of individuals involved 0 0 0 0 0
CONTENT (Rapportverktyg)
4 a. Number of new images/media added to Wikimedia article pages 0
4 b. Number of uploaded media files 0
5. Number of articles added or improved on Wikimedia projects 0
6. Number of bytes added to and/or deleted from Wikimedia projects (absolute value) 0
LEARNING QUESTION
7. Learning question: Did your work increase the motivation of contributors, and how do you know?
Siffror har inte fyllts i?

Invigning av fotoutställning, Gothia Towers, Göteborg

Datum
2017-08-17 - 2017-09-01
Info-länk
Världsarvsutställningen
Upplevda problem/svårigheter/buggar
Vid upphängningen av bilderna hade vi stora problem med att få dem att sitta uppe. De sattes upp på glasväggar och fästkuddarna vi hade höll inte. Redan en stund efter det att bilderna satts upp, föll den första bilden ner. Vid en kontroll morgonen efter, låg hälften av bilderna på golvet. Vid lunch ringde en representant för hotellet och meddelade att bilderna fallit ned. De sattes upp med annan typ av fästkuddar och de höll under invigningen på kvällen. Nästa dag föll bilder ner igen, men hotellet hjälpte till att sätta upp dem. De upplevde dock samma problem och undrade om det spökade - de hade aldrig varit med om något liknande. Starkare fästkuddar inköptes, men det var fortfarande problem. Till slut löstes det genom att torka av glaset, sätta fästkuddarna på glaset, gnida fast dem, samt vänta en stund innan bilderna sattes upp. Därefter satt de uppe under resten av utställningen. När det var dags att ta ner, satt de så hårt fast att bilderna skadades på baksidan.
Resultat

Vid invigningen kom omkring 15 deltagare och fyra wikipedianer. Utöver det, så talade vi med ytterligare några, som skulle komma tillbaka senare, eller en annan dag. De som besökte utställningen var intresserade och tyckte att bilderna var fina. Under utställningens två veckor var en, eller två wikipedianer närvarande under cirka två timmar vissa vardagskvällar för att tala med besökare. Det var inga stora mängder av besökare där då, men folk passerade förbi, då utställningen satt i en del av hotellet, där folk passerar till andra delar av hotellet. I rummet hölls ibland vissa event och då kunde de besökarna ta del av utställningen..

Global metrics
Calculating global metrics
PARTICIPATION (COMMUNITY)
? =
1. Number of active editors involved 0 0 0 0 0
2. Number of newly registered users 0 0 0 0 0
3. Number of individuals involved 2 2 0 15 19
CONTENT (Rapportverktyg)
4 a. Number of new images/media added to Wikimedia article pages 0
4 b. Number of uploaded media files 0
5. Number of articles added or improved on Wikimedia projects 0
6. Number of bytes added to and/or deleted from Wikimedia projects (absolute value) 0
LEARNING QUESTION
7. Learning question: Did your work increase the motivation of contributors, and how do you know?
De 15 deltagarna utgörs av besökare på vernissagen, de 2+2 utgörs av närvarande wikipedianer.

Cypernskrivstuga, Stockholm

Datum
2017-09-05
Info-länk
https://sv.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:Skrivstuga/Cypernexpeditionen
Upplevda problem/svårigheter/buggar
Resultat

Skrivstuga med deltagare från Medelhavsmuseet och några andra intresserade. 14 personer redigerade artiklar, översatte beskrivningar på Commons och lärde sig mer om Wikipedia. Bland annat var Cyperns ambassadör i Stockholm med och lärde sig om senaste ändringar och trovärdighet på Wikipedia samt var med och rättade några stavfel i artiklar.

Global metrics
Calculating global metrics
PARTICIPATION (COMMUNITY)
? =
1. Number of active editors involved 1 2 0 0 3
2. Number of newly registered users 7 3 0 1 11
3. Number of individuals involved 10 7 0 0 17
CONTENT (Rapportverktyg)
4 a. Number of new images/media added to Wikimedia article pages 0
4 b. Number of uploaded media files 1
5. Number of articles added or improved on Wikimedia projects 9
6. Number of bytes added to and/or deleted from Wikimedia projects (absolute value) 12 087
LEARNING QUESTION
7. Learning question: Did your work increase the motivation of contributors, and how do you know?
Ett antal redigeringar på Commons saknas då dashboarden inte lyckades räkna med dom i statistiken.

Invigning av fotoutställning, Spånga församlingshem, Stockholm

Mats Djurberg, Jerker Alsterlund och Axel Pettersson invigningstalar.
Datum
2017-09-11 -- 25
Info-länk
facebookevenemang, UNESCO, Svenska kyrkan i Spånga-Kista
Upplevda problem/svårigheter/buggar
Vid första hängningen var det svårt att få bilderna att sitta uppe. Lösningen med pianosnöre och gaffatejp höll inte och bilderna halkade snett eller ramlade ner vilket gjorde att personal i huset fixade några bilder innan en bättre lösning med krokar användes. Efter den andra upphängningen höll sig bilderna på plats resten av utställningstiden. Som ett resultat av fallen är några bilder (till, då fallskador från tidigare utställning också förekom) kantstötta och inte jättefina att hänga upp vid vidare utskick. Lärdomen är att vid beställning av tavlor få med montering av krokar så att det finns färdigt inför upphängning. En lärdom till är att vid nedtagning av tavlor om dubbelhäftande tape använts antingen ta bort den eller täcka över med annat papper. Vid uppackning efter att utställningen var i Göteborg var det några bilder som satt ihop och blev skadade då tapen klistrat fast på båda sidor.
Resultat
 • Enligt information från Spånga församlingshem är besökarantalet mellan 10 till 50 personer per dag, beroende av aktivitet så som kyrkoval, soppkväll, skolklassbesök, föreläsning, osv. Utställningen har bland annat fått besök av en kurs i bildtolkning och visuell kultur vid Berghs School of Communication. Läraren Jacob Kimvall, konstvetare och skribent, verksam som lektor i konstvetenskap på Södertörns högskola och universitetslärare vid Stockholms universitet, lade in ett besök på utställningen som en aktivitet i kursen.
 • Bra intresse från Spånga församling, och förutom tidigare siffror uppskattade personalen i församlingshemmet utställningen och tittade ofta vid telefonsamtal eller när dom rörde sig i utställningsrummet. Under invigningen av utställningen var det ungefär 20 personer närvarande, dom flesta med anknytning till utställningen. Tal av Svenska Unescorådets generalsekreterare Mats Djurberg, kyrkoherde Jerker Alsterlund och Axel Pettersson om samarbetet och vikten av att bevara och synliggöra kulturarvet. Vid två tillfällen var volontärer på plats och svarade på frågor om Wikipedia och Commons.
Global metrics
Calculating global metrics
PARTICIPATION (COMMUNITY)
? =
1. Number of active editors involved 0 0 0 0 0
2. Number of newly registered users 0 0 0 0 0
3. Number of individuals involved 10 10 0 140 160
CONTENT (Rapportverktyg)
4 a. Number of new images/media added to Wikimedia article pages 0
4 b. Number of uploaded media files 0
5. Number of articles added or improved on Wikimedia projects 0
6. Number of bytes added to and/or deleted from Wikimedia projects (absolute value) 0
LEARNING QUESTION
7. Learning question: Did your work increase the motivation of contributors, and how do you know?
Siffrorna är en uppskattning. De 140 som anges som frågetecken utgörs av de som inte besökte invigningen utan efteråt.

K-PODD, Visby

Datum
2017-09-18
Info-länk
Upplevda problem/svårigheter/buggar
Resultat

Inspelning av ett avsnitt av K-PODD tillsammans med David Haskiya, möten med Jan Ainali och medverkan i P4 Gotland tillsammans med Jan.

Global metrics
Calculating global metrics
PARTICIPATION (COMMUNITY)
? =
1. Number of active editors involved 0 0 0 0 0
2. Number of newly registered users 0 0 0 0 0
3. Number of individuals involved 0 7 0 0 7
CONTENT (Rapportverktyg)
4 a. Number of new images/media added to Wikimedia article pages 0
4 b. Number of uploaded media files 0
5. Number of articles added or improved on Wikimedia projects 0
6. Number of bytes added to and/or deleted from Wikimedia projects (absolute value) 0
LEARNING QUESTION
7. Learning question: Did your work increase the motivation of contributors, and how do you know?

 • Vi hamnar ofta mellan 1000-1500 lyssningar per avsnitt men räknar iskallt med att det här avsnittet får många fler. :-) - Henrik Löwenhamn, RAÄ, 2017-10-11
 • 1097 lyssningar enligt vårt verktyg! - Henrik Löwenhamn, RAÄ, 2017-11-23

Kulturmiljöbild-tävling

Datum
25/9 - 1/10 2017
Info-länk
w:sv:Wikipedia:Veckans tävling/Kulturmiljöbilder
Upplevda problem/svårigheter/buggar
Resultat

Totalt var det nio deltagare under tävlingen som bidrog med nya artiklar, uppmärkning av dubbletter, kategorisering, wikidatakopplingar och användning av bilder i artiklar.

Global metrics
Calculating global metrics
PARTICIPATION (COMMUNITY)
? =
1. Number of active editors involved 2 6 1 2 11
2. Number of newly registered users 0 0 0 0 0
3. Number of individuals involved 2 6 1 2 11
CONTENT (Rapportverktyg)
4 a. Number of new images/media added to Wikimedia article pages 128
4 b. Number of uploaded media files 0
5. Number of articles added or improved on Wikimedia projects 115
6. Number of bytes added to and/or deleted from Wikimedia projects (absolute value) 50645
LEARNING QUESTION
7. Learning question: Did your work increase the motivation of contributors, and how do you know?

Fotoutställning

Fotoutställning, Rom, Italien

Datum
Juli 2017
Info-länk
Upplevda problem/svårigheter/buggar
Resultat

I Italien ställdes fotoutställningen först ut på ärevördiga Etruskiska museet i Rom, vilket fick en stor synlighet och flera omnämnanden i media. Vid öppningsceremonin 4 juli deltog 71 personer (varav 7 journalister) på plats. Representanter från Italiens kulturministerium deltog. Det ordnades även två guidade turer vid utställningen med totalt 50 deltagare, däribland för deltagarna på ceremonin för Stregapriset, vilket är ett av de viktigaste litterära priserna i Italien. Besöksantalet uppskattas till 3 243 personer.

Global metrics
Calculating global metrics
PARTICIPATION (COMMUNITY)
? =
1. Number of active editors involved 0 0 0 0 0
2. Number of newly registered users 0 0 0 0 0
3. Number of individuals involved 0 0 0 121 121
CONTENT (Rapportverktyg)
4 a. Number of new images/media added to Wikimedia article pages 0
4 b. Number of uploaded media files 0
5. Number of articles added or improved on Wikimedia projects 0
6. Number of bytes added to and/or deleted from Wikimedia projects (absolute value) 0
LEARNING QUESTION
7. Learning question: Did your work increase the motivation of contributors, and how do you know?

Fotoutställning, Reggio Calabria, Italien

Datum
augusti-september 2017
Info-länk
Upplevda problem/svårigheter/buggar
Resultat

Från 21 augusti till 10 september var utställningen i stadshuset Reggio Calabria i södra Italien. Besöksantalet uppskattas till 5 000 personer.

Global metrics
Calculating global metrics
PARTICIPATION (COMMUNITY)
? =
1. Number of active editors involved 0 0 0 0 0
2. Number of newly registered users 0 0 0 0 0
3. Number of individuals involved 0 0 0 0 0
CONTENT (Rapportverktyg)
4 a. Number of new images/media added to Wikimedia article pages 0
4 b. Number of uploaded media files 0
5. Number of articles added or improved on Wikimedia projects 0
6. Number of bytes added to and/or deleted from Wikimedia projects (absolute value) 0
LEARNING QUESTION
7. Learning question: Did your work increase the motivation of contributors, and how do you know?

Fotoutställning UNESCO, Paris, Frankrike

Datum
Sommaren 2017
Info-länk
Upplevda problem/svårigheter/buggar
Resultat

Utställningen hängdes även på muren som omger UNESCO:s huvudkontor i Paris. Där deltog bl.a. UNESCO:s generaldirektör Irina Bokova. Då utställningen hänger utomhus är besöksantalet omöjligt att uppskatta. Många tusen personer passerade dock utställningen.

Global metrics
Calculating global metrics
PARTICIPATION (COMMUNITY)
? =
1. Number of active editors involved 0 0 0 0 0
2. Number of newly registered users 0 0 0 0 0
3. Number of individuals involved 0 0 0 0 0
CONTENT (Rapportverktyg)
4 a. Number of new images/media added to Wikimedia article pages 0
4 b. Number of uploaded media files 0
5. Number of articles added or improved on Wikimedia projects 0
6. Number of bytes added to and/or deleted from Wikimedia projects (absolute value) 0
LEARNING QUESTION
7. Learning question: Did your work increase the motivation of contributors, and how do you know?

Fotutställning Wikimania, Montreal, Kanada

Datum
Augusti 2017
Info-länk
Upplevda problem/svårigheter/buggar
Resultat

På Hotel Sheraton i Montréal i Kanada under Wikimania den 9-13 augusti. Där deltog 915 personer från den globala Wikimedia-rörelsen. Utställningen hängde centralt i konferenslokalen.

Global metrics
Calculating global metrics
PARTICIPATION (COMMUNITY)
? =
1. Number of active editors involved 0 0 0 0 0
2. Number of newly registered users 0 0 0 0 0
3. Number of individuals involved 0 0 0 0 0
CONTENT (Rapportverktyg)
4 a. Number of new images/media added to Wikimedia article pages 0
4 b. Number of uploaded media files 0
5. Number of articles added or improved on Wikimedia projects 0
6. Number of bytes added to and/or deleted from Wikimedia projects (absolute value) 0
LEARNING QUESTION
7. Learning question: Did your work increase the motivation of contributors, and how do you know?

Fotoutställningar efter projektets slut

Datum
2017 - 2018
Info-länk
Upplevda problem/svårigheter/buggar
Resultat
 • Båda sidorna av världsarvet Bizkaiabron, i utkanten av staden Getxo, i Spanien, mellan den 2 oktober och 11 december. Detta skedde med extern finansiering från UNESCO Spanien. Ursprungligen var utställningen tänkt att avslutas 15 november, men på grund av det stora intresset förlängdes utställningen till 11 december. I oktober såg 10 718 personer utställningen och den var omnämnd i tre radiointervjuer och i tryckt media. Ca. 30 personer deltog vid invigningen.
 • Codex Museum i Rossano (Kalabrien), i Italien den 3-22 oktober, genom Wikimedia Italias försorg och egenfinansiering.
 • UNESCO:s huvudkontor i Genevé med extern finansiering från UNESCO Schweiz. Detta blir den andra fotoutställningen någonsin som ställts ut där. Den kommer att sitta uppe i hela 4 månader, från mitten av november till mitten av mars.
 • I Sverige har utställningen under 2017 hängt på Grimeton Radiostation, 24 oktober samt 30 oktober-3 november samt på Kulturhuset tio14 i Falun, 16 november-7 december. Under 2018 visades utställningen dels i entréhallen på RAÄs kontor i januari samt på Karlskrona konsthall 24 oktober till 4 november. Detta genom Wikimedia Sveriges försorg och egenfinansiering.
Global metrics
Calculating global metrics
PARTICIPATION (COMMUNITY)
? =
1. Number of active editors involved 0 0 0 0 0
2. Number of newly registered users 0 0 0 0 0
3. Number of individuals involved 0 0 0 30 30
CONTENT (Rapportverktyg)
4 a. Number of new images/media added to Wikimedia article pages 0
4 b. Number of uploaded media files 0
5. Number of articles added or improved on Wikimedia projects 0
6. Number of bytes added to and/or deleted from Wikimedia projects (absolute value) 0
LEARNING QUESTION
7. Learning question: Did your work increase the motivation of contributors, and how do you know?
Utställningen lever vidare, men efter projekttiden.


Mediauppladdningar

SMVK-Cypern

Global metrics
Calculating global metrics
PARTICIPATION (COMMUNITY)
? =
1. Number of active editors involved 0 0 0 0 0
2. Number of newly registered users 0 0 0 0 0
3. Number of individuals involved 0 2 0 2 4
CONTENT (Rapportverktyg)
4 a. Number of new images/media added to Wikimedia article pages 91[8]
4 b. Number of uploaded media files 604[9]
5. Number of articles added or improved on Wikimedia projects 62[10]
6. Number of bytes added to and/or deleted from Wikimedia projects (absolute value)
LEARNING QUESTION
7. Learning question: Did your work increase the motivation of contributors, and how do you know?
Se även SMVK-Cypern

RAÄ-KMB-1

Global metrics
Calculating global metrics
PARTICIPATION (COMMUNITY)
? =
1. Number of active editors involved 0 0 0 0 0
2. Number of newly registered users 0 0 0 0 0
3. Number of individuals involved 0 4 0 0 4
CONTENT (Rapportverktyg)
4 a. Number of new images/media added to Wikimedia article pages 2745[11]
4 b. Number of uploaded media files 9671[12]
5. Number of articles added or improved on Wikimedia projects 654[13]
6. Number of bytes added to and/or deleted from Wikimedia projects (absolute value)
LEARNING QUESTION
7. Learning question: Did your work increase the motivation of contributors, and how do you know?
Se även RAÄ-KMB-1

RAÄ-KMB-2

Global metrics
Calculating global metrics
PARTICIPATION (COMMUNITY)
? =
1. Number of active editors involved 0 0 0 0 0
2. Number of newly registered users 0 0 0 0 0
3. Number of individuals involved 0 3 1 0 4
CONTENT (Rapportverktyg)
4 a. Number of new images/media added to Wikimedia article pages 1028[14]
4 b. Number of uploaded media files 173014[15]
5. Number of articles added or improved on Wikimedia projects 800[16]
6. Number of bytes added to and/or deleted from Wikimedia projects (absolute value)
LEARNING QUESTION
7. Learning question: Did your work increase the motivation of contributors, and how do you know?
Se även RAÄ-KMB-2

UNESCO

Global metrics
Calculating global metrics
PARTICIPATION (COMMUNITY)
? =
1. Number of active editors involved 0 0 0 0 0
2. Number of newly registered users 0 0 0 0 0
3. Number of individuals involved 0 2 0 2 4
CONTENT (Rapportverktyg)
4 a. Number of new images/media added to Wikimedia article pages 1217[17]
4 b. Number of uploaded media files 1493[18]
5. Number of articles added or improved on Wikimedia projects 577[19]
6. Number of bytes added to and/or deleted from Wikimedia projects (absolute value)
LEARNING QUESTION
7. Learning question: Did your work increase the motivation of contributors, and how do you know?

Datauppladdningar

Här listar vi Phabricator-tasks som har satts upp för att samla statistik om datauppladdningarna till Wikidata.

Global metrics
Calculating global metrics
PARTICIPATION (COMMUNITY)
? =
1. Number of active editors involved 0 0 0 0 0
2. Number of newly registered users 0 0 0 0 0
3. Number of individuals involved 0 0 0 0 0[20]
CONTENT (Rapportverktyg)
4 a. Number of new images/media added to Wikimedia article pages 0
4 b. Number of uploaded media files 0
5. Number of articles added or improved on Wikimedia projects 337470[21]
6. Number of bytes added to and/or deleted from Wikimedia projects (absolute value) 3644915283[22]
LEARNING QUESTION
7. Learning question: Did your work increase the motivation of contributors, and how do you know?
Detta är en snabbsumering av migrationerna och importerna. Se de individuella raporterna för kartor och detaljer


Migrerade från WLM databasen

Nya importer

Fotnoter

 1. Dessa siffror inkluderar enbart "hackare" fler lysnade på de slutliga presentationerna.
 2. Glamorous2: Total file usages (tab 2)
 3. Category:Content made available through Connected Open Heritage
 4. Glamorous2: Pages using files (tab 2)
 5. Bilder som laddas upp räknas inte och vi har här inte inkluderat bytes för de som lagts till i artiklar
 6. 6,0 6,1 6,2 spreadsheet with calculations
 7. Bytes for Articles + Wikidata + added images
 8. Glamorous2: Total file usages (tab 2)
 9. commons:Category:Media_contributed_by_SMVK_2017-02
 10. Glamorous2: Pages using files (tab 2)
 11. Glamorous2: Total file usages (tab 2)
 12. commons:Category:Media_contributed_by_RAÄ:_2017-06
 13. Glamorous2: Pages using files (tab 2)
 14. Glamorous2: Total file usages (tab 2)
 15. commons:Category:Media_contributed_by_RAÄ:_2017-09
 16. Glamorous2: Pages using files (tab 2)
 17. Glamorous2: Total file usages (tab 2)
 18. commons:Category:Images_from_UNESCO_2017-04
 19. Glamorous2: Pages using files (tab 2)
 20. Dessa har inte sammanställts
 21. quarry:query/23114
 22. quarry:query/23114