Projekt:Kopplat Öppet Kulturarv 2016/Resebeslut Wien Alicia

Från Wikimedia
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Resa: 2017-30
Alicia (id: ) Wikimedia Hackathon
Beslut: 2017-04-11 Anna Troberg (WMSE) (diskussion) 11 april 2017 kl. 09.40 (CEST)[svara]
Avresa (datum, restid)
2017-05-18, 3 timmar
Hemkomst (datum, restid)
2017-05-22 12:00, 0 timmar
Tjänstgöring
2017-05-19 09:00 – 2017-05-21 17:00
Anmärkningar:

Reser med André och Sebastian
Från Göteborg och inte från Stockholm

Kombination med privat syfte
avses inte
Preliminär Budget: 7026 kr Kostnadsställe/Projekt: 163102
Kostnadsspann för resekostnader
Flyg: 2300
Transfer: 500 Boende 18-19/5 samt 21-22/5: 2000
Uppskattning av traktamenten (tar ej i beaktande ingående måltider)
3 dagar = 1 776 kr (Österrike)
Uppskattning av restidersättning (restid á 150kr, tar ej i beaktande arbetstid)
450 kr
Val av transportmedel
Rapport: Alicia Fagerving (WMSE) (diskussion) 29 maj 2017 kl. 17.38 (CEST)[svara]
avvikelser från beslutet ovan, anledning:
  1. Kostnad för resan 2612 kr och inte 2300 kr.
  2. Transfer blev billigare än uppskattat (223 kr) delvis beroende på att vi fick vår Wien transfer tillbaka till flygplatsen betald, delvis på grund av att att resa tur och retur till Göteborgs flygplats kostar 185 kr.
  3. Kostnad för konferens var 250 eur och 79 eur per extra natt, det vill säga 158 eur, vilket gav en slutkostnad på ca. 3971 kr. Den exakta kostnaden per extra natt var inte känd i förväg.
  4. Traktamente ska även täcka resedagarna och blir därför 4 dagar istället för 3.
  5. Restid för hemresan hade sats till 0 timmar varav restidskostnaden blev högre än beräknat.
Rapport:

Under evanemanget låg fokuset på två saker, dels att arbeta med Wiki Loves Monuments och Wikidata och dels att färdigställa ramverket för att migrera data om svensk skyddad natur till Wikidata (Wiki Loves Earth). Evanemanget närvarades av ett flertal personer som är involverade i Wiki Loves Monuments både på tävlingssidan och den tekniska sidan, vilket gjorde det möjligt att såväl informera om våra framsteg och visioner inom projektet som att anskaffa uppgifter om kulturarvsdatabaser i olika länder såsom Österrike, Ukraina, Danmark och Polen. Grundarbete lades för att bearbeta data från det österrikiska datasetet. Vidare undersöktes möjligheterna att utnyttja den befintliga plattformen Wikidata Game för att bygga ett verktyg för volontärer att förbättra de av oss inom COH-projektet skapade Wikidataobjekt där rådatan inte tolkats korrekt av programvaran. Slutsatsen blev att plattformen inte är tillräckligt avancerad för våra behov och det kommer att krävas en specialbyggd lösning.

Rapportering av kostnader Totalt utfall kostnader: 4407 kr + 250 eur (2433 kr) = 6840 kr kr
Ersättning traktamente och restid
Datum Tid/typ Land Ort Ö H F L M Restid låg Restid hög
2017-05-18 15:05 Sverige Göteborg
2017-05-18 19:30 Österrike Wien ½ 12:15 – 21:15 9
2017-05-19 Österrike Wien 1
2017-05-20 Österrike Wien 1
2017-05-21 Österrike Wien 1
2017-05-22 10:40 Österrike Wien ½ 08:00 – 15:30 7,5
2017-05-22 14:25 Sverige Göteborg
Summa: 16.5
Datum: 2017-05-29 Underskrift:
Datum: Attesterad: