Projekt:Kopplat Öppet Kulturarv 2016/Resebeslut Uganda André

Från Wikimedia
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Resa: 2017-36
André (id: 252) Workshops med VIPs i Uganda
Beslut: 2017-04-06 Anna Troberg (WMSE) (diskussion) 6 april 2017 kl. 10.18 (CEST)[svara]
Avresa (datum, restid)
2017-04-25 06:00, 11 timmar
Hemkomst (datum, restid)
2017-04-30 15:00, 13 timmar
Tjänstgöring
2017-04-26 10:00 – 2017-04-28 17:30
Anmärkningar:
Kombination med privat syfte
avses inte
Preliminär Budget: 19985 kr Kostnadsställe/Projekt: 163205
Kostnadsspann för resekostnader
Flyg: 11000
Boende: 4000
Transfer: 500
Eventuella flera resekostnader (max 5 stycken)
Uppskattning av traktamenten (tar ej i beaktande ingående måltider)
3 dagar = 885 kr (Uganda)
Uppskattning av restidersättning (restid á 150kr, tar ej i beaktande arbetstid)
3 600 kr
Val av transportmedel
Flyg
Rapport: André Costa (WMSE) (diskussion) 10 maj 2017 kl. 13.36 (CEST)[svara]
avvikelser från beslutet ovan, anledning:
  1. I förväg kända skillnader mot resebeslutet: Hemkomst var planerad till 2017-05-01 (inte 2017-04-30); Boende var ca. 2000 per person (inte 4000); traktamente för 5,5 dagar (inte 3); resan skedde tillsammans med John.
  2. P.g.a. väldigt tidiga avgång togs taxi (delat med John) till flygplatsen och på grund av förlorat bagage togs även taxi från flygplatsen i Uganda (flygbuss vid hemkomst som planerat): 460/2 SEK + 190 SEK = 420 SEK (istället för 500 SEK)
  3. En Visa avgift på 50 USD (~475 SEK) per person tillkom
  4. Kostnader för vaccinering tillkom: X SEK
  5. Våra möten i Kampala krävde taxi fram och tillbaka: 800 SEK (för båda personer och båda resor)
Rapport:

Tisdag 25 april

John och André flyger till Entebbe via Bryssel. Restiden förlängs med ett par timmar då Johns resväska inte levereras från Bryssel. När vi kom till hotellet, runt kl. 22.00, hann vi trots det tala med Ebbe Westergren från Kalmar läns museum om morgondagens aktiviteter. Han förvarnade att deltagarna nästan alltid ankom 1,5 timmar efter utsatt tid. Då det förbereda materialet inför workshopsen låg i Johns resväska ägnade vi ett par timmar till att planera om de interaktiva delarna av workshopen.

Onsdag 26 april

Vi hade en heldagsworkshop på Entebbe Municipal Council för deltagarna på Bridging Ages deltagare samt inbjudna gäster från ISOC Uganda samt Cross-Cultural Foundation of Uganda (CCFU). Deltagarna kom mycket riktigt 1,5 timme senare än planerat men vi hade då möjlighet att prata en del med Lillian Nalwoga som är president på ISOC Uganda.

Vi inledde med att presentera om Wikimedia och de olika plattformarna. Deltagarna var mycket aktiva och positiva till möjligheterna och ställde en hel del frågor om källor, av val av platser samt .

Den andra punkten för dagen var en workshopdel där vi fokuserade på hur deltagarna kan arbeta med att samla in data om olika relevanta platser som vi sedan kan hjälpa dem att föra över på Wikidata. Deltagarna lyfte både behovet av att skriva en kort beskrivning av platsen, något vi utelämnat från vår mall, samt hade frågor hur andra typer av platser som är skyddade, men inte byggda, kan hanteras (specifikt om Freedom Tree i Kampala som de arbetat med att samla in information om). Fredrick Nsibambi på CCFU berättade att hans organisation redan samlat in information om mer än 50 platser som de anser vara av specifikt intresse i landet. Endast en del av dem var dock skyddade, men samtliga är intressanta och välkända och förtjänar troligtvis en egen artikel på Wikipedia och ett Wikidata-objekt. Han erbjöd oss att ta del av den data de har och skickade en pdf-fil med en karta över objekten.

Den tredje delen fokuserade på hur de kunde bidra till Wikipedia och med foton. Vi gick först igenom några punkter att tänka på då man börjar bidra samt visade en Wikipedia-artikel. Vi diskuterade artikelns olika komponenter och vad för funktion de har samt var olika relevanta knappar m.m. är placerade. Denna del var mycket uppskattad av deltagarna som sa att det öppnade upp ögonen för hur förhållandevis enkelt det kunde vara.

Slutligen hade vi förberett ett antal frågor om vilka artiklar de skulle tänka sig att skriva m.m. som de först diskuterade i grupp för att sedan presentera för övriga. Vi upplevde att deltagarna, trots att det var i slutet av dagen, var aktiva och tyckte att det var kul. Det var dock ett överlapp med vad de gjort och diskuterat inom ramen för sitt Bridging Ages-arbete.

Efter evenemanget diskuterade vi med teamet från Kalmar om hur de upplevt det hela och om det var vad de tänkt sig. Detta var extra viktigt då en liknande workshop kommer att ske i Kenya. Deras feedback var mycket positiv och de sa att detta var precis vad det varit ute efter och att de var väldigt nöjda över hur aktiverade deltagarna varit. De sa även att det var ett gott överlapp mellan projekten.

Vi avslutade evenemanget en timme tidigare då National Museum of Uganda inte haft möjlighet att delta och ge sin inledande presentation. Istället hade vi ett eftermiddagsmöte, halvväg mellan Entebbe och Kampala, med Ongwen Dismas som är Senior Conservator på Ministry of Tourism, Wildlife and Antiquities med ansvar för nya skyddade platser. Mötet var postitivt och vi lärde oss en del om hur de arbetar. Vi beslutade därför att planera in ytterligare ett möte på fredagen för att titta på deras arkivmaterial och diskutera möjliga samarbeten tillsammans.

Torsdag 27 april

På torsdagen hade vi ett möte med ISOC Uganda och det team som deltagit i deras Wikipedia-projekt. Resan till Kampala tog över 4 timmar t/r på grund av trafiken.

Vi träffade där Medadi Ssentanda, professor i Lugandiska språket från Makerere University, som tillsammans med sina studenter översatt och lagt till artiklar på lg.wikipedia. De har fokuserat på artiklar om hållbar utveckling anpassat för grundskoleelever samt på artiklar om Lugandiska språket, dess grammatik m.m. De berättade om arbetet och att två skolor skall börja använda materialet i undervisningen och de kommer att utvärdera detta. Vi visade dem hur de kunde arbeta med translatewiki.net för att översätta gränssnittet samt visade dem mekanismen för att flytta/döpa om artiklar.

Med på mötet var även Paul Kigoba som drev Wikipedia-centret i Mbazzi. Paul berättade att centret inte längre har internet men att han hoppas aktivera det igen i samband med studenternas ledighet. Paul var dock aktiv i det nya projektet med Makerere och hans studenter använde artiklarna och har även tittat på hur de kan bidra.

Vi diskuterade även med Lillian om hur Ugandiska staten arbetar med internetfrågor och hur ISOC Uganda tänker runt digitaliseringsprojekt. Det var inget huvudfokus då lagstiftningen är så bristande, men de var intresserade av informeras om möjliga projekt och Erina Mukuta, som har lett Wikipedia-träningen i Uganda, ville gärna vara med på mötet. Vi fick dock information om att den myndighet som leder arbetet för tillgänglighet av information på nätet är myndigheten för ICT samt att myndigheten för turism även förespråkar detta.

På kvällen skickade vi information till Lillian om hur man kan aktivera Sandlådan på lugandiska Wikipedia, något de uttryckt ett behov och intresse för. Vi påbörjade arbetet med att förbereda en grund för en ny förstasida på lg.wikipedia då det var något ISOC Uganda så var väldigt högt prioriterat för dem inom ramen för deras projekt.

Fredag 28 april

På fredagen hade vi ett två timmar långt möte med Ongwen Dismas på National Museum of Uganda om hur vi skulle kunna arbeta tillsammans. Denna gång tog bilresan till Kampala nästan 6 timmar t/r.

Ongwen visade oss först museet och berättade om hur de arbetar. Därefter förevisade han hur arkivmaterialet ser ut och det material han samlar in om de arkeologiska platserna.

Han sa sig vara väldigt intresserad av att dela med sig av materialet online under en CC-licensiering, men han ville även se att det trycktes i en broschyr som han kan dela ut till lokalbefolkningen runt de arkeologiska platserna för att de skall få ett ökat intresse. Ett sådant tryckt material skulle fungera som källa för artiklarna på Wikipedia och vore därför i linje med vårt projekt.

Ongwen kommer även att titta på vad som krävs för att fortsätta arbetet med en översiktlig sammanställning om de skyddade platserna i Uganda.

Vi kommer att skicka honom information om vilken data vi söker efter samt om licenserna. Därefter kommer vi att arbeta fram en projektplan där vi beskriver vad vi är ute efter, vad vi ser för värden för oss och för National Museum of Uganda, vad vi har för begränsningar.

29 april

Vi summerade vårt arbete och delade upp det kommande uppföljningsarbetet.

30 april

Resdag

Rapportering av kostnader Totalt utfall kostnader: 14 923,43 kr
Ersättning traktamente och restid
Datum Tid/typ Land Ort Ö H F L M Restid låg Restid hög
2017-04-25 07:10 (UTC+2) Sverige Stockholm
2017-04-25 19:35 (UTC+3) Uganda Entebbe 1 05:00 (UTC+2) – 22:00 (UTC+3) 12 (exkl. arbetstid)
2017-04-26 Uganda Entebbe 1
2017-04-27 Uganda Entebbe 1
2017-04-28 Uganda Entebbe 1
2017-04-29 Uganda Entebbe 1
2017-04-30 18:25 (UTC+3) Uganda Entebbe 1 15:15 (30:e UTC+3) – 08:45 (1:a UTC+2) 18.5
2017-05-01 06:40 (UTC+2) Sverige Stockholm ½
Summa: 12 18.5
Datum: 2017-05-10 Underskrift:
Datum: Attesterad: