Projekt:Kopplat Öppet Kulturarv 2016/Aktivitetslogg

Från Wikimedia
Hoppa till navigering Hoppa till sök

2016

 • En detaljerad tidsplan för första halvåret har satts upp, inklusive runt kommunikationen och externa evenemang.
 • Avtal har satts samman med partners och konsult.
 • Information om projektet har gått ut till allmänheten och gemenskapen.
 • En portal på Meta har utarbetats.
 • Vi har identifierat möjliga länder och har satt samman landsöversikter för ett stort antal länder (så att det finns ett antal back-up-länder om de första faller igenom av någon orsak).
 • Diskussioner om den existerande WLM-databasen har påbörjats och en plan för hur det skall föras över börjar ta form.
 • Data har lagts till i Monument-databasen för 5 nya länder (av 10 planerade): Iran, Kosovo, Albanien, Georgien och Nigeria. Ytterligare 1 land är på gång.
 • Deltagande i flera konferenser och evenemang har skett, däribland 12 presentationer (målet var 10). 1 152 personer har nåtts (målet var 1 000). Vi har även fått pris för en peer-reviewgranskad artikel som skrevs om projektet.
 • Flera samtal med museer har påbörjats och ett omfattande grundarbete har skett med metadata för fotona. Det har även påbörjats i samarbete med andra chapters som visat intresse. WMIT har fått igenom två avtal med organisationer som har bilder från Syrien som vi har hjälpt dem att ladda upp. Vi arbetar med Museerna för Världskultur med uppladdningsbara av ett par samlingar samt en från Sätra brunn och RAÄ tittar på vilka Kulturmiljöbilder som kan vara relevanta. Från våra besök i Georgien och Bosnien har vi fått flera museer som sagt sig vara villiga att delta i projektet.
 • Broschyrer och annat instruktionsmaterial arbetas på och en plan finns på plats. Här har dock en kraftig fördröjning skett. Bl.a. har sammanställning om fördelen med CC0 vs. CC BY tagits fram på svenska och engelska och även informationsmaterial om föreningen på engelska.
 • Planeringen runt fotoutställningen har kommit igång (troliga länder är i dagsläget Sverige (på något GLAM), Italien (troligtvis på 2-3 platser) samt på UNESCO HQ i Paris. Det pågår nu insamling online av exempel på hur skadat eller förstört kulturarv har en digital avbildning. Ett urval av dessa exempel kommer att presentera i utställningen.
 • Mattias har börjat komma igång med mallskapande och andra aktiviteter som är viktiga för hans kommande arbete. Han har dock tagit ut föräldraledighet och har gått ned till halvtid. Vi är därför även på gång att anställa ytterligare en utvecklare och har flera intressanta kandidater.
 • Ny logotyp har valts för projektet.

2017

13 mars-24 maj

 • Ytterligare bildsamlingar från SMVK har fortsatt laddats upp. Vi planerar även ett evenemang med dem. De har antagit en öppenhetspolicy där vårt samarbete enligt uppgift har varit värdefullt som exempel.
 • Dataseten från Sverige har i stort sett förts över till Wikidata. De nordiska länderna har förberetts.
 • Arbetet med att utveckla fotoutställningen har fortsatt. Vi är i slutskedet av vårt avtalsförhandlande med UNESCO för att sätta upp den på deras HQ i Paris och bli en officiell partner i Unite4Heritage.
 • Vi har massuppladdat bilder från UNESCO:s arkiv (ca. 1 500 bilder på världsarv) och hjälper dem att bygga en lösning som förenklar uppladdning av enskilda bilder senare.
 • Tillsammans med RAÄ och UNESCO lanserade vi UNESCO Challenge på världsarvsdagen 18 april. Tävlingen ser redan nu ut att bli en stor framgång med 49 anmälda deltagare dag 2!
 • UNESCO har släppt ett stort antal texter om världsarven under en fri licens så att volontärer kan använda dem i UNESCO Challenge.
 • Vidareutvecklandet av verktyget Monumental fortgår och fungerar nu på mobil.
 • Abstrakt för en peer-reviewgranskad artikel om arbetet med databasen, för konferensen Digital Heritage 2017, har blivit antagen. Artikeln skall vara färdig för tryck i juni.
 • Vi har fått godkänt från Kulturstiftelsen att skjuta in egna medel under 2016 och använda deras pengar under 2017 istället. Det gör att vi kan öka antalet timmar i projektet för några i personalen.
 • Vi har förberett inför resa till Uganda och Kenya för att diskutera öppna data, med lite tur få tag på deras dataset samt möta ISOC Uganda för att diskutera det Wikipedia-projekt de driver.
 • Vi arbetar med RAÄ för att ladda upp bilder från Kulturmiljöbild och det verkar finna ett stort antal bilder att ladda upp där.
 • Cultural Heritage without Borders Bosnia and Herzegovina har skickat oss de första exemplen på data om landets kulturarv för kommentarer och feedback.

1 januari-13 mars

 • En tidplan för 2017 har satts upp för projektet.
 • Rapportering har skickats in och godkänts av Kulturstiftelsen.
 • Fortsatta kontakter med GLAM i Georgien och Bosnien och Herzegovina om att släppa deras samlingar har skett. I Georgien förberedde de en digital strategi där vi skickade dem en rapport med förslag som de sa att de tänkte inkludera. De håller nu på med en översättning av strategidokumentet till engelska som de kommer att skicka till oss.
 • Ett levande dokument för att samla och koordinera våra rutiner kring mjukvarauutveckling har skapats (detta arbete har delvis även gjorts inom ramen för Wikispeech).
 • Vi deltog på WLM offsite där vi för projektets räkning diskuterade migrationen till Wikidata samt hur migrerad data bästa kan komma till användning samt visualiseras.
 • Arbetet på att ladda upp ytterligare bildsamlingar från SMVK har fortsatt. De håller nu på att anta en öppenhetspolicy och vårt arbete används som exempel.
 • Det första datasetet från Monuments-databasen har laddats upp på Wikidata. Det motsvarade 1 021 skapade objekt på totalt 13MB. En stor del av det grundläggande utvecklingsarbetet har därigenom slutförts.
 • Arbetet med att utveckla fotoutställningen har fortsatt. Vi förhandlar med UNESCO om avtal för att sätta upp den på deras HQ i Paris.
 • Vi har färdigställt avtal med Cultural Heritage without Borders Bosnia and Herzegovina om att de kommer att samla in data om landets kulturarv inom ramen för KÖK.
 • Vi arbetar med RAÄ för att ladda upp bilder från Kulturmiljöbild.
 • Vi arbetar med UNESCO för att massuppladda bilder från UNESCO:s arkiv och bygga en lösning som förenklar uppladdning av enskilda bilder senare. Fokus är för närvarande på Världsarven.
 • Tillsammans med RAÄ och UNESCO förbereder vi UNESCO Challenge.
 • Abstrakt för en artikel om arbetet i projektet, för konferensen Digital Heritage 2017, har skickats in.
 • Avtal med en utvecklare i Polen som kommer att arbeta med att vidareutveckla verktyget Monumental håller på att färdigställas. Detta för att vi ska kunna visualisera den data vi laddat upp på Wikidata.
 • Vi har undersökt möjligheten för samarbeten med en grupp volontärer på ön Palau.