Projekt:En gemenskap för alla 2017

Från Wikimedia
Hoppa till navigering Hoppa till sök
2018 >>

Skapa en Frivilligmall


Kort projektbeskrivning

Aktiviteter 2017:

 • Diversity Conference
 • Träna medlemmar: Sätta samman och träna föreningens medlemmar i olika frågor som gör vår verksamhet mer intressant för underrepresenterade grupper. En inledande workshop kommer att anordnas och ett utbildningsmaterial kommer att tas fram för efterföljande egenstudier. Översättning av material från engelska kommer att ligga till grund.
 • För de regelbundna skrivstugorna på bibliotek i Stockholm (månatliga) hoppas vi kunna engagera volontärer som kan leda dem i första hand (med stöd av kansliet) och i andra hand kommer personal att organisera dem.
 • Vi ger stöd till Ambassadernas skrivstugor, genom möten och vårt kontaktnät med internationella Wikimediagrupper.
 • Deltagande och aktiviteter på LGBTQ-Pride.
 • Samarbeten med immigrantorganisationer.
 • Organisera evenemang för att engagera pensionärer.

Tidplan

Datum Aktivitet Kommentar Phabricator

WMSE-A-Community-for-Everybody-2017

Mars-april Skriv Diversity Conference 2017-ansökan Ansökan till Diversity Conference 2017 skrivs. Har påbörjats inom ramen för Projekt:Jämställdhet på Wikipedia 2015. Diversity-Conference-2017
April-oktober Diversity Conference 2017 förbereds Utveckla konferensen. Erfarenheterna som insamlas kommer att ligga som grund för framtida konferenser som anordnas.
27-29 oktober Diversity Conference 2017 genomförs


Samarbetspartners

Se även

Projektdata

Projekt nr. 175203 Ansvarig John
Projektstart 2017-03-01 Projektslut 2017-12-31
Finansiär Budget
WMF 425 620 kr 
FDC 175 000 kr 
Total: 600 620 kr
Interna mål   Externa mål
 • G.1.1a - Stöd ges vid 50/365 tillfällen.
 • G.1.2 - Stöd 9/50 återkommande träffar för wikimedianer
 • G.2.1 - Redigering från 60/365 unika underrepresenterade användare.
 • M.3.1c - 20% fler frivilliga (10/37 stycken).
 • M.3.1d - 1/1 plan för företagssponsring.  

Under Wikimedia Diversity Conference 2017 uppnås följande:

 • 70 konferensdeltagare (hälften kvinnor och minst två från nya gemenskaper).
 • 2 nya projekt.
 • 1 nytt verktyg.
 • Info om Fikarummet till 25 personer.
 • Info om Wikispeech till 25 personer.
 • 1 ny sponsor.
 • 2 omnämnanden av konferensen.
 • 1 rapport. 
Lägesrapport: 
Uppdaterad senast 2017-11-15 STATUS
Utförda aktiviteter Måluppfyllnad
 • G.1.1a - Stöd har givits vid antal tillfällen (totalen är dock sammanräknad för alla projekt).
 • G.1.2 - Stöd har givits till 10 återkommande träffar för wikimedianer.
 • G.2.1 - Redigering från 54 unika underrepresenterade användare har skett.
 • M.3.1c - Antal frivilliga har ökat med 23.
 • M.3.1d - 1 plan för företagssponsring har skapats.

Under Wikimedia Diversity Conference 2017 uppnådes följande:

 • 80 konferensdeltagare
 • ? nya projekt.
 • 1 nytt verktyg.
 • Info om Fikarummet till 0 personer.
 • Info om Wikispeech till 80 personer.
 • Ingen ny sponsor.
 • 0 omnämnanden av konferensen.
 • 1 rapport skrivs under 2018. Data insamlat under 2017.
Viktigt nästa månad Öppna huvudsakliga problem

Vi har inte hittat sponsorer för konferensen. Vår bedömning är att detta är för att det är en intern konferens som inte syftar till att engagera nya deltagare.

Aktuell kostnad Dragna erfarenheter
För aktuella kostnader se Ekonomiska rapporter 2017.
Kommentar från verksamhetschefen Vi har skjutit till en del medel till arbetet med konferensen inom ramen för Wikispeech och omfördelar en del budgeterade resepengar från WiU då vi har fått de resorna betalda av partners.