Projekt:En gemenskap för alla 2017/Global Metrics

Från Wikimedia
Hoppa till navigering Hoppa till sök

Samlad sida för Global Metrics för En gemenskap för alla 2017.

När vi räknar "Number of individuals involved" så är det de personer som hörde oss tala om några Wikimedia-relaterade spörsmål (genom att vi presenterat, ställt frågor till församlingen eller vid en mingelsituation). Det är alltså inte det totala numret deltagare på evenemanget som redovisas där.

Evenemang

India-Sweden edit-a-thon, Stockholm

Datum
04 Mars 2017
Info-länk
w:sv:Wikipedia:Skrivstuga/Systerskrivstuga Stockholm New Dehli
Resultat

På initiativ från Svenska ambassaden i New Delhi arrangerades denna skrivstuga ihop med organisationen Feminism in India på plats i New Delhi, med ca 30 deltagare, och i Stockholm var Svenska institutet värd för den svenska delen av skrivstugan. Skrivstugan förbereddes av volontärer på fyra språk, svenska, engelska, punjabi och malayalam, med förslag på artiklar om svenska och indiska kvinnor inom vetenskapen. De två skrivstugorna kopplades ihop genom videokonferens.

Global metrics
Calculating global metrics
PARTICIPATION (COMMUNITY)
? =
1. Number of active editors involved 1 3 0 0 4
2. Number of newly registered users 1 0 0 0 1
3. Number of individuals involved 3 3 0 0 6
CONTENT (Rapportverktyg)
4 a. Number of new images/media added to Wikimedia article pages 0
4 b. Number of uploaded media files 0
5. Number of articles added or improved on Wikimedia projects 7
6. Number of bytes added to and/or deleted from Wikimedia projects (absolute value) 25 032
LEARNING QUESTION
7. Learning question: Did your work increase the motivation of contributors, and how do you know?

Art+Feminism 2017, Stockholm

Datum
8 mars 2017
Info-länk
Upplevda problem/svårigheter/buggar
Deltagare inte listade annat än i dashboard, global metrics därför inte komplett.
Resultat

Välbesökt skrivstuga med både allmänhet, studenter från SU och GLAM-personal från flera olika museer. Dashboardsidan (som tyvärr inte fått med alla deltagare) listar 48 närvarande som skapade 42 artiklar och redigerade 168 artiklar. SVT var på plats och gjorde ett reportage som sändes under kvällen.

Global metrics
Calculating global metrics
PARTICIPATION (COMMUNITY)
? =
1. Number of active editors involved 3 5 0 0 8
2. Number of newly registered users 17 2 0 21 40
3. Number of individuals involved 20 7 0 21 48
CONTENT (Rapportverktyg)
4 a. Number of new images/media added to Wikimedia article pages 0
4 b. Number of uploaded media files 9
5. Number of articles added or improved on Wikimedia projects 168
6. Number of bytes added to and/or deleted from Wikimedia projects (absolute value) 20800
LEARNING QUESTION
7. Learning question: Did your work increase the motivation of contributors, and how do you know?
LSH planerar att ha en Art+Feminism-skrivstuga även 2018.

Skrivstuga på Stadsbiblioteket i Stockholm

Datum
26 april 2017
Info-länk
Facebook-event
Resultat

se sida på Wikipedia

Global metrics
Calculating global metrics
PARTICIPATION (COMMUNITY)
? =
1. Number of active editors involved 2 2 0 0 4
2. Number of newly registered users 0 1 0 0 1
3. Number of individuals involved 2 3 0 0 5
CONTENT (Rapportverktyg)
4 a. Number of new images/media added to Wikimedia article pages 0
4 b. Number of uploaded media files 0
5. Number of articles added or improved on Wikimedia projects 3
6. Number of bytes added to and/or deleted from Wikimedia projects (absolute value) 13000
LEARNING QUESTION
7. Learning question: Did your work increase the motivation of contributors, and how do you know?

Skrivstuga på biblioteket, Stockholm

Datum
31 maj 2017
Info-länk
Resultat
Global metrics
Calculating global metrics
PARTICIPATION (COMMUNITY)
? =
1. Number of active editors involved 2 0 0 0 2
2. Number of newly registered users 0 1 0 0 1
3. Number of individuals involved 4 3 0 0 7
CONTENT (Rapportverktyg)
4 a. Number of new images/media added to Wikimedia article pages 1
4 b. Number of uploaded media files 1
5. Number of articles added or improved on Wikimedia projects 4
6. Number of bytes added to and/or deleted from Wikimedia projects (absolute value) 4645
LEARNING QUESTION
7. Learning question: Did your work increase the motivation of contributors, and how do you know?


Skrivstuga på biblioteket, Stockholm

Datum
28 juni 2017
Info-länk
Resultat
Stadsbiblioteket hade sommartider så denna skrivstuga varade mellan 17.00 och 19.00 i stället för till kl 21.00 som i vanliga fall. Dessutom stängde caféet innan kl. 18.00 och vi kunde därför inte handla fika.
Global metrics
Calculating global metrics
PARTICIPATION (COMMUNITY)
? =
1. Number of active editors involved 2 1 0 0 3
2. Number of newly registered users 2 1 0 0 3
3. Number of individuals involved 6 3 0 0 9
CONTENT (Rapportverktyg)
4 a. Number of new images/media added to Wikimedia article pages 1
4 b. Number of uploaded media files 0
5. Number of articles added or improved on Wikimedia projects 6
6. Number of bytes added to and/or deleted from Wikimedia projects (absolute value) 8 917
LEARNING QUESTION
7. Learning question: Did your work increase the motivation of contributors, and how do you know?

Stockholm pride, Stockholm

Film från Wikipediaverkstad PRIDE 2017 i Stockholm
Datum
3 augusti 2017
Info-länk
w:sv:Wikipedia:Skrivstuga/Stockholm Pride
Resultat
Skrivstuga och presentationer i samarbete med Historiska museet, LSH, Nationalmuseum, Upplandsmuseet och The Unstraight Museum. Ungefär 50 personer, varav 5 wikipedianer, deltog i skrivstugan eller lyssnade på presentationerna under eftermiddagen. Bland annat berättade Sam Holmqvist om sina erfarenheter av att redigera i artiklar om personer som var könsöverskridande eller transpersoner innan begreppet trans fanns och svårigheterna att ändra eller få svar på diskussionssidorna då det är ett smalt och obevakat område. Några nya konton skapades men produktionen var väldigt låg sett till redigerande.
Global metrics
Calculating global metrics
PARTICIPATION (COMMUNITY)
? =
1. Number of active editors involved 0 5 0 0 5
2. Number of newly registered users 2 0 0 0 2
3. Number of individuals involved 7 9 0 34 50
CONTENT (Rapportverktyg)
4 a. Number of new images/media added to Wikimedia article pages 0
4 b. Number of uploaded media files 0
5. Number of articles added or improved on Wikimedia projects 0
6. Number of bytes added to and/or deleted from Wikimedia projects (absolute value) 0
LEARNING QUESTION
7. Learning question: Did your work increase the motivation of contributors, and how do you know?
Inga deltagare registrerades och därför är det inte några bytes redovisade.

Skrivstuga på stadsbiblioteket, Stockholm

Datum
30 augusti 2017
Info-länk
Resultat
Denna skrivstuga sköttes helt av volontärer.
Global metrics
Calculating global metrics
PARTICIPATION (COMMUNITY)
? =
1. Number of active editors involved 2 1 0 0 3
2. Number of newly registered users 2 1 0 1 4
3. Number of individuals involved 2 1 0 1 4
CONTENT (Rapportverktyg)
4 a. Number of new images/media added to Wikimedia article pages 0
4 b. Number of uploaded media files 0
5. Number of articles added or improved on Wikimedia projects 0
6. Number of bytes added to and/or deleted from Wikimedia projects (absolute value) 0
LEARNING QUESTION
7. Learning question: Did your work increase the motivation of contributors, and how do you know?

Meetup för Diversity Conference, Wikimania Montréal

Datum
12 augusti 2017
Info-länk
Resultat
Detta var ett informellt möte för att berätta om kommande m:Diversity Conference. 8 av deltagarna sökte sedan om att komma med på konferensen. Flera ur personalen från WMSE deltog över dessa.
Global metrics
Calculating global metrics
PARTICIPATION (COMMUNITY)
? =
1. Number of active editors involved 6 7 0 0 13
2. Number of newly registered users 0 0 0 0 0
3. Number of individuals involved 0 0 0 0 0
CONTENT (Rapportverktyg)
4 a. Number of new images/media added to Wikimedia article pages 0
4 b. Number of uploaded media files 0
5. Number of articles added or improved on Wikimedia projects 0
6. Number of bytes added to and/or deleted from Wikimedia projects (absolute value) 0
LEARNING QUESTION
7. Learning question: Did your work increase the motivation of contributors, and how do you know?

Skrivstuga, Stadsbiblioteket

Datum
27 september 2017
Info-länk
w:sv:Wikipedia:Skrivstuga/Redigera Wikipedia på Stockholms Stadsbibliotek
Resultat
WMSE-anställd på plats från kl, 18. Uppstartat kl. 17.
Global metrics
Calculating global metrics
PARTICIPATION (COMMUNITY)
? =
1. Number of active editors involved 4 0 0 0 4
2. Number of newly registered users 0 0 0 0 0
3. Number of individuals involved 0 0 0 0 0
CONTENT (Rapportverktyg)
4 a. Number of new images/media added to Wikimedia article pages 0
4 b. Number of uploaded media files 0
5. Number of articles added or improved on Wikimedia projects 8
6. Number of bytes added to and/or deleted from Wikimedia projects (absolute value) 3 450
LEARNING QUESTION
7. Learning question: Did your work increase the motivation of contributors, and how do you know?


Wikimedia Diversity Conference, Stockholm

Datum
3-5 November 2017
Info-länk
m:Wikimedia Diversity Conference 2017
Resultat

Wikimedia Sveriges första internationella konferens. Konferensen hade 82 deltagare, och utöver det hjälpte 11 volontärer till att arrangera konferensen.

Global metrics
Calculating global metrics
PARTICIPATION (COMMUNITY)
? =
1. Number of active editors involved 47 34 1 82 164
2. Number of newly registered users 0 0 0 0 0
3. Number of individuals involved 51 41 1 93 186
CONTENT (Rapportverktyg)
4 a. Number of new images/media added to Wikimedia article pages 0
4 b. Number of uploaded media files 0
5. Number of articles added or improved on Wikimedia projects 0
6. Number of bytes added to and/or deleted from Wikimedia projects (absolute value) 0
LEARNING QUESTION
7. Learning question: Did your work increase the motivation of contributors, and how do you know?
Siffror har inte fyllts i?

Massuppladdningar

Denna rubrik samlar samtliga global metrics för mediauppladdningarna och räknar med både manuella uppladdningar och batchuppladdningar.

senast uppdaterad: 2017-XX-XX

Övrigt

Referenser