Projekt:Förtroende 2017

Från Wikimedia
Hoppa till navigering Hoppa till sök
<< 2016 | 2018 >>

Kort projektbeskrivning

Syftet med projektet är att hitta bra och långsiktiga metoder att mäta förtroendet för Wikimedias olika plattformar, i första hand Wikipedia. Vi kommer att undersöka tidigare försök och med erfarenheter från dem ta fram nya metoder som vi kan implementera år från år, utan att vara beroende av externa aktörer.

Tidplan

Datum Aktivitet Kommentar Phabricator-task

WMSE-Trust-Making-2017

Juli-augusti Definiera fokuset för undersökningarna Målet är att ta fram metoder för både generella och specifika användargrupper. Vilka dessa intressanta specifika användargrupper är bör specificeras. Undersökningen ska kunna användas för att identifiera förändringar och användas i kommunikativt syfte. 5 dagar.
Augusti-september Identifiera tidigare undersökningar Vilka olika undersökningar för olika användargrupper har gjorts? Vilka är relevanta att fortsätta göra? Har WMF gjort någon relevant och liknande studie? Dessa bör ligga till grund för de frågor som tas fram. 1 dag.
September-oktober Identifiera och kontakta partneruniversitet Med hjälp av forskare ta fram riktade frågor för vissa användargrupper. Dessutom delge partneruniversitet information om att undersökningen ska göras och att masterstudenter när data existerar gärna får använda den för studier. Ev. kan partneruniversitet användas för att specificera vissa frågor för nya undersökningar. 4 dagar.
Oktober-december Sätt ihop undersökningarna Baserat på ovanstående. 10 dagar.

Samarbetspartners

  • Wikimedia Foundations undersökningsteam

Se även

Projektdata

Projekt nr. 174101 Ansvarig John
Projektstart 2017-01-01 Projektslut 2017-12-31
Finansiär Budget
FDC 50 000 kr
Interna mål
  • A.1.2 - Tydliga mätmetoder tas fram för olika gruppers användning. 
Lägesrapport: 
Uppdaterad senast 2017-05-26 STATUS (se problem nedan)
Utförda aktiviteter Måluppfyllnad
  • Inget arbete har skett i projektet, vilket är enligt plan.
Viktigt nästa månad Öppna huvudsakliga problem

Projektet kunde aldrig påbörjas p.g.a. personalnedskärningar och ökat fokus på andra delar av verksamheten (främst organisationsutveckling och ansökningar).

Aktuell kostnad Dragna erfarenheter
För aktuella kostnader se Ekonomiska rapporter 2017.
Kommentar från verksamhetschefen Ny personal kommer att utses till att ta över ansvaret för det här arbetet.