Projekt:Förtroende 2016

Från Wikimedia
Hoppa till navigering Hoppa till sök
2017 >>


Kort projektbeskrivning

Tidplan

Samarbetspartners

Se även

Projektdata

4101 Fas: Avlutad Ansvarig: Anna
Finansiering: FDC Beslut:
Medverkan av frivilliga:
Övergripande mål: A.1.1 Behålla eller öka förtroendet i Mediebarometerns mätning i mars 2017 genom riktad informationsspridning och relationsskapande med opinionsbildare med högt förtroende.
Budgetkod: Budget: Delmål:
4101 122 500 sek Vi har ingen möjlighet att uppfylla ursprungsmålet, eftersom Mediebarometern valt att inte inkludera Wikipedia i sin mätning under året. Vi har därför valt att till viss del implementera förtroendearbetet i övriga projekt och till viss del genom att öka vår medienärvaro på och utanför nätet. Vi har bland annat investerat i bättre verktyg för mediearbete och uppföljning av detsamma.Tidplan:

Pågår 2016. 

Ledningsrapport: 
Status per 23 november 2016 STATUS:
STATUS orsak
Utförda aktiviteter Progress mot mål Dragna erfarenheter KOSTNAD – Budget, Aktuell & Prognos uppföljning kr
  • Vi har implementerat en bättre version av MyNewsdesk.
  • Vi har intensifierat vårt arbete i sociala medier.
  • Vi har inlett samarbete med Viralgranskaren/Metro inför Källkritikens dag i mars 2017.

Vi arbetar aktivt för att nå ut till nya grupper med information som ökar allmänhetens förtroende för Wikipedia. Vi samlar kontinuerligt in data för att få en baseline att jämföra framtida arbete mot.

  • Tillsammans med Viralgranskaren håller vi på att ta fram på vilka olika sätt WMSE kan medverka, diskussionerna inleddes kring de digitala uppgifter som kommer att knyta an till dagens aktiviteter.

Vi bör inte sätta mål som är helt beroende av externa aktörer. När de tänker om faller vår möjlighet att nå ursprungsmålet.

  • Budget 122 500 sek
  • Aktuell 13 851 sek (ej aktuell pga systembyte)
  • Prognos Vi kommer att spendera betydligt mindre än vad vi budgeterat.
Aktuella huvudsakliga RISKER Öppna huvudsakliga PROBLEM OMFATTNING – Aktuella förslag till förändringar

Ursprungsmålet går inte att uppfylla.

Kommentar från verksamhetschefen:
Slutrapport/utvärdering: