Projekt:Utvecklingsstöd 2017

Från Wikimedia
Hoppa till navigering Hoppa till sök
2018 >>
Det här kan du som frivillig hjälpa oss med!
Önskelistan Kom med idéer och förslag och delta i diskussionerna kring vår önskelista över tekniska förbättringar.
Utvecklarstöd åt utvecklingsstöd Är du utvecklare och vill hjälpa till med någon av önskningarna från önskelistan eller något av våra andra utvecklingsmål? Hör av dig!
Om du är nyfiken och vill ha mer information om specifika uppgifter, ta kontakt med andre.costa(at)wikimedia.se


Kort projektbeskrivning

2017 är önskelistan avgränsad till svenskspråkiga Wikipedia för att föreningen lättare ska kunna utvärdera processen samt inkomna förslag. Ett eventuellt fortsättningsprojekt (2018) utökar troligen omfattningen till andra svenskspråkiga projekt

De svenkspråkiga gemenskaperna för de olika Wikimediaprojekten är generellt sett positiva till tekniska lösningar så som avancerade mallar, bottar och Wikidata. Det finns dock enbart en handfull användare med tillräckliga kunskaper för att kunna dra full nytta av dessa lösningar, det finns därför ett behov av att göra dessa resurser tillgängliga för fler användare. De senaste åren har vi erbjudit denna typen av teknisk support, vilket enligt återkoppling har uppskattas.

Samtidigt som vissa förändringar har uppskattats har det funnits bristande intresse, eller direkt negative återkoppling, kring flera av de nya MediaWiki-tilläggen som skapats de senaste åren – oftast då andra prioriteringar har lyfts av gemenskapen. Wikimedia Deutschland (och WMFs) initiativ kring tekniska önskelistor från gemenskapen har visat sig väldigt populära och vi tror att detta upplägg skulle vara intressant för Wikimedia Sverige att använda för att höra vad den svenskspråkiga gemenskapen önskar.

Föreningen har nu en liten grupp av anställda utvecklare som kan stödja gemenskapen med teknisk utveckling, något som efterfrågats. Under 2017 är vårt mål att sätta upp strukturer och metoder (utifrån WMDEs och WMFs initiativ) samt genomför ett mindre pilotutvecklingsprojekt med mål att skala upp projektet under 2018.

Tidigare år har vi experimenterat med Bot Academy för att ge användare det stöd de behöver för att börja använda botar och andra tekniska hjälpredskap i sitt redigerande. Även 2017 planerar vi att hålla en Bot Academy, detta år med fokus på Wikidata.

Under 2016 utvecklade Wikimedia Sverige verktyget för Teahouse/Fikarummet vidare för att detta skulle kunna användas även på svenskspråkiga Wikipedia. Under 2017 är vårt mål att ge tekniskt stöd åt andra språkversioner av Wikipedia som också vill slå på Fikarummet.

Not: Usage statistics for Teahouse, reusable code with documentation published in a public repository-målet görs till stor del inom ramen för Projekt:Jämställdhet på Wikipedia 2015

För referens:

Tidplan

Datum Aktivitet Kommentar Innehåll Phabricator

WMSE-Development-Support-2017

Februari-mars Skapa grundstruktur för insamling av förslag Bygger på motsvarande projekt av WMF och WMDE. 1 dag. Basic-structure
Juni-juli Möte med volontärer För att tekniskt kunniga ska kunna bidra med några första konkreta förslag. 3 dagar. Initial-meeting
Juli Öppen inbjudan på wiki Ta in idéer från svwp under en viss tidsperiod samt konsensusbyggande och genomgång av förslag och första spikande av lista. 4 dagar. Survey-and-shortlist
Juli-september Bot Academy Volontärutbildning om botar och andra verktyg. Fokus på Wikidata. Hör med WMDE om deltagande. 7 dagar. Bot-Academy-2017
September-december Utveckling Noggrann teknisk genomgång av förslag på listan. Utveckling av genomförbara förslag. 21 dagar. (Milstolpen namnges när vi vet vad som ska utvecklas)
September-december Porta Fikarummet till ny språkversion Om någon språkversion begär det. Kolla med JTMorgan och nordiska chapters. 2 dagar. (Milstolpen namnges när vi vet vilken språkversion som vill ha det)
December Rapportering och marknadsföring Utvärdera resultatet och processen inför framtida projekt, samt publicera information om arbetet. 2 dagar. Evaluation-and-marketing

Samarbetspartners

Se även

Projektdata

Projekt nr. 175102 Ansvarig André
Projektstart 2017-01-01 Projektslut 2017-12-31
Finansiär Budget
FDC 100 000 kr
Interna mål
  • G.1.1a - Stöd ges vid 5/365 tillfällen.
  • G.1.1b - Stöd ges till minst 20/100 wikimedianer och dylika.
  • G.1.3 - 1/1 tekniskt projekt implementeras på Wikipedia.
  • G.2.1 - Redigering från 5/365 unika underrepresenterade användare.
  • G.2.2a - 40/50 användare får stöd på Fikarummet.
  • G.2.2b - 0.5/1 till språkversion aktiverar Fikarummet. 
Lägesrapport: 
Uppdaterad senast 2017-09-08 STATUS
Utförda aktiviteter Måluppfyllnad
Viktigt nästa månad Öppna huvudsakliga problem
  • I slutet av oktober påbörjas utvecklingsarbetet
Aktuell kostnad Dragna erfarenheter
För aktuella kostnader se Ekonomiska rapporter 2017.
Kommentar från verksamhetschefen