Projekt 2016

Från Wikimedia
Hoppa till navigering Hoppa till sök
<< 2015 | 2017 >>


På denna sida hittar du alla projekt som genomförs under 2016. För att se hur väl vi uppfyller verksamhetsplanen är det enklast att titta på sidan Ledningsrapport 2016.

2500 Externa

Projekt nr. Projektet EU-ansökan för HOT saknas i Mall:Projektid Ansvarig John
Projektstart 2015-09-11 Projektslut 2019-12-31
Finansiär Budget
MSB 51 652
Interna mål
 • T.2.2a - Deltagande på/anordnande av minst 1/10 nya evenemang.


3000 Tillgång

3100 Öka kunskapen om fria licenser och öka tillgången till fritt material

Projekt nr. 163101 Ansvarig André
Projektstart 2016-01-01 Projektslut 2017-03-01
Finansiär Budget
LSH 39600
Interna mål   Externa mål

2016:

 • T.1.1 - Berika projekten med 1/25 nya resurser.
 • G.2.1 - Redigering från 3/365 unika underrepresenterade användare.

2017:

 • M.3.1a - Sprid finansiering.  
 • Ladda upp max 6 000 nya filer;
 • Ersätta max 1 400 filer᠎᠎᠎᠎᠎ utan behov av ny metadata;
 • Ersätta max 300 filer᠎᠎᠎᠎᠎ med behov av ny metadata.
Slutrapport/utvärdering Se Global metrics för information om de två första omgångarna och Updating descriptions för det tredje delmomentet.


Projekt nr. 163102 Ansvarig John
Projektstart 2016-01-01 Projektslut 2017-09-30 (slutrapport 2017-12-01)
Finansiär Budget
Postkodlotteriets Kulturstiftelse per ansökningen 2 500 000 kr 
FDC 363 373 kr 
Total: 2 863 373 kr
Interna mål   Externa mål

För 2017:

 • T.1.1 - Berika projekten med 66/25 nya resurser.
 • T.1.2 - 10/150 identifierade ämnesexperter bidrar.
 • T.2.1 - 3/15 organisationer licensierar sitt material fritt.
 • T.2.2a - Deltagande på minst 5/10 nya evenemang.
 • T.2.2b - 4/10 nya direktkontakter med innehållsägare och org.
 • A.1.1b - Den uppmätta medienärvaron +1/+10%.
 • G.2.1 - Redigering från 30/365 unika underrepresenterade användare.
 • M.2a - Delta på 3/4 int. Wikimedia-evenemang.
 • M.2b - Uppdatera 12/24 int. nyhetsbrev på månadsbasis.
 • M.3.1a - Sprid finansiering.
 • M.3.1c - 20% fler frivilliga (10/37 stycken).
 • M.3.2 - Överlappande kompetenser ökas.

För 2016:

 • T.1.1 - Berika projekten med 14/20 resurser
 • T.1.2 - 30/100 identifierade ämnesexperter bidrar
 • T.2.1 - 6/15 organisationer licensierar sitt material fritt
 • T.2.2a - nätverk med minst 15/100 centralt placerade personer
 • T.2.2b - samtal med 3/20 yrkesverksamma politiker
 • G.1.1a - Stöd ges vid 10/365 tillfällen
 • G.1.1b - Stöd ges till minst 10/50 personer  

Listas på Projekt:Kopplat Öppet Kulturarv 2016/Måluppfyllnad

Slutrapport/utvärdering Fil:Wikimedia Sverige - Slutrapport för Kopplat Öppet Kulturarv (KÖK). Projektnummer- 15A236..pdf3103 Fas: avslutat Ansvarig: Sara
Finansiering: FDC 159 800 Beslut: Här
Medverkan av frivilliga:
Övergripande mål: T.1.1, T.1.2 och T.1.3.
Budgetkod: Budget: Delmål:
3100 159 800 Interna (fetmarkerat är projektets del av föreningens totala mål):
 • T.1.2 - 70/100 identifierade ämnesexperter bidrar
 • T.1.3 - 8/10 kurser i Wikipedias utbildningsprogram
 • T.2.1 - 5/15 organisationer licensierar sitt material fritt
 • T.2.2a - Nätverk med minst 35/100 centralt placerade personer
 • G.2.1 - Redigering från 107/365 unika underrepresenterade användare
 • G.2.2 - 152/250 kvarvarande nya aktiva via förbättrade förutsättningarTidplan:


3104 Fas: Avlutad Ansvarig: Axel
Finansiering: FDC Beslut:
Medverkan av frivilliga:
Övergripande mål:
Budgetkod: Budget: Delmål:
FDC 107000 Interna (fetmarkerat är projektets del av föreningens totala mål):
 • T.2.1 - 4/15 organisationer licensierar sitt material fritt
 • T.2.2a - Nätverk med minst 50/100 centralt placerade personer
 • G.2.1 - Redigering från 50/365 unika underrepresenterade användare
 • G.2.2 - 4/250 kvarvarande nya aktiva via förbättrade förutsättningarTidplan:

Pågår 2016


Projekt nr. 163105 Ansvarig Axel
Projektstart 2016-01-01 Projektslut 2017-04-30
Finansiär Budget
Vinnova 410 000 kr
Interna mål   Externa mål
 • T.1.1 - Berika projekten med 5/25 nya resurser.
 • T.2.1 - 1/15 organisationer licensierar sitt material fritt.
 • T.2.2a - Deltagande på minst 1/10 nya evenemang.

Enligt 2016 års verksamhetsmål:

 • T.2.2: 40/100 centralt placerade personer  
 • Möten med beslutsfattare – politiker och tjänstemän – i 70 kommuner.
Slutrapport/utvärdering Rapport hos Vinnova


Projekt nr. 163106 Ansvarig Sara
Projektstart 2016-01-01 Projektslut 2017-11-30
Finansiär Budget
Vinnova (2015-2016) 214 000 kr 
FDC 29 700 kr 
Vinnova (2017) 36 000 kr 
Total: 457 025 kr (övriga pengar till Stockholmskällan)
Interna mål   Externa mål

2016:

 • T.1.1 - Berika projekten med 1/20 resurser
 • T.1.3 - 2/10 kurser i Wikipedias utbildningsprogram
 • T.2.2a - 8/100 centralt placerade personer i nätverk
 • G.2.1 - Redigering från 56/365 unika underrepresenterade användare
 • G.2.2 - 40/250 kvarvarande nya aktiva via förbättrade förutsättningar

2017:

 • T.1.1 - Berika projekten med 1/25 nya resurser.
 • T.2.2a - Deltagande på minst 4/10 nya evenemang.
 • M.2b - Uppdatera 2/24 int. nyhetsbrev på månadsbasis.  
 • 4 klasser använder Wikimini
 • Två gymnasiekurser i Wikipedias utbildningsprogram
 • En fri lärresurs (OER)


3107 Fas: avslutad Ansvarig: André
Finansiering: Externt finansierat Beslut: I enlighet med påskrivet avtal
Medverkan av frivilliga: Matchning av personer
Övergripande mål: T.1.1, (T.1.2)
Budgetkod: Budget: Delmål:
3100 20 000 Skapa minst 6 000 kopplingar mellan Wikidata och Nationalmuseums konstnärsregister, via KulturNav.
3100 13 200 Ladda upp max 5 000 bilder från Nationalmuseum till Commons.


Tidplan:

Uppladdningarna sker i två omgångar: 2016-01-15 — 2016-03-01 och 2016-08-15 — 2016-10-04


Projekt nr. 163108 Ansvarig André
Projektstart 2016-03-01 Projektslut 2017-06-30
Finansiär Budget
Länsstyrelsen i Kalmar län 140 000 kr
Interna mål   Externa mål
 • T.1.1 - Berika projekten med 1/25 nya resurser.
 • M.3.1a - Sprid finansiering.

För 2016:
T.1.1, T.2.1 och T.2.2  

 • Delta på 3 samarbetsmöten.
 • Ta fram förslag på kompletterande egenskaper för att beskriva WFD-data på Wikidata, samt föreslå dessa för implementering.
 • Importera WFD-data för ett land.
 • Skapa en Wikidata-powered "infobox" på minst en språkversion av Wikipedia (som använder WFD-data).
 • Dokumentera processen.
Slutrapport/utvärdering Fil:WFD data for Wikidata – final report.pdf3111 Fas: pågår Ansvarig: Axel
Finansiering: Riksutställningar (29040 + resekostnader) Beslut:
Medverkan av frivilliga:
Övergripande mål:
Budgetkod: Budget: Delmål:
29040 saknasTidplan:

Projekt:Flygvapenmuseum 2016/Projektdata

3113 Fas: Ansvarig: Anna
Finansiering: Vinnova 50 000 Beslut:
Medverkan av frivilliga:
Övergripande mål: Målet är öka medvetenheten hos 30 innehållsägande organisationer om fria licenser via skapande av informationsmaterial på svenska och distribuering av dessa under året.
Budgetkod: Budget: Delmål:
3100 50 000
 1. Skapa en video om vad öppna data är med främst myndigheter som målgrupp.
 2. 2 organisationer medvetandegörs.
 3. Se till att den finns översatt till minst tre språk av volontärer.
 4. Minst 500 visningar efter ett år.Tidplan:
 • 27 april: Projektet startar
 • 30 april: Jobbeskrivning skickas ut
 • 1 juni: Student/kommunikatör påbörjar arbetet
 • 30 juni: Manuset för filmen är färdig
 • 15 september: Filmen är redo att laddas upp
 • 30 september: Manuset läggs upp för översättning och volontärer bjuds in
 • 15 december: Slutrapporten skickas in


3114 Fas: Avslutat Ansvarig: Axel
Finansiering: Vinnova 50 000 Beslut: 2014-04-23
Medverkan av frivilliga:
Övergripande mål: Målet är öka medvetenheten hos 30 innehållsägande organisationer om fria licenser via skapande av informationsmaterial på svenska och distribuering av dessa under året.
Budgetkod: Budget: Delmål:
3100 50 000
 1. Skapa en video om hur GLAM kan använda sig av öppna data.
 2. Visa videon på minst två konferenser och evenemang för minnesinstitutioner.
 3. Minst 100 visningar online.Tidplan:
 • 2015-04-27: Projektet startar
 • Projektet förlängt till 2016-06-30
 • Projektet avslutat 2016-06-30


3200 Ökad användning av fria licenser

3201 Fas: avslutad Ansvarig: André
Finansiering: 140 000 (Vinnova) + 35 000 (FDC) Beslut: Ansökan
Medverkan av frivilliga:
Övergripande mål: Strategi: I2, I3, V2
Budgetkod: Budget: Delmål:
3200 175 000
Externa
 • Håll workshop på Wikimania för att
  • inventera utländska initiativ
  • undersöka hur Wikidata kan användas
  • knyta eventuella volontärer till initiativet
 • Ta fram en rapport som beskriver föreslagen begreppsmodell
 • Ta fram ett förslag för steg 2Tidplan:

Avslutas 20 januari 2016


3202 Fas: Ansvarig: John
Finansiering: FDC Beslut:
Medverkan av frivilliga:
Övergripande mål:
Budgetkod: Budget: Delmål:
3202 (FDC: Arbetstid) 113000 Ta fram material och planer inför kontakter med beslutsfattare. Fokus för året ligger på material som bidrar mot:
3202 (FDC: Övriga kostnader) 101000 Resor (2 evenemang i Sthlm, 2 i Gbg, 1 Almedalen) samt kostnader för trycksaker för att uppnå T.2.2b.
3202 (Eget: Arbetstid) 37500 Interna (fetmarkerat är projektets del av föreningens totala mål):
 • T.2.2b - Samtal med 17/20 yrkesverksamma politiker.
3202 (Eget: Arbetstid) 17500 Detta står för hälften av Dimis lön för arbetet i Bryssel (resten kommer från KÖK). Dimi arbetar främst mot:
3202 (Eget: Övriga kostnader) 40000 saknas
Tidplan:

Påbörjas 2016-01-01. Avslutas 2016-12-31.


3203 Fas: avslutad Ansvarig: John
Finansiering: Vinnova Beslut: 2015-04-23
Medverkan av frivilliga:
Övergripande mål: Projektet har som mål att skapa en rapport som svarar på följande frågor:
 1. Vilket värde har öppna kartdata som användargenererats haft under humanitära insatser?
 2. Vilka begränsningar har upplevts då öppna kartdata inte funnits?
 3. Vilka begränsningarna upplevs användargenererad öppna kartdata ha och hur kan dessa problem lösas?
 4. Vad krävs för att svenska organisationer skall fatta beslut om att bidra med sin data till OSM som gemensam plattform? D.v.s. vilka steg behöver tas.
Budgetkod: Budget: Delmål:
3203 80 000 kr (varav 30 000 kr från WMSE) Skriva rapport som besvarar frågorna
3203 20 000 kr (8 000 kr för material + 12 000 kr för resor) Sprida resultatet
3203 30 000 kr Overhead
. . Interna (fetmarkerat är projektets del av föreningens totala mål):
 • Understödjer T.1.1 - Berika projekten med 20 resurser samt;
 • Understödjer M.4 - Budget 2016
Tidplan:

.

 • 27 april 2015: Projektet startar
 • 1 maj 2015-31 mars 2016: Tidigare forskning om crowdsourcing, öppna kartdata och digitalt humanitärt biståndsarbete gås igenom
 • : Teoretisk bakgrund sammanställs
 • : Intervjufrågor färdigställs
 • : Intervjuer genomförs
 • : Svaren analyseras och rapporten färdigställs
 • I slutet av april: HOT Summit
 • : Resultaten kommuniceras ut och presenteras på relevanta evenemang.
 • : Anpassning sker för lämplig peer review-granskad tidskrift.
 • 14 november 2016: Projektet avslutas.
 • 28 november 2016: Slutrapporten skickas in till Vinnova


4000 Användning

4100 Öka förtroende och användning

4101 Fas: Avlutad Ansvarig: Anna
Finansiering: FDC Beslut:
Medverkan av frivilliga:
Övergripande mål: A.1.1 Behålla eller öka förtroendet i Mediebarometerns mätning i mars 2017 genom riktad informationsspridning och relationsskapande med opinionsbildare med högt förtroende.
Budgetkod: Budget: Delmål:
4101 122 500 sek Vi har ingen möjlighet att uppfylla ursprungsmålet, eftersom Mediebarometern valt att inte inkludera Wikipedia i sin mätning under året. Vi har därför valt att till viss del implementera förtroendearbetet i övriga projekt och till viss del genom att öka vår medienärvaro på och utanför nätet. Vi har bland annat investerat i bättre verktyg för mediearbete och uppföljning av detsamma.Tidplan:

Pågår 2016.


4102 Fas: Avslutad Ansvarig: Anna
Finansiering: FDC Beslut:
Medverkan av frivilliga:
Övergripande mål: A.1.2 Öka antalet sidvisningar på Wikimediaprojekten från Sverige med 10% jämfört med samma månad tidigare år under de månader vi har mediesamarbeten i aktuella sammanhang.
Budgetkod: Budget: Delmål:
4102 140 500 sek Projektet är inte nedbrutet i delmål och vår möjlighet att uppfylla grundmålet är begränsad, då yttre faktorer har extremt stor effekt på mätdatan, tex Google Knowledge Graph.Tidplan:

Pågår 2016


4200 Öka användbarheten

Projekt nr. 164201 Ansvarig John
Projektstart 2016-03-15 Projektslut 2017-12-31
Finansiär Budget
Post- och telestyrelsen. 2 406 479 kr från PTS, varav 1 146 500 kr under projektet utbetalas till underleverantören Södermalms Talteknologiservice AB (STTS).

KTH:s del i projektet finansieras genom en direkt utbetalning till dem från PTS av momsskäl (ingen moms när utbetalningar går direkt mellan myndigheter).

Interna mål   Externa mål
 • A.2.2a - Wikispeech aktiveras som betafunktion på 3 språk.
 • M.2a - Delta på 1/4 int. Wikimedia-evenemang.  

Att skapa en inbyggd talsyntes för MediaWiki (fokus på sv., en. och ar.Wikipedia), som ett tillägg.

Slutrapport/utvärdering Fil:Wikispeech - Slutrapportering projektgenomförande.pdf


4202 Fas: Avslutad Ansvarig: André
Finansiering: FDC Beslut: I enlighet med FDC ansökan
Medverkan av frivilliga: Rapportera, Åtgärda
Övergripande mål: A.2.1
Budgetkod: Budget: Delmål:
4200 40 000  
 • Tekniska problem ska verifierade och rapporteras inom en vecka (på Phabricator) efter att det har upptäckts.
 • Felaktiga översättningar ska åtgärdas inom en vecka (på Translatewiki.net) efter att det har upptäckts.
 • Användare som önskar lära sig felrapportera ska få stöd med detta.Tidplan:

Löpande under året


5000 Gemenskapen

5100 Stödja gemenskapen

5101 Fas: Avlutad Ansvarig: Axel
Finansiering: FDC Beslut: Här
Medverkan av frivilliga: Låna utrustning, sök stöd, genomför projekt.
Övergripande mål: G.1.1, G.1.2
Budgetkod: Budget: Delmål:
5100 333600 Interna (fetmarkerat är projektets del av föreningens totala mål):
 • G.1.1a - Stöd ges vid 355/365 tillfällen
 • G.1.1b - Stöd ges till minst 40/50 personer
 • G.1.2 - Stöd återkommande sociala aktiviteter 50/50 ggr
 • G.2.1 - Redigering från 12/365 unika underrepresenterade användareTidplan:

Pågår 2016


5200 Inkluderande klimat

Projekt nr. 165201 Ansvarig Sara
Projektstart 2015 Projektslut 2017-02-28
Finansiär Budget
MUCF 486 000
Interna mål   Externa mål
 • S.2.1 För att öka mångfalden, ska minst 20 "kvarvarande nya användare" rekryteras genom evenemang riktade mot dessa fokusgrupper under året.
 • S.2.2 Som en strategi för att göra klimatet hos Wikimedia Sverige mer inbjudande, ska alla "produktiva nya användare" få en inbjudan till Fikarummet inom en vecka från deras första "produktiva redigering".
 • G.2.1 - Redigering från 12/365 unika underrepresenterade användare
 • G.2.2 - 50/250 kvarvarande nya aktiva via förbättrade förutsättningar  

I enlighet med avtal:

 1. En handlingsplan som är antagen av Wikimedia Sveriges styrelse.
 2. Minst 20 skrivstugor vardera i Stockholm och Göteborg. Totalt 40 stycken evenemang.
 3. 10 volontärer har deltagit i jämnställdhetsutbildningen.
 4. Minst 5 volontärer som är kvinnor har engagerats i att organisera evenemang för föreningen.
 5. Minst 200 nybörjare har fått hjälp i Fikarummet.
 6. Minst 100 normmedvetna proffsbilder har skapats för att illustrera Wikipedia.
 7. 1 dokument med best-practise för hur normmedvetna proffsbilder skall tas har satts ihop.
 8. Minst 3 studenter eller forskare får hjälp inom ramen för projektet med att undersöka genusfrågor på Wikimedias projekt.
 9. Planering har gjorts inför att arrangera en internationell konferens.
Slutrapport/utvärdering Inskickad till MUCF och godkänd.


5202 Fas: Avlutad Ansvarig: Axel
Finansiering: FDC Beslut: Här
Medverkan av frivilliga:
Övergripande mål:
Budgetkod: Budget: Delmål:
5200 163500 Interna (fetmarkerat är projektets del av föreningens totala mål):
 • G.2.1 - Redigering från 103/365 unika underrepresenterade användare
 • G.2.2 - 4/250 kvarvarande nya aktiva via förbättrade förutsättningarTidplan:

Pågår 2016