Projekt:Riksutställningar 2016

Från Wikimedia
Hoppa till navigering Hoppa till sök

Sveriges museers vårmöte

Kort projektbeskrivning

Workshop med syfte att få vårmötesdeltagare att sitta ner och skriva om allting relaterat till utställningar.

Tidplan
 • Workshop 20 april
Se även/Rapporter

World Wide Wikipedia

Kort projektbeskrivning

En dag med seminarium och inspiration, och en dag workshop och skrivande. Riksutställningars inbjudning finns här.

Orter
 • Stockholm, Stora Sesionssalen på Riksantikvarieämbetet, Storgatan 41.
  • Seminarium 13.00, torsdag den 26 maj.
  • Workshop i Lilla Sessionssalen, 09.00, fredag den 27 maj.
 • Umeå, Kvinnohistoriskt museum, Väven på Storgatan 46A.
  • Seminarium 13.00, torsdag den 2 juni.
  • Workshop 09.00, fredag den 3 juni.
 • Göteborg, Världskulturmuseet
  • Seminarium 13.00, torsdag den 29 september.
  • Workshop 09.00, fredag den 30 september.
 • Malmö, Länsstyrelsen
  • Seminarium 13.00, torsdag den 1 december.
  • Workshop 09.00, fredag den 2 december.


Program

Programmet ser likadant ut på alla orter.

 • Torsdag: Seminarium
  • 13.00 Hej och välkomna
  • 13.15 Ny teknik, nya beteenden – Henrik Summanen, Riksantikvarieämbetet
  • 14.00 Bensträckare
  • 14.15 Bakom kulisserna på Wikipedia – Lennart Guldbrandsson
  • 15.00 Fika
  • 15.30 Platsr, en öppen plattform för berättelser – Sophie Jonasson, Riksantikvarieämbetet
  • 16.00 Diskussion
  • 16.30 Avslut
  • 17.00 Kvällsaktivitet
 • Fredag: Workshop
  • 9.00 Skriva på Wikipedia, redigering och uppladdning av bilder
  • 12.00 Lunch på egen hand
  • 13.00 Skriva och redigera
  • 14.30 Fika
  • 15.00 Skriva och redigera
  • 16.00 Avslut
Se även/Rapporter

Projektdata

3111 Fas: pågår Ansvarig: Axel
Finansiering: Riksutställningar (29040 + resekostnader) Beslut:
Medverkan av frivilliga:
Övergripande mål:
Budgetkod: Budget: Delmål:
29040 saknasTidplan:
 
Ledningsrapport: 
Status per 2016-11-23 STATUS:
STATUS orsak Tre av fyra seminarier och workshopar genomförda med bra deltagande.
Utförda aktiviteter Progress mot mål Dragna erfarenheter KOSTNAD – Budget, Aktuell & Prognos uppföljning kr
 • Seminarier och workshopar genomförda i Stockholm, Umeå och Göteborg.
 • Planering klar för seminarium och workshop i Malmö.
 • Nätverk utökade: 17 personer
 • Underrepresenterade grupper har medverkat i seminarier och workshoppar: 21 personer
 • Enstaka mediafiler tillgängliggjorda och tankar förmedlade som eventuellt kommer att leda till tillgängliggöranden och uppladdningar.

Många deltagare fortsätter inte redigera eller vara aktiva efter workshopen. Fördröjning tills eventuellt tillgängliggörande av material sker då det finns en tanke- och beslutsprocess som ibland tar tid att gå igenom på institutioner.

 • Budget
 • Aktuell
 • Prognos
Aktuella huvudsakliga RISKER Öppna huvudsakliga PROBLEM OMFATTNING – Aktuella förslag till förändringar
Kommentar från verksamhetschefen:
Slutrapport/utvärdering: