Projekt:Nationalmuseum-tillgängliggörande 2016

Från Wikimedia
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Det här kan du som frivillig hjälpa oss med!
Matchning av existerande konstnärer En första maskinell matchning har gjorts av Nationalmuseums data mot Wikidata. Men flera konstnärer som troligen går att matcha finns fortfarande som skulle kunna matchas via mix-n-match.
Skriva artiklar om saknade konstnärer Förhoppningen är att arbetet kommer att belysa de konstnärer som har många verk i Nationalmuseum men som trots det saknar artiklar på Wikipedia. Projektet har därför skapat en lista över kvinnliga konstnärer representerade i Nationalmuseums konstnärsdatabas och på Wikidata som kan användas för att upptäcka artiklar som borde skapas/utökas.


Kort projektbeskrivning

Det har tidigare gjorts arbete för att koppla ihop Wikidata med Nationalmuseums register över konstverk (via Europeana). Under 2015 arbetade Nationalmuseum på att göra sin konstnärsdatabas tillgänglig som öppna data via KulturNav. I och med detta arbete är det nu också möjligt att koppla ihop konstnärsdatabasen mot Wikidata.

De kopplingar som kan göras är av tre slag:

 • I första hand koppla konstnärer i databasen mot existerande poster i Wikidata
 • Skapa nya Wikidataobjekt för konstnärer i databasen[1]
 • Koppla ihop Wikidataobjekten för konstnärerna med de tidigare objekten för konstverken
 • Berika och/eller källbelägg påståenden om konstnärerna utifrån den information som finns tillgänglig via KulturNav.

Tidplan

 • Projektet löper 2016-01-15 — 2016-03-01
 • Slutrapport: 2016-04-01

Samarbetspartners

Se även

Fotnoter

 1. Detta kan begränsas utifrån flera kriterier t.ex.
  • konstnärer med minst X konstverk på Wikidata;
  • konstnärer med minst X konstverk i Nationalmuseums databas;
  • konstnärer med en viss minimimängd av personuppgifter.

Projektdata

3107 Fas: avslutad Ansvarig: André
Finansiering: Externt finansierat Beslut: I enlighet med påskrivet avtal
Medverkan av frivilliga: Matchning av personer
Övergripande mål: T.1.1, (T.1.2)
Budgetkod: Budget: Delmål:
3100 20 000 Skapa minst 6 000 kopplingar mellan Wikidata och Nationalmuseums konstnärsregister, via KulturNav.
3100 13 200 Ladda upp max 5 000 bilder från Nationalmuseum till Commons.


Tidplan:

Uppladdningarna sker i två omgångar: 2016-01-15 — 2016-03-01 och 2016-08-15 — 2016-10-04 

Ledningsrapport: 
Status per 2016-11-23 STATUS:
STATUS orsak
Utförda aktiviteter Progress mot mål Dragna erfarenheter KOSTNAD – Budget, Aktuell & Prognos uppföljning kr
 • Båda delprojekten har avslutats.
 • Diskussioner om framtida skrivstuga med grund i Statens porträttsamling och de bilder/Wikidata-objekt som gjorts tillgängliga genom projektet.

Delprojekt 1:

 • 3 407 mappningar gjorda mot Nationalmuseums objekt på KulturNav
 • 19 468 kopplingar gjorda mot Nationalmuseums objekt på KulturNav

Delprojekt 2:

 • 3 108 uppladdade bilder
 • 2 255 illustrerade Wikimedia-objekt

Interna:

 • 2 resurser
 • 2 unika underrepresenterade användare
 • För bättre/lättare uppföljning av botredigeringar (icke-uppladdningar) märks redigeringskommentaren med en hashtag, rutiner för att plocka fram antal redigeringar/bytes etc. med detta som urval har tagits fram och kan återanvändas i andra projekt.
 • Vi fick mycket bra press från bilduppladdningen.
 • Kombinationen av att först göra en Wikidata-import och sedan en bilduppladdning var väldigt tacksam då det gjorde det lätt att både berika Wikimedia Commons informationen och sedan direkt använda bilden på Wikidata-objektet. Nu är just målningar kanske ett specialfall då var sådan kan ha ett Wikidata-objekt.
 • Budget 33 200 (inkl. overhead)
 • Aktuell
 • Prognos 33 200
Aktuella huvudsakliga RISKER Öppna huvudsakliga PROBLEM OMFATTNING – Aktuella förslag till förändringar
Kommentar från verksamhetschefen:
Slutrapport/utvärdering: