Projekt:Nationalmuseum-tillgängliggörande 2016/Slutrapport 2

Från Wikimedia
Hoppa till navigering Hoppa till sök

Slutrapport för den andra delen av Samarbetsprojektet mellan Nationalmuseum och Wikimedia Sverige (bilduppladdningen).

2016-10-20

Genomförda aktiviteter

Uppladdning av bilder från Nationalmuseum på Wikimedia Commons

3 105[1] bilder laddades upp till Wikimedia Commons. Utav dessa är alla utom 512 stycken kopplade mot Wikidata-objekt som skapas under tidigare stadier av samarbetsprojektet. En landningssida för Nationalmuseum skapades också.

346 av de bilder som levererades laddades aldrig upp. Den främsta anledningen till detta vara att det saknades kopplingar mellan bildfilen och en av metadatafilerna.

Kopplingar gjordes mot Wikidata

Totalt hanterades 5 308 filer med metadata under de förberedande delarna av batchuppladdningen. Dessa data användes för att ytterligare berika de tidigare skapade Wikidata-objekten (speciellt med information om vem som avbildats samt engelska titlar på verken). De bilder som laddats upp kopplades även mot respektive Wikidata-objekt i de 2 255 fall där ingen tidigare bild fanns. I de återstående 371 fallen togs en lista fram som kan användas som grund för att Nationalmuseum manuellt ska granska om de tidigare bilderna bör ersättas överallt där de används. Förarbetet gjorde det även möjligt att automatiskt koppla ytterligare några av konstnärerna mot sina id på Nationalmuseum.

Övrigt
 • Några automatiskt uppdaterade listor har skapats för att underlätta uppföljning av arbetet
 • En andra körning gjordes av källbeläggning av konstnärer på Wikidata utifrån de konstnärer som manuellt matchats sedan senast.
 • Den mjukvara som byggts är tillgänglig på GitHub under en fri licens.
 • Rapport kring pressmeddelande, sociala medier etc. från Nationalmuseum finns på [1] (ej publik).

Ekonomi

Ca. 58,25 upparbetade arbetstimmar varav 40 arbetstimmar (13 200 kr) har täckning från Nationalmuseum.

Det fortsatta arbetet

 • Det återstår fortfarande 346 bilder som borde kunna laddas upp när vi väl identifierat motsvarande metadatapost.
 • Det finns 7 underhållskategorier med bilder där bildbeskrivnignen (eller wikidataobjektet) behöver åtgärdas.
 • De 514 verk som inte fanns på Wikidata sedan tidigare borde kunna skapas utifrån den processade metadatan.
 • Under matchningsprocessen för konstnärer har potentiella dubbletter upptäckts i Nationalmuseums samlingar. Dessa listas på följande sida ock bör åtgärdas i Nationalmuseums databas och/eller på Wikidata.

Mätetal

Primära mätetal

 • 3 108 uppladdade bilder[4]
 • 2 255 illustrerade Wikidata-objekt[4]
 • 3 133 uppdaterade Wikidata-objekt[5]
 • Totalt 18 043 källhänvisningar till collection.nationalmuseum.se [6]

Interna mätetal

 • Antal bytes (absolut):
  • på Wikidata (inom projektets tidsspann): 3,87 MB [5]
 • Antal involverade:
  • I Commons- och metadatadiskussionerna: 2 (1♀, 1♂)
 • Antal artiklar förbättrade:
  • Wikipedia artiklar illustrerade med bilder: 159 [4]
  • Uppdaterade objekt på Wikidata: 3 133[5]

Global Metrics

Global metrics
Calculating global metrics
PARTICIPATION (COMMUNITY)
? =
1. Number of active editors involved 0 0 0 0 0
2. Number of newly registered users 0 0 0 0 0
3. Number of individuals involved 1 1 0 0 2
CONTENT (Rapportverktyg)
4 a. Number of new images/media added to Wikimedia article pages 0
4 b. Number of uploaded media files 3108
5. Number of articles added or improved on Wikimedia projects 3292[7]
6. Number of bytes added to and/or deleted from Wikimedia projects (absolute value) 4059313
LEARNING QUESTION
7. Learning question: Did your work increase the motivation of contributors, and how do you know?

Källor/länkar

 1. Från början laddades 3 113 bilder upp till batch-kategorin men 8 av dessa har sedan dess nominerats för radering.
 2. Det finns även en lista utan bildkravet.
 3. Det finns även en lista över samtliga verk i Nationalmuseums samlingar samt en lista över samtliga verk som ännu saknar en illustration (oavsett upphovsrättslig status).
 4. 4,0 4,1 4,2 Glamorous2
 5. 5,0 5,1 5,2 Quarry
 6. Query (tryck Execute)
 7. Uppdaterade Wikidataobjekt + bildanvändning utanför Wikidata