Projekt:Öppna data 2015/Video

Från Wikimedia
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Det här kan du som frivillig hjälpa oss med!
Tipsa om källor Känner du till bra exempel på hur öppna data har skapat värde så vill vi gärna ha dina tips. Extra bra om det är svenska (eller nordiska) exempel!
Idéer till manus Hjälp oss att utforma manuset. Alla idéer och förslag mottages tacksamt.
Videon om öppna data.

Kort projektbeskrivning

Projektet går ut på att skapa en video som på ett lättförståeligt sätt beskriver värdet av öppna data för myndigheter och varför de aktivt ska arbeta med detta.

Tidplan

 • 27 april: Projektet startar
 • 30 april: Jobbeskrivning skickas ut
 • Kommunikatör påbörjar arbetet
 • Manuset för filmen är färdig
 • 15 september: Filmen är redo att laddas upp
 • 30 september: Manuset läggs upp för översättning och volontärer bjuds in
 • 15 december: Slutrapporten skickas in

Totalt tillgänglig arbetstid är cirka 100 timmar.

Se även

Noter

 • Under 2015 hade projektet id 3107, i och med omstruktureringen 2016 fick projektet det nya numret 3113.

Projektdata

3113 Fas: Ansvarig: Anna
Finansiering: Vinnova 50 000 Beslut:
Medverkan av frivilliga:
Övergripande mål: Målet är öka medvetenheten hos 30 innehållsägande organisationer om fria licenser via skapande av informationsmaterial på svenska och distribuering av dessa under året.
Budgetkod: Budget: Delmål:
3100 50 000
 1. Skapa en video om vad öppna data är med främst myndigheter som målgrupp.
 2. 2 organisationer medvetandegörs.
 3. Se till att den finns översatt till minst tre språk av volontärer.
 4. Minst 500 visningar efter ett år.Tidplan:
 • 27 april: Projektet startar
 • 30 april: Jobbeskrivning skickas ut
 • 1 juni: Student/kommunikatör påbörjar arbetet
 • 30 juni: Manuset för filmen är färdig
 • 15 september: Filmen är redo att laddas upp
 • 30 september: Manuset läggs upp för översättning och volontärer bjuds in
 • 15 december: Slutrapporten skickas in 
Ledningsrapport: 
Status per 2015-11-22 STATUS:
STATUS orsak Allt blev klart i tid.
Utförda aktiviteter Progress mot mål Dragna erfarenheter KOSTNAD – Budget, Aktuell & Prognos uppföljning kr

Videon färdigställdes i tid och fick 7 översättningar.

 • Budget 50000
 • Aktuell 49000
 • Prognos 50000
Aktuella huvudsakliga RISKER Öppna huvudsakliga PROBLEM OMFATTNING – Aktuella förslag till förändringar
Kommentar från verksamhetschefen: Projekttiden förlängdes den 15 december till den 15 februari. Filmen är klar, men översättning till tre språk återstår. Kort om tid.
Slutrapport/utvärdering: