Projekt:Öppna data 2015/GLAM video

Från Wikimedia
Hoppa till navigering Hoppa till sök

Skapa en Frivilligmall

Kort projektbeskrivning

Filmen

Syftet är att introducera GLAM-personal om värdet av arbetet med öppna data genom att göra en trevlig video och lättförstådd video.

Tidplan

 • 27 april: Projektet startar
 • Projektet har förlängts till sommaren 2016
 • 20 maj: Intervjuförfrågningar utskickade.

Samarbetspartners

GLAM-institutioner

Se även

Noter

 • Under 2015 hade projektet id 3108, i och med omstruktureringen 2016 fick projektet det nya numret 3114.

Projektdata

3114 Fas: Avslutat Ansvarig: Axel
Finansiering: Vinnova 50 000 Beslut: 2014-04-23
Medverkan av frivilliga:
Övergripande mål: Målet är öka medvetenheten hos 30 innehållsägande organisationer om fria licenser via skapande av informationsmaterial på svenska och distribuering av dessa under året.
Budgetkod: Budget: Delmål:
3100 50 000
 1. Skapa en video om hur GLAM kan använda sig av öppna data.
 2. Visa videon på minst två konferenser och evenemang för minnesinstitutioner.
 3. Minst 100 visningar online.Tidplan:
 • 2015-04-27: Projektet startar
 • Projektet förlängt till 2016-06-30
 • Projektet avslutat 2016-06-30 
Ledningsrapport: 
Status per 2016-11-23 STATUS:
STATUS orsak Film uppladdad till Commons, rapport inskickad. Filmen inte visad på konferenser eller transkriberad och översatt under projekttiden.
Utförda aktiviteter Progress mot mål Dragna erfarenheter KOSTNAD – Budget, Aktuell & Prognos uppföljning kr

Intervjuer genomförda, klippning klar och filmen uppladdad till Commons.

Film skapad och uppladdad.

 • Budget 50000
 • Aktuell 291
 • Prognos 50000
Aktuella huvudsakliga RISKER Öppna huvudsakliga PROBLEM OMFATTNING – Aktuella förslag till förändringar
Kommentar från verksamhetschefen: Projekttiden förlängdes den 15 december till den 15 februari. Projektet har dock hamnat mellan stolarna under hösten/vintern och möte kommer att hållas om hur detta ska hanteras under vecka 6.

2016-05-21 Projektet släpar fortfarande efter, men är påbörjat och prioriteras för att ros i hamn i tid.

Slutrapport/utvärdering: