Projekt:Kunskap i krissituationer 2017

Från Wikimedia
Hoppa till navigering Hoppa till sök
2018 >>

Kort projektbeskrivning

Genom tidigare samarbeten har värdet av fri kunskap i krissituationer identifierats som ett intressant område för föreningen att verka inom. Både för att ta del av den enorma mängd material som olika biståndsorganisationer och liknande utvecklar, men även för förse personer som av olika orsaker befinner sig i en krissituation med fritt licensierat material. I dagsläget är kunskapen bland de som arbetar inom sektorn väldigt låg. I detta projekt läggs grunden för att ändra på detta.

Fokus kommer att ligga på (1) framtagande av material för hur de kan använda Wikimedia- samt fria kartresurser i deras arbete, (2) organisera eller ta del i några evenemang för att stärka vårt nätverk och för att övertyga dem om värdet av att släppa eget material under fri licens. Arbetet ligger till grund för ansökan för projekt under 2018. Arbetet knyter an till Projekt:EU-ansökan för HOT.

Tidplan

Datum Aktivitet Kommentar Phabricator

WMSE-Knowledge-in-Crisis-Situations-2017

Februari Möte med Gapminder Diskussioner om möjligt samarbete. 1 dag
20-23 mars Deltagande på UNESCO Mobile Learning Week Har i år temat Education in emergencies and crises. För att identifiera behov från biståndssektorn. 4 dagar
Juni-juli Framtagande av riktat material för biståndssektorn Ett paket med material för biståndssektorn om vad Wikimedia-rörelsen samt OpenStreetMap och andra angränsande initiativ kan bidra med. 15 dagar
Oktober-december Artikel om Wikimedia-rörelsens insatser inom området För ökad synlighet samt som referens för ansökningar 2018. 5 dagar


Samarbetspartners

Se även

Projektdata

Projekt nr. 174204 Ansvarig John
Projektstart 2017-02-01 Projektslut 2017-12-31
Finansiär Budget
FDC 60 000 kr
Interna mål
  • T.2.2a - Deltagande på minst 3/10 nya evenemang.
  • T.2.2b - 3/10 nya direktkontakter med innehållsägare och org. 
Lägesrapport: 
Uppdaterad senast 2017-09-05 STATUS
Utförda aktiviteter Måluppfyllnad
  • Inget nytt arbete har skett i projektet.
  • T.2.2b - 3 nya direktkontakter med innehållsägare och org. har skett.
Viktigt nästa månad Öppna huvudsakliga problem
  • Fortsatta kontakter med Gapminder.
  • Identifiera event att delta på.
Aktuell kostnad Dragna erfarenheter
För aktuella kostnader se Ekonomiska rapporter 2017.
Kommentar från verksamhetschefen