Projekt:Stöd till gemenskapen 2020

Från Wikimedia
Hoppa till navigering Hoppa till sök
<< 2019
Det här kan du som frivillig hjälpa oss med!
Teknikpoolsfixare Hjälp till att hålla teknikpoolens utrustning (kameramjukvara, lånedatorer mm) uppdaterad.
Var aktiv! Låna utrustning och skaffa referenslitteratur.
Gör saker! Sök bidrag, fotografera eller be om experthjälp.
Tyck! Föreslå saker att köpa in.
Om du är nyfiken och vill ha mer information om specifika uppgifter, ta kontakt med eric.luth(at)wikimedia.se


Kort projektbeskrivning

Projektet riktar sig direkt till det svenska Wikimediagemenskapen och består av en teknikpool, möjlighet att söka bidrag, pengar för inköp av böcker, sponsring för fotografackreditering till evenemang etc.

2020: Stötta arrangerandet av Wikimedialäger, vilket kommer att hjälpa till att bygga upp volontärkapaciteten. Fortsatt stöd till evenemang som kräver små insatser från personalen, som wikifika och wikipub. Fortsatt stöd med teknik, bidrag till böcker och projekt och ackreditering till fotografer.

Tidplan

Datum Aktivitet Kommentar Phabricator

WMSE-Community-Support-2020

Januari-december Ge stöd genom teknikpool, referenslitteratur, bidrag, experthjälp och supporttelefon samt fotoackreditering. Pågående kontinuerligt i ojämn takt under året. 15 dagar.
Januari-december Skrivstugor: Kvinnliga huvudpersoner på Wikipedia i Göteborg, Falun, Stockholm. Uppmärksamhet, uppmuntran, kvittohantering. 6 dagar.
Januari-maj Wikipedialäger Kommunikation om lägret, stöd med logistik, skapa ett skrivstugekit med hjälptexter, broschyrer, swag. 5 dagar.
Februari-december Kommunicera om Lista över evenemang att söka ackreditering för. Sätt samman lista med evenemang, skriv på BB i början av varje månad om kommande evenemang att söka fotoackreditering till. 2 dagar.
Februari-maj Kurser och kunskapsutbyte. Undersöka intresse för utbildningar, planera, genomföra. 2 dagar.
Maj, september Bredda intressebasen, inför sommaren och efter Wikimania. Identifiera nya gemenskaper, sprida info om projektet. 4 dagar.
Augusti- september Bok och Biblioteksmässan 2019. Kommunikation om deltagandet, stöd med logistik. 3 dagar.
September-december Kurser och kunskapsutbyte. Undersöka intresse för utbildningar, planera, genomföra. 3 dagar.
November-december Uppföljning av årsaktiviteter. Begär in kvitton, rapporter, sammanställa data m.m. 5 dagar.


Samarbetspartners

Se även

Projektdata

Projekt nr. 205101 Ansvarig Eric
Projektstart 2020-01-01 Projektslut 2020-12-31
Finansiär Budget
FDC 260 885
Interna mål
  • G.1.1a - Stöd ges vid 365/365 tillfällen.
  • G.1.1b - Stöd ges till minst 100/100 wikimedianer och dylika.
  • G.1.2 - Stöd 75/75 återkommande träffar för wikimedianer
  • G.2.1 - Redigering från 40/365 unika underrepresenterade användare. 
Lägesrapport: 
Uppdaterad senast STATUS Button Icon White.svg
Utförda aktiviteter Måluppfyllnad
Viktigt nästa månad Öppna huvudsakliga problem
Aktuell kostnad Dragna erfarenheter
För aktuella kostnader se Ekonomiska rapporter 2019.
Kommentar från verksamhetschefen