Projekt:Stöd till gemenskapen 2020

Från Wikimedia
Hoppa till navigering Hoppa till sök
<< 2019 | 2021 >>
Det här kan du som frivillig hjälpa oss med!
Teknikpoolsfixare Hjälp till att hålla teknikpoolens utrustning (kameramjukvara, lånedatorer mm) uppdaterad.
Var aktiv! Låna utrustning och skaffa referenslitteratur.
Gör saker! Sök bidrag, fotografera eller be om experthjälp.
Tyck! Föreslå saker att köpa in.
Om du är nyfiken och vill ha mer information om specifika uppgifter, ta kontakt med eric.luth(at)wikimedia.se


Kort projektbeskrivning

Projektet riktar sig direkt till det svenska Wikimediagemenskapen och består av en teknikpool, möjlighet att söka bidrag, pengar för inköp av böcker, sponsring för fotografackreditering till evenemang etc.

År 2020: Stötta arrangerandet av Wikimedialäger, vilket kommer att hjälpa till att bygga upp volontärkapaciteten. Fortsatt stöd till evenemang som kräver små insatser från personalen, som wikifika och wikipub. Fortsatt stöd med teknik, bidrag till böcker och projekt och ackreditering till fotografer.

Tidplan

Datum Aktivitet Kommentar Phabricator

WMSE-Community-Support-2020

Januari-december Ge stöd genom teknikpool, referenslitteratur, bidrag, experthjälp och supporttelefon samt fotoackreditering. Pågående kontinuerligt i ojämn takt under året. 15 dagar.
Januari-december Skrivstugor: Kvinnliga huvudpersoner på Wikipedia i Göteborg, Falun, Stockholm. Uppmärksamhet, uppmuntran, kvittohantering. 6 dagar.
Januari-maj Stödja organiseringen av Wikipedialäger Kommunikation om lägren, stöd med logistik, skapa ett skrivstugekit med hjälptexter, broschyrer, swag. 5 dagar.
Ta fram plan för olika typer av läger T.ex. med fokus på fotografering, Wikidata eller annat. Sker med den nuvarande gruppen. Sammanfatta erfarenheter så att läger kan ordnas av kansliet inom specifika områden för att stärka andra delar av verksamheten.
Februari-maj Ta fram kommunikationsplan för projektet För att nå större delar av gemenskapen och öka intresset för möjligheterna

Engagera volontär till att skriva berättelser / bloggposter om gemenskapsstöd

Februari-december Kommunicera om Lista över evenemang att söka ackreditering för. Sätt samman lista med evenemang, skriv på BB i början av varje månad om kommande evenemang att söka fotoackreditering till. 2 dagar.
Februari-december Kommunicera om Evenemang att representera föreningen på. Sätt samman lista med evenemang, skriv på BB i början av varje månad om kommande evenemang där personer kan representera föreningen. 2 dagar.
Februari-maj Kurser och kunskapsutbyte. Undersöka intresse för utbildningar, planera, genomföra. 2 dagar.
April-maj Plan för flerspråkigt Stöd till gemenskapen Vilka språk behövs? Vilken information behövs?
Maj, september Bredda intressebasen. Identifiera nya gemenskaper, sprida info om projektet. 4 dagar.
Augusti-oktober Översyn av Stöd till gemenskapen – Ansökningssidor

– Rapportering

– Finansiering

– Uppföljning

– Skalning

Augusti- september Bok och Biblioteksmässan 2020. Kommunikation om deltagandet, stöd med logistik. 3 dagar.
Augusti- september Ta fram utbildningsmaterial För teknikpool och mediaackreditering
September Skapa infomaterial för wiki och webbplats Texter och tekniska förenklingar för att göra det enklare och tydligare att söka
September-december Kurser och kunskapsutbyte. Undersöka intresse för utbildningar, planera, genomföra. 3 dagar.
November-december Uppföljning av årsaktiviteter. Begär in kvitton, rapporter, sammanställa data m.m. 5 dagar.


Samarbetspartners

Se även

Projektdata

Projekt nr. 205101 Ansvarig Eric
Projektstart 2020-01-01 Projektslut 2020-12-31
Finansiär Budget
FDC 124 000
Interna mål
  • G.1.1a - Stöd ges vid 365/365 tillfällen.
  • G.1.1b - Stöd ges till minst 100/100 wikimedianer och dylika.
  • G.1.2 - Stöd 75/75 återkommande träffar för wikimedianer
  • G.2.1 - Redigering från 40/365 unika underrepresenterade användare.
Slutrapport/utvärdering Projekt:Stöd till gemenskapen 2020/Slutrapport 
Lägesrapport: 
Uppdaterad senast 25 februari 2020 STATUS (se problem nedan)
Utförda aktiviteter Måluppfyllnad
  • Diskussioner inledda om hembygdsfokuserat gemenskapsprojekt.
  • G.1.1a - Stöd har givits vid 294 tillfällen.
  • G.1.1b - Stöd har givits till minst 79 wikimedianer och dylika.
  • G.1.2 - Stöd har givits till 62 återkommande träffar för wikimedianer.
Viktigt nästa månad Öppna huvudsakliga problem
  • Fortsatta konversationer om hembygdsprojekt.
  • Se över teknikpoolen och hur vi kan sänka trösklarna för stöd till gemenskapen.

På grund av Coronavirusutbrottet kan vi inte ge stöd till fysiska träffar. Vi behöver fundera över hur vi bäst stöttar gemenskapen i en helt och hållet onlinemiljö.

Aktuell kostnad Dragna erfarenheter
För aktuella kostnader se Ekonomiska rapporter 2020.
Kommentar från verksamhetschefen