Projekt:Stöd till gemenskapen 2021

Från Wikimedia
Hoppa till navigering Hoppa till sök
<< 2020 | 2022 >>
Det här kan du som frivillig hjälpa oss med!
Teknikpoolsfixare Hjälp till att hålla teknikpoolens utrustning (kameramjukvara, lånedatorer m.m.) uppdaterad.
Var aktiv! Låna utrustning och skaffa referenslitteratur.
Gör saker! Sök bidrag, fotografera eller be om experthjälp.
Tyck! Föreslå saker att köpa in.
Om du är nyfiken och vill ha mer information om specifika uppgifter, ta kontakt med eric.luth(at)wikimedia.se


Kort projektbeskrivning

Detta projekt riktar sig direkt till den svenska Wikimediagemenskapen för att stödja deras ansträngningar och idéer.

År 2021: Vårt arbete inkluderar stöd till den del av Wikimediagemenskapen som är baserad i Sverige, med de initiativ och projekt de driver. Stöd inkluderar att:

 • Förse gemenskapen med hårdvara och utrustning, till exempel kameror, för att bättre uppnå sina mål.
 • Identifiera sätt att avlägsna hinder för nykomlingar att ta del av stödet.
 • Stödja organiseringen av Wikimedia-läger, som hjälper till att bygga volontärkapaciteten.
 • Ge fortsatt stöd för aktiviteter såsom wikifika och wikipub.
 • Ge fortsatt stöd såsom möjligheten att ansöka om bidrag, pengar för inköp av böcker, stöd att få fotograferingsackreditering på evenemang.

Vi kommer att experimentera med hur man kommunicerar dessa möjligheter för att skapa intresse och engagemang samt hur volontärer kan engagera sig i att hitta nya personer som vill utnyttja de möjligheter vi erbjuder.

Som en del av detta projekt kommer dedikerade utbildningsmoduler att sättas samman. Dessa kommer att t.ex. täcka hur personer i gemenskapen kan bli bättre fotografer och använda kamerautrustningen. Det skapade materialet kommer att skapas och kopplas till utbildningspaketet (vilket beskrivs under projektet Wikipedia i utbildning 2021).

Tidplan

Datum Aktivitet Tidsåtgång (dagar) Ansvarig Kommentar Phabricator

WMSE-Community-Support-2021

Hela året Tekniskt stöd till gemenskapen 10 Axel, med stöd av Eric Förse gemenskapen med hårdvara och utrustning för att bättre uppnå sina mål. N/A, skapas vid respektive tillfälle.
September - december Stödja organiseringen av Wikimedialäger 8 Eric, med stöd av Axel och Josefine Stödja organiseringen av Wikimedia-läger, som hjälper till att bygga volontärkapaciteten.
Hela året Ge stöd för enskilda evenemang 5 Axel, med stöd av Eric Ge stöd för enskilda evenemang som wikifikor och wikipubar. N/A, skapas vid respektive tillfälle.
Maj-december Förnya gemenskapens stöd 12 Eric, med stöd av John, Axel och Josefine Sänka trösklarna, underlätta kommunikationen och identifiera nya sätt att nå ut med stöd till existerande och nya gemenskaper på.

Integrera Stöd till gemenskapen i de andra projekten. Ta fram standardslide när vi är ute och pratar om vad man kan ta del av. Hur presenterar vi den teknik som vi har?


Utbildningstillfällen: hur tar man bra bilder?

Evenemang för att höra med gemenskapen om hur man kan förnya stöden? Vilken teknisk utrustning som behövs / som saknas?

Kan vi få folk att be om stöd på andra sätt? Kan stöd ges på fler sätt? Projekt där det inte finns budget att ha med volontärer?


Samarbetspartners

Se även

Projektdata

Projekt nr. 215101 Ansvarig Eric
Projektstart 2021-01-01 Projektslut 2021-12-31
Finansiär Budget
FDC 260819
Interna mål
 • T.1.1 - Berika projekten med 1/25 nya resurser.
 • T.1.2 - 2/150 identifierade ämnesexperter bidrar.
 • T.2.1 - 2/50 organisationer tar del av information om fria licenser.
 • T.2.2b - 2/10 nya direktkontakter med innehållsägare och org.
 • G.1.1a - Stöd ges vid 365/365 tillfällen.
 • G.1.1b - Stöd ges till minst 100/100 wikimedianer och dylika.
 • G.1.2 - Stöd 75/75 återkommande träffar för wikimedianer
 • G.2.1 - Redigering från 20/365 unika underrepresenterade användare.
Slutrapport/utvärdering Slutrapport 
Lägesrapport: 
Uppdaterad senast 24 jan 2022 STATUS (se problem nedan)
Utförda aktiviteter Måluppfyllnad
 • Mediearkivet fortsatte att diskuteras med gemenskapen.
 • Avtal färdigställt med Mediearkivet kring licens för användare.
 • T.1.1 - Projekten har berikats med 1 nya resurser.
 • T.1.2 - 1 identifierad ämnesexpert har bidragit.
 • T.2.1 - 1 organisationer har tagit del av information om fria licenser.
 • T.2.2b - 1 nya direktkontakter med innehållsägare och organisationer har skett.
 • G.1.1a - Stöd har givits vid 194 tillfällen.
 • G.1.1b - Stöd har givits till minst 59 wikimedianer och dylika.
 • G.1.2 - Stöd har givits till 35 återkommande träffar för wikimedianer.
 • G.2.1 - Redigering från 18 unika underrepresenterade användare har skett.
Viktigt nästa månad Öppna huvudsakliga problem
 • Fortsatt hantering av inkomna förfrågningar om lån, bidrag och stöd.
 • Förnyelse av Stöd till gemenskapen, och identifiering av nya tillvägagångssätt och möjligheter.

Samhället öppnar delvis upp och vi anpassar oss. Stora delar av året har dock varit svåra med anledning av pandemin: vi har inte kunnat kommunicera aktivt, och bl.a. flera ackrediteringsförfrågningar har nekats med anledning av pandemin.

Aktuell kostnad Dragna erfarenheter
För aktuella kostnader se Ekonomiska rapporter 2021.
Kommentar från verksamhetschefen