Projekt:Stöd till gemenskapen 2020/Slutrapport

Från Wikimedia
Hoppa till navigering Hoppa till sök

Vad gick bra?

 • Vi påbörjade en omställning för att sänka trösklarna till stöd till gemenskapen, bland annat genom att översätta stödsidorna till engelska.
 • Vi påbörjade en omställning för att underlätta virtuellt engagemang via stöd till gemenskapen.

Vad gick dåligt?

 • Vi lyckades inte skapa engagemang kring möjlig stöd i den utsträckning som vi hade velat.
 • Vi uppnådde, på grund av pandemi och bristande engagemang, inte målen.

Vad ska vi sluta med?

 • Tekniskt krångliga processer för stöd.

Vad ska vi fortsätta med?

 • Arbeta för att sänka trösklar.
 • Arbeta för att nya användare och volontärer ska ta del av stöd.
 • Arbeta för att förenkla mål och mätetal så att det matchar med Wikimedia Sveriges mål och mätetal.

Vad ska vi börja med?

 • Identifiera sätt att avlägsna hinder för nykomlingar att ta del av stödet.
 • Arbeta för att utveckla möjligheterna till projektstöd.
 • Identifiera hur vi kan skala gemenskapsstödet.