Projekt:Fri musik på Wikipedia 2019

Från Wikimedia
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Det här kan du som frivillig hjälpa oss med!
Om du är nyfiken och vill ha mer information om specifika uppgifter, ta kontakt med john.andersson(at)wikimedia.se


Checklista, ta bort punkter allt eftersom att de blir klara

  1. Om det är ett projekt med extern finansiering, se till att alla beviljanden och avtal blir diarieförda enligt Diarium

Kort projektbeskrivning

För att göra Sveriges historiska musikskatt tillgänglig fokuserar vi på att inkludera strukturerad information på Wikimediaprojekten. Detta inkluderar tillgängliggörande av samlingar som innehåller digitaliserat material med utslocknad upphovsrätt, eller högkvalitativa nyinspelningar framförda av professionella musiker som släppt materialet. Genom att vi arbetar med strukturerad data om verk, artister m.m. på Wikidata och med Structured Data on Commons (SDC) så förbättrar vi sökbarheten och användbarheten av materialet. Projektet möjliggör för oss att djupdyka i audiofiler på Wikimedia Commons och Wikidata vilket blir grunden för en fallstudie inom projektet FindingGLAMs. Kunskapen blir dock även mycket värdefull för arbetet med Wikispeech – Talresursinsamlaren.

Commonskategori för projektet.

Tidplan

2020

Datum Aktivitet Kommentar Phabricator

WMSE-Free-Music-on-Wikipedia-2019

Januari–april Utveckla en projektplan för arbetet med Fri musik under 2020. I denna planering ingår research och identifiering av data och musiksamlingar som kan komma att bli aktuella för bearbetning. Det ingår även kommunikation med aktuella organisationer. Det finns på projekt på bland annat Wikidata som relaterar till detta projekt. T250692
Maj Möte med Musikverket för att ta fram förslag på samlingar som vi kan ladda upp till Wikimedias platformar och arbeta med under projektet. Lägga upp en landningssida, Delta 2020, som kan användas i kontakt med intresserade innehavare av nyinspelningar av upphovsrättsligt utslocknad musik. Undersöka hur projektet kan samverka med andra intressenter och projekt som till exempel Projekt musik. T250692
Juni Lägga upp projektplan och undersida som beskriver hur man kan bidra till på olika sätt för att lägga till musik på Wikipedia och göra den tillgänglig som fri kunskap – Bidra 2020 Undersöka hur egenskaper och objekt används för att beskriva musik i Wikidata – WikiProject Music. T254140
Juli Ladda upp en första omgång material från Musikverket – digitaliserade inspelningar m.m. T256594


2019

Datum Aktivitet Kommentar Phabricator

WMSE-Free-Music-on-Wikipedia-2019

Januari–december Projektet är framskjutet och påbörjas första kvartalet 2020 Ett par projekt inom FindingGLAMs som genomförs under 2019 relaterar till detta projekt.

Samarbetspartners

Musikverket

Se även

Projektdata

Projekt nr. 193122 Ansvarig Tore
Projektstart 2019-01-01 Projektslut 2020-06-30
Finansiär Budget
Kulturbryggan 500 000 
FDC 50 000 
Total: 550 000
Interna mål
  • T.1.1 - Berika projekten med 2/25 nya resurser.
  • T.2.2b - 1/10 nya direktkontakter med innehållsägare och org.
  • M.3.1a - Sprid finansiering. 
Lägesrapport: 
Uppdaterad senast 2020-06-15 STATUS Button Icon GreenForest.svg
Utförda aktiviteter Måluppfyllnad
  • Förberedande arbete med uppladdningar av musik skedde inom ramen för FindingGLAMs.
  • Kontakter med Musikverket om dataset eller samlingar av musik med mera att ladda upp under 2020 pågår.
  • Framtagande av en projektplan med tidsplanering för aktiviteter under 2020 är påbörjad. Till detta pågår också en inventering av musiksamlingar som kan bli aktuella att arbeta med. Där behövs inledande kontakter med institutioner för eventuellt samarbete.
  • En sida, Bidra 2020, med information om hur uppladdningar kan ske är påbörjad.
Viktigt nästa månad Öppna huvudsakliga problem
Aktuell kostnad Dragna erfarenheter
För aktuella kostnader se Ekonomiska rapporter 2019.
Kommentar från verksamhetschefen Kommer att undersöka om projektet kan förlängas i kalendertid.