Projekt:Fri musik på Wikipedia 2019

Från Wikimedia
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Det här kan du som frivillig hjälpa oss med!
Tipsa och bidra med musik! Fråga, tipsa och hjälp musiker att ladda upp fri musik till Wikimedia Commons. Musiken måste utgå från upphovsrättsligt fria verk och därefter sätts nyinspelningen till en fri licens av de nya upphovsrättsinnehavarna.
Leta efter befintlig fri musik på andra plattformar Det finns inspelningar av upphovsrättsligt fri musik som sedan är satt till en fri licens av upphovsrättsinnehavarna. Denna musik kan passa att ladda upp på Wikimedia Commons. Se till exempel Det brinner en eld av Vilma and Sami Duo.
Strukturerad data på Commons och Wikidata. I samarbetet med Musikverket laddas det upp både musik och bilder där det kan fyllas på med mer strukturerad data. Filerna ligger i kategorin Free music on Wikipedia.
Om du är nyfiken och vill ha mer information om specifika uppgifter, ta kontakt med tore.danielsson(at)wikimedia.se


Kort projektbeskrivning

För att göra Sveriges historiska musikskatt tillgänglig fokuserar vi på att inkludera strukturerad information på Wikimediaprojekten. Detta inkluderar tillgängliggörande av samlingar som innehåller digitaliserat material med utslocknad upphovsrätt, eller högkvalitativa nyinspelningar framförda av professionella musiker som släppt materialet. Genom att vi arbetar med strukturerad data om verk, artister, inspelningar med mera på Wikidata och med Structured Data on Commons (SDC) så förbättrar vi sökbarheten och användbarheten av materialet. Projektet möjliggör för oss att djupdyka i audiofiler på Wikimedia Commons och Wikidata vilket blir grunden för en fallstudie inom projektet FindingGLAMs. Kunskapen blir dock även mycket värdefull för arbetet med Wikispeech – Talresursinsamlaren.

Vill du var med och bidra? Läs mer på Bidra 2020
Länk till kategori för projektets uppladdningar på Commons: Free music on Wikipedia.

Free music on Wikipedia on Meta

Link to Meta-Wiki: Free music on Wikipedia.

"Free Music on Wikipedia” is a project where we add openly licensed and public domain music resources to Wikimedia Commons, Wikidata, and Wikipedia. The music resources include sheet music, photographs of performers, and music recordings. The project builds on a long-standing collaboration with the Swedish Performance Arts Agency."

Tidplan

2021

Datum Aktivitet Kommentar Phabricator

WMSE-Free-Music-on-Wikipedia-2019

Januari Arbeta med OpenRefine för att få upp verken från Levande musikarv till Wikidata. Undersöka inspelning av barnvisor från Sjung med oss, Mamma! Dessa uppgifter innehåller modellering och strukturering i Wikidata som behöver dokumenteras och beskrivas. Struktur och detaljnivå behöver jämföras med hur andra verk är uppbyggda. T269576
Februari Arbeta vidare med OpenRefine och beskriva moment inför en uppladdning. Modellering och strukturering i Wikidata. T273410
Mars Dokumentera tester och processer med de olika verktygen. Fri musik är också en del genom enkätundersökningen genom en fråga om musik men även allmänt angående kunskap om Wikimedias plattformar. Dokumentera modellering och strukturering i Wikidata. Redovisa enkätundersökning och svara respondenter. Planera fortsättning för intresserade – denna ligger under GLAM 2021. T267568, T273451
April Ta fram riktade utbildningsmoduler till musiker. Göra en kampanj för musiker. Genomföra tvådagars workshop med Musikverket och Svensk musikbiblioteksförening. Skriva en case study för uppladdning med OpenRefine Ta fram saknat instruktionsmaterial på Wikimedia Commons. Förbereda skrivstugor genom möten, projektplaner för genomförande och sätt upp projektsidor under Projekt GLAM och Wikiträffar. T273436, T273158, T273410
Maj Göra en nyinspelning med musik av Alice Tegnér. Undersöka att genomföra Wiki Loves Music/Audio. Använda uppladdade noter från Wikimedia Commons. Ta kontakt med tidigare arrangörer av Wiki loves. T273437, T273181
Juni Avsluta projektet och ekonomisk redovisning, Rapport på svenska med utvalda delar på engelska. T273415

2020

Datum Aktivitet Kommentar Phabricator

WMSE-Free-Music-on-Wikipedia-2019

Januari–april Utveckla en projektplan för arbetet med Fri musik under 2020. I denna planering ingår research och identifiering av data och musiksamlingar som kan komma att bli aktuella för bearbetning. Det ingår även kommunikation med aktuella organisationer. Det finns på projekt på bland annat Wikidata som relaterar till detta projekt. T250692
Maj Möte med Musikverket för att ta fram förslag på samlingar som vi kan ladda upp till Wikimedias platformar och arbeta med under projektet. Lägga upp en landningssida, Delta 2020, som kan användas i kontakt med intresserade innehavare av nyinspelningar av upphovsrättsligt utslocknad musik. Undersöka hur projektet kan samverka med andra intressenter och projekt som till exempel Projekt musik. T250692
Juni Lägga upp projektplan och undersida som beskriver hur man kan bidra till på olika sätt för att lägga till musik på Wikipedia och göra den tillgänglig som fri kunskap – Bidra 2020 Undersöka hur egenskaper och objekt används för att beskriva musik i Wikidata – WikiProject Music. T254140
Juli Ladda upp en första omgång material från Musikverket – digitaliserade inspelningar m.m. Länk till övergripande kategori på Commons: https://w.wiki/Zk4 T256594
Augusti Möten och uppladdningar med Musikverket fortsätter. Nya kontakter initieras och vi ökar kommunikationen utåt om projektet. Söka aktivt efter samarbeten som kan leda till nyinspelningar. Länk till första blogginlägget: Wikipedia dansar och sjunger T260682
September Arbetet tillsammans med Musikverket utvecklas och fördjupas. Kontakter med musikskolor och eventuella musiker initieras. Blogginlägg, Nyinspelningar på Wikipedia, publiceras i slutet av vecka 37 T260793

T262208

Oktober Påbörjar arbetet med workshoppar och digitala träffar. Första träffen är från Almedalsbiblioteket där vi arbetar med uppladdningar från Gotland som exempel. Dalarna är under planering och även dessa läggs upp på Wikiträffar. Arbetet med nya och innovativa lösningar för musik är igång. Skrivstugor och arbetsträffar läggs upp på Wikiträffar: Wikiträffar T264432 T265483
November Arbete med de moment som rör nya innovativa lösningar. Arbeta med Carl Michael Bellman, som exempel, på Wikimedias plattformar. Kontakter förs för nyinspelning av musik – vad är att föredra i val av musik och filformat? Skrivstuga hel dag med Musikverket 27 november. Arbetsträffarna fortsätter och läggs upp publikt även på Wikiträffar. Wikiträffar T266236 T266323 T266319
December Påbörja beskrivningar av lösningar till kommande rapport. Uppladdningar fortsätter i samarbetet med Musikverket och av enskilda aktörer. T267568


2019

Datum Aktivitet Kommentar Phabricator

WMSE-Free-Music-on-Wikipedia-2019

Januari–december Projektet är framskjutet och påbörjas första kvartalet 2020 Ett par projekt inom FindingGLAMs som genomförs under 2019 relaterar till detta projekt. Se projektsidan för FindingGLAMs_2018

Samarbetspartners

Musikverket

Se även

Projektdata

Projekt nr. 193122 Ansvarig Tore
Projektstart 2019-01-01 Projektslut 2021-06-30
Finansiär Budget
Kulturbryggan 500 000 
Wikimedia Foundation 50 000 kr 
Total: 550 000 kr
Interna mål
 • T.1.1 - Berika projekten med 2/25 nya resurser.
 • T.2.2b - 1/10 nya direktkontakter med innehållsägare och org.
 • M.3.1a - Sprid finansiering.
Slutrapport/utvärdering Slutrapport 
Lägesrapport: 
Uppdaterad senast 2021-03-18 STATUS
Utförda aktiviteter Måluppfyllnad
 • Uppladdningar till Wikimedia Commons – Free music on Wikipedia.
 • Dokumentation av modellering, verktyg och processer.
 • T.1.1 - Projekten har berikats med 3 nya resurser.
 • T.2.2b - 3 nya direktkontakter med innehållsägare och organisationer har skett.
 • M.3.1a - Finansiering har breddats.

Projektet har även bidragit till att uppnå följande verksamhetsmål:

 • T.1.2 - 13 identifierade ämnesexperter bidrar
 • T.2.1 - 4 organisationer tar del av info om fria licenser
Viktigt nästa månad Öppna huvudsakliga problem
 • Ta fram riktade utbildningsmoduler till musiker. Göra en kampanj för musiker.

Fortsatt svårt med nyinspelad musik under fri licens på grund av Covid-19.

Aktuell kostnad Dragna erfarenheter
För aktuella kostnader se Ekonomiska rapporter 2021.
Kommentar från verksamhetschefen Kommer att undersöka om projektet kan förlängas i kalendertid.