Projekt:Fri musik på Wikipedia 2019/Global Metrics

Från Wikimedia
Hoppa till navigering Hoppa till sök

Samlad sida för Global Metrics för Fri musik på Wikipedia 2019.

När vi räknar "Total participants" och "Audience members" så är det bara de personer som faktiskt hörde oss tala om några Wikimedia-relaterade spörsmål som ingår. Det är alltså inte det totala antalet deltagare på evenemanget som redovisas.

För "Total participants" innebär detta att personerna var deltagare/åhörare i en workshop/event/presentation som hölls av Wikimedia Sverige (kan vara som del av ett större event organiserat av någon annan). Panel-deltagande där eventet inte organiseras av oss kan räknas, beroende på hur centralt ämnet är för Wikimediarörelsen. Övriga åhörare, t.ex. om vi ställer en relevant fråga som lyfter ett Wikimedia-relaterat spörsmål under en annan presentation, eller under en mingelsituation, räknas som "Audience members".

Evenemang

Mallen finns utkommenterad i wikitexten nedan


Massuppladdningar

Denna rubrik samlar samtliga global metrics för mediauppladdningarna och räknar med både manuella uppladdningar och batchuppladdningar.

Statens musikverk

Johan Helmich Roman: Sinfonia in F.♮. : a 6 voci
  • Wikidata: 5 (testuppladdning av manuskriptdata), 12 (Wikidata expeditioner phabricator:T261309)
  • Ljud: 781 + 150 = 931 + 642 = 1573 + 52 = 1625 + 1892 = 3517
  • Bandprotokoll: 12
  • Manuskript: 48
  • Foton: 793


  • 2020 Commons: 781 + 6 + 150 + 6 + 642 + 52 + 1892 + 47 + 1 + 35 + 785 = 4397
  • 2020 WD: 12 + 5 = 17
  • 2021 Commons: 434 + 175 = 609
  • 2021 WD: 183
Global metrics    (T258487)
PARTICIPATION (COMMUNITY)
? =
1. Total participants 0 0 0 0 0
2. Number of newly registered users 0 0 0 0 0
G1. Number of organizers and non-participant volunteers 0 0 0 0 0
G2. Audience members at non-WMSE held event 0 0 0 0 0
CONTENT (Rapportverktyg)
Wikipedia
Wikimedia Commons
Wikidata
Other Wikimedia
=
3. Number of content pages created or improved, across all Wikimedia projects 0 609 183 0 792


Global metrics    (T258487)
PARTICIPATION (COMMUNITY)
? =
1. Total participants 0 0 0 0 0
2. Number of newly registered users 0 0 0 0 0
G1. Number of organizers and non-participant volunteers 0 0 0 0 0
G2. Audience members at non-WMSE held event 0 0 0 0 0
CONTENT (Rapportverktyg)
Wikipedia
Wikimedia Commons
Wikidata
Other Wikimedia
=
3. Number of content pages created or improved, across all Wikimedia projects 0 4397 17 0 4414


Levande musikarv

Global metrics    (T269576)
PARTICIPATION (COMMUNITY)
? =
1. Total participants 0 0 0 0 0
2. Number of newly registered users 0 0 0 0 0
G1. Number of organizers and non-participant volunteers 0 0 0 0 0
G2. Audience members at non-WMSE held event 0 0 0 0 0
CONTENT (Rapportverktyg)
Wikipedia
Wikimedia Commons
Wikidata
Other Wikimedia
=
3. Number of content pages created or improved, across all Wikimedia projects 0 0 5248 0 5248


Evenemang 2021

Intro Musikverket, Online

Datum
2021-04-20
Info-länk
Dashboard, skrivstugesida
Vem
Tore, Axel
Upplevda problem/svårigheter/buggar
Resultat
Introduktion för nya inför skrivstugor med Musikverket.
Global metrics
PARTICIPATION (COMMUNITY)
? =
1. Total participants 0 0 0 0 0
2. Number of newly registered users 1 2 0 0 3
G1. Number of organizers and non-participant volunteers 0 2 0 0 2
G2. Audience members at non-WMSE held event 0 0 0 0 0
CONTENT (Rapportverktyg)
Wikipedia
Wikimedia Commons
Wikidata
Other Wikimedia
=
3. Number of content pages created or improved, across all Wikimedia projects 0 0 0 0 0


Skrivstuga Musikverket, Online

2021-04-22 Presentation för nytillkomna
Datum
2021-04-22 -- 23
Info-länk
Dashboard, skrivstugesida
Vem
Tore, Axel
Upplevda problem/svårigheter/buggar
Inte så många deltagare från Musikverket pga förberedelser för flytt av hela myndigheten.
Resultat
Skrivstuga i två dagar med Musikverket. Några deltagare därifrån samt några från annat håll som blivit inbjudna av oss och musikverket.
Global metrics
PARTICIPATION (COMMUNITY)
? =
1. Total participants 0 8 0 0 8
2. Number of newly registered users 0 0 0 0 0
G1. Number of organizers and non-participant volunteers 0 2 0 0 2
G2. Audience members at non-WMSE held event 0 0 0 0 0
CONTENT (Rapportverktyg)
Wikipedia
Wikimedia Commons
Wikidata
Other Wikimedia
=
3. Number of content pages created or improved, across all Wikimedia projects 47 8 10 0 65


Workshop Fri musik, Online

Datum
2021-05-26, klockan 16:00–18:00
Info-länk
w:Wikipedia:Wikiträffar#Workshop_Fri_musik,_onsdag_26_maj,_online
Vem
Tore
Upplevda problem/svårigheter/buggar
Resultat
Arbetsträff och diskussion.
Global metrics
PARTICIPATION (COMMUNITY)
? =
1. Total participants 0 1 0 0 1
2. Number of newly registered users 0 0 0 0 0
G1. Number of organizers and non-participant volunteers 0 1 0 0 1
G2. Audience members at non-WMSE held event 0 0 0 0 0
CONTENT (Rapportverktyg)
Wikipedia
Wikimedia Commons
Wikidata
Other Wikimedia
=
3. Number of content pages created or improved, across all Wikimedia projects 0 0 0 0 0


Workshop Fri musik, Online

Datum
2021-05-28, klockan 13:00–15:00
Info-länk
w:Wikipedia:Wikiträffar#Workshop_Fri_musik,_onsdag_26_maj,_online
Vem
Tore
Upplevda problem/svårigheter/buggar
Resultat
Arbetsträff.
Global metrics
PARTICIPATION (COMMUNITY)
? =
1. Total participants 0 1 0 0 1
2. Number of newly registered users 0 0 0 0 0
G1. Number of organizers and non-participant volunteers 0 1 0 0 1
G2. Audience members at non-WMSE held event 0 0 0 0 0
CONTENT (Rapportverktyg)
Wikipedia
Wikimedia Commons
Wikidata
Other Wikimedia
=
3. Number of content pages created or improved, across all Wikimedia projects 0 0 0 0 0


Evenemang 2020

Wikimedia X, Online

Datum
2020-10-03 klockan 10:00–13:00
Info-länk
Wikimedia X om Gävleborg (på distans)
Vem
Tore
Upplevda problem/svårigheter/buggar
Jitsi fungerande inte fullt ut för alla.
Resultat
Berättade om projektet och sedan redigering tillsammans i artikeln Folkmusik från Hälsingland. Artikeln är en bra inspiration för fler artiklar för folkmusik på regional nivå. Det saknas för många landskap och den passar bra att länka till från artiklen Svensk folkmusik.


Global metrics
PARTICIPATION (COMMUNITY)
? =
1. Total participants 4 5 0 0 9
2. Number of newly registered users 0 0 0 0 0
G1. Number of organizers and non-participant volunteers 2 0 0 0 2
G2. Audience members at non-WMSE held event 0 0 0 0 0
CONTENT (Rapportverktyg)
Wikipedia
Wikimedia Commons
Wikidata
Other Wikimedia
=
3. Number of content pages created or improved, across all Wikimedia projects 1 0 0 0 1


Folkmusik på Gotland, Online

Datum
2020-10-08 klockan 13:00–16:00
Info-länk
Folkmusik på Gotland, torsdag den 8 oktober
Vem
Axel och Tore
Upplevda problem/svårigheter/buggar
Resultat
En första "arbetsträff" på hur området kan strukteras upp på Wikimedias plattformar med exempel "Gotland". En bra grundartikel, förslagsvis, Gotländsk folkmusik eller Folkmusik från Gotland är en bra början att arbeta kring. På projektsidan, Projekt musik/Gotland, kan man sedan lägga listor och förslag på fler uppgifter. Almedalsbiblioteket tog fram bra material som källor för artiklar och listor över gotländska spelmän. Gotlands museum är intresserade av hur deras struktur i förlängningen kan se ut på Wikimedia Commons när man börjar ladda upp bilder. De har också material som instrument och skrifter om folkmusik i samlingsdatabasen.
Global metrics
PARTICIPATION (COMMUNITY)
? =
1. Total participants 2 3 0 0 5
2. Number of newly registered users 0 0 0 0 0
G1. Number of organizers and non-participant volunteers 0 2 0 0 2
G2. Audience members at non-WMSE held event 0 0 0 0 0
CONTENT (Rapportverktyg)
Wikipedia
Wikimedia Commons
Wikidata
Other Wikimedia
=
3. Number of content pages created or improved, across all Wikimedia projects 0 0 0 0 0


Folkmusik från Dalarna, Wikiträff Online

Datum
2020-10-21 klockan 13:00–16:00
Info-länk
Folkmusik från Dalarna, onsdag den 21 oktober
Vem
Axel och Tore
Upplevda problem/svårigheter/buggar
Resultat
En arbetsträff och start för folkmusik från Dalarna. Arbete runt artikeln Folkmusik från Dalarna som ska vara påbörjad inför nästa träff den 30 oktober då fler från Folkmusikens hus är inbjudna
Global metrics
PARTICIPATION (COMMUNITY)
? =
1. Total participants 0 5 0 0 5
2. Number of newly registered users 0 0 0 0 0
G1. Number of organizers and non-participant volunteers 0 2 0 0 2
G2. Audience members at non-WMSE held event 0 0 0 0 0
CONTENT (Rapportverktyg)
Wikipedia
Wikimedia Commons
Wikidata
Other Wikimedia
=
3. Number of content pages created or improved, across all Wikimedia projects 1 0 0 0 1


Skrivstuga – Folkmusik från Dalarna, Skrivstuga, Online

Datum
2020-10-30 klockan 10:00–13:00
Info-länk
Skrivstuga – Folkmusik från Dalarna, onsdag den 21 oktober
Vem
Axel och Tore
Upplevda problem/svårigheter/buggar
Resultat
Skrivstuga med fokus på artikeln Folkmusik från Dalarna
Global metrics
PARTICIPATION (COMMUNITY)
? =
1. Total participants 1 6 0 0 7
2. Number of newly registered users 0 0 0 0 0
G1. Number of organizers and non-participant volunteers 0 2 0 0 2
G2. Audience members at non-WMSE held event 0 0 0 0 0
CONTENT (Rapportverktyg)
Wikipedia
Wikimedia Commons
Wikidata
Other Wikimedia
=
3. Number of content pages created or improved, across all Wikimedia projects 5 0 0 0 5


Arbetsträff Bellman, Online

Datum
2020-11-05 klockan 10:00–12:00
Info-länk
Fredmans epistlar – torsdag 5 november 2020
Vem
Tore
Upplevda problem/svårigheter/buggar
Samtal om hur musikverk kan gestaltas på Wikipedia. Olika möjligheter finns med Infobox respektive Databox och vad som ska finnas i Wikidata.
Resultat
Fokus på artiklar om Fredmans epistlar. Uppladdningar av musik har skett till Commons och kategorin Sune Bohlin
Global metrics
PARTICIPATION (COMMUNITY)
? =
1. Total participants 0 3 0 0 3
2. Number of newly registered users 0 0 0 0 0
G1. Number of organizers and non-participant volunteers 0 1 0 0 1
G2. Audience members at non-WMSE held event 0 0 0 0 0
CONTENT (Rapportverktyg)
Wikipedia
Wikimedia Commons
Wikidata
Other Wikimedia
=
3. Number of content pages created or improved, across all Wikimedia projects 0 82 82 0 164


Skrivstuga och Workshop med Musikverket, Online

Datum
2020-11-27 klockan 10:00–16:00
Info-länk
Workshop med Musikverket, fredag den 27 november
Vem
Tore
Upplevda problem/svårigheter/buggar
Bra genomförd skrivstuga av Musikverket med fokus på det material som Musikverket tillsammans med Wikimedia Sverige laddat upp till Wikimedia Commons. Inbjudan var ställd främst till anställda på Musikverket och intresserade av folkmusik.
Resultat
Dashboard
Global metrics
PARTICIPATION (COMMUNITY)
? =
1. Total participants 2 5 0 0 7
2. Number of newly registered users 0 0 0 0 0
G1. Number of organizers and non-participant volunteers 0 1 0 0 1
G2. Audience members at non-WMSE held event 0 0 0 0 0
CONTENT (Rapportverktyg)
Wikipedia
Wikimedia Commons
Wikidata
Other Wikimedia
=
3. Number of content pages created or improved, across all Wikimedia projects 5 0 0 0 5


Övrigt

Referenser