Projekt:Kunskap i krissituationer 2020

Från Wikimedia
Hoppa till navigering Hoppa till sök
<< 2019 | 2021 >>
Det här kan du som frivillig hjälpa oss med!
Presentera Wikimediarörelsen Delta på olika evenemang för att presentera Wikimediarörelsen för biståndssektorn
Skriv delar av informationstexterna Information om OpenStreetMap, HOT, FOSS-produkter som är värdefulla för biståndssektorn m.m. behöver sammanställas. Korta och kärnfulla texter behöver skrivas (+ komplettera presentationsmaterial med slides).
Korrekturläsning Korrekturläs de nya texter som skrivs om hur fri kunskap bidrar till de globala målen.
Om du är nyfiken och vill ha mer information om specifika uppgifter, ta kontakt med eric.luth(at)wikimedia.se


Kort projektbeskrivning

Genom tidigare samarbeten har värdet av fri kunskap i krissituationer identifierats som ett intressant område för föreningen att verka inom. Både för att ta del av den enorma mängd material som olika biståndsorganisationer och liknande utvecklar, men även för förse personer som av olika orsaker befinner sig i en krissituation med fritt licensierat material. I dagsläget är kunskapen bland de som arbetar inom sektorn väldigt låg. I detta projekt läggs grunden för att ändra på detta.

2020: Fokus kommer att ligga på: (1) Framtagande av grundläggande material för hur biståndsorganisationer kan använda Wikimedia samt fria kartresurser i sitt arbete; (2) Organisera eller ta del i evenemang för att stärka föreningens nätverk och för att övertyga biståndsorganisationer om värdet av att släppa eget material under fri licens; (3) Anordnande av evenemang för att identifiera kopplingen mellan Wikimedia/fri kunskap och Globala målen; samt (4) Undersöka hur vi kan ta samarbeta med forskare inom området.

På grund av COVID-19-pandemin har fokus delvis omprioriterats, eftersom möjligheter har öppnats upp (i samband med pågående pandemi) att arbeta med kunskap i en specifik krissituation.

Tidplan

Datum Aktivitet Kommentar Phabricator

WMSE-Knowledge-in-Crisis-Situations-2020

Maj–september Aktivitetsplan utvecklas Ta fram en plan för evenemang och nätverksskapande aktiviteter utifrån det material som har tagits fram eller som planeras att tas fram. (2 dagar)
April–juni Metod för kunskapsdelning i krissituationer Ta fram metod för delning av kunskap på Wikipedia från expertorganisationer. Kommunicera med UNFPA och med gemenskapen. T254132
Maj–juni Identifiera forskare Identifiera forskare relevanta att ta kontakt med inom ramen för kunskap i krissituationer. (0,5 dagar)
Juni Kontakta forskare Kontakta forskare och planera in möten, eventuellt i samband med Almedalen. (0,5 dagar)
Juli–augusti Utveckla COVID-19-arbete Det pågående arbetet tillsammans med UNFPA för att tillgängliggöra information på Wikipedia utifrån de budskap de tagit fram behöver utvecklas, i samråd med UNFPA. T254132
Augusti–december Utveckla framtaget informationsmaterial till lämpliga former Just nu har vi en sida med globala målen på vår hemsida. Finns det något sätt vi kan utveckla det på? Ta fram ett flygblad eller en tidning? På annat vis visualisera redan gjort arbete och framtida möjligheter? Vi behöver ta fram ett koncept i första hand med vilken typ av material som behövs, och därefter se till att den typen av material tas fram. (4 dagar)
September–december Anordna evenemang Anordna evenemang enligt planen. (4 dagar)


Samarbetspartners

 • FN:s befolkningsfond (UNFPA)

Se även

Projektdata

Projekt nr. 204204 Ansvarig Eric
Projektstart 2020-01-01 Projektslut 2020-12-31
Finansiär Budget
FDC 30 000
Interna mål
 • T.1.1 - Berika projekten med 1/25 nya resurser.
 • T.1.2 - 20/150 identifierade ämnesexperter bidrar.
 • T.2.1 - 10/50 organisationer tar del av information om fria licenser.
 • T.2.2a - Deltagande på/anordnande av minst 4/10 nya evenemang.
 • T.2.2b - 5/10 nya direktkontakter med innehållsägare och org.
Slutrapport/utvärdering Projekt:Kunskap i krissituationer 2020/Slutrapport 
Lägesrapport: 
Uppdaterad senast 19 november 2020 STATUS (se problem nedan)
Utförda aktiviteter Måluppfyllnad
 • Få aktiviteter har genomförts på grund av tidsbrist.
 • T.1.1 Projekten har berikats med 2 ny resurser.
 • T.1.2 6 identifierade ämnesexperter har bidragit.
 • T.2.1 2 organisationer har tagit del av information om fria licenser.
 • T.2.2a Deltagande på/anordnande av har skett för 3 nya evenemang.
 • T.2.2b 3 nya direktkontakter med innehållsägare och organisationer har skett.
Viktigt nästa månad Öppna huvudsakliga problem
 • Undersök möjligheten till att gemensamt söka medel med UNFPA.
 • Kommunicera med UNFPA och eventuellt andra aktörer.
 • UNFPA har haft fullt upp och det har varit svårt att ta arbetet vidare under den tiden.
Aktuell kostnad Dragna erfarenheter
För aktuella kostnader se Ekonomiska rapporter 2020.
Kommentar från verksamhetschefen