Projekt:Kunskap i krissituationer 2020/Slutrapport

Från Wikimedia
Hoppa till navigering Hoppa till sök

Vad gick bra?

  • Nya partnerskap.
  • Snabb omställning för att ta fram metoder och koncept för bättre kunskap i krissituationer, som den som uppstod i samband med Covid-19.

Vad gick dåligt?

  • Vi lyckades inte få ut material i den omfattning som vi strävade efter, inte minst eftersom det var svårt att engagera rätt delar av wikimediagemenskapen.
  • Vi lyckades inte ordna så många evenemang som vi hade velat.
  • De projekt som engagemang kring materialet fanns på bidrog inte till mycket läsning.

Vad ska vi sluta med?

  • -

Vad ska vi fortsätta med?

  • Snabbt anpassa oss efter nyuppkomna situationer.
  • Utveckla koncept för att bistå med kvalitativ och trovärdig information i krissituationer.
  • Kontakter med IGOs och likasinnade NGOs för den här typen av frågor.

Vad ska vi börja med?

  • Strategiskt arbete för att bättre förbereda oss på liknande situationer framöver.