Projekt:Kunskap i krissituationer 2021

Från Wikimedia
Hoppa till navigering Hoppa till sök
<< 2020 | 2022 >>

Kort projektbeskrivning

Genom tidigare samarbeten har värdet av fri kunskap i krissituationer identifierats som ett intressant område för föreningen att verka inom. Både för att ta del av den enorma mängd material som olika biståndsorganisationer och liknande utvecklar, men även för att förse personer som av olika orsaker befinner sig i en krissituation med fritt licensierat material. I dagsläget är kunskapen bland de som arbetar inom sektorn väldigt låg. I detta projekt läggs grunden för att ändra på detta.

2021: Fokus kommer att vara på:

 • Att upprätthålla och utveckla relationer med relevanta aktörer inom den internationella humanitära biståndssektorn;
 • Utveckla och förbättra grundmaterial om hur hjälporganisationer kan använda Wikimedia och fritt licensierade resurser i sitt arbete;
 • Organisera eller delta i evenemang för att stärka vårt nätverk och för att övertyga hjälporganisationer om värdet av att släppa eget material under en gratis licens och bidra med deras expertis;
 • Organisera evenemang för att producera innehåll tillsammans med respektive hjälporganisationer, genom att använda de utvecklade processerna och medlen;
 • Undersöker hur vi kan arbeta med forskare inom detta område.

Tidplan

Datum Aktivitet Tidsåtgång (dagar) Ansvarig Kommentar Phabricator

WMSE-Knowledge-in-Crisis-Situations-2021

Februari–juni Covid-19 med UNFPA 4 Eric, med stöd av John Fortsatt diskussion med UNFPA och andra relevanta aktörer kring spridning av Covid-19-relaterad kommunikation.
Mars–juni Sammanställa material 2 Eric, med stöd av Axel och Josefine Utveckla och förbättra de grundmallar och funktioner som utvecklades under 2020 för förmedling av Covid-19-kunskap.
September–oktober Ta fram plan för framtida arbete, långsiktiga mål och eventuell kontakt med nya aktörer 3 Eric, med stöd av John Ta fram en plan för vilka kontakter som bör tas med nya, eller förnyad kontakt med gamla, aktörer kring internationell hjälpverksamhet, exempelvis UNHCR och RFSL. Vilka ska vi välja? Vad vill vi få ut av det? Vad blir rollen när Covid-19 går in i nya faser?

Den bör också innehålla en del om hur vi kan involvera forskare i det här projektet.

T287562
Höst Anordna evenemang 3 Eric, med stöd av John Anordna evenemang med relevanta aktörer, bland annat UNFPA, kring förmedling av kunskap i krissituationer. Lärdomar från 2020.


Samarbetspartners

 • FN:s befolkningsfond (UNFPA)

Se även

Projektdata

Projekt nr. 214204 Ansvarig Eric
Projektstart 2021-01-01 Projektslut 2021-12-31
Finansiär Budget
FDC 30000
Interna mål
 • T.1.1 - Berika projekten med 1/25 nya resurser.
 • T.1.2 - 15/150 identifierade ämnesexperter bidrar.
 • T.2.1 - 5/50 organisationer tar del av information om fria licenser.
 • T.2.2a - Deltagande på/anordnande av minst 2/10 nya evenemang.
 • T.2.2b - 2/10 nya direktkontakter med innehållsägare och org.
 • G.2.1 - Redigering från 5/365 unika underrepresenterade användare.
Slutrapport/utvärdering Slutrapport 
Lägesrapport: 
Uppdaterad senast 24 jan 2022 STATUS
Utförda aktiviteter Måluppfyllnad
 • Kontakter med UNFPA.
 • Kontakter med SCB kring datamöjligheter.
 • Skrivande och utvecklande av blogginlägg och portalmaterial.
 • T.1.1 - Projekten har berikats med 1 ny resurs.
 • T.1.2 - 1 identifierade ämnesexperter har bidragit.
 • T.2.1 - 5 organisationer har tagit del av information om fria licenser.
 • T.2.2a - Deltagande på/anordnande av har skett för 1 nya evenemang.
 • T.2.2b - 5 nya direktkontakter med innehållsägare och organisationer har skett.
Viktigt nästa månad Öppna huvudsakliga problem
 • Fortsatt skrivande av blogginlägg och portalmaterial.
Aktuell kostnad Dragna erfarenheter
För aktuella kostnader se Ekonomiska rapporter 2021.
Kommentar från verksamhetschefen