Projekt:Kunskap i krissituationer 2019

Från Wikimedia
Hoppa till navigering Hoppa till sök
<< 2018 | 2020 >>
Det här kan du som frivillig hjälpa oss med!
Presentera Wikimediarörelsen Delta på olika evenemang för att presentera Wikimediarörelsen för biståndssektorn
Skriv delar av informationstexterna Information om OpenStreetMap, HOT, FOSS-produkter som är värdefulla för biståndssektorn m.m. behöver sammanställas. Korta och kärnfulla texter behöver skrivas (+ komplettera presentationsmaterial med slides).
Korrekturläsning Korrekturläs de nya texter som skrivs om hur fri kunskap bidrar till de globala målen. Speciellt gällande
Om du är nyfiken och vill ha mer information om specifika uppgifter, ta kontakt med john.andersson(at)wikimedia.se


Kort projektbeskrivning

Genom tidigare samarbeten har värdet av fri kunskap i krissituationer identifierats som ett intressant område för föreningen att verka inom. Både för att ta del av den enorma mängd material som olika biståndsorganisationer och liknande utvecklar, men även för förse personer som av olika orsaker befinner sig i en krissituation med fritt licensierat material. I dagsläget är kunskapen bland de som arbetar inom sektorn väldigt låg. I detta projekt läggs grunden för att ändra på detta.

2019: Fokus kommer att ligga på (1) framtagande av grundläggande material för hur biståndsorganisationer kan använda Wikimedia- samt fria kartresurser i deras arbete, (2) organisera eller ta del i några evenemang för att stärka vårt nätverk och för att övertyga dem om värdet av att släppa eget material under fri licens, (3) anordnande av evenemang för att identifiera kopplingen mellan Wikimedia/fri kunskap och globala målen. Arbetet ligger till grund för ansökan för projekt under 2020. Arbetet knyter an till projektet EU-ansökan för HOT 2015.

Tidplan

Datum Aktivitet Kommentar Phabricator

WMSE-Knowledge-in-Crisis-Situations-2019

Augusti-oktober Informationsmaterial Ta fram informationsmaterial (flyers, blogginlägg, presentationsgrund) om fri kunskap och de Globala målen. 6 dagar.
September-oktober Anordna möten med aktörer Dessa fokuserar på att samla in information och berikar informationsmaterialet. 5,5 dagar.
Augusti-december Delta på evenemang Deltagande på minst ett (1) evenemang för att sprida informationsmaterialet. 1 dag.


Samarbetspartners

Se även

Projektdata

Projekt nr. 194204 Ansvarig John
Projektstart 2019-01-01 Projektslut 2019-12-31
Finansiär Budget
FDC 30 000
Interna mål
  • T.1.1 - Berika projekten med 1/25 nya resurser.
  • T.2.1 - 1/50 organisationer tar del av information om fria licenser.
  • T.2.2a - Deltagande på/anordnande av minst 1/10 nya evenemang.
  • T.2.2b - 3/10 nya direktkontakter med innehållsägare och org. 
Lägesrapport: 
Uppdaterad senast 2019-11-20 STATUS
Utförda aktiviteter Måluppfyllnad
  • Ett hundratal olika svenska organisationer som är verksamma internationellt har kontaktats inför Wikimania.
  • Ett evenemang med biståndsorganisationer har planerats där både Utrikesdepartementet samt Kontoret för FN:s högkommissarie för mänskliga rättigheter presenterar hur det är att arbeta med Wikimediarörelsen. Ett 10-tal organisationer har anmält att de tänker delta.
  • Material för att presentera arbete runt ex. fri kunskap och Globala målen, skydd av hotat kulturarv samt WikiGap har tagits fram.
  • T.2.1 - 7 organisationer har tagit del av information om fria licenser.
  • T.2.2a - Deltagande på/anordnande av har skett för 1 nya evenemang.
  • T.2.2b - 5 nya direktkontakter med innehållsägare och org. har skett.
Viktigt nästa månad Öppna huvudsakliga problem
Aktuell kostnad Dragna erfarenheter
För aktuella kostnader se Ekonomiska rapporter 2019.
Kommentar från verksamhetschefen