Projekt:Wikispeech – Talresursinsamlaren 2019

Från Wikimedia
Hoppa till navigering Hoppa till sök
<< 2019(1) | 2021 >>

Kort projektbeskrivning

Det huvudsakliga målet med Wikispeech – Talresursinsamlaren 2019 är att vidareutveckla MediaWiki-tillägget Wikispeech så att det går att samla in fritt licensierad taldata genom crowdsourcing. Det kan användas för att förbättra kvaliteten på text-till-tal-programvaran och att utvidga detta till fler språk i framtiden. Därtill blir det en resurs och service för hela FOSS-mjukvaruvärlden. Projektet fortsätter till 2021.

2019: Inledande arkitektur för verktyget kommer att färdigställas med hjälp av Wikimedia Deutschland som också kommer att vara inblandad i kodgranskning och teknisk återkoppling under hela projektet. Under 2019 förväntar vi oss att den ursprungliga utvecklingen av talresursinsamlaren sker i parallell med kontinuerliga förbättringar av den text-till-tal-lösning som utvecklats i det ursprungliga Wikispeech-projektet så att det kan lanseras som Beta på svenska, engelska och arabiska.

För mer bakgrund se förstudien, för mer detaljer om projektgenomförandet se ansökan.

Tidplan

Datum Aktivitet Tidsåtgång (dagar) Ansvarig Kommentar Phabricator

WMSE-Wikispeech-Speech-Data-Collector-2019

Januari–mars Färdigställande av Wikispeech för beta lansering 50 André, Sebastian, Kalle Stöd för att Redigera i lexikon, kod för att få upp beta feature, gå igenom reviews, deployment på servrar
Januari–maj Kommunikation och engagemangsbyggande 15 Eric, med stöd av André, Sebastian, Kalle Bygger engagemang inför betalsansering, bygga engagemang för fler språk, preppa socialt inför betalanseringen
Februari–april Utvärdering av mjukvaran tillsammans med Dyslexiförbundet 5 André, med stöd av Sebastian, Kalle (Eric och Josefine beroende på formatet) Outcome beror på vad Dyslexiförbundet kan erbjuda
Mars–maj Uppföljning av Wikispeech betalansering:

Teknisk

12 André, Sebastian, Kalle Hantering av direkta buggrapport
Mars–maj Uppföljning av Wikispeech betalansering: Gemenskapshantering 8 Axel, med stöd av André, Sebastian, Kalle och Eric Allmän vallning av diskussionerna kring Wikispeech hos gemenskapen.

Den reaktiva aspekten av den mer strategiska Kommunikation och engagemangsbyggande

T273186
Februari–maj Färdigställande av prototyp för  Taldatainsamlaren 70 André, Sebastian, Kalle Mjukvaruutveckling
April Metodikutveckling för inspelningsevent 7 Tore…, med stöd av André, Sebastian, Kalle (även Josefine och Eric beroende på formatet) Förberedelse och idéutveckling för flera olika typer av evenemang beroende på målgrupper m.m.

Inkluderar involvering av Dyslexiförbundet.

Stäm av med WMFR om hur de genomfört event.

Synka med KTH:s löfte om att spela in studenter.

April Slutrapportering 5,5 André med stöd av Sebastian, Kalle (och John) André preppar så mycket som möjligt innan föräldraledighet.
April–maj Resultatspridnign 1,5 Eric med stöd av André, Sebastian och Kalle
Etapp 1 (2019-09–2020-02) Etapp 2 (2020-02–06) Etapp 3 (2020-06–11) Etapp 4 (2020-11–2021-03) Etapp 5 (2021-03–05)
Inspelare
Lagring
Manusskapare
Annoterare
Exporterare
Automatisk validerare
Granskare
Användartester
Metodik inspelningsevenemang
Integrering med spelare

Samarbetspartners

Se även

Projektdata

Projekt nr. 194205 Ansvarig André
Projektstart 2019-09-01 Projektslut 2021-04-30
Finansiär Budget
Wikimedia Foundation 494 648 kr

(2019: 0 kr, 2020: 282 608 754 kr, 2021: 212 040 kr) 

Post- och telestyrelsen 1 713 692 kr

(2019: 127 897 kr, 2020: 1 072 045 kr, 2021: 513 750 kr)

Interna mål   Externa mål
 • T.2.2a - Deltagande på/anordnande av minst 3/10 nya evenemang.
 • T.2.2b - 1/10 nya direktkontakter med innehållsägare och org.
 • A.2.2b - Utveckling av funktioner/verktyg för att lägga till nya språk.  
 • Ett system för att genom crowdsourcing samla inspelningar av tal på olika språk.
 • Komponenter som kan användas för att annotera det inspelade talet.
 • Genomförande av evenemang för att finna metoder för att engagera allmänheten att bidra med inspelat tal och annoteringar samt ta fram ett färdigt kit för att andra enkelt skall kunna ordna egna talinsamlings/-annoteringsevenemang.
 • System och strategier för att insamlat tal samt annoteringar skall komma Wikipedia och andra Wikimedia-plattformarna till godo samt kunna samlas in via dessa plattformar.
 • Säkerställa att insamlat tal och annoteringar kan lagras på plattformar som möjliggör brett tillgängliggöra
Slutrapport/utvärdering Slutrapport 
Lägesrapport: 
Uppdaterad senast 2021-08-09 STATUS
Utförda aktiviteter Måluppfyllnad
 • Ett toolkit för insamlingsevenemang har färdigställts med Dyslexiförbundet.
 • Wikispeech har, efter ett par återkopplingsrundor, lanserats som en finess (eng. Gadget) på svenskspråkiga Wikipedia. Det innebär att Wikispeech nu kan användas av de som av olika orsaker har svårigheter att läsa informationen. Wikispeech ligger för närvarande på Wikimedia Sveriges servrar, vilket innebär att vi i dagsläget inte kan skala till fler språk.
 • Wikispeech fungerar nu även på norska och baskiska och kan i teorin aktiveras där med kort varsel.
 • Slutrapporten har färdigställts och skickats in till Post- och telestyrelsen. Rapporten kommer att publiceras när den är godkänd och då avslutas projektet.
 • T.2.2a - Deltagande på/anordnande av har skett för 1 nytt evenemang.
 • T.2.2b - 1 ny direktkontakter med innehållsägare och org. har skett.
 • A.2.2b - Funktioner/verktyg för att lägga till nya språk har utvecklats.
Viktigt nästa månad Öppna huvudsakliga problem
Aktuell kostnad Dragna erfarenheter
För aktuella kostnader se Ekonomiska rapporter 2020.
Kommentar från verksamhetschefen