Projekt:Synlighet 2020

Från Wikimedia
Hoppa till navigering Hoppa till sök
<< 2019 | 2021 >>
Det här kan du som frivillig hjälpa oss med!
Skriv på vår blogg! Skriv ett gästinlägg på Wikimedia Sveriges blogg, om ett projekt som du driver eller något som fångat ditt intresse.
Hjälp oss med grafiska illustrationer! Ta fram häftiga, coola, vackra, roliga illustrationer och bilder som vi kan sprida i sociala medier.
Ta fotografier som vi kan sprida Det finns en hel del bilder som vi skulle kunna ha stor användning av, men som inte finns. Hjälp oss att fylla på vår fotobank med bilder som vi kan använda i vår externa kommunikation!
Om du är nyfiken och vill ha mer information om specifika uppgifter, ta kontakt med eric.luth(at)wikimedia.se


Kort projektbeskrivning

Arbetet syftar till att handha vårt kommunikationsarbete och bygga upp de plattformar vi använder. Stora delar av de faktiska kommunikationsinsatserna (inlägg i sociala medier, bloggposter och pressmeddelanden) tas fram inom det projekt de beskriver. Det här projektet koordinerar publiceringen av materialet och säkerställer att det har en konsekvent kvalitet och design.

2020: Vi kommer att utveckla ett rapportformat med måltal för vårt kommunikationsarbete. Vi kommer att hålla vår blogg och våra konton i sociala medier aktiva med övergripande kommunikation för att sprida medvetenhet om vårt arbete. Vår webbplats kommer att uppdateras kontinuerligt som en del av arbetet inom projektet.

Tidplan

Datum Aktivitet Kommentar Phabricator

WMSE-Visibility-Making-2020

Januari Skriv grundläggande kommunikationsplan T243059
Januari-mars Utveckla rapportformat med måltal för kommunikationsarbete T243060
Januari-december Se till att blogginlägg publiceras. Minst två stycken i månaden.
Januari-december Håll igång sociala medier-kontona. Minst ett inlägg i veckan vardera på Facebook, Twitter och Instagram.
Juni Samla in data utifrån framtaget rapportformat
November-december Genomföra en insamlingskampanj på Facebook Kampanjen är experimentell och projektet bidrar med att sammanställa en analys av resultatet.
December Samla in data utifrån framtaget rapportformat
December Sammanställ data från juni och december till en gemensam rapport.


Samarbetspartners

Se även

Projektdata

Projekt nr. 204102 Ansvarig Josefine
Projektstart 2020-01-01 Projektslut 2020-12-31
Finansiär Budget
Wikimedia Foundation 61 000 kr
Interna mål
  • A.1.1a - 1/1 mätmetod tas fram.
  • A.1.1b - Den uppmätta medienärvaron +10/+10%.
Slutrapport/utvärdering Projekt:Synlighet 2020/Slutrapport 
Lägesrapport: 
Uppdaterad senast 2021-02-01 STATUS
Utförda aktiviteter Måluppfyllnad
  • Vi har fortsatt mäta och utvärdera arbetet i sociala medier
  • A.1.1a - 1 mätmetod har tagits fram.
  • A.1.1b - Den uppmätta medienärvaron har ökat med x %
Viktigt nästa månad Öppna huvudsakliga problem
  • Fortsätta samla och sammanställa data för uppföljning.
  • Vi behöver se över mätetalen för vår medienärvaro inför 2021, då en samlad siffra inte ger en bra överblick över samtliga plafformar, medier och kanaler.
Aktuell kostnad Dragna erfarenheter
För aktuella kostnader se Ekonomiska rapporter 2020. Non-staff har överskridit budgeten för 2020, vilket har påverkat budgetens utfall och prognostiserar idag för ett negativt resultat.
Kommentar från verksamhetschefen