Projekt:Synlighet 2021

Från Wikimedia
Hoppa till navigering Hoppa till sök
<< 2020 | 2022 >>
Det här kan du som frivillig hjälpa oss med!
Skriv på vår blogg! Skriv ett gästinlägg på Wikimedia Sveriges blogg, om ett projekt som du driver eller något som fångat ditt intresse.
Hjälp oss med grafiska illustrationer! Ta fram häftiga, coola, vackra, roliga illustrationer och bilder som vi kan sprida i sociala medier.
Ta egna eller identifiera fotografier som vi kan sprida Det finns en hel del bilder som vi skulle kunna ha stor användning av, men som inte finns. Hjälp oss att fylla på vår fotobank med bilder som vi kan använda i vår externa kommunikation! Om du inte gillar att ta foton själv kanske du kan hjälpa till att identifiera bilder på Wikimedia Commons.
Om du är nyfiken och vill ha mer information om specifika uppgifter, ta kontakt med josefine.hellroth.larsson(at)wikimedia.se


Kort projektbeskrivning

Arbetet syftar till att handha vårt kommunikationsarbete och bygga upp de plattformar vi använder. Stora delar av de faktiska kommunikationsinsatserna (inlägg i sociala medier, bloggposter och pressmeddelanden) tas fram inom det projekt de beskriver. Det här projektet koordinerar publiceringen av materialet och säkerställer att det har en konsekvent kvalitet och design.

2021: Vi kommer att hålla våra blogg- och sociala mediekonton aktiva med allmän kommunikation för att säkerställa medvetenhet om vårt arbete. Detta inkluderar att öka mängden människor vi når via våra kanaler samt att rapportera i enlighet med riktlinjerna för rapportering om digital kommunikation. Innehållet på våra webbplatser kommer att uppdateras regelbundet genom arbetet i detta projekt. Vi kommer att arbeta mer proaktivt i våra digitala kanaler där hela personalstyrkan engageras. Vi kommer därför att ha ett särskilt fokus på att säkerställa att synlighet är en integrerad del av de andra projekten, där detta projekt samordnar arbetet över hela organisationen.

Genom att uppdatera och ge vår portal wikipedia.se en ny design med närmare koppling till föreningen, inklusive länkar till projekt, donationer, medlemskap och sociala mediekanaler, strävar vi efter att öka synligheten och medvetenheten bland besökare som går in på Wikipedia via portalen.

Ett av de områden där vi kommer att fokusera vår kommunikation är 20-årsjubileet för Wikipedia. Detta kommer att användas för att belysa volontärernas inverkan. Vi kommer också att fokusera på att kommunicera vad Wikimedia är, öka kunskapen hos allmänheten om vem vi är och vad vi gör för att få fler medlemmar och givare.

Tidplan

Datum Aktivitet Tidsåtgång (dagar) Ansvarig Kommentar Phabricator

WMSE-Visibility-Making-2021

Hela året Allmän kommunikation i digitala kanaler 8 Josefine med stöd av alla Uppdateringar på blogg och sociala medier om saker som inte specifikt faller under andra projekts budgetar.

Behöver koordineras med medlemsvärvnings- och insamlingskampanjer.

Månatligen hela året Sammanställning av data 1 Josefine Varje månad sammanställs statistik från våra digitala kanaler. T275849
Januari, mars, juni, augusti, oktober, december Nyhetsbrev 1 Josefine och Maria Skicka ut nyhetsbrev via MailChimp som berör föreningens verksamhet. T274991
Januari-juni Synlighetsarbete kopplat till 20-årsjubileet 4 Insatser i januari kopplat till 20-årsfesten och -jubileet. Framtagande av profilprodukter. Kommunikation kring svenska jubileet, framförallt inför och under maj.
Maj Uppdatera Wikimedia.se 0,5 Eric, Maria med stöd av Josefine För att främja engagemang behöver vi se över vår hemsida. Förtydliga volontärinsatser och beskriva kopplingen mellan hemsidan och wikin är exempel på åtgärder som behöver till. T275218
Juni Se över och förändra wikipedia.se 4 Axel med stöd av Josefine T265249
Augusti Workshop för anställda 1 Josefine Hur ska vi arbeta med att implementera synlighet som en del av våra respektive verksamheter? T275220
December Kommunikation om vår medverkan i Svenskarna och internet 0,5 Josefine Om vi finns med i Svenskarna och internet behöver detta kommuniceras.


Samarbetspartners

Se även

Projektdata

Projekt nr. 214102 Ansvarig Josefine
Projektstart 2021-01-01 Projektslut 2021-12-31
Finansiär Budget
Wikimedia Foundation 50 000 kr
Interna mål
  • A.1.1a - 1/1 mätmetod tas fram.
  • A.1.1b - Den uppmätta medienärvaron +10/+10%.
Slutrapport/utvärdering Slutrapport 
Lägesrapport: 
Uppdaterad senast 2021-07-05 STATUS
Utförda aktiviteter Måluppfyllnad
  • Vi har kommunicerat vinnarna i Wiki Loves Earth och genomfört Wiki Loves Monuments. I samband med detta har vi lagt ytterligare fokus på vår närvaro på instagram, vilket gör att vi bland annat har ökat med 22% i följarantal jämfört med för ett år sedan.
  • Vi har fått tillbaka vår kommunikationspraktikant som stöttar framförallt med material i sociala medier
  • Vi har börjat fundera över om man kan genomföra en medlemsvärvningskampanj i sociala medier
  • Vi har fattat beslut om att öka frekvensen på våra nyhetsbrev till en gång i månaden, istället för varannan månad. Detta beror på att vi fått indikationer på att mottagarna vill ha dem oftare, och nu testar vi det ett tag framåt.
  • A.1.1a - 1 mätmetod har tagits fram.
  • A.1.1b - Den uppmätta medienärvaron har ökat.
  • Se separat insamling av data för att kunna följa statistiken månad för månad.
Viktigt nästa månad Öppna huvudsakliga problem
Aktuell kostnad Dragna erfarenheter
För aktuella kostnader se Ekonomiska rapporter 2021.
Kommentar från verksamhetschefen