Projekt:Synlighet 2020/Slutrapport

Från Wikimedia
Hoppa till navigering Hoppa till sök

Vad gick bra?

Under året har vi styrt upp metoden och rutinerna för uppföljning av vår närvaro i digitala kanaler. Månatligen sammanställs nu statistik för exempelvis Facebook och Twitter, och även nyhetsbrev och medieomnämnanden. Vi har fått betydligt större synlighet i flera av våra kanaler under året, där Facebook är det tydligaste tecknet. Detta beror till stor del på annonskampanjer för ökad synlighet, s saom har lockat många följare.

Vi har också arbetat mer systematiskt med att fånga upp idéer och tankar på digital kommunikation från hela kansliet genom regelbundna korta möten. Dessutom har vi fortsatt skicka ut nyhetsbrev under hela året, arbetet som tog ett nytt grepp under 2019 och som har fortsatt locka en liten rännil av följare.

Även den externa synligheten i andra mediekanaler har varit god, tack vare att vi har kontaktat många nyhetsmedier i olika ärenden under året. Inte minst fick Wiki Loves Earth stor synlighet.

Vad gick dåligt?

Vi hade kunnat jobba ännu mer strategiskt och långsiktigt.

Vad ska vi sluta med?

Inget särskilt noterat.

Vad ska vi fortsätta med?

Fortsätta hitta sätt att sprida kunskap om alla våra projekt, även de som vanligen inte syns i våra digitala kanaler.

Vad ska vi börja med?

Inget särskilt, utan fortsätta utveckla det arbete som stärkts under 2020.