Projekt:Wikipedia i utbildning 2019/Global Metrics

Från Wikimedia
Hoppa till navigering Hoppa till sök

Samlad sida för Global Metrics för Wikipedia i utbildning 2019.

När vi räknar "Total participants" och "Audience members" så är det bara de personer som faktiskt hörde oss tala om några Wikimedia-relaterade spörsmål som ingår. Det är alltså inte det totala antalet deltagare på evenemanget som redovisas.

För "Total participants" innebär detta att personerna var deltagare/åhörare i en workshop/event/presentation som hölls av Wikimedia Sverige (kan vara som del av ett större event organiserat av någon annan). Panel-deltagande där eventet inte organiseras av oss kan räknas, beroende på hur centralt ämnet är för Wikimediarörelsen. Övriga åhörare, t.ex. om vi ställer en relevant fråga som lyfter ett Wikimedia-relaterat spörsmål under en annan presentation, eller under en mingelsituation, räknas som "Audience members".

Kursanpassat stöd

Kulturhistoria på Nordiska museet 2018/2019, Stockholm

Datum
se dashboard
Info-länk
Kurssida på dashboard
Deltagare från WMSE
Axel och Mia
Upplevda problem/svårigheter/buggar
Resultat
Uppgiften har pågått under 2018-2019. Detta var tredje gången som Nordiska museet bjöd in gymnasieelever för att skriva sitt gymnasiearbete på Wikipedia
Global metrics
PARTICIPATION (COMMUNITY)
? =
1. Total participants 20 12 0 0 32
2. Number of newly registered users 20 12 0 0 32
G1. Number of organizers and non-participant volunteers 2 3 0 5 10
G2. Audience members at non-WMSE held event 0 0 0 0 0
CONTENT (Rapportverktyg)
Wikipedia
Wikimedia Commons
Wikidata
Other Wikimedia
=
3. Number of content pages created or improved, across all Wikimedia projects 55 37 0 0 92

Journalistprogrammet JMK, Stockholm

Datum
se dashboard
Info-länk
på dashboard
Deltagare från WMSE
Mia
Upplevda problem/svårigheter/buggar
Inget speciellt vid föreläsningstillfället.
Resultat
Uppgiften pågick under 8 dagar och vid nästa tillfälle bör alla studenterna få tillfälle att välja artikel på plats. Utvärdering skall ske tillsammans med kursansvarig.
Global metrics
PARTICIPATION (COMMUNITY)
? =
1. Total participants 15 10 0 0 25
2. Number of newly registered users 15 9 0 0 24
G1. Number of organizers and non-participant volunteers 1 0 0 1 2
G2. Audience members at non-WMSE held event 0 0 0 0 0
CONTENT (Rapportverktyg)
Wikipedia
Wikimedia Commons
Wikidata
Other Wikimedia
=
3. Number of content pages created or improved, across all Wikimedia projects 13 1 0 0 14


Ekologi och hälsa, Linnéuniversitetet

Datum
se dashboard
Info-länk
på dashboard
Deltagare från WMSE
Mia
Upplevda problem/svårigheter/buggar
Föreläsningen/introduktionen skedde via Zoom.
Resultat
Uppgiften löper under hela våren, se datum i beskrivningen av programmet på dashboarden. Detta är ett etablerat projekt sedan 2010 eller 2012.
Global metrics
PARTICIPATION (COMMUNITY)
? =
1. Total participants 19 4 0 0 23
2. Number of newly registered users 18 3 0 0 21
G1. Number of organizers and non-participant volunteers 2 1 0 3 6
G2. Audience members at non-WMSE held event 0 0 0 0 0
CONTENT (Rapportverktyg)
Wikipedia
Wikimedia Commons
Wikidata
Other Wikimedia
=
3. Number of content pages created or improved, across all Wikimedia projects 0 0 0 0 0


Journalistprogrammet JMK, Stockholm

Datum
se dashboard
Info-länk
på dashboard
Deltagare från WMSE
Mia
Upplevda problem/svårigheter/buggar
Inget speciellt vid föreläsningstillfället.
Resultat
Uppgiften pågick under 8 dagar och vid nästa tillfälle bör alla studenterna få tillfälle att välja artikel på plats. Utvärdering skall ske tillsammans med kursansvarig.
Global metrics
PARTICIPATION (COMMUNITY)
? =
1. Total participants 15 10 0 0 25
2. Number of newly registered users 0 0 0 0 0
G1. Number of organizers and non-participant volunteers 1 0 0 1 2
G2. Audience members at non-WMSE held event 0 0 0 0 0
CONTENT (Rapportverktyg)
Wikipedia
Wikimedia Commons
Wikidata
Other Wikimedia
=
3. Number of content pages created or improved, across all Wikimedia projects 13 1 0 0 14


Kulturhistoria på Nordiska museet 2019/2020, Stockholm

Datum
Läsåret 2019-2020
Info-länk
Dashboard, kurssida
Deltagare från WMSE
Axel och Tore
Upplevda problem/svårigheter/buggar
Resultat
Global metrics
PARTICIPATION (COMMUNITY)
? =
1. Total participants 0 0 0 0 0
2. Number of newly registered users 23 12 0 0 35
G1. Number of organizers and non-participant volunteers 3 3 0 1 7
G2. Audience members at non-WMSE held event 0 0 0 0 0
CONTENT (Rapportverktyg)
Wikipedia
Wikimedia Commons
Wikidata
Other Wikimedia
=
3. Number of content pages created or improved, across all Wikimedia projects 13 68 0 0 81


Mallen finns utkommenterad i wikitexten nedan


Föreläsningar

Stockholms Universitet, Stockholm

Presentation
Datum
2019-11-20
Info-länk
Vem
Axel
Upplevda problem/svårigheter/buggar
Resultat
Föreläsning på Kandidatprogrammet för museer och kulturarv, SU. Temat för årets kurs är Kritiska perspektiv, så fokus och exempel var bland annat vilka som redigerar och bidrar till Wikipedia och tillgängliggörande av samlingar med problematiskt innehåll. Presentationen innehöll exempel från projektet om Problematisk data.
Global metrics
PARTICIPATION (COMMUNITY)
? =
1. Total participants 17 3 0 0 20
2. Number of newly registered users 0 0 0 0 0
G1. Number of organizers and non-participant volunteers 0 2 0 0 2
G2. Audience members at non-WMSE held event 0 0 0 0 0
CONTENT (Rapportverktyg)
Wikipedia
Wikimedia Commons
Wikidata
Other Wikimedia
=
3. Number of content pages created or improved, across all Wikimedia projects 0 0 0 0 0


Massuppladdningar

Denna rubrik samlar samtliga global metrics för mediauppladdningarna och räknar med både manuella uppladdningar och batchuppladdningar.

Detta stycke kan tas bort om ej tillämpbart


Övrigt

Referenser