Projekt:Wikipedia i utbildning 2022/Global Metrics

Från Wikimedia
Hoppa till navigering Hoppa till sök

Samlad sida för Global Metrics för Wikipedia i utbildning 2022.

När vi räknar "Total participants" och "Audience members" så är det bara de personer som faktiskt hörde oss tala om några Wikimedia-relaterade spörsmål som ingår. Det är alltså inte det totala antalet deltagare på evenemanget som redovisas.

För "Total participants" innebär detta att personerna var deltagare/åhörare i en workshop/event/presentation som hölls av Wikimedia Sverige (kan vara som del av ett större event organiserat av någon annan). Panel-deltagande där eventet inte organiseras av oss kan räknas, beroende på hur centralt ämnet är för Wikimediarörelsen. Övriga åhörare, t.ex. om vi ställer en relevant fråga som lyfter ett Wikimedia-relaterat spörsmål under en annan presentation, eller under en mingelsituation, räknas som "Audience members".

Evenemang

Mallen finns utkommenterad i wikitexten nedan

Föreläsning i kursen Delnings- och deltagarkultur, programmet Digital humaniora vid Göteborgs Universitet

Datum
2022-12-15
Info-länk
Vem
Josefine
Upplevda problem/svårigheter/buggar
Resultat
Föreläsning på temat "Vad händer med min Wikipediaartikel efter publicering? Vi pratade om hur gemenskapen går igenom artiklar och sätter mallar, språkkoll, nomineringar till bästa artiklar, radering och så vidare. De går en hel kurs där det ingår att publicera en Wikipediaartikel. Enbart tre deltagare i kursen i år.
Core metrics
PARTICIPATION (COMMUNITY)
? =
Number of participants 0 0 0 3 3
Number of editors 0 0 0 0 0
Number of organizers 1 0 0 0 1
CONTENT
Wikipedia
Wikimedia Commons
Wikidata
Andra Wikimediaprojekt
=
Number of content contributions per Wikimedia project 0 0 0 0 0


SVERD och UHR webbinarium, digitalt

Datum
2022-11-29
Info-länk
https://hpu.uhr.se/aktiviteter/mot-ett-hallbart-ekosystem-for-implementering-av-oer-och-unescos-oer-rekommendation2/
Vem
Josefine
Upplevda problem/svårigheter/buggar
Resultat
Universitets- och högskolerådet anordnar webbinarier tillsammans med Svenska riksorganisationen för öppen flexibel distansutbildning under hösten 2022. Vi var inbjudna för att berätta om Mötesplats OER och det arbete Wikimedia Sverige bedriver för fri kunskap genom nätverket.
Core metrics
PARTICIPATION (COMMUNITY)
? =
Number of participants 0 0 0 30 30
Number of editors 0 0 0 0 0
Number of organizers 2 1 0 0 3
CONTENT
Wikipedia
Wikimedia Commons
Wikidata
Andra Wikimediaprojekt
=
Number of content contributions per Wikimedia project 0 0 0 0 0


Mötesplats OER, digitalt

Datum
2022-11-25
Info-länk
https://www.motesplatsoer.se/konferens-2021/
Vem
Josefine
Upplevda problem/svårigheter/buggar
Resultat
Fokus på implementering av Unescos OER-rekommendation i Sverige, KB:s utredning och olika sektorers arbete med OER.
Core metrics
PARTICIPATION (COMMUNITY)
? =
Number of participants 0 0 0 17 17
Number of editors 0 0 0 0 0
Number of organizers 2 1 0 0 3
CONTENT
Wikipedia
Wikimedia Commons
Wikidata
Andra Wikimediaprojekt
=
Number of content contributions per Wikimedia project 0 0 0 0 0


Kritiska och konstruktiva perspektiv, SU, Stockholm

Kulturarv och Wikimedia 2022
Datum
2022-11-15
Info-länk
Vem
Axel
Upplevda problem/svårigheter/buggar
Resultat
Presentation om Kulturarv och Wikipedia som en del av kursen Kritiska och konstruktiva perspektiv på SUs Museiprogram. 25 studenter lyssnade och frågade nyfiket under två timmar, och innehållet i presentationen kopplades till tidigare besök på bland annat Etnografiska museet och diskussioner där om repatriering, representation och användande av olika mer eller mindre problematiska termer i kataloger och utställningstexter.
Core metrics
PARTICIPATION (COMMUNITY)
? =
Number of participants 0 0 0 25 25
Number of editors 0 0 0 0 0
Number of organizers 1 2 0 0 3
CONTENT
Wikipedia
Wikimedia Commons
Wikidata
Andra Wikimediaprojekt
=
Number of content contributions per Wikimedia project 0 0 0 0 0


Rundabordssamtal med KB om OER, digitalt

Datum
2022-09-29
Info-länk
Vem
Josefine
Upplevda problem/svårigheter/buggar
Resultat
Vi var inbjudna till ett rundabordssamtal som en del i KB:s statliga utredningsarbete om öppna lärresurser. WMSE:s inspel handlade bland annat om vikten av en fortsatt flexibel upphovsrätt och möjligheten till inskränkningar i upphovsrätten, hinder som finns för öppna lärresurser idag, möjligheter med öppna lärresurser och Wikimediaplattformarna som platser för möjligheter. Sammantaget deltog 14 andra personer i samtalet, som lyssnade till våra budskap.
Core metrics
PARTICIPATION (COMMUNITY)
? =
Number of participants 0 0 0 0 0
Number of editors 0 0 0 0 0
Number of organizers 2 1 0 0 3
CONTENT
Wikipedia
Wikimedia Commons
Wikidata
Andra Wikimediaprojekt
=
Number of content contributions per Wikimedia project 0 0 0 0 0


DigiNorden, Tromsö

Datum
2022-09-21-22
Info-länk
https://event.trippus.net/Home/Index/AEAKgIMwyLtA478gR1K5SNGfqmjpDPARhC0R9LWCh929NYG0-MxK8H8DED-5kaRTacHNswYysuO_/AEAKgIM8c7Pzu07y1lXLDPtlSaPiUg7Ka0te3S-hx5C4maDlbbkXEP-wflwkw2FB2EftgCNaGr9Y/no
Vem
Josefine
Upplevda problem/svårigheter/buggar
Resultat
Deltagande på konferens där NVL Digital inkludering hade en egen programpunkt men inte WMSE. Pratade om våra frågor och om organisationen i diverse sammanhang under konferensen, med sammantaget ett trettiotal andra deltagare.
Core metrics
PARTICIPATION (COMMUNITY)
? =
Number of participants 0 0 0 30 30
Number of editors 0 0 0 0 0
Number of organizers 0 0 0 0 0
CONTENT
Wikipedia
Wikimedia Commons
Wikidata
Andra Wikimediaprojekt
=
Number of content contributions per Wikimedia project 0 0 0 0 0


NVL digital, Tromsö

Datum
2022-09-20
Info-länk
https://nvl.org/Natverk/NVL-digital/NVL-digital-inklusion
Vem
Josefine
Upplevda problem/svårigheter/buggar
Resultat
Första nätverksträffen med stora delar av nätverket. Fick möjlighet att presentera WMSE, våra frågor och vår ideologi, och prata om fri kunskap på olika sätt. Vi diskuterade också hur vi kan använda nätverkets material och erfarenheter inom WMSE:s verksamhet. Tio andra deltagare är med i nätverket och fick mycket nu information om Wikimedia Sverige och våra frågor.
Core metrics
PARTICIPATION (COMMUNITY)
? =
Number of participants 0 0 0 14 14
Number of editors 0 0 0 0 0
Number of organizers 1 1 0 0 2
CONTENT
Wikipedia
Wikimedia Commons
Wikidata
Andra Wikimediaprojekt
=
Number of content contributions per Wikimedia project 0 0 0 0 0


Kulturhistoria som gymnasieutbildning 2022/2023, Stockholm

Datum
2022-09-20
Info-länk
Projektsida, dashboard
Vem
Josefine, Axel
Upplevda problem/svårigheter/buggar
Resultat
Första träff med årets gymnasieelever för genomgång av vad projektet är och hur det fungerar. Sju elever från Anderstorpsgymnasiet, Skellefteå, och 29 från Enskilda gymnasiet, Stockholm. Nytt för i år är att utöver Nordiska museet och Centrum för Näringslivshistoria är ArkDes med och erbjuder källmaterial och tillgång till arkiv att gräva i. Då Nordiska museets arkiv och bibliotek inte är tillgängligt under hösten samarbetar vi även med Stadsbiblioteket som källa för referenslitteratur.
Core metrics
PARTICIPATION (COMMUNITY)
? =
Number of participants 30 11 0 0 41
Number of editors 30 11 0 0 41
Number of organizers 4 4 0 0 8
CONTENT
Wikipedia
Wikimedia Commons
Wikidata
Andra Wikimediaprojekt
=
Number of content contributions per Wikimedia project 0 0 0 0 0


Lärarprogrammet, Linköpings Universitet, Linköping

Datum
2022-09-15
Info-länk
Vem
Josefine
Upplevda problem/svårigheter/buggar
Resultat
Flerårigt samarbete med Linköpings Universitet där vi besöker lärarprogrammet och pratar om Wikipedia i allmänhet och skolprojekt med Wikimediaplattformarna i synnerhet.
Core metrics
PARTICIPATION (COMMUNITY)
? =
Number of participants 28 5 0 0 33
Number of editors 0 0 0 0 0
Number of organizers 1 1 0 0 2
CONTENT
Wikipedia
Wikimedia Commons
Wikidata
Andra Wikimediaprojekt
=
Number of content contributions per Wikimedia project 0 0 0 0 0


KTHs bibliotek, Online

Datum
2022-06-03
Info-länk
Projektsida, KTH invite
Vem
Axel
Upplevda problem/svårigheter/buggar
Resultat
Workshop med doktorander och bibliotekarier på KTH och vidareutveckling av tidigare utbildning gällande Wikipedia. Fortsatt genomgång av Wikipedia med extra fokus på intressekonflikt, verifierbarhet, plagiat, originalforskning.
Core metrics
PARTICIPATION (COMMUNITY)
? =
Number of participants 0 0 0 7 7
Number of editors 0 0 0 7 7
Number of organizers 3 2 0 0 5
CONTENT
Wikipedia
Wikimedia Commons
Wikidata
Andra Wikimediaprojekt
=
Number of content contributions per Wikimedia project 5 0 0 0 5


Översättningsvetenskap på Wikipedia, Stockholm

Datum
2022-05-10
Info-länk
Inbjudning, skrivstugesida, Dashboard
Vem
Axel
Upplevda problem/svårigheter/buggar
Resultat
Årlig fortsättning på serien med skrivstugor tillsammans med Tolk- och översättarinstitutionen på Stockholms universitet. Flera återkommande deltagare med kort startsträcka och några nya som efter introduktion och inledande frågor kom igång och bidrog med översättningar och redigerande av artiklar. Uppskattat från institutionens sida, och dom fortsätter gärna med skrivstugor med stöttning från oss.
Core metrics
PARTICIPATION (COMMUNITY)
? =
Number of participants 0 0 0 11 11
Number of editors 0 0 0 11 11
Number of organizers 3 2 0 0 5
CONTENT
Wikipedia
Wikimedia Commons
Wikidata
Andra Wikimediaprojekt
=
Number of content contributions per Wikimedia project 29 0 6 0 35


Datum
2022-05-03
Info-länk
Vem
Josefine
Upplevda problem/svårigheter/buggar
Resultat
En föreläsning för doktorander som läser kursen Popular science communication. Fokus på hur Wikipedia fungerar och hur man kan använda Wikimediaplattformarna för att arbeta med publicerade forskningsresultat.
Core metrics
PARTICIPATION (COMMUNITY)
? =
Number of participants 10 10 0 0 20
Number of editors 0 0 0 0 0
Number of organizers 2 0 0 0 2
CONTENT
Wikipedia
Wikimedia Commons
Wikidata
Andra Wikimediaprojekt
=
Number of content contributions per Wikimedia project 0 0 0 0 0


Kulturhistoria som gymnasieutbildning 2021/2022, Stockholm

Anahi Davila berättar om Centrum för Näringslivshistoria.
Datum
2021-09-16
Info-länk
Projektsida, dashboard
Vem
Josefine, Axel
Upplevda problem/svårigheter/buggar
Resultat
Första träff med årets gymnasieelever för genomgång av vad projektet är och hur det fungerar. Två elever från Anderstorpsgymnasiet och 33 från Enskilda gymnasiet. Nytt för i år är att utöver Nordiska museet är Centrum för Näringslivshistoria med och erbjuder källmaterial och tillgång till arkiv att gräva i.


Core metrics
PARTICIPATION (COMMUNITY)
? =
Number of participants 23 12 0 0 35
Number of editors 23 12 0 0 35
Number of organizers 4 3 0 0 7
CONTENT
Wikipedia
Wikimedia Commons
Wikidata
Andra Wikimediaprojekt
=
Number of content contributions per Wikimedia project 65 52 0 0 117


NCK Spring Conference, online

Cultural History as an Upper Secondary School Project, NCK Spring conference, 2022
Datum
2022-02-17
Info-länk
http://nckultur.org/wp-content/uploads/2022/02/booklet2022-2.pdf
Vem
Josefine, Axel
Upplevda problem/svårigheter/buggar
Resultat
Presentation om Kulturhistoria som gymnasiearbete för ~40 deltagare. Bra och initierade frågor från publiken efteråt.
Core metrics
PARTICIPATION (COMMUNITY)
? =
Number of participants 0 0 0 40 40
Number of editors 0 0 0 0 0
Number of organizers 1 2 0 0 3
CONTENT
Wikipedia
Wikimedia Commons
Wikidata
Andra Wikimediaprojekt
=
Number of content contributions per Wikimedia project 0 0 0 0 0Massuppladdningar

Denna rubrik samlar samtliga global metrics för mediauppladdningarna och räknar med både manuella uppladdningar och batchuppladdningar.

Detta stycke kan tas bort om ej tillämpbart


Övrigt

Referenser