Projekt:Experimentella partnerskap 2022

Från Wikimedia
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Det här kan du som frivillig hjälpa oss med!
Tipsa om sektorer och/eller organisationer Hjälp oss att identifiera lämpliga sektorer och/eller organisationer genom att skicka John ett mejl om vad för sektor/organisation vi inte jobbat med som vi borde kontakta, med en kort argumentation om varför de är lämpliga att samarbeta med.
Om du är nyfiken och vill ha mer information om specifika uppgifter, ta kontakt med john.andersson(at)wikimedia.se


Kort projektbeskrivning

Projektet syftar till att initiera nya typer av partnerskap som skiljer sig från de partnerskap Wikimedia Sverige historiskt har inlett. Genom detta arbete kommer vi att utveckla nya projekt som når specifika nya målgrupper.

Tidplan

Datum Aktivitet Tidsåtgång (dagar) Ansvarig Kommentar Phabricator

WMSE-Experimental-partnerships-2022

Augusti 2022 Lista möjliga partnerskap vi inte haft samarbeten med. 1 John, med stöd av samtliga Workshop där möjliga sektorer identifieras och prioriteras mellan. Diskussioner runt vilka aktörer som är relevanta och varför. phab:
September-oktober 2022 Förbereda riktat material för dessa experimentella nya partnerskap. 5 Eric, med stöd av Josefine, Tore och John Sammanställa underlag baserat på partnerorganisationernas fokus och intressen. phab:
Oktober-december 2022 Nya partnerskap initieras 14 Eric, med stöd av Josefine, Tore och Axel Kontakter med minst 5 organisationer inom den utvalda sektorn för att initiera små pilotprojekt. phab:


Samarbetspartners

Se även

Projektdata

Projekt nr. 226301 Ansvarig John
Projektstart 2022-01-01 Projektslut 2022-12-31
Finansiär Budget
Donationer 50000
Slutrapport/utvärdering Avbrutet projekt.