Projekt:Befintliga gemenskaper 2023/Resultat och mätetal

Från Wikimedia
Hoppa till navigering Hoppa till sök

Samlad sida för rapportering av Resultat och mätetal för aktiviteter genomförda i Befintliga gemenskaper 2023.

För vanliga frågor kring mätetalen se Mall:Core metrics/FAQ.

Även aktiviteter som ej organiserats av oss men där vi deltagit kan resultatrapporteras här, se FAQ:n för när mätetal bör anges i dessa situationer.

Stöd

Mallen finns utkommenterad i wikitexten nedan


Teknikpool

Datum
2023
Info-länk
Projekt:Teknikpool/Lånelista/Arkiv 2023
Vem
Upplevda problem/svårigheter/buggar
Resultat
Antal bilder/användning kommer från Petscan för filer skapade under 2023 i kategorin Media created by technology pool of Wikimedia Sverige (samt några strökategorier). Samtliga bilder tillskrivs här teknikpolen då överlappet är för stort om det delas upp mellan stödtyperna. Utrustningen i Göteborg+Malmö räknas ej in.


Core metrics
PARTICIPATION (COMMUNITY)
? =
Number of participants 0 0 0 18 18
Number of editors 0 0 0 18 18
Number of organizers 0 0 0 0 0
CONTENT
Wikipedia
Wikimedia Commons
Wikidata
Andra Wikimediaprojekt
=
Number of content contributions per Wikimedia project 0 3042 0 0 3042


Stöd till Gemenskapen

Datum
2023
Info-länk
Fotoackreditering/Arkiv#2023, Kategori:Avslutade_ansökningar_i_gemenskapens_projekt_2023
Vem
Upplevda problem/svårigheter/buggar
Resultat
Nedan räknas de projekt (Stöd till gemenskapen, Fotoackreditering) som avslutats under 2023 och som inte redan redovisats genom en specifik mall nedan.


Core metrics
PARTICIPATION (COMMUNITY)
? =
Number of participants 0 0 0 55 55
Number of editors 0 0 0 13 13[1]
Number of organizers 0 0 0 0 0
CONTENT
Wikipedia
Wikimedia Commons
Wikidata
Andra Wikimediaprojekt
=
Number of content contributions per Wikimedia project 0 0 0 0 0


Evenemang

Mallen finns utkommenterad i wikitexten nedan


Veckans tävling, Kulturarv III

Datum
2023-09-25--10-01
Info-länk
Kulturarv III
Vem
Axel
Upplevda problem/svårigheter/buggar
Resultat
Tre deltagare skapade eller förbättrade 24 artiklar.
Core metrics
PARTICIPATION (COMMUNITY)
? =
Number of participants 0 0 0 3 3
Number of editors 0 0 0 3 3
Number of organizers 0 1 0 0 1
CONTENT
Wikipedia
Wikimedia Commons
Wikidata
Andra Wikimediaprojekt
=
Number of content contributions per Wikimedia project 24 0 15 0 39


Veckans tävling, Biologisk mångfald III

Datum
2023-05-01--07
Info-länk
Biologisk mångfald III
Vem
Axel
Upplevda problem/svårigheter/buggar
Resultat
Fyra deltagare skapade eller förbättrade 35 artiklar.
Core metrics
PARTICIPATION (COMMUNITY)
? =
Number of participants 0 0 0 4 4
Number of editors 0 0 0 4 4
Number of organizers 0 1 0 0 1
CONTENT
Wikipedia
Wikimedia Commons
Wikidata
Andra Wikimediaprojekt
=
Number of content contributions per Wikimedia project 38 3 11 0 52


WLM vinnarpresentation, Online

Presentation av vinnare i Wiki Loves Monuments 2023
Datum
2023-11-30
Info-länk
Wiki Loves Monuments 2023
Vem
Axel
Upplevda problem/svårigheter/buggar
Resultat
Presentation av vinnarna i svenska delen av Wiki Loves Monuments tillsammans med Josefine och Helena ur juryn. Ström till Youtube och Facebook samt uppladdad till Commons efteråt.
Core metrics    (T340826)
PARTICIPATION (COMMUNITY)
? =
Number of participants 0 0 0 504 504
Number of editors 0 0 0 0 0
Number of organizers 2 1 0 0 3
CONTENT
Wikipedia
Wikimedia Commons
Wikidata
Andra Wikimediaprojekt
=
Number of content contributions per Wikimedia project 0 0 0 0 0


WLM kick-off with team Sörmland, Online

Kickoff för Wiki Loves Monuments 2023
Datum
2023-09-01
Info-länk
Wiki Loves Monuments 2023
Vem
Tore
Upplevda problem/svårigheter/buggar
Resultat
Kick-off för WLM 2023 med cirka 10 views live och 150 views på Youtube under september 2023. Totalt under hela året 187 visningar på Youtube och 335 på Commons.
Core metrics    (T337243)
PARTICIPATION (COMMUNITY)
? =
Number of participants 0 0 0 522 522
Number of editors 0 0 0 0 0
Number of organizers 3 2 0 0 5
CONTENT
Wikipedia
Wikimedia Commons
Wikidata
Andra Wikimediaprojekt
=
Number of content contributions per Wikimedia project 0 0 0 0 0


Intro för kommunikatörer, Online

Datum
2023-08-18
Info-länk
Vem
Axel
Upplevda problem/svårigheter/buggar
Resultat
Intro till Wikipedia för en kommunikationsbyrå som redigerat på Wikipedia men vill lära sig hur dom ska göra det på rätt sätt. Minimalt fokus på praktisk redigering och betydligt mer diskussion om användarvillkor och riktlinjer som påverkar deras verksamhet. Genomgång av relevanskriterier, vikten av att skriva på diskussionssidor, streisandeffekten, neutralitet, transparens och annat nyttigt.
Core metrics    (T344484)
PARTICIPATION (COMMUNITY)
? =
Number of participants 0 0 0 2 2
Number of editors 0 0 0 0 0
Number of organizers 0 1 0 0 1
CONTENT
Wikipedia
Wikimedia Commons
Wikidata
Andra Wikimediaprojekt
=
Number of content contributions per Wikimedia project 0 0 0 0[2] 0
 1. Baserat på Fotoackrediteringar
 2. Inget fokus på att skapa innehåll.

Pre Wikimedia hackathon 2023, Stockholm

Tony, Sebastian och André.
Datum
2023-05-15
Info-länk
Pre Wikimedia hackathon 2023, Facebook-event
Vem
Axel, Sebastian, André
Upplevda problem/svårigheter/buggar
Lågt deltagande, trots bred inbjudning. Svårt att bygga en svensk utvecklargemenskap.
Resultat
Produktiv tillställning där Tony, Sebastian och André bollade tekniska möjligheter i att bygga en funktion som automatiskt med ChatGPT sammanfattar artiklar/stycken och sammanfattade det i en task.
Core metrics    (T335334)
PARTICIPATION (COMMUNITY)
? =
Number of participants 0 0 0 1 1
Number of editors 0 0 0 0 0
Number of organizers 0 3 0 0 3
CONTENT
Wikipedia
Wikimedia Commons
Wikidata
Andra Wikimediaprojekt
=
Number of content contributions per Wikimedia project 0 0 0 1[1] 1
 1. Phabricator, T336692

Massuppladdningar

Denna rubrik samlar samtliga core metrics för mediauppladdningarna och räknar med både manuella uppladdningar och batchuppladdningar.

Detta stycke kan tas bort om ej tillämpbart

Wiki Loves Monuments 2023

 • Statistik
  • Images: 864
  • Uploaders: 42
  • Uploaders registered after competition start: 7

Siffror för användning på Wikidata och Wikipedia per 2024-03-13.

Core metrics    (T340826)
PARTICIPATION (COMMUNITY)
? =
Number of participants 0 0 0 42 42
Number of editors 0 0 0 42 42
Number of organizers 3 2 1 1 7
CONTENT
Wikipedia
Wikimedia Commons
Wikidata
Andra Wikimediaprojekt
=
Number of content contributions per Wikimedia project 187 864 37 0 1088


Wiki Loves Earth 2023

 • Statistik
  • Images: 1102
  • Uploaders: 79
  • Uploaders registered after competition start: 36

Siffror för användning på Wikidata och Wikipedia per 2024-03-13.

Core metrics    (T332698)
PARTICIPATION (COMMUNITY)
? =
Number of participants 0 0 0 79 79
Number of editors 0 0 0 79 79
Number of organizers 4 1 1 1 7
CONTENT
Wikipedia
Wikimedia Commons
Wikidata
Andra Wikimediaprojekt
=
Number of content contributions per Wikimedia project 164 1102 90 0 1356


Övrigt

Referenser