Projekt:Nordiska museet

Från Wikimedia
(Omdirigerad från Projekt:Nordiska museet 2022)
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Det här kan du som frivillig hjälpa oss med!
Återanvänd filerna på Wikimediaprojekten Hjälp oss synliggöra uppladdningen genom att illustrera Wikipediaartiklar på olika språk med de nyuppladdade fotona. Kanske bidrar de till och med inspiration till att utöka och fördjupa artiklarna?
Gör filerna mer upptäckningsbara på Wikimedia Commons För att de nyuppladdade bildfilerna ska kunna upptäckas och återanvändas av flera, måste de bli lättare att hitta. Hjälp oss lägga in dem i fler lämpliga kategorier på Wikimedia Commons eller berika dem med strukturerade data utifrån vad som finns på fotot. Den information som Wikimedianer lägger till kommer att återanvändas av Nordiska museet för att förbättra deras egen databas.
Om du är nyfiken och vill ha mer information om specifika uppgifter, ta kontakt med andre.costa(at)wikimedia.se


Kort projektbeskrivning

Nordiska museet och Wikimedia Sverige bedriver tillsammans projektet 100 000 Bildminnen. Inom ramen för detta projektet kommer Nordiska museet att nydigitalisera en större samling av fotografier. Syftet med Wikimedia Sveriges del av Projektet är att öka effekten av digitaliseringsprocessen samt göra Nordiska museets samlingar mer användbara och tillgängliga för allmänheten. Genom att vara med redan under digitaliseringsprocessen kan vi tillsammans identifiera tidiga insatser som underlättar för tillgängliggörandet och berikar digitaliseringsinsatsen. Det gör det även möjligt för oss att redan från början lägg grunden för att kunna hämta tillbaka tillagd information från Wikimediaprojekten och återintegrera dem med materialet i Nordiska museets samling.

Tidplan

Datum Aktivitet Tidsåtgång (dagar) Ansvarig Kommentar Phabricator

WMSE-Nordic-Museum-2022

September–december 2022 Deltagande i förberedande pilotaktivitet där Wikimedia Sveriges personal introduceras till digitaliseringsarbetet och tester genomförs
Juni 2022 Testuppladdning av nytt material Alicia Test av arbetsflödet och metadatautformningen för både museet och WMSE. T311112
Framtagande av riktat utbildningsmaterial samt genomförande av utbildningar för Nordiska museets personal
Förberedelse och bearbetning av metadata för de digitaliserade fotografierna
September 2022–september 2023 Massuppladdning av mediafiler till Wikimediaplattformarna Alicia
Tillsammans med Nordiska museet organisera evenemang för att materialet ska användas på Wikimediaplattformarna
Tillsammans med Nordiska museet organisera evenemang för att materialet ska förbättras genom crowdsourcing
Skörda det förbättrade metadatat och förbereda det för införande i Nordiska museets samlingssystem
Tillsammans med Nordiska museet genomförs kommunikationsinsatser gentemot Wikimediagemenskapen, GLAM-gemenskapen och allmänheten
Framtagande av rapporter och statistik


Samarbetspartners

  • Nordiska museet

Se även

Projektdata

Projekt nr. 223121 Ansvarig André
Projektstart 2022-07-01 Projektslut 2023-12-31
Finansiär Budget
Nordiska museet 510 000
Slutrapport/utvärdering 100 000 Bildminnen - Slutrapport.pdf